Trang chủ » Bộ GD&ĐT yêu cầu các trường không kiểm tra đánh giá vượt quá nội dung yêu cầu cần đạt

Bộ GD&ĐT yêu cầu các trường không kiểm tra đánh giá vượt quá nội dung yêu cầu cần đạt

Bộ GD-ĐT yêu cầu các trường không kiểm tra, đánh giá nội dung phải phân luồng, nội dung hướng dẫn học sinh tự học ở nhà.

Bộ GD-ĐT vừa có văn bản gửi các Sở GD-ĐT và các trường THPT trên cả nước về hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2021-2022.

Bộ GD-ĐT yêu cầu các trường không kiểm tra, đánh giá vượt quá nội dung yêu cầu - Ảnh 1.

Hình minh họa

Theo đó, Bộ GD-ĐT yêu cầu các trường thực hiện đánh giá học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông theo quy định; xây dựng kế hoạch kiểm tra, đánh giá phù hợp với kế hoạch dạy học, không kiểm tra, đánh giá những nội dung vượt yêu cầu cần đạt hoặc mức độ cần đạt của chương trình giáo dục phổ thông.

Không kiểm tra, đánh giá những nội dung phải phân luồng và những nội dung hướng dẫn học sinh tự học ở nhà theo chỉ đạo của Bộ GD & ĐT trong điều kiện phòng, chống dịch COVID-19.

Đối với lớp 6, theo Chương trình Giáo dục phổ thông (GDPT) 2018, môn Lịch sử và Địa lý mỗi môn chọn 2 điểm kiểm tra, đánh giá thường xuyên trong một học kỳ.

Kiểm tra, đánh giá định kỳ bao gồm nội dung của hai môn học theo tỷ lệ tương đương về nội dung dạy học của hai môn học tính đến thời điểm kiểm tra, đánh giá.

Môn Mĩ thuật gồm 2 nội dung Âm nhạc và Mĩ thuật, mỗi nội dung chọn 1 kết quả kiểm tra, đánh giá thường xuyên trong mỗi học kì. Khuyến khích kiểm tra, đánh giá định kỳ thông qua các bài tập thực hành và các dự án học tập.

Kiểm tra, đánh giá định kỳ gồm 2 nội dung Âm nhạc và Mỹ thuật được tiến hành riêng theo từng nội dung tương tự như bộ môn được đánh giá bằng nhận xét, kết quả kiểm tra, đánh giá định kỳ. đạt khi cả hai nội dung Âm nhạc và Mỹ thuật được đánh giá là đạt.

Về kiểm tra, đánh giá, Bộ GD & ĐT nhấn mạnh, việc đánh giá được thực hiện theo đúng quy định: không kiểm tra, đánh giá những nội dung vượt yêu cầu cần đạt hoặc mức độ cần đạt của chương trình giáo dục.

Không kiểm tra, đánh giá những nội dung phải phân luồng và những nội dung hướng dẫn học sinh tự học ở nhà theo chỉ đạo của Bộ GD & ĐT trong điều kiện phòng, chống dịch COVID-19.

Một giáo viên trong số giáo viên được phân công giảng dạy chủ trì, thống nhất với các giáo viên còn lại quyết định lựa chọn kết quả hai bài kiểm tra, đánh giá thường xuyên trong mỗi học kỳ và tổ chức thực hiện kiểm tra. được kiểm tra, đánh giá định kỳ theo quy định.

Bộ GD & ĐT cũng yêu cầu các trường thực hiện có hiệu quả các hình thức, phương pháp kiểm tra, đánh giá, đánh giá thường xuyên, đánh giá định kỳ.

Kiểm tra, đánh giá định kỳ được đánh giá bằng điểm số, việc xây dựng ma trận, đặc tả của đề kiểm tra cần phối hợp theo tỷ lệ phù hợp giữa câu hỏi trắc nghiệm và câu hỏi tự luận. Khuyến khích các trường xây dựng ngân hàng câu hỏi, ngân hàng câu hỏi kiểm tra, đánh giá.

Các môn học và hoạt động giáo dục được đánh giá bằng nhận xét, khuyến khích thực hiện kiểm tra, đánh giá định kỳ thông qua các bài tập thực hành, dự án học tập phù hợp với đặc điểm môn học và hoạt động giáo dục.

Bộ GD & ĐT cũng yêu cầu các trường chuẩn bị tốt các điều kiện để thực hiện kiểm tra, đánh giá bằng hình thức trực tuyến theo quy định, đảm bảo chất lượng, chính xác, hiệu quả, công bằng, khách quan, trung thực; đánh giá đúng năng lực của học sinh.

Vừa rồi, show.vn đã gửi tới các bạn chi tiết về chủ đề “Bộ GD&ĐT yêu cầu các trường không kiểm tra đánh giá vượt quá nội dung yêu cầu cần đạt

❤️️”. Hi vọng với thông tin hữu ích mà bài viết “Bộ GD&ĐT yêu cầu các trường không kiểm tra đánh giá vượt quá nội dung yêu cầu cần đạt

” mang lại sẽ giúp các bạn trẻ quan tâm hơn về “Bộ GD&ĐT yêu cầu các trường không kiểm tra đánh giá vượt quá nội dung yêu cầu cần đạt

Xem thêm:  Tài trợ 35% học phí nhân dịp chào đón học viên thứ 500.000 của AMA

[ ❤️️❤️️ ]” hiện nay. Hãy cùng show.vn phát triển thêm nhiều bài viết hay về “Bộ GD&ĐT yêu cầu các trường không kiểm tra đánh giá vượt quá nội dung yêu cầu cần đạt

” bạn nhé.

Bài viết “Bộ GD&ĐT yêu cầu các trường không kiểm tra đánh giá vượt quá nội dung yêu cầu cần đạt

” được đăng bởi vào ngày 2022-07-17 03:05:16. Cảm ơn bạn đã đọc bài tại show.vn

Nguồn: kenh14.vn

Xem thêm về Bộ GD&ĐT yêu cầu các trường không kiểm tra đánh giá vượt quá nội dung yêu cầu cần đạt

#Bộ #GDĐT #yêu #cầu #các #trường #không #kiểm #tra #đánh #giá #vượt #quá #nội #dung #yêu #cầu #cần #đạt

Bộ GD&ĐT yêu cầu các trường không kiểm tra, đánh giá đối với các nội dung phải thực hiện tinh giản và các nội dung hướng dẫn học sinh tự học ở nhà.

Bộ GD&ĐT yêu cầu các trường không kiểm tra đánh giá vượt quá nội dung yêu cầu cần đạt

Bộ GD&ĐT vừa có văn bản gửi các sở GD&ĐT, các trường phổ thông trên cả nước về hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2021 – 2022.
Ảnh minh họa
Theo đó, bộ GD&ĐT yêu cầu các trường thực hiện việc đánh giá học sinh THCS và học sinh THPT theo quy định; xây dựng kế hoạch kiểm tra, đánh giá phù hợp với kế hoạch dạy học, không kiểm tra, đánh giá những nội dung vượt quá yêu cầu cần đạt hoặc mức độ cần đạt của chương trình giáo dục phổ thông.
Không kiểm tra, đánh giá đối với các nội dung phải thực hiện tinh giản và các nội dung hướng dẫn học sinh tự học ở nhà theo hướng dẫn của bộ GD&ĐT trong điều kiện phòng, chống dịch COVID-19.
Đối với lớp 6 thực hiện theo Chương trình giáo dục phổ thông (GDPT) 2018, môn Lịch sử và Địa lí mỗi phân môn chọn 2 điểm kiểm tra, đánh giá thường xuyên trong một học kì.
Bài kiểm tra, đánh giá định kì gồm nội dung của 2 phân môn theo tỷ lệ tương đương về nội dung dạy học của 2 phân môn tính đến thời điểm kiểm tra, đánh giá.
Môn Nghệ thuật bao gồm 2 nội dung Âm nhạc và Mĩ thuật, mỗi nội dung chọn 1 kết quả kiểm tra, đánh giá thường xuyên trong từng học kì. Khuyến khích thực hiện kiểm tra, đánh giá định kì thông qua bài thực hành, dự án học tập.
Bài kiểm tra, đánh giá định kì bao gồm 2 nội dung Âm nhạc, Mĩ thuật được thực hiện riêng theo từng nội dung tương tự như môn học đánh giá bằng nhận xét, kết quả bài kiểm tra, đánh giá định kì được đánh giá mức đạt khi cả 2 nội dung Âm nhạc, Mĩ thuật được đánh giá mức đạt.
Liên quan đến kiểm tra, đánh giá, bộ GD&ĐT nhấn mạnh việc đánh giá thực hiện theo quy định: không kiểm tra, đánh giá những nội dung vượt quá yêu cầu cần đạt hoặc mức độ cần đạt của chương trình GDPT.
Không kiểm tra, đánh giá đối với các nội dung phải thực hiện tinh giản và các nội dung hướng dẫn học sinh tự học ở nhà theo hướng dẫn của bộ GD&ĐT trong điều kiện phòng, chống dịch COVID-19.
Một giáo viên trong số các giáo viên được phân công dạy học chủ trì, thống nhất với các giáo viên còn lại để quyết định việc chọn 2 kết quả kiểm tra, đánh giá thường xuyên trong mỗi học kì và tổ chức thực hiện việc kiểm tra, đánh giá định kì theo quy định.
Bộ GD&ĐT cũng yêu cầu các trường thực hiện có hiệu quả các hình thức, phương pháp kiểm tra, đánh giá, đánh giá thường xuyên và đánh giá định kì.
Bài kiểm tra, đánh giá định kì đánh giá bằng điểm số, việc xây dựng ma trận, đặc tả của đề kiểm tra cần phối hợp theo tỉ lệ phù hợp giữa câu hỏi trắc nghiệm và câu hỏi tự luận. Khuyến khích các nhà trường xây dựng ngân hàng câu hỏi, ngân hàng đề kiểm tra, đánh giá.
Các môn học, hoạt động giáo dục đánh giá bằng nhận xét, khuyến khích thực hiện việc kiểm tra, đánh giá định kì thông qua bài thực hành, dự án học tập phù hợp với đặc thù môn học, hoạt động giáo dục.
Bộ GD&ĐT cũng yêu cầu các trường chuẩn bị tốt các điều kiện để thực hiện kiểm tra, đánh giá theo hình thức trực tuyến theo quy định, bảo đảm chất lượng, chính xác, hiệu quả, công bằng, khách quan, trung thực; đánh giá đúng năng lực của học sinh.

Xem thêm:  TP.HCM: Thí sinh muốn dự thi tốt nghiệp đợt 2 phải chứng minh gì?

#Bộ #GDĐT #yêu #cầu #các #trường #không #kiểm #tra #đánh #giá #vượt #quá #nội #dung #yêu #cầu #cần #đạt

Bộ GD&ĐT yêu cầu các trường không kiểm tra, đánh giá đối với các nội dung phải thực hiện tinh giản và các nội dung hướng dẫn học sinh tự học ở nhà.

Bộ GD&ĐT yêu cầu các trường không kiểm tra đánh giá vượt quá nội dung yêu cầu cần đạt

Bộ GD&ĐT vừa có văn bản gửi các sở GD&ĐT, các trường phổ thông trên cả nước về hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2021 – 2022.
Ảnh minh họa
Theo đó, bộ GD&ĐT yêu cầu các trường thực hiện việc đánh giá học sinh THCS và học sinh THPT theo quy định; xây dựng kế hoạch kiểm tra, đánh giá phù hợp với kế hoạch dạy học, không kiểm tra, đánh giá những nội dung vượt quá yêu cầu cần đạt hoặc mức độ cần đạt của chương trình giáo dục phổ thông.
Không kiểm tra, đánh giá đối với các nội dung phải thực hiện tinh giản và các nội dung hướng dẫn học sinh tự học ở nhà theo hướng dẫn của bộ GD&ĐT trong điều kiện phòng, chống dịch COVID-19.
Đối với lớp 6 thực hiện theo Chương trình giáo dục phổ thông (GDPT) 2018, môn Lịch sử và Địa lí mỗi phân môn chọn 2 điểm kiểm tra, đánh giá thường xuyên trong một học kì.
Bài kiểm tra, đánh giá định kì gồm nội dung của 2 phân môn theo tỷ lệ tương đương về nội dung dạy học của 2 phân môn tính đến thời điểm kiểm tra, đánh giá.
Môn Nghệ thuật bao gồm 2 nội dung Âm nhạc và Mĩ thuật, mỗi nội dung chọn 1 kết quả kiểm tra, đánh giá thường xuyên trong từng học kì. Khuyến khích thực hiện kiểm tra, đánh giá định kì thông qua bài thực hành, dự án học tập.
Bài kiểm tra, đánh giá định kì bao gồm 2 nội dung Âm nhạc, Mĩ thuật được thực hiện riêng theo từng nội dung tương tự như môn học đánh giá bằng nhận xét, kết quả bài kiểm tra, đánh giá định kì được đánh giá mức đạt khi cả 2 nội dung Âm nhạc, Mĩ thuật được đánh giá mức đạt.
Liên quan đến kiểm tra, đánh giá, bộ GD&ĐT nhấn mạnh việc đánh giá thực hiện theo quy định: không kiểm tra, đánh giá những nội dung vượt quá yêu cầu cần đạt hoặc mức độ cần đạt của chương trình GDPT.
Không kiểm tra, đánh giá đối với các nội dung phải thực hiện tinh giản và các nội dung hướng dẫn học sinh tự học ở nhà theo hướng dẫn của bộ GD&ĐT trong điều kiện phòng, chống dịch COVID-19.
Một giáo viên trong số các giáo viên được phân công dạy học chủ trì, thống nhất với các giáo viên còn lại để quyết định việc chọn 2 kết quả kiểm tra, đánh giá thường xuyên trong mỗi học kì và tổ chức thực hiện việc kiểm tra, đánh giá định kì theo quy định.
Bộ GD&ĐT cũng yêu cầu các trường thực hiện có hiệu quả các hình thức, phương pháp kiểm tra, đánh giá, đánh giá thường xuyên và đánh giá định kì.
Bài kiểm tra, đánh giá định kì đánh giá bằng điểm số, việc xây dựng ma trận, đặc tả của đề kiểm tra cần phối hợp theo tỉ lệ phù hợp giữa câu hỏi trắc nghiệm và câu hỏi tự luận. Khuyến khích các nhà trường xây dựng ngân hàng câu hỏi, ngân hàng đề kiểm tra, đánh giá.
Các môn học, hoạt động giáo dục đánh giá bằng nhận xét, khuyến khích thực hiện việc kiểm tra, đánh giá định kì thông qua bài thực hành, dự án học tập phù hợp với đặc thù môn học, hoạt động giáo dục.
Bộ GD&ĐT cũng yêu cầu các trường chuẩn bị tốt các điều kiện để thực hiện kiểm tra, đánh giá theo hình thức trực tuyến theo quy định, bảo đảm chất lượng, chính xác, hiệu quả, công bằng, khách quan, trung thực; đánh giá đúng năng lực của học sinh.

Xem thêm:  Bị Xuân Lan cà khịa "thiếu tri thức" trên show, nhưng siêu mẫu Hà Anh lại có thành tích học tập siêu khủng, xem mà choáng

#Bộ #GDĐT #yêu #cầu #các #trường #không #kiểm #tra #đánh #giá #vượt #quá #nội #dung #yêu #cầu #cần #đạt

Bộ GD&ĐT yêu cầu các trường không kiểm tra, đánh giá đối với các nội dung phải thực hiện tinh giản và các nội dung hướng dẫn học sinh tự học ở nhà.

Bộ GD&ĐT yêu cầu các trường không kiểm tra đánh giá vượt quá nội dung yêu cầu cần đạt

Bộ GD&ĐT vừa có văn bản gửi các sở GD&ĐT, các trường phổ thông trên cả nước về hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2021 – 2022.
Ảnh minh họa
Theo đó, bộ GD&ĐT yêu cầu các trường thực hiện việc đánh giá học sinh THCS và học sinh THPT theo quy định; xây dựng kế hoạch kiểm tra, đánh giá phù hợp với kế hoạch dạy học, không kiểm tra, đánh giá những nội dung vượt quá yêu cầu cần đạt hoặc mức độ cần đạt của chương trình giáo dục phổ thông.
Không kiểm tra, đánh giá đối với các nội dung phải thực hiện tinh giản và các nội dung hướng dẫn học sinh tự học ở nhà theo hướng dẫn của bộ GD&ĐT trong điều kiện phòng, chống dịch COVID-19.
Đối với lớp 6 thực hiện theo Chương trình giáo dục phổ thông (GDPT) 2018, môn Lịch sử và Địa lí mỗi phân môn chọn 2 điểm kiểm tra, đánh giá thường xuyên trong một học kì.
Bài kiểm tra, đánh giá định kì gồm nội dung của 2 phân môn theo tỷ lệ tương đương về nội dung dạy học của 2 phân môn tính đến thời điểm kiểm tra, đánh giá.
Môn Nghệ thuật bao gồm 2 nội dung Âm nhạc và Mĩ thuật, mỗi nội dung chọn 1 kết quả kiểm tra, đánh giá thường xuyên trong từng học kì. Khuyến khích thực hiện kiểm tra, đánh giá định kì thông qua bài thực hành, dự án học tập.
Bài kiểm tra, đánh giá định kì bao gồm 2 nội dung Âm nhạc, Mĩ thuật được thực hiện riêng theo từng nội dung tương tự như môn học đánh giá bằng nhận xét, kết quả bài kiểm tra, đánh giá định kì được đánh giá mức đạt khi cả 2 nội dung Âm nhạc, Mĩ thuật được đánh giá mức đạt.
Liên quan đến kiểm tra, đánh giá, bộ GD&ĐT nhấn mạnh việc đánh giá thực hiện theo quy định: không kiểm tra, đánh giá những nội dung vượt quá yêu cầu cần đạt hoặc mức độ cần đạt của chương trình GDPT.
Không kiểm tra, đánh giá đối với các nội dung phải thực hiện tinh giản và các nội dung hướng dẫn học sinh tự học ở nhà theo hướng dẫn của bộ GD&ĐT trong điều kiện phòng, chống dịch COVID-19.
Một giáo viên trong số các giáo viên được phân công dạy học chủ trì, thống nhất với các giáo viên còn lại để quyết định việc chọn 2 kết quả kiểm tra, đánh giá thường xuyên trong mỗi học kì và tổ chức thực hiện việc kiểm tra, đánh giá định kì theo quy định.
Bộ GD&ĐT cũng yêu cầu các trường thực hiện có hiệu quả các hình thức, phương pháp kiểm tra, đánh giá, đánh giá thường xuyên và đánh giá định kì.
Bài kiểm tra, đánh giá định kì đánh giá bằng điểm số, việc xây dựng ma trận, đặc tả của đề kiểm tra cần phối hợp theo tỉ lệ phù hợp giữa câu hỏi trắc nghiệm và câu hỏi tự luận. Khuyến khích các nhà trường xây dựng ngân hàng câu hỏi, ngân hàng đề kiểm tra, đánh giá.
Các môn học, hoạt động giáo dục đánh giá bằng nhận xét, khuyến khích thực hiện việc kiểm tra, đánh giá định kì thông qua bài thực hành, dự án học tập phù hợp với đặc thù môn học, hoạt động giáo dục.
Bộ GD&ĐT cũng yêu cầu các trường chuẩn bị tốt các điều kiện để thực hiện kiểm tra, đánh giá theo hình thức trực tuyến theo quy định, bảo đảm chất lượng, chính xác, hiệu quả, công bằng, khách quan, trung thực; đánh giá đúng năng lực của học sinh.

Đánh giá bài viết này

Similar Posts