Điểm chuẩn Đại học Khoa học Thái Nguyên năm 2021

Điểm chuẩn Đại học Khoa học Thái Nguyên năm 2021

Trường Đại học Khoa học Thái Nguyên đã chính thức công bố điểm chuẩn trúng tuyển năm 2021. Tham khảo: Thông tin tuyển sinh Đại học Khoa học Thái Nguyên năm 2021 Điểm chuẩn theo kết quả thi THPT năm 2021 đã được cập nhật. Điểm sàn Đại học Khoa…

Điểm chuẩn chính thức trường Đại học Quang Trung năm 2020

Điểm chuẩn chính thức trường Đại học Quang Trung năm 2020

Trường Đại học Quang Trung đã công bố điểm chuẩn theo phương thức xét học bạ và điểm xét tuyển theo phương thức xét kết quả thi THPT năm 2020. Tham khảo: Thông tin tuyển sinh Đại học Quang Trung năm 2020 Điểm chuẩn theo phương thức xét kết quả…

Điểm chuẩn Đại học CNTT & Truyền thông

Điểm chuẩn Đại học CNTT & Truyền thông

Trường Đại học Công nghệ thông tin và truyền thông Thái Nguyên chính thức công bố điểm chuẩn năm 2021. Tham khảo: Thông tin tuyển sinh ICTU năm 2021 Điểm chuẩn xét học bạ và điểm chuẩn xét kết quả thi THPT đều đã được update./ Điểm sàn ICTU năm…

Điểm chuẩn trường Đại học Công nghệ Đồng Nai năm 2021

Điểm chuẩn trường Đại học Công nghệ Đồng Nai năm 2021

Đại học Công nghệ Đồng Nai đã công bố điểm chuẩn xét theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021. Tham khảo: Thông tin tuyển sinh Đại học Công nghệ Đồng Nai năm 2021 Điểm chuẩn theo phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021 đã…

Điểm chuẩn chính thức Đại học Thái Bình Dương năm 2020

Điểm chuẩn chính thức Đại học Thái Bình Dương năm 2020

Trường Đại học Thái Bình Dương đã công bố điểm chuẩn theo phương thức xét học bạ và điểm xét tuyển theo phương thức xét kết quả thi THPT năm 2020. Tham khảo: Thông tin tuyển sinh Đại học Thái Bình Dương năm 2020 Điểm chuẩn theo phương thức xét…

Điểm chuẩn trúng tuyển trường Đại học Cửu Long năm 2021

Điểm chuẩn trúng tuyển trường Đại học Cửu Long năm 2021

Đại học Cửu Long đã công bố mức điểm chuẩn trúng tuyển đại học năm 2021. Tham khảo: Thông tin tuyển sinh Đại học Cửu Long năm 2021 Điểm chuẩn theo phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021 đã có. Điểm sàn Đại học Cửu Long…

Điểm chuẩn chính thức trường Đại học Phú Xuân năm 2020

Điểm chuẩn chính thức trường Đại học Phú Xuân năm 2020

Trường Đại học Phú Xuân đã công bố điểm chuẩn theo phương thức xét học bạ và điểm xét tuyển theo phương thức xét kết quả thi THPT năm 2020. Tham khảo: Thông tin tuyển sinh Đại học Phú Xuân năm 2020 Điểm chuẩn theo phương thức xét kết quả…

Điểm chuẩn chính thức Đại học Phan Châu Trinh năm 2020

Điểm chuẩn chính thức Đại học Phan Châu Trinh năm 2020

Trường Đại học Phan Châu Chinh đã chính thức công bố mức điểm nhận hồ sơ theo kết quả thi THPT với 2 ngành Ngôn ngữ Anh và điểm sàn thi ĐGNL với ngành Y khoa và Răng hàm mặt. Tham khảo: Thông tin tuyển sinh Đại học Phan Châu…