Biểu mẫu Thông tư 88 2021 BTC về kế toán cho hộ, cá nhân kinh doanh

Biểu mẫu Thông tư 88 2021 BTC về kế toán cho hộ, cá nhân kinh doanh Phụ lục Thông tư 88 BTC Tải về Biểu mẫu về chế độ kế toán cho hộ, cá nhân kinh doanh vừa được Bộ tài chính ban hành tại Thông tư 88/2021/TT-BTC ngày 11/10/2021 về Hướng dẫn chế độ…

Yêu cầu cần đạt trong chương trình giáo dục phổ thông mới

Yêu cầu cần đạt trong chương trình giáo dục phổ thông mới Yêu cầu cần đạt về phẩm chất chủ yếu của học sinh Yêu cầu cần đạt trong chương trình giáo dục phổ thông mới được quy định cụ thể tại Thông tư 32 2018 BGDĐT về ban hành Chương trình giáo dục phổ…

Tình hình dịch Covid ngày 18/04/2022

Tình hình dịch Covid ngày 18/04/2022 Bản tin Covid19 mới nhất Tình hình dịch bệnh Covid19 ngày 18/04/2022 Tình hình dịch bệnh Covid19 của 63 tỉnh thành trên toàn quốc – Trong những ngày gần đây số ca nhiễm mới Covid19 liên tục tăng mạnh ở nhiều tỉnh thành. Đặc biệt số ca F0 ở…

Đóng BHXH được 18 năm thì nên rút BHXH một lần hay đóng tiếp chờ nhận lương hưu?

Đóng BHXH được 18 năm thì nên rút BHXH một lần hay đóng tiếp chờ nhận lương hưu? Công văn 932/BHXH-TT Nên đóng BHXH 20 để hưởng lương hưu hay rút BHXH 1 lần? Đóng BHXH được 18 năm thì nên rút BHXH một lần hay đóng tiếp chờ nhận lương hưu? Thời gian gần…

Bảng giá sách giáo khoa lớp 3, lớp 7, lớp 10 mới

Bảng giá sách giáo khoa lớp 3, lớp 7, lớp 10 mới Giá sách giáo khoa lớp 3, 7, 10 của nhà xuất bản Giáo dục Nhà xuất bản Giáo Dục Việt Nam vừa công bố bảng giá sách giáo khoa lớp 3, lớp 7 và lớp 10 – đây là những bộ sách giáo…

Quy định về dạy thêm học thêm 2022

Quy định về dạy thêm học thêm 2022 Các quy định của Bộ giáo dục về dạy thêm, học thêm Quy định về dạy thêm học thêm 2022. Dạy thêm – học thêm là vấn đề muôn thuở với giáo viên và học sinh. Việc dạy thêm, học thêm này phải tuân theo quy định…

6 Quy định mới về đăng ký ô tô, xe máy 2022

6 Quy định mới về đăng ký ô tô, xe máy 2022 Từ tháng 5/2022, đăng ký ô tô, xe máy dễ dàng hơn rất nhiều Mới đây Bộ Công an đã ban hành Thông tư 15/2022/TT-BCA về việc sửa đổi Thông tư 58/2020/TT-BCA quy định quy trình cấp, thu hồi đăng ký, biển số…

Biểu mẫu Thông tư 15 2022 BCA về đăng kí xe

Biểu mẫu Thông tư 15 2022 BCA về đăng kí xe Phụ lục Thông tư 15/2022/BCA Tải về Biểu mẫu Thông tư 15 2022 BCA Ngày 6/4 năm 2022 Bộ công an đã ban hành Thông tư số 15 2022 BCA. Theo đó Thông tư này đã sửa đổi bổ sung nhiều các Thông tư…

Điều lệ Giải Bơi học sinh phổ thông toàn quốc

Điều lệ Giải Bơi học sinh phổ thông toàn quốc Quyết định 998/QĐ-BGDĐT 2022 Nội dung Tải về Mục lục văn bản Điều lệ Giải Bơi học sinh phổ thông toàn quốc năm 2022 Ngày 14/4 năm 2022 Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Quyết định 998/QĐ-BGDĐT về việc ban hành Điều…