Thông tư số 56/2008/TT-BTC

Thông tư số 56/2008/TT-BTC Hướng dẫn thực hiện kê khai, nộp và quyết toán các khoản thu của Nhà nước quy định tại Điều 18 quy chế quản lý tài chính của Công ty mẹ – Tập đoàn Dầu khí Việt Nam ban hành kèm theo Nghị định số 142/2007/NĐ-CP Tải về Thông tư số…

Công văn 4378/BGDĐT-QLCL

Công văn 4378/BGDĐT-QLCL Nhiệm vụ quản lý chất lượng giáo dục năm học 2017-2018 Tải về Bản in Công văn 4378/BGDĐT-QLCL – Nhiệm vụ quản lý chất lượng giáo dục năm học 2017-2018 Công văn 4378/BGDĐT-QLCL năm 2017 hướng dẫn nhiệm vụ quản lý chất lượng giáo dục năm học 2017-2018 do Bộ Giáo dục…

Thông tư số 21/2011/TT-BYT

Thông tư số 21/2011/TT-BYT Quy định việc thành lập, tổ chức và hoạt động của Hội đồng tư vấn chuyên môn đánh giá tai biến trong quá trình sử dụng vắc xin, sinh phẩm y tế Tải về Thông tư số 21/2011/TT-BYT của Bộ Y tế: Quy định việc thành lập, tổ chức và hoạt…

Nghị quyết 59/NQ-CP phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6 năm 2016

Nghị quyết 59/NQ-CP phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6 năm 2016 Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6/2016 Tải về Bản in Nghị quyết 59/NQ-CP phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6 năm 2016 Nghị quyết 59/NQ-CP phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6 năm 2016 ban hành ngày 07/07/2016….

Thông tư số 53/2008/TT-BTC

Thông tư số 53/2008/TT-BTC Hướng dẫn về kinh phí bảo đảm hoạt động của hòa giải viên lao động Tải về Thông tư số 53/2008/TT-BTC của Bộ Tài chính: Hướng dẫn về kinh phí bảo đảm hoạt động của hòa giải viên lao động. BỘ TÀI CHÍNH ———– Số: 53/2008/TT-BTC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ…

Công văn 4424/BGDĐT-PC

Công văn 4424/BGDĐT-PC Hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2017-2018 về công tác pháp chế Tải về Bản in Công văn 4424/BGDĐT-PC – Hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2017-2018 về công tác pháp chế Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Công văn 4424/BGDĐT-PC hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2017-2018 về công…

Thông tư hướng dẫn công tác Thi đua, Khen thưởng trong ngành Y tế

Thông tư hướng dẫn công tác Thi đua, Khen thưởng trong ngành Y tế Thi đua khen thưởng ngành Y tế Tải về Thông tư số 20/2011/TT-BYT của Bộ Y tế: Hướng dẫn công tác Thi đua, Khen thưởng trong ngành Y tế BỘ Y TẾ ——————————– Số: 20/2011/TT-BYT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA…

Công văn 1670/BCA-V28 năm 2016 hướng dẫn chi trả trợ cấp một lần cho Công an xã

Công văn 1670/BCA-V28 năm 2016 hướng dẫn chi trả trợ cấp một lần cho Công an xã Chi trả trợ cấp một lần cho công an xã Tải về Bản in Công văn 1670/BCA-V28 năm 2016 – Hướng dẫn chi trả trợ cấpmột lần cho Công an xã Công văn 1670/BCA-V28 năm 2016 hướng dẫn…

Chỉ thị 04/2013/CT-BCT

Chỉ thị 04/2013/CT-BCT Triển khai ý kiến kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ kế hoạch năm 2013 của ngành Công Thương Tải về Chỉ thị 04/2013/CT-BCT triển khai ý kiến kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ kế hoạch năm…

Thông tư 06/2017/TT-BNV

Thông tư 06/2017/TT-BNV Quy định mã số chức danh nghề nghiệp giáo viên dự bị đại học Tải về Bản in Thông tư 06/2017/TT-BNV – Quy định mã số chức danh nghề nghiệp giáo viên dự bị đại học Thông tư 06/2017/TT-BNV về quy định mã số chức danh nghề nghiệp giáo viên dự bị…