Nghị định 25/2022/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 47/2011/NĐ-CP quy định thi hành Luật Bưu chính

Nghị định 25/2022/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 47/2011/NĐ-CP quy định thi hành Luật Bưu chính Nghị định số 25 2022 file word Nội dung Thuộc tính Tải về Mục lục văn bản Nghị định số 25 2022 Ngày 12/4/2022, Chính phủ đã ban hành Nghị định 25/2022/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung…

Thông tư 20/2018/TT-BTTTT

Thông tư 20/2018/TT-BTTTT Quy chuẩn kỹ thuật về thiết bị vô tuyến di động mặt đất Tải về Bản in Thông tư số 20/2018/TT-BTTTT Thông tư 20/2018/TT-BTTTT về “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị vô tuyến di động mặt đất có ăng ten liền dùng cho truyền dữ liệu và thoại” do…

Thông tư 02/2018/TT-BTTTT

Thông tư 02/2018/TT-BTTTT Quy chuẩn kỹ thuật thiết bị thông tin di động E-UTRA Tải về Bản in Thông tư số 02/2018/TT-BTTTT Thông tư 02/2018/TT-BTTTT về quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị đầu cuối thông tin di động E-Utra – phần truy nhập vô tuyến do Bộ thông tin và truyền thông…

Thông tư 04/2019/TT-BTTTT

Thông tư 04/2019/TT-BTTTT Vừa rồi, show.vn đã gửi tới các bạn chi tiết về chủ đề “Thông tư 04/2019/TT-BTTTT ❤️️”. Hi vọng với thông tin hữu ích mà bài viết “Thông tư 04/2019/TT-BTTTT ” mang lại sẽ giúp các bạn trẻ quan tâm hơn về “Thông tư 04/2019/TT-BTTTT [ ❤️️❤️️ ]” hiện nay. Hãy cùng…

Thông tư 07/2019/TT-BTTTT

Thông tư 07/2019/TT-BTTTT Vừa rồi, show.vn đã gửi tới các bạn chi tiết về chủ đề “Thông tư 07/2019/TT-BTTTT ❤️️”. Hi vọng với thông tin hữu ích mà bài viết “Thông tư 07/2019/TT-BTTTT ” mang lại sẽ giúp các bạn trẻ quan tâm hơn về “Thông tư 07/2019/TT-BTTTT [ ❤️️❤️️ ]” hiện nay. Hãy cùng…

Thông tư 08/2019/TT-BTTTT

Thông tư 08/2019/TT-BTTTT Vừa rồi, show.vn đã gửi tới các bạn chi tiết về chủ đề “Thông tư 08/2019/TT-BTTTT ❤️️”. Hi vọng với thông tin hữu ích mà bài viết “Thông tư 08/2019/TT-BTTTT ” mang lại sẽ giúp các bạn trẻ quan tâm hơn về “Thông tư 08/2019/TT-BTTTT [ ❤️️❤️️ ]” hiện nay. Hãy cùng…

Quyết định 1388/QĐ-BTTTT 2019

Quyết định 1388/QĐ-BTTTT 2019 Vừa rồi, show.vn đã gửi tới các bạn chi tiết về chủ đề “Quyết định 1388/QĐ-BTTTT 2019 ❤️️”. Hi vọng với thông tin hữu ích mà bài viết “Quyết định 1388/QĐ-BTTTT 2019 ” mang lại sẽ giúp các bạn trẻ quan tâm hơn về “Quyết định 1388/QĐ-BTTTT 2019 [ ❤️️❤️️ ]”…

Quyết định 1602/QĐ-BTTTT 2019

Quyết định 1602/QĐ-BTTTT 2019 Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực Quyết định số 1602/QĐ-BTTTT Quyết định 1602/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý Nhà…

Thông tư 12/2019/TT-BTTTT

Thông tư 12/2019/TT-BTTTT Vừa rồi, show.vn đã gửi tới các bạn chi tiết về chủ đề “Thông tư 12/2019/TT-BTTTT ❤️️”. Hi vọng với thông tin hữu ích mà bài viết “Thông tư 12/2019/TT-BTTTT ” mang lại sẽ giúp các bạn trẻ quan tâm hơn về “Thông tư 12/2019/TT-BTTTT [ ❤️️❤️️ ]” hiện nay. Hãy cùng…

Thông tư 11/2019/TT-BTTTT

Thông tư 11/2019/TT-BTTTT Sửa đổi Thông tư hoạt động điểm Bưu điện Văn hóa Tải về Bản in Thông tư số 11/2019/TT-BTTTT Thông tư 11/2019/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của Thông tư 17/2013/TT-BTTTT ngày 02/8/2013 của Bộ trưởng Bộ Thông tin…