Quyết định 21/2022/QĐ-UBND Hà Nội quy chế quản lý hoạt động trong không gian đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận

Quyết định 21/2022/QĐ-UBND Hà Nội quy chế quản lý hoạt động trong không gian đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận Hà Nội cấm mang vật nuôi, loa, đài vào phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm Nội dung Thuộc tính Tải về Mục lục văn bản Quy chế quản lý hoạt động…

Quyết định 1331/QĐ-TTg 2021 Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021-2030

Quyết định 1331/QĐ-TTg 2021 Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021-2030 Nội dung Thuộc tính Tải về Mục lục văn bản Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021-2030 Ngày 24/7 năm 2021 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1331/QĐ-TTg về Chiến lược phát triển…

Quyết định 590/QĐ-TTg 2022 Bố trí dân cư các vùng thiên tai, biên giới, hải đảo, khu rừng đặc dụng GĐ 2021 – 2025

Quyết định 590/QĐ-TTg 2022 Bố trí dân cư các vùng thiên tai, biên giới, hải đảo, khu rừng đặc dụng GĐ 2021 – 2025 Giao đất ở cho cá nhân thuộc dự án ổn định dân cư vùng khó khăn Nội dung Tải về Mục lục văn bản Quyết định số 590/QĐ-TTg 2022 Ngày 18/5…

Công văn 1589/UBND-LĐTBXH về việc triển khai Quyết định 08 2022 của Thủ tướng chính phủ

Công văn 1589/UBND-LĐTBXH về việc triển khai Quyết định 08 2022 của Thủ tướng chính phủ Công văn 1589/UBND-LĐTBXH được Ủy ban nhân dân Quận 10 TP HCM ban hành về việc triển khai Quyết định 08 2022 của Thủ tướng chính phủ. 1 giờ trước Vừa rồi, show.vn đã gửi tới các bạn chi…

Nghị định 26/2022/NĐ-CP viên chức Lãnh sự danh dự nước ngoài tại Việt Nam

Nghị định 26/2022/NĐ-CP viên chức Lãnh sự danh dự nước ngoài tại Việt Nam Nghị định số 26 2022 file word Nội dung Thuộc tính Mục lục văn bản Ngày 14/4 năm 2022 Chính phủ đã ban hành Nghị định 26/2022/NĐ-CP về viên chức Lãnh sự danh dự nước ngoài tại Việt Nam. Theo đó,…

Công văn 1244/LĐTBXH-VL về thực hiện Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Công văn 1244/LĐTBXH-VL về thực hiện Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ Có thể nộp hồ sơ trực tuyến để hỗ trợ tiền thuê nhà cho NLĐ Nội dung Thuộc tính Tải về Mục lục văn bản Công văn hướng dẫn thực hiện Quyết định 08/2022/QĐ-TTg Bộ Lao động – Thương binh…

Nghị định 28/2022/NĐ-CP Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KTXH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi GĐ 2021-2030

Nghị định 28/2022/NĐ-CP Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KTXH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi GĐ 2021-2030 Nghị định số 28 2022 file doc Nội dung Thuộc tính Tải về Mục lục văn bản Ngày 26/4 năm 2022 Chính phủ đã ban hành Nghị định 28/2022/NĐ-CP về chính…

Công văn 3992/TLĐ-QHLĐ 2022 về trả lời hỗ trợ đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi Covid-19

Công văn 3992/TLĐ-QHLĐ 2022 về trả lời hỗ trợ đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi Covid-19 Hướng dẫn mới về khoản hỗ trợ của công đoàn cho người mắc Covid-19 Ngày 21/4/2022, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có Công văn 3992/TLĐ-QHLĐ về việc hỗ trợ đoàn viên, người lao…

Thông tư 14/2022/TT-BCA điều chỉnh mức trợ cấp hằng tháng đối với cán bộ Công an thuộc đối tượng hưởng trợ cấp hằng tháng

Thông tư 14/2022/TT-BCA điều chỉnh mức trợ cấp hằng tháng đối với cán bộ Công an thuộc đối tượng hưởng trợ cấp hằng tháng Thông tư 14 2022 BCA file word Nội dung Thuộc tính Tải về Mục lục văn bản Ngày 6/4 năm 2022  Bộ Công an đã ban hành Thông tư số 14/2022/TT-BCA…

Quyết định 11/2022/QĐ-TTg tín dụng đối với CSGD mầm non, tiểu học ngoài công lập bị ảnh hưởng bởi COVID-19

Quyết định 11/2022/QĐ-TTg tín dụng đối với CSGD mầm non, tiểu học ngoài công lập bị ảnh hưởng bởi COVID-19 Quyết định số 11 2022 TTg file doc Nội dung Thuộc tính Tải về Mục lục văn bản Ngày 27/4 năm 2022 Thủ tướng Chính phủ  đã ban hành Quyết định số 11/2022/QĐ-TTg về tín…