Thông tư 38/2020/TT-BTTTT Quy chuẩn kỹ thuật thiết bị vô tuyến mạng diện rộng công suất thấp

Thông tư 38/2020/TT-BTTTT Quy chuẩn kỹ thuật thiết bị vô tuyến mạng diện rộng công suất thấp Nội dung Thuộc tính Tải về Mục lục văn bản Thông tư số 38/2020/TT-BTTTT Thông tư 38/2020/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị vô…

Thông tư 39/2020/TT-BTTTT quản lý đài truyền thanh cấp xã ứng dụng công nghệ thông tin – viễn thông

Thông tư 39/2020/TT-BTTTT quản lý đài truyền thanh cấp xã ứng dụng công nghệ thông tin – viễn thông Vừa rồi, show.vn đã gửi tới các bạn chi tiết về chủ đề “Thông tư 39/2020/TT-BTTTT quản lý đài truyền thanh cấp xã ứng dụng công nghệ thông tin – viễn thông ❤️️”. Hi vọng với…

Thông tư 31/2020/TT-BTTTT Quy chế chứng thực của Tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số quốc gia

Thông tư 31/2020/TT-BTTTT Quy chế chứng thực của Tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số quốc gia Nội dung Thuộc tính VB liên quan Tải về Mục lục văn bản Thông tư số 31 2020 BTTTT Thông tư 31/2020/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành Quy…

Thông tư 40/2020/TT-BTTTT xác định sản phẩm, dịch vụ CNTT được ưu tiên đầu tư, thuê, mua sắm

Thông tư 40/2020/TT-BTTTT xác định sản phẩm, dịch vụ CNTT được ưu tiên đầu tư, thuê, mua sắm Nội dung Thuộc tính Tải về Mục lục văn bản Thông tư 40/2020/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc quy định tiêu chí xác định sản phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin sản…

Thông tư 41/2020/TT-BTTTT hướng dẫn cấp giấy phép hoạt động báo in, tạp chí in

Thông tư 41/2020/TT-BTTTT hướng dẫn cấp giấy phép hoạt động báo in, tạp chí in Vừa rồi, show.vn đã gửi tới các bạn chi tiết về chủ đề “Thông tư 41/2020/TT-BTTTT hướng dẫn cấp giấy phép hoạt động báo in, tạp chí in ❤️️”. Hi vọng với thông tin hữu ích mà bài viết “Thông…

Luật giao dịch điện tử 51/2005/QH11

Luật giao dịch điện tử 51/2005/QH11 Luật giao dịch điện tử 2022 mới nhất Nội dung Thuộc tính Tải về Mục lục văn bản Luật giao dịch điện tử được Quốc hội khóa 11 thông qua vào ngày 29/11/2005. Luật giao dịch điện tử có hiệu lực bắt đầu từ ngày 1/3/2006. Luật Giao dịch…

Thông tư 10/2020/TT-BTTTT về chứng nhận hợp quy

Thông tư 10/2020/TT-BTTTT về chứng nhận hợp quy Sửa đổi Thông tư 30/2011/TT-BTTTT Nội dung Thuộc tính Tải về Mục lục văn bản Thông tư 10/2020/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư 30/2011/TT-BTTTT ngày 31/10/2011 của Bộ trưởng Bộ Thông tin…

Thông tư 43/2020/TT-BTTTT Quy chuẩn thiết bị đầu cuối thông tin di động mặt đất – Phần truy nhập vô tuyến

Thông tư 43/2020/TT-BTTTT Quy chuẩn thiết bị đầu cuối thông tin di động mặt đất – Phần truy nhập vô tuyến Nội dung Thuộc tính Tải về Mục lục văn bản Thông tư số 43/2020/TT-BTTTT Thông tư 43/2020/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia…

Quyết định 77/QĐ-BTTTT thủ tục hành chính được thay thế lĩnh vực báo chí

Quyết định 77/QĐ-BTTTT thủ tục hành chính được thay thế lĩnh vực báo chí Nội dung Thuộc tính Tải về Mục lục văn bản Thủ tục hành chính lĩnh vực báo chí 2021 Quyết định 77/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc công bố thủ tục hành chính được thay thế lĩnh…

Thông tư 03/2014/TT-BTTTT về Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin

Thông tư 03/2014/TT-BTTTT về Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin Quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin Nội dung Thuộc tính VB liên quan Tải về Mục lục văn bản Thông tư 03/2014/TT-BTTTT về Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin do Bộ trưởng Bộ Thông…