Nghị định 159/2020/NĐ-CP quản lý người giữ chức vụ và người đại diện phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp

Nghị định 159/2020/NĐ-CP quản lý người giữ chức vụ và người đại diện phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp Nghị định số 159 2020 Nội dung Thuộc tính VB liên quan Tải về Mục lục văn bản Nghị định 159/2020/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý người giữ chức danh, chức vụ và người…

Thông tư 14/2020/TT-BKHĐT xử lý rủi ro khi cho vay trực tiếp của Quỹ phát triển DN nhỏ và vừa

Thông tư 14/2020/TT-BKHĐT xử lý rủi ro khi cho vay trực tiếp của Quỹ phát triển DN nhỏ và vừa Nội dung Thuộc tính Tải về Mục lục văn bản Thông tư 14/2020/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn việc xử lý rủi ro trong hoạt động cho vay trực…

Thông tư 12/2020/TT-BKHĐT tổ chức của BQL khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế

Thông tư 12/2020/TT-BKHĐT tổ chức của BQL khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế Nội dung Thuộc tính VB liên quan Tải về Mục lục văn bản Thông tư 12/2020/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban…

Thông tư 111/2020/TT-BTC hướng dẫn xử lý tài chính khi chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành CTCP

Thông tư 111/2020/TT-BTC hướng dẫn xử lý tài chính khi chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành CTCP Nội dung Thuộc tính Tải về Mục lục văn bản Thông tư số 111/2020/TT-BTC Thông tư 111/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về xử lý tài chính, xác định giá trị…

Thông tư 57/2020/TT-BCT phương pháp xác định giá phát điện, hợp đồng mua bán điện

Thông tư 57/2020/TT-BCT phương pháp xác định giá phát điện, hợp đồng mua bán điện Vừa rồi, show.vn đã gửi tới các bạn chi tiết về chủ đề “Thông tư 57/2020/TT-BCT phương pháp xác định giá phát điện, hợp đồng mua bán điện ❤️️”. Hi vọng với thông tin hữu ích mà bài viết “Thông…

Nghị định 20/2017/NĐ-CP quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết

Nghị định 20/2017/NĐ-CP quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết Quản lý thuế đối với giao dịch liên kết Nội dung Thuộc tính VB liên quan Tải về Mục lục văn bản Nghị định 20/2017/NĐ-CP quy định nguyên tắc, phương pháp, trình tự, thủ tục xác định…

Nghị định 36/2021/NĐ-CP Quy chế quản lý tài chính của Công ty mẹ – Tập đoàn Dầu khí Việt Nam

Nghị định 36/2021/NĐ-CP Quy chế quản lý tài chính của Công ty mẹ – Tập đoàn Dầu khí Việt Nam Nội dung Thuộc tính Tải về Mục lục văn bản Nghị định 36/2021/NĐ-CP của Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý tài chính của Công ty mẹ – Tập đoàn Dầu khí…

Nghị định 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp

Nghị định 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp Nghị định số 01 năm 2021 Nội dung Thuộc tính VB liên quan Tải về Mục lục văn bản Nghị định 01/2021/NĐ-CP của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp. Ngày 04/01/2021, Chính phủ ban hành Nghị định 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp. Theo đó, từ…

Nghị định 47/2021/NĐ-CP quy định chi tiết Luật Doanh nghiệp

Nghị định 47/2021/NĐ-CP quy định chi tiết Luật Doanh nghiệp Hướng dẫn Luật doanh nghiệp Nội dung Thuộc tính Tải về Mục lục văn bản Nghị định 47/2021/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp. Ngày 01/4/2021, Chính phủ ban hành Nghị định 47/2021/NĐ-CP về việc…

Luật Cạnh tranh 2021 số 23/2018/QH14

Luật Cạnh tranh 2021 số 23/2018/QH14 Luật Cạnh tranh 2021 mới nhất Nội dung Thuộc tính VB liên quan Tải về Mục lục văn bản Luật Cạnh tranh số 23/2018/QH14 chính thức được Quốc hội thông qua ngày 12/6/2018. Theo đó: Bỏ ngưỡng giới hạn của hành vi tập trung kinh tế; Bổ sung hành…