Quyết định 307/QĐ-TTg

Quyết định 307/QĐ-TTg Về việc phê duyệt quy hoạch tổng thể bảo tồn và phát huy giá trị Khu di tích lịch sử Nhà Trần ở Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh Tải về Quyết định 307/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 07 tháng 02 năm 2013 về việc phê duyệt quy hoạch tổng thể…

Quyết định 310/QĐ-TTg

Quyết định 310/QĐ-TTg Về việc phê duyệt quy hoạch tổng thể bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị Công viên Địa chất toàn cầu cao nguyên đá Đồng Văn giai đoạn 2012 – 2020 và tầm nhìn 2030 Tải về Quyết định 310/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 07 tháng 02 năm…

Nghị định 180/2013/NĐ-CP

Nghị định 180/2013/NĐ-CP Sửa đổi Nghị định 92/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 6 năm 2007 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật du lịch Tải về Nghị định 180/2013/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 92/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 6 năm 2007 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành…

Quyết định thành lập trung tâm xúc tiến đầu tư thương mại tỉnh Hòa Bình số 258/QĐ-TTg

Quyết định thành lập trung tâm xúc tiến đầu tư thương mại tỉnh Hòa Bình số 258/QĐ-TTg Thành lập trung tâm thương mại, du lịch tỉnh Hòa Bình Tải về Bản in Quyết định số 258/QĐ-TTg của thủ tướng chính phủ phê duyệt về việc thành lập trung tâm xúc tiến đầu tư thương mại…

Nghị định xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực văn hóa, thể thao số 158/2013/NĐ-CP

Nghị định xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực văn hóa, thể thao số 158/2013/NĐ-CP Về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo Tải về Bản in Xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực văn hóa, thể thao Nghị định…

Luật du lịch số 44/2005/QH11

Luật du lịch số 44/2005/QH11 Luật Du lịch 2005 mới nhất Tải về Bản in Luật du lịch số 44/2005/QH11 – Luật du lịch mới nhất Luật du lịch số 44/2005/QH11 được Quốc hội ban hành năm 2005. Luật du lịch mới nhất quy định về tài nguyên du lịch và hoạt động du lịch;…

Thông tư 06/2017/TT-BVHTTDL

Thông tư 06/2017/TT-BVHTTDL Hướng dẫn Luật Du lịch Tải về Bản in Thông tư 06/2017/TT-BVHTTDL – Hướng dẫn Luật Du lịch Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có hiệu lực thi hành từ ngày 01/02/2018, với 2 điểm mới trọng tâm và nổi bật là cấp chứng chỉ…

Điều kiện để được công nhận là khu du lịch

Điều kiện để được công nhận là khu du lịch Thủ tục công nhận là khu du lịch Tải về Bản in Hồ sơ xét công nhận là khu du lịch Khu du lịch là nơi có tài nguyên du lịch hấp dẫn với ưu thế về tài nguyên du lịch tự nhiên, thu hút…

Nghị định 168/2017/NĐ-CP

Nghị định 168/2017/NĐ-CP Hướng dẫn Luật Du lịch Tải về Bản in Nghị định 168/2017/NĐ-CP – Hướng dẫn Luật Du lịch Chính phủ đã ban hành Nghị định 168/2017/NĐ-CP hướng dẫn Luật Du lịch. Nghị định này quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch về điều tra, đánh giá, phân loại…

7 chính sách nổi bật có hiệu lực từ giữa tháng 5/2018

7 chính sách nổi bật có hiệu lực từ giữa tháng 5/2018 Các chính sách mới có hiệu lực từ giữa tháng 5/2018 Tổng hợp chính sách nổi bật có hiệu lực từ giữa tháng 5/2018 Nhiều chính sách mới thuộc lĩnh vực thương mại, thuế, hải quan,… có hiệu lực thi hành từ giữa…