Công văn 4378/BGDĐT-QLCL

Công văn 4378/BGDĐT-QLCL Nhiệm vụ quản lý chất lượng giáo dục năm học 2017-2018 Tải về Bản in Công văn 4378/BGDĐT-QLCL – Nhiệm vụ quản lý chất lượng giáo dục năm học 2017-2018 Công văn 4378/BGDĐT-QLCL năm 2017 hướng dẫn nhiệm vụ quản lý chất lượng giáo dục năm học 2017-2018 do Bộ Giáo dục…

Công văn 4424/BGDĐT-PC

Công văn 4424/BGDĐT-PC Hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2017-2018 về công tác pháp chế Tải về Bản in Công văn 4424/BGDĐT-PC – Hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2017-2018 về công tác pháp chế Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Công văn 4424/BGDĐT-PC hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2017-2018 về công…

Thông tư 06/2017/TT-BNV

Thông tư 06/2017/TT-BNV Quy định mã số chức danh nghề nghiệp giáo viên dự bị đại học Tải về Bản in Thông tư 06/2017/TT-BNV – Quy định mã số chức danh nghề nghiệp giáo viên dự bị đại học Thông tư 06/2017/TT-BNV về quy định mã số chức danh nghề nghiệp giáo viên dự bị…

Tăng lương cho giáo viên có chấm dứt lạm thu đầu năm?

Tăng lương cho giáo viên có chấm dứt lạm thu đầu năm? Nếu tăng lương cho giáo viên có chấm dứt lạm thu đầu năm không? Tải về Bản in Tăng lương cho giáo viên có chấm dứt lạm thu đầu năm? Nếu tăng lương cho giáo viên có chấm dứt lạm thu đầu năm…

Bộ Giáo dục đề xuất giãn tiến độ triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới

Bộ Giáo dục đề xuất giãn tiến độ triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới Đề xuất giãn tiến độ triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới Tải về Bản in Lùi thời gian đổi mới giáo dục phổ thông Bộ GD&ĐT xin lùi chương trình giáo dục phổ thông tổng…

Thông tư 23/2017/TT-BGDĐT

Thông tư 23/2017/TT-BGDĐT Quy chế thi đánh giá năng lực ngoại ngữ theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam Tải về Bản in Thông tư 23/2017/TT-BGDĐT – Quy chế thi đánh giá năng lực ngoại ngữ theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc Thông tư 23/2017/TT-BGDĐT về Quy chế…

Bài phát biểu về công tác bồi dưỡng học sinh giỏi

Bài phát biểu về công tác bồi dưỡng học sinh giỏi Mẫu bài tham luận về công tác bồi dưỡng học sinh giỏi Tải về Bản in Mẫu bài phát biểu về công tác bồi dưỡng học sinh giỏi Công tác bồi dưỡng học sinh giỏi là một trong những công tác quan trọng giúp…

Thông tư 43/2012/TT-BGDĐT

Thông tư 43/2012/TT-BGDĐT Điều lệ hội thi giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi Tải về Bản in Thông tư 43/2012/TT-BGDĐT – Điều lệ hội thi giáo viên chủ nhiệm giỏi Thông tư 43/2012/TT-BGDĐT về điều lệ hội thi giáo viên chủ nhiệm giỏi có hiệu lực ngày 15/01/2013, do Bộ GD-ĐT ban hành kèm theo…

Điều lệ hội thi giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi mới nhất

Điều lệ hội thi giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi mới nhất Thể lệ cuộc thi giáo viên chủ nhiệm giỏi Tải về Bản in Điều lệ hội thi giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi (Ban hành kèm theo Thông tư số 43/2012/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 11 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục…

Kế hoạch hoạt động thư viện năm học 2017-2018

Kế hoạch hoạt động thư viện năm học 2017-2018 Mẫu kế hoạch hoạt động của thư viện Tải về Bản in Mẫu kế hoạch hoạt động phòng thư viện năm học 2017 – 2018 Mẫu kế hoạch hoạt động thư viện là mẫu để đưa ra nhiệm vụ cần làm và kế hoạch thực hiện…