Nghị quyết 36/NQ-TW 2018

Nghị quyết 36/NQ-TW 2018 Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam 2030-2045 Tải về Bản in Nghị quyết số 36/NQ-TW năm 2018 Ngày 22/10/2018, thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Nghị quyết số 36-NQ/TW về Chiến lược phát triển…

Nghị định 147/2018/NĐ-CP

Nghị định 147/2018/NĐ-CP Vừa rồi, show.vn đã gửi tới các bạn chi tiết về chủ đề “Nghị định 147/2018/NĐ-CP ❤️️”. Hi vọng với thông tin hữu ích mà bài viết “Nghị định 147/2018/NĐ-CP ” mang lại sẽ giúp các bạn trẻ quan tâm hơn về “Nghị định 147/2018/NĐ-CP [ ❤️️❤️️ ]” hiện nay. Hãy cùng…

Nghị định 159/2018/NĐ-CP

Nghị định 159/2018/NĐ-CP Nạo vét trong vùng nước cảng biển vùng nước đường thủy nội địa Tải về Bản in Nghị định số 159/2018/NĐ-CP Nghị định 159/2018/NĐ-CP của Chính phủ về việc quản lý hoạt động nạo vét trong vùng cảng biển và vùng nước đường thủy nội địa. Nghị định này có hiệu lực…

Quyết định 627/QĐ-BGTVT 2019

Quyết định 627/QĐ-BGTVT 2019 Vừa rồi, show.vn đã gửi tới các bạn chi tiết về chủ đề “Quyết định 627/QĐ-BGTVT 2019 ❤️️”. Hi vọng với thông tin hữu ích mà bài viết “Quyết định 627/QĐ-BGTVT 2019 ” mang lại sẽ giúp các bạn trẻ quan tâm hơn về “Quyết định 627/QĐ-BGTVT 2019 [ ❤️️❤️️ ]”…

Thông tư 134/2018/TT-BTC

Thông tư 134/2018/TT-BTC Quy chuẩn quốc gia đối với xuồng tàu cao tốc dự trữ quốc gia Tải về Bản in Thông tư số 134/2018/TT-BTC Thông tư 134/2018/TT-BTC về quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với xuồng (tàu) cao tốc dự trữ quốc gia do Bộ trưởng Bộ tài chính ban hành BỘ TÀI…

Nghị định 61/2019/NĐ-CP

Nghị định 61/2019/NĐ-CP Vừa rồi, show.vn đã gửi tới các bạn chi tiết về chủ đề “Nghị định 61/2019/NĐ-CP ❤️️”. Hi vọng với thông tin hữu ích mà bài viết “Nghị định 61/2019/NĐ-CP ” mang lại sẽ giúp các bạn trẻ quan tâm hơn về “Nghị định 61/2019/NĐ-CP [ ❤️️❤️️ ]” hiện nay. Hãy cùng…

Văn bản hợp nhất 17/VBHN-VPQH 2018

Văn bản hợp nhất 17/VBHN-VPQH 2018 Vừa rồi, show.vn đã gửi tới các bạn chi tiết về chủ đề “Văn bản hợp nhất 17/VBHN-VPQH 2018 ❤️️”. Hi vọng với thông tin hữu ích mà bài viết “Văn bản hợp nhất 17/VBHN-VPQH 2018 ” mang lại sẽ giúp các bạn trẻ quan tâm hơn về “Văn…

Quyết định 1836/QĐ-BGTVT 2019

Quyết định 1836/QĐ-BGTVT 2019 Vừa rồi, show.vn đã gửi tới các bạn chi tiết về chủ đề “Quyết định 1836/QĐ-BGTVT 2019 ❤️️”. Hi vọng với thông tin hữu ích mà bài viết “Quyết định 1836/QĐ-BGTVT 2019 ” mang lại sẽ giúp các bạn trẻ quan tâm hơn về “Quyết định 1836/QĐ-BGTVT 2019 [ ❤️️❤️️ ]”…

Thông tư 40/2019/TT-BGTVT

Thông tư 40/2019/TT-BGTVT Cấp chuyển đối giấy chứng nhận khả năng chuyên môn thuyền viên Tải về Bản in Thông tư số 40/2019/TT-BGTVT Thông tư 40/2019/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc quy định thi, kiểm tra, cấp, cấp lại, chuyển đổi giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn…

Thông tư 39/2019/TT-BGTVT

Thông tư 39/2019/TT-BGTVT Trách nhiệm thuyền viên người lái trên phương tiện thủy nội địa Tải về Bản in Thông tư số 39/2019/TT-BGTVT Thông tư 39/2019/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc quy định trách nhiệm của chủ phương tiện, thuyền viên, người lái phương tiện, đảm nhiệm chức danh thuyền viên và…