Nghị quyết 59/NQ-CP phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6 năm 2016

Nghị quyết 59/NQ-CP phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6 năm 2016 Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6/2016 Tải về Bản in Nghị quyết 59/NQ-CP phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6 năm 2016 Nghị quyết 59/NQ-CP phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6 năm 2016 ban hành ngày 07/07/2016….

Công văn 1670/BCA-V28 năm 2016 hướng dẫn chi trả trợ cấp một lần cho Công an xã

Công văn 1670/BCA-V28 năm 2016 hướng dẫn chi trả trợ cấp một lần cho Công an xã Chi trả trợ cấp một lần cho công an xã Tải về Bản in Công văn 1670/BCA-V28 năm 2016 – Hướng dẫn chi trả trợ cấpmột lần cho Công an xã Công văn 1670/BCA-V28 năm 2016 hướng dẫn…

Thông tư 77/2016/TT-BQP thực hiện mức lương cơ sở đối với đối tượng đang hưởng lương hoặc phụ cấp quân hàm

Thông tư 77/2016/TT-BQP thực hiện mức lương cơ sở đối với đối tượng đang hưởng lương hoặc phụ cấp quân hàm Lương và phụ cấp của tướng lĩnh quân đội Việt Nam Tải về Bản in Thông tư 77/2016/TT-BQP – Mức lương cơ sở đối với đối tượng đang hưởng lương hoặc phụ cấp quân…

Thông tư liên tịch 89/2016/TTLT-BTC-BCT hướng dẫn thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia

Thông tư liên tịch 89/2016/TTLT-BTC-BCT hướng dẫn thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia Quy định mới hướng dẫn Cơ chế một cửa quốc gia Tải về Bản in Thông tư liên tịch 89/2016/TTLT-BTC-BCT – Quy định thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia Thông tư liên tịch 89/2016/TTLT-BTC-BCT hướng dẫn thực hiện…

Quyết định 1408/QĐ-TTg Kế hoạch triển khai thi hành Luật tiếp cận thông tin

Quyết định 1408/QĐ-TTg Kế hoạch triển khai thi hành Luật tiếp cận thông tin Quy định mới về triển khai thi hành Luật tiếp cận thông tin Tải về Bản in Quyết định 1408/QĐ-TTg – Kế hoạch triển khai thi hành Luật tiếp cận thông tin Quyết định 1408/QĐ-TTg năm 2016 Kế hoạch triển khai…

Nghị quyết 62/NQ-CP về miễn thị thực cho thành viên tổ bay của hãng hàng không nước ngoài

Nghị quyết 62/NQ-CP về miễn thị thực cho thành viên tổ bay của hãng hàng không nước ngoài Miễn thị thực cho thành viên tổ bay của hãng hàng không nước ngoài 2016 Tải về Bản in Nghị quyết 62/NQ-CP về miễn thị thực cho thành viên tổ bay của hãng hàng không nước ngoài…

Quyết định 1440/QĐ-TTg phê duyệt danh sách thành viên Hội đồng Thi đua – Khen thưởng

Quyết định 1440/QĐ-TTg phê duyệt danh sách thành viên Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Phê duyệt danh sách 18 thành viên Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Tải về Bản in Quyết định 1440/QĐ-TTg phê duyệt danh sách thành viên Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Quyết định 1440/QĐ-TTg năm 2016…

Nghị quyết 63/NQ-CP về Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2016-2020

Nghị quyết 63/NQ-CP về Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2016-2020 Chương trình hành động về phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2016 – 2020 Tải về Bản in Nghị quyết 63/NQ-CP – Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2016-2020 Nghị quyết…

Nghị quyết 64/NQ-CP Chương trình thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng

Nghị quyết 64/NQ-CP Chương trình thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện NQ Đại hội XII Tải về Bản in Nghị quyết 64/NQ-CP – Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của…

Nghị định 115/2016/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực hóa chất, phân bón và vật liệu nổ công nghiệp

Nghị định 115/2016/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực hóa chất, phân bón và vật liệu nổ công nghiệp Phạt tiền đến 50 triệu đồng khi bán hóa chất hết hạn sử dụng Tải về Bản in Nghị định 115/2016/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực hóa chất, phân…