Thông tư 180/2019/TT-BQP

Thông tư 180/2019/TT-BQP Vừa rồi, show.vn đã gửi tới các bạn chi tiết về chủ đề “Thông tư 180/2019/TT-BQP ❤️️”. Hi vọng với thông tin hữu ích mà bài viết “Thông tư 180/2019/TT-BQP ” mang lại sẽ giúp các bạn trẻ quan tâm hơn về “Thông tư 180/2019/TT-BQP [ ❤️️❤️️ ]” hiện nay. Hãy cùng…

Thông tư 17/2019/TT-BKHCN đánh giá trình độ và năng lực công nghệ sản xuất

Thông tư 17/2019/TT-BKHCN đánh giá trình độ và năng lực công nghệ sản xuất Vừa rồi, show.vn đã gửi tới các bạn chi tiết về chủ đề “Thông tư 17/2019/TT-BKHCN đánh giá trình độ và năng lực công nghệ sản xuất ❤️️”. Hi vọng với thông tin hữu ích mà bài viết “Thông tư 17/2019/TT-BKHCN…

Thông tư 15/2019/TT-BKHCN Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Thép không gỉ

Thông tư 15/2019/TT-BKHCN Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Thép không gỉ Tải về Bản in Thông tư số 15/2019/TT-BKHCN Thông tư 15/2019/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Thép không gỉ”. Ngày 15/11/2019, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ra…

Thông tư 08/2019/TT-BKHCN Quy chuẩn kỹ thuật sản phẩm chiếu sáng bằng công nghệ LED

Thông tư 08/2019/TT-BKHCN Quy chuẩn kỹ thuật sản phẩm chiếu sáng bằng công nghệ LED Tải về Bản in Thông tư số 08/2019/TT-BKHCN Thông tư 08/2019/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm chiếu sáng bằng công nghệ LED”. Ngày 25/9/2019, Bộ…

Thông tư 07/2019/TT-BKHCN sửa đổi quy định đo lường với phương tiện đo nhóm 2

Thông tư 07/2019/TT-BKHCN sửa đổi quy định đo lường với phương tiện đo nhóm 2 Thông tư số 07/2019/TT-BKHCN Thông tư 07/2019/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 23/2013/TT-BKHCN ngày 26/9/2013 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định…

Thông tư 14/2019/TT-BKHCN Quy chuẩn kỹ thuật khí dầu mỏ hóa lỏng

Thông tư 14/2019/TT-BKHCN Quy chuẩn kỹ thuật khí dầu mỏ hóa lỏng Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) Thông tư 14/2019/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG)”. Ngày 15/11/2019, Bộ…

Nghị định 27/2020/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 40/2014/NĐ-CP và Nghị định 87/2014/NĐ-CP

Nghị định 27/2020/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 40/2014/NĐ-CP và Nghị định 87/2014/NĐ-CP Vừa rồi, show.vn đã gửi tới các bạn chi tiết về chủ đề “Nghị định 27/2020/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 40/2014/NĐ-CP và Nghị định 87/2014/NĐ-CP ❤️️”. Hi vọng với thông tin hữu ích mà bài viết “Nghị định 27/2020/NĐ-CP sửa đổi Nghị định…

Thông tư 22/2019/TT-BKHCN Quy chuẩn kỹ thuật đối với thiết bị X quang chụp vú và thiết bị xạ trị

Thông tư 22/2019/TT-BKHCN Quy chuẩn kỹ thuật đối với thiết bị X quang chụp vú và thiết bị xạ trị Vừa rồi, show.vn đã gửi tới các bạn chi tiết về chủ đề “Thông tư 22/2019/TT-BKHCN Quy chuẩn kỹ thuật đối với thiết bị X quang chụp vú và thiết bị xạ trị ❤️️”. Hi…

Thông tư 21/2019/TT-BKHCN định mức kinh tế dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước

Thông tư 21/2019/TT-BKHCN định mức kinh tế dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước Vừa rồi, show.vn đã gửi tới các bạn chi tiết về chủ đề “Thông tư 21/2019/TT-BKHCN định mức kinh tế dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước ❤️️”. Hi vọng với thông tin hữu ích mà bài…

Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật 2006 68/2006/QH11

Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật 2006 68/2006/QH11 Luật số 68/2006 QH11 Tải về Luật số 68/2006/QH11 của Quốc hội ban hành về Luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật . QUỐC HỘI——————-Luật số: 68/2006/QH11 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc————————————— Hà Nội,…