Nghị quyết 68/NQ-CP

Nghị quyết 68/NQ-CP Về việc phê duyệt Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Cô-xta Ri-ca về miễn thị thực cho người mang hộ chiếu ngoại giao hoặc hộ chiếu công vụ Tải về Nghị quyết 68/NQ-CP của Chính phủ ngày 08…

Quyết định 1075/QĐ-TTg

Quyết định 1075/QĐ-TTg Về việc thành lập Ban Chỉ đạo Chiến lược công nghiệp hóa của Việt Nam trong khuôn khổ hợp tác Việt Nam – Nhật Bản hướng đến năm 2020 Tải về Quyết định 1075/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 13 tháng 08 năm 2012 về việc thành lập Ban Chỉ đạo…

Nghị quyết 65/NQ-CP

Nghị quyết 65/NQ-CP Về việc phê duyệt và ký Bản ghi nhớ Hợp tác giữa Chính phủ các nước thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á và Tổ chức Nông Lương Liên Hiệp quốc về tăng cường hợp tác nông nghiệp và lâm nghiệp Tải về Nghị quyết 65/NQ-CP của Chính phủ…

Nghị quyết 35/NQ-CP

Nghị quyết 35/NQ-CP Về việc đàm phán, ký Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Chi-lê về miễn thị thực cho người mang hộ chiếu phổ thông Tải về Nghị quyết 35/NQ-CP của Chính phủ ngày 31 tháng 07 năm 2012 về…

Nghị quyết 33/NQ-CP

Nghị quyết 33/NQ-CP Phê duyệt Thỏa thuận giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Niu Di-lân về chương trình làm việc trong kỳ nghỉ Tải về Nghị quyết 33/NQ-CP của Chính phủ ngày 28 tháng 07 năm 2012 về việc phê duyệt Thỏa thuận giữa Chính phủ…

Nghị quyết 18/NQ-CP

Nghị quyết 18/NQ-CP Ký kết Hiệp định về hợp tác du lịch Việt Nam và Ma-rốc Tải về Nghị quyết 18/NQ-CP của Chính phủ ngày 12 tháng 06 năm 2012 ký kết Hiệp định về hợp tác du lịch Việt Nam và Ma-rốc. CHÍNH PHỦ ——– Số: 18/NQ-CP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT…

Quyết định 10/2012/QĐ-TTg

Quyết định 10/2012/QĐ-TTg Sửa đổi quy chế về miễn thị thực cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài kèm theo Quyết định 135/2007/QĐ-TTg do Thủ tướng Chính phủ ban hành Tải về Quyết định 10/2012/QĐ-TTg sửa đổi quy chế về miễn thị thực cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài kèm…

Quyết định 480/QĐ-TTg

Quyết định 480/QĐ-TTg Phê duyệt Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ailen về vận chuyển hàng không Tải về Quyết định 480/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 24 tháng 04 năm 2012 về việc phê duyệt…

Nghị định 111/2011/NĐ-CP

Nghị định 111/2011/NĐ-CP Chứng nhận, hợp pháp hóa lãnh sự Tải về Nghị định 111/2011/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 05 tháng 12 năm 2011 về chứng nhận, hợp pháp hóa lãnh sự. CHÍNH PHỦ ——– Số: 111/2011/NĐ-CP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc…

Quyết định số 135/2007/QĐ-TTG

Quyết định số 135/2007/QĐ-TTG Ban hành quy chế về miễn thị thực cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài Tải về Quyết định số 135/2007/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ: Ban hành quy chế về miễn thị thực cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ——– Số:…