Ngoại Giao

 • Nghị quyết 68/NQ-CP

  Nghị quyết 68/NQ-CP Về việc phê duyệt Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam…

 • Quyết định 1075/QĐ-TTg

  Quyết định 1075/QĐ-TTg Về việc thành lập Ban Chỉ đạo Chiến lược công nghiệp hóa của Việt Nam trong khuôn khổ…

 • Nghị quyết 65/NQ-CP

  Nghị quyết 65/NQ-CP Về việc phê duyệt và ký Bản ghi nhớ Hợp tác giữa Chính phủ các nước thành viên…

 • Nghị quyết 35/NQ-CP

  Nghị quyết 35/NQ-CP Về việc đàm phán, ký Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt…

 • Nghị quyết 33/NQ-CP

  Nghị quyết 33/NQ-CP Phê duyệt Thỏa thuận giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính…

 • Nghị quyết 18/NQ-CP

  Nghị quyết 18/NQ-CP Ký kết Hiệp định về hợp tác du lịch Việt Nam và Ma-rốc Tải về Nghị quyết 18/NQ-CP…

 • Quyết định 10/2012/QĐ-TTg

  Quyết định 10/2012/QĐ-TTg Sửa đổi quy chế về miễn thị thực cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài kèm…

 • Quyết định 480/QĐ-TTg

  Quyết định 480/QĐ-TTg Phê duyệt Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính…

 • Nghị định 111/2011/NĐ-CP

  Nghị định 111/2011/NĐ-CP Chứng nhận, hợp pháp hóa lãnh sự Tải về Nghị định 111/2011/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày…

 • Quyết định số 135/2007/QĐ-TTG

  Quyết định số 135/2007/QĐ-TTG Ban hành quy chế về miễn thị thực cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài…

Back to top button