Thông tư 15/2020/TT-BNNPTNT QC yêu cầu vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật nhập khẩu

Thông tư 15/2020/TT-BNNPTNT QC yêu cầu vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật nhập khẩu Nội dung Thuộc tính Tải về Mục lục văn bản Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật nhập khẩu Thông tư 15/2020/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông…

Thông tư 16/2020/TT-BNNPTNT Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành nông nghiệp

Thông tư 16/2020/TT-BNNPTNT Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành nông nghiệp Vừa rồi, show.vn đã gửi tới các bạn chi tiết về chủ đề “Thông tư 16/2020/TT-BNNPTNT Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành nông nghiệp ❤️️”. Hi vọng với thông tin hữu ích mà bài viết “Thông tư 16/2020/TT-BNNPTNT Hệ thống chỉ tiêu…

Nghị định 14/2021/NĐ-CP xử phạt vi phạm hành chính về chăn nuôi

Nghị định 14/2021/NĐ-CP xử phạt vi phạm hành chính về chăn nuôi Nghị định số 14 năm 2021 Nội dung Thuộc tính Tải về Mục lục văn bản Nghị định 14/2021/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính về chăn nuôi. Ngày 01/3/2021, Chính phủ ban hành Nghị định…

Thông tư 01/2021/TT-BNNPTNT xây dựng tiêu chuẩn quốc gia của Bộ Nông nghiệp và PTNT

Thông tư 01/2021/TT-BNNPTNT xây dựng tiêu chuẩn quốc gia của Bộ Nông nghiệp và PTNT Vừa rồi, show.vn đã gửi tới các bạn chi tiết về chủ đề “Thông tư 01/2021/TT-BNNPTNT xây dựng tiêu chuẩn quốc gia của Bộ Nông nghiệp và PTNT ❤️️”. Hi vọng với thông tin hữu ích mà bài viết “Thông…

Điều lệ mẫu HTX Nông nghiệp

Điều lệ mẫu HTX Nông nghiệp Nội dung Thuộc tính Tải về Mục lục văn bản Điều lệ hợp tác xã nông nghiệp mới nhất được Chính phủ ban hành tại Nghị định 43/CP năm 1997. ĐIỀU LỆ MẪUHỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP(Ban hành kèm theo Nghị định số 43/CPngày 29 tháng 3 năm 1997…

Thông tư 24/2021/TT-BTC mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý sử dụng phí trong chăn nuôi

Thông tư 24/2021/TT-BTC mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý sử dụng phí trong chăn nuôi Nội dung Thuộc tính Tải về Mục lục văn bản Thông tư 24/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong chăn nuôi. Ngày 31/3/2021,…

Thông tư 05/2021/TT-BNNPTNT về quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thức ăn chăn nuôi

Thông tư 05/2021/TT-BNNPTNT về quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thức ăn chăn nuôi Nội dung Thuộc tính Tải về Mục lục văn bản Thông tư số 05/2021/TT-BNNPTNT Thông tư 05/2021/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Sửa đổi 1:2021 QCVN 01-190:2020/BNNPTNT quy chuẩn kỹ thuật quốc…

Thông tư 04/2021/TT-BNNPTNT về thẩm định các hoạt động liên quan đến đê điều

Thông tư 04/2021/TT-BNNPTNT về thẩm định các hoạt động liên quan đến đê điều Nội dung Thuộc tính Mục lục văn bản Thông tư 04/2021/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc hướng dẫn thực hiện việc chấp thuận, thẩm định các hoạt động liên quan đến đê điều. Ngày 28/6/2021,…

Thông tư 06/2021/TT-BNNPTNT quy định về định mức kinh tế – kỹ thuật sản phẩm do Bộ Nông nghiệp quản lý

Thông tư 06/2021/TT-BNNPTNT quy định về định mức kinh tế – kỹ thuật sản phẩm do Bộ Nông nghiệp quản lý Nội dung Thuộc tính Tải về Mục lục văn bản Bộ nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư số 06/2021/TT-BNNPTNT về xây dựng, ban hành định mức kinh tế –…

Thông tư 07/2021/TT-BNNPTNT Quy chuẩn kỹ thuật phân cấp và đóng tàu cá dài từ 12 mét đến dưới 24 mét

Thông tư 07/2021/TT-BNNPTNT Quy chuẩn kỹ thuật phân cấp và đóng tàu cá dài từ 12 mét đến dưới 24 mét Tải về Bản in Thông tư số 07 2021 BNNPTNT Ngày 26/7 năm 2021, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư 07/2021/TT-BNNPTNT về việc ban hành “Quy chuẩn kỹ…