Công văn 4233/BTP-BTTP về công chứng, chứng thực hợp đồng thực hiện quyền của người sử dụng đất

Công văn 4233/BTP-BTTP về công chứng, chứng thực hợp đồng thực hiện quyền của người sử dụng đất Công chứng hợp đồng thực hiện quyền của người sử dụng đất, nhà ở Tải về Bản in Công văn 4233/BTP-BTTP – Công chứng, chứng thực hợp đồng thực hiện quyền của người sử dụng đất Công…

Thủ tục xin visa du lịch nước ngoài

Thủ tục xin visa du lịch nước ngoài Hướng dẫn hồ sơ xin cấp visa du lịch Tải về Bản in Thủ tục xin visa du lịch nước ngoài Visa (còn gọi là thị thực nhập cảnh) là một loại chứng nhận quan trọng do chính phủ một nước cấp cho người nước ngoài muốn…

Thông tư 226/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí chứng thực

Thông tư 226/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí chứng thực Biểu phí chứng thực hợp đồng, giao dịch năm 2017 Tải về Bản in Thông tư 226/2016/TT-BTC – Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí chứng thực Ngày 11/11/2016,…

Nghị định 124/2020/NĐ-CP biện pháp thi hành Luật Khiếu nại

Nghị định 124/2020/NĐ-CP biện pháp thi hành Luật Khiếu nại Nội dung Thuộc tính VB liên quan Tải về Mục lục văn bản Nghị định 124/2020/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Khiếu nại. Cách chức người có hành vi vi phạm nghiêm…

Luật Giám định tư pháp sửa đổi

Luật Giám định tư pháp sửa đổi Luật số 44/VBHN-VPQH Tải về Bản in Văn bản hợp nhất Luật Giám định tư pháp Văn bản hợp nhất 44/VBHN-VPQH năm 2018 hợp nhất luật Giám định tư pháp do văn phòng quốc hội ban hành. Ngày 10 tháng 12 năm 2018, Quốc hội đã ban hành…

Thông tư 02/2022/TT-BTP hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Thông tư 02/2022/TT-BTP hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản Nội dung Thuộc tính Mục lục văn bản Ngày 08/02/2022, Bộ Tư pháp đã ban hành Thông tư số 02/2022/TT-BTP về việc hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản. Theo đó, ban hành theo Thông tư số 02/2022/TT-BTP là…

Thông tư 13/2021/TT-BTP quy định quy trình xử lý, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo trong thi hành án dân sự

Thông tư 13/2021/TT-BTP quy định quy trình xử lý, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo trong thi hành án dân sự Nội dung Thuộc tính Tải về Mục lục văn bản Thông tư 13/2021/TT-BTP vừa được Bộ Tư pháp ban hành ngày 30/12 năm 2021 về quy định quy trình xử lý, giải quyết…

Công an vào nhà để khám xét cần xuất trình giấy tờ gì?

Công an vào nhà để khám xét cần xuất trình giấy tờ gì? Điều kiện khi công an vào nhà để khám xét Công an vào nhà để khám xét phải trình giấy tờ gì? Công an vào nhà để khám xét cần xuất trình giấy tờ gì? Khi nào được phép khám xét nhà…

Thông tư 01/2020/TT-BTP hướng dẫn về cấp bản sao từ sổ gốc chứng thực bản sao từ bản chính

Thông tư 01/2020/TT-BTP hướng dẫn về cấp bản sao từ sổ gốc chứng thực bản sao từ bản chính Hướng dẫn Nghị định 23/2015/NĐ-CP về cấp bản sao từ sổ gốc Nội dung Tải về Mục lục văn bản Thông tư 01/2020/TT-BTP của Bộ Tư pháp về việc quy định chi tiết và hướng dẫn…

Thông tư 03/2020/TT-TANDTC trình tự nhận, xử lý đơn khởi kiện, đơn yêu cầu tại Tòa án và chỉ định hòa giải viên

Thông tư 03/2020/TT-TANDTC trình tự nhận, xử lý đơn khởi kiện, đơn yêu cầu tại Tòa án và chỉ định hòa giải viên Nội dung Thuộc tính VB liên quan Tải về Mục lục văn bản Thông tư 03/2020/TT-TANDTC của Tòa án nhân dân tối cao quy định chi tiết về trình tự nhận, xử…