Quyền tác giả là gì? Tác quyền, bản quyền, sở hữu trí tuệ

Quyền tác giả là gì? Tác quyền, bản quyền, sở hữu trí tuệ Sở hữu trí tuệ và những kiến thức căn bản Quyền tác giả là gì? Tác quyền, bản quyền, sở hữu trí tuệ là gì? Liệu bạn đọc đã hiểu hết các khái niệm này như thế nào chưa? Các quy định…

Nghị định 70/2008/NĐ-CP Hướng dẫn Luật bình đẳng giới

Nghị định 70/2008/NĐ-CP Hướng dẫn Luật bình đẳng giới Quy định thi hành một số điều của Luật Bình đẳng giới Nội dung Thuộc tính VB liên quan Tải về Mục lục văn bản Nghị định 70/2008/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành các Điều 8, 9, 25, 26, 27, 28, 29 và 30 của…

Luật người khuyết tật số 51/2010/QH12

Luật người khuyết tật số 51/2010/QH12 Luật người khuyết tật mới nhất Nội dung Thuộc tính VB liên quan Tải về Mục lục văn bản Luật người khuyết tật mới nhất số 51/2010/QH12 quy định về quyền và nghĩa vụ của người khuyết tật; trách nhiệm của Nhà nước, gia đình và xã hội đối…

Nghị định 94/2015/NĐ-CP về xuất, nhập cảnh của công dân Việt Nam

Nghị định 94/2015/NĐ-CP về xuất, nhập cảnh của công dân Việt Nam Quy định mới về cấp hộ chiếu Nội dung Thuộc tính VB liên quan Tải về Mục lục văn bản Nghị định 94/2015/NĐ-CP xuất, nhập cảnh của công dân Việt Nam Nghị định 94/2015/NĐ-CP về xuất, nhập cảnh của công dân Việt Nam…

Thông tư 06/2014/TT-TTCP quy định quy trình tiếp công dân

Thông tư 06/2014/TT-TTCP quy định quy trình tiếp công dân Quy trình tiếp công dân mới Nội dung Thuộc tính VB liên quan Tải về Mục lục văn bản Thông tư 06/2014/TT-TTCP quy định quy trình tiếp công dân do Thanh tra Chính phủ ban hành, quy định cụ thể quy trình tiếp công dân…

Điều kiện, tiêu chuẩn và đối tượng tham gia nghĩa vụ dân quân tự vệ

Điều kiện, tiêu chuẩn và đối tượng tham gia nghĩa vụ dân quân tự vệ Những điều cần biết về nghĩa vụ dân quân tự vệ Tải về Bản in Điều kiện, tiêu chuẩn và đối tượng tham gia nghĩa vụ dân quân tự vệ như thế nào? HoaTieu.vn xin giới thiệu tới các bạn…

Quyết định 1872/QĐ-BTP 2020 thủ tục hành chính được sửa đổi lĩnh vực hộ tịch

Quyết định 1872/QĐ-BTP 2020 thủ tục hành chính được sửa đổi lĩnh vực hộ tịch Nội dung VB liên quan Tải về Mục lục văn bản Quyết định số 1872/QĐ-BTP 2020 Quyết định 1872/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hộ…

Thông tư 05/2020/TT-BTP biện pháp thi hành về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại

Thông tư 05/2020/TT-BTP biện pháp thi hành về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại Nội dung Thuộc tính VB liên quan Tải về Mục lục văn bản Thông tư 05/2020/TT-BTP của Bộ Tư pháp về việc quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Nghị định 08/2020/NĐ-CP ngày…

Nghị định số 45/2010/NĐ-CP quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội

Nghị định số 45/2010/NĐ-CP quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội Nguyên tắc tổ chức, hoạt động của hội Nội dung Thuộc tính VB liên quan Tải về Mục lục văn bản Nghị định số 45/2010/NĐ-CP Quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội có hiệu lực ngày…

Tăng cường biện pháp phòng ngừa xâm hại trẻ em

Tăng cường biện pháp phòng ngừa xâm hại trẻ em Giải pháp phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em Tất cả chúng ta cùng nhau thực hiện, tăng cường biện pháp phòng ngừa xâm hại trẻ em góp phần xây dựng đất nước giàu mạnh vì hiện nay tình trạng xâm hại trẻ em…