Công văn 1728/TCT-CS

Công văn 1728/TCT-CS Thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu Tải về Công văn 1728/TCT-CS về thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu do Tổng cục Thuế ban hành. BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ——– CỘNG HÒA XÃ…

Thông tư quy định về thủ tục hải quan với hàng hóa xuất nhập khẩu số 13/2015/TT-BTC

Thông tư quy định về thủ tục hải quan với hàng hóa xuất nhập khẩu số 13/2015/TT-BTC Quy định về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ đối với hàng hóa Tải về Bản in Thông tư 13/2015/TT-BTC quy định về kiểm tra, giám sát, tạm dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng…

Thông tư 13/2015/TT-BNNPTNT quy định về điều kiện công nhận tiến bộ kỹ thuật

Thông tư 13/2015/TT-BNNPTNT quy định về điều kiện công nhận tiến bộ kỹ thuật Hướng dẫn trình tự, thủ tục công nhận tiến bộ kỹ thuật Tải về Bản in Thông tư 13/2015/TT-BNNPTNT – Điều kiện công nhận tiến bộ kỹ thuật Thông tư 13/2015/TT-BNNPTNT hướng dẫn trình tự, thủ tục công nhận tiến bộ…

Thông tư hướng dẫn hoạt động giám định quyền tác giả số 15/2012/TT-BVHTTDL

Thông tư hướng dẫn hoạt động giám định quyền tác giả số 15/2012/TT-BVHTTDL Hướng dẫn hoạt động giám định quyền tác giả, quyền liên quan Tải về Bản in Hướng dẫn hoạt động giám định quyền tác giả, quyền liên quan Thông tư 15/2012/TT-BVHTTDL về hướng dẫn hoạt động giám định quyền tác giả, quyền…

Chính sách mới về Sở hữu trí tuệ, chứng khoán và vi phạm hành chính

Chính sách mới về Sở hữu trí tuệ, chứng khoán và vi phạm hành chính Chính sách sắp có hiệu lực về sở hữu trí tuệ Tải về Bản in Chính sách mới trong lĩnh vực Sở hữu trí tuệ – Chứng khoán – Vi phạm hành chính Trong tháng 8/2015, nhiều chính sách mới…

Thông tư 29/2009/TT-BTC quy định về lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền tác giả, quyền liên quan

Thông tư 29/2009/TT-BTC quy định về lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền tác giả, quyền liên quan Lệ phí đăng ký quyền tác giả và quyền liên quan Tải về Bản in Thông tư 29/2009/TT-BTC – Lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền tác giả, quyền liên quan Thông tư 29/2009/TT-BTC quy định về…

Thông tư liên tịch 05/2016/TTLT-BKHCN-BKHĐT xử lý tên doanh nghiệp xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp

Thông tư liên tịch 05/2016/TTLT-BKHCN-BKHĐT xử lý tên doanh nghiệp xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp Biện pháp buộc thay đổi tên doanh nghiệp Tải về Bản in Thông tư liên tịch 05/2016/TTLT-BKHCN-BKHĐT xử lý tên doanh nghiệp xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp Thông tư liên tịch 05/2016/TTLT-BKHCN-BKHĐT hướng dẫn xử lý…

Công văn 779/TTg-KTTH triển khai Đề án phát triển thương hiệu gạo Việt Nam 2016

Công văn 779/TTg-KTTH triển khai Đề án phát triển thương hiệu gạo Việt Nam 2016 Đề án phát triển thương hiệu gạo Việt Nam 2016 Tải về Bản in Công văn 779/TTg-KTTH triển khai Đề án phát triển thương hiệu gạo Việt Nam 2016 Theo Công văn 779/TTg-KTTH, Thủ tướng Chính phủ đồng ý đề…

Quyết định 1062/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2016-2020

Quyết định 1062/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2016-2020 Hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2016-2020 Tải về Bản in Quyết định 1062/QĐ-TTg – Chương trình phát triển tài sản trí tuệgiai đoạn 2016-2020 Quyết định 1062/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình phát triển tài…

Thông tư liên tịch 14/2016/TTLT-BTTTT-BKHCN trình tự, thủ tục thay đổi, thu hồi tên miền vi phạm pháp luật về sở hữu trí tuệ

Thông tư liên tịch 14/2016/TTLT-BTTTT-BKHCN trình tự, thủ tục thay đổi, thu hồi tên miền vi phạm pháp luật về sở hữu trí tuệ Trình tự, thủ tục trả lại tên miền “.vn” Tải về Bản in Thông tư liên tịch 14/2016/TTLT-BTTTT-BKHCN trình tự, thủ tục thay đổi, thu hồi tên miền vi phạm pháp…