Công văn 1909/BYT-DP về điều chỉnh định nghĩa ca bệnh COVID-19

Công văn 1909/BYT-DP về điều chỉnh định nghĩa ca bệnh COVID-19 Biện pháp y tế đối với ca bệnh COVID-19 và người tiếp xúc gần Nội dung Thuộc tính Tải về Mục lục văn bản Công văn 1909/BYT-DP năm 2022 về điều chỉnh định nghĩa ca bệnh COVID-19 và biện pháp y tế đối với…

Nghị định số 37/2012/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thể dục, thể thao

Nghị định số 37/2012/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thể dục, thể thao Tải về Nghị định số 37/2012/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thể dục, thể thao. CHÍNH PHỦ ————— Số: 37/2012/NĐ-CP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ…

Thông tư quy định tiêu chuẩn, định mức, chế độ quản lý, sử dụng trang thiết bị tập luyện, thi đấu của các đội tuyển thể thao quốc gia

Thông tư quy định tiêu chuẩn, định mức, chế độ quản lý, sử dụng trang thiết bị tập luyện, thi đấu của các đội tuyển thể thao quốc gia Tải về Thông tư số 04/2012/TT-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Quy định tiêu chuẩn, định mức, chế độ quản lý, sử…

Quyết định số 49/2011/QĐ-UBND

Quyết định số 49/2011/QĐ-UBND Quy định chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao thành tích cao Tải về Quyết định số 49/2011/QĐ-UBND của UBND TP Hà Nội: Về việc quy định chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với vận động viên, huấn luyện viên thể…

Thông tư số 21/2011/TT-BVHTTDL quy định điều kiện hoạt động của cơ sở thể thao tổ chức hoạt động Taekwondo

Thông tư số 21/2011/TT-BVHTTDL quy định điều kiện hoạt động của cơ sở thể thao tổ chức hoạt động Taekwondo Tải về Thông tư số 21/2011/TT-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Quy định điều kiện hoạt động của cơ sở thể thao tổ chức hoạt động Taekwondo. BỘ VĂN HÓA, THỂ…

Thông tư số 18/2011/TT-BVHTTDL quy định mẫu về tổ chức và hoạt động của câu lạc bộ thể dục thể thao cơ sở

Thông tư số 18/2011/TT-BVHTTDL quy định mẫu về tổ chức và hoạt động của câu lạc bộ thể dục thể thao cơ sở Tải về Thông tư số 18/2011/TT-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Quy định mẫu về tổ chức và hoạt động của câu lạc bộ thể dục thể thao…

Thông tư số 20/2011/TT-BVHTTDL quy định về điều kiện hoạt động của cơ sở thể thao tổ chức tập luyện quyền anh

Thông tư số 20/2011/TT-BVHTTDL quy định về điều kiện hoạt động của cơ sở thể thao tổ chức tập luyện quyền anh Tải về Thông tư số 20/2011/TT-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Quy định về điều kiện hoạt động của cơ sở thể thao tổ chức tập luyện quyền anh….

Thông tư số 19/2011/TT-BVHTTDL quy định về điều kiện hoạt động của cơ sở thể thao tổ chức hoạt động dù lượn và diều bay có động cơ

Thông tư số 19/2011/TT-BVHTTDL quy định về điều kiện hoạt động của cơ sở thể thao tổ chức hoạt động dù lượn và diều bay có động cơ Tải về Thông tư số 19/2011/TT-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Quy định về điều kiện hoạt động của cơ sở thể thao…

Thông tư số 16/2011/TT-BVHTTDL quy định điều kiện hoạt động của cơ sở thể thao tổ chức hoạt động thể dục thẩm mỹ

Thông tư số 16/2011/TT-BVHTTDL quy định điều kiện hoạt động của cơ sở thể thao tổ chức hoạt động thể dục thẩm mỹ Tải về Thông tư số 16/2011/TT-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Quy định điều kiện hoạt động của cơ sở thể thao tổ chức hoạt động thể dục…

Thông tư số 15/2011/TT-BVHTTDL quy định điều kiện hoạt động của cơ sở thể thao tổ chức hoạt động quần vợt

Thông tư số 15/2011/TT-BVHTTDL quy định điều kiện hoạt động của cơ sở thể thao tổ chức hoạt động quần vợt Tải về Thông tư số 15/2011/TT-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Quy định điều kiện hoạt động của cơ sở thể thao tổ chức hoạt động quần vợt. BỘ VĂN…