Thuế – Lệ Phí – Kinh Phí

 • Thông tư số 56/2008/TT-BTC

  Thông tư số 56/2008/TT-BTC Hướng dẫn thực hiện kê khai, nộp và quyết toán các khoản thu của Nhà nước quy…

 • Thông tư số 53/2008/TT-BTC

  Thông tư số 53/2008/TT-BTC Hướng dẫn về kinh phí bảo đảm hoạt động của hòa giải viên lao động Tải về…

 • Chỉ thị 04/2013/CT-BCT

  Chỉ thị 04/2013/CT-BCT Triển khai ý kiến kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ…

 • Thông báo 1025/2013/TB-BNN-VP

  Thông báo 1025/2013/TB-BNN-VP Kết luận của Thứ trưởng Nguyễn Thị Xuân Thu tại buổi làm việc với Cục Chế biến, Thương…

 • Công văn 535/2013/TCT-HTQT

  Công văn 535/2013/TCT-HTQT Chính sách thuế do Tổng cục Thuế ban hành Tải về Công văn 535/2013/TCT-HTQT về chính sách thuế…

 • Công văn 537/2013/TCT-CS

  Công văn 537/2013/TCT-CS Khấu trừ thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành Tải về Công văn 537/2013/TCT-CS…

 • Công văn 547/2013/TCT-CS

  Công văn 547/2013/TCT-CS Gia hạn nộp thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành Tải về Công văn…

 • Công văn 879/2013/TCHQ-TXNK

  Công văn 879/2013/TCHQ-TXNK Kiến nghị không nộp thuế bảo vệ môi trường Tải về Công văn 879/2013/TCHQ-TXNK về kiến nghị không…

 • Công văn 4178/2013/CT-KK&KTT

  Công văn 4178/2013/CT-KK&KTT Công nhận doanh nghiệp bán hàng thí điểm hoàn thuế giá trị gia tăng Tải về Công văn…

 • Công văn 588/2013/TCT-TNCN

  Công văn 588/2013/TCT-TNCN Thủ tục hoàn thuế thu nhập cá nhân từ đầu tư vốn Tải về Công văn 588/2013/TCT-TNCN về…

Back to top button