Thông tư số 56/2008/TT-BTC

Thông tư số 56/2008/TT-BTC Hướng dẫn thực hiện kê khai, nộp và quyết toán các khoản thu của Nhà nước quy định tại Điều 18 quy chế quản lý tài chính của Công ty mẹ – Tập đoàn Dầu khí Việt Nam ban hành kèm theo Nghị định số 142/2007/NĐ-CP Tải về Thông tư số…

Thông tư số 53/2008/TT-BTC

Thông tư số 53/2008/TT-BTC Hướng dẫn về kinh phí bảo đảm hoạt động của hòa giải viên lao động Tải về Thông tư số 53/2008/TT-BTC của Bộ Tài chính: Hướng dẫn về kinh phí bảo đảm hoạt động của hòa giải viên lao động. BỘ TÀI CHÍNH ———– Số: 53/2008/TT-BTC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ…

Chỉ thị 04/2013/CT-BCT

Chỉ thị 04/2013/CT-BCT Triển khai ý kiến kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ kế hoạch năm 2013 của ngành Công Thương Tải về Chỉ thị 04/2013/CT-BCT triển khai ý kiến kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ kế hoạch năm…

Thông báo 1025/2013/TB-BNN-VP

Thông báo 1025/2013/TB-BNN-VP Kết luận của Thứ trưởng Nguyễn Thị Xuân Thu tại buổi làm việc với Cục Chế biến, Thương mại nông lâm thủy sản và nghề muối Tải về Thông báo 1025/2013/TB-BNN-VP về ý kiến kết luận của Thứ trưởng Nguyễn Thị Xuân Thu tại buổi làm việc với Cục Chế biến, Thương…

Công văn 535/2013/TCT-HTQT

Công văn 535/2013/TCT-HTQT Chính sách thuế do Tổng cục Thuế ban hành Tải về Công văn 535/2013/TCT-HTQT về chính sách thuế do Tổng cục Thuế ban hành. BỘ TÀI CHÍNHTỔNG CỤC THUẾ ——- Số: 535/TCT-HTQTV/v: Chính sách thuế CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————————————–…

Công văn 537/2013/TCT-CS

Công văn 537/2013/TCT-CS Khấu trừ thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành Tải về Công văn 537/2013/TCT-CS về khấu trừ thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành. BỘ TÀI CHÍNHTỔNG CỤC THUẾ ——- Số: 537/TCT-CSV/v: Khấu trừ thuế GTGT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM…

Công văn 547/2013/TCT-CS

Công văn 547/2013/TCT-CS Gia hạn nộp thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành Tải về Công văn 547/2013/TCT-CS về gia hạn nộp thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành. BỘ TÀI CHÍNHTỔNG CỤC THUẾ ———- Số: 547/TCT-CSV/v: Gia hạn nộp thuế GTGT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ…

Công văn 879/2013/TCHQ-TXNK

Công văn 879/2013/TCHQ-TXNK Kiến nghị không nộp thuế bảo vệ môi trường Tải về Công văn 879/2013/TCHQ-TXNK về kiến nghị không nộp thuế bảo vệ môi trường do Tổng cục Hải quan ban hành. BỘ TÀI CHÍNHTỔNG CỤC HẢI QUAN ——– Số: 879/TCHQ-TXNKV/v: Kiến nghị không nộp thuế bảo vệ môi trường CỘNG HÒA XÃ…

Công văn 4178/2013/CT-KK&KTT

Công văn 4178/2013/CT-KK&KTT Công nhận doanh nghiệp bán hàng thí điểm hoàn thuế giá trị gia tăng Tải về Công văn 4178/2013/CT-KK&KTT về công nhận doanh nghiệp bán hàng thí điểm hoàn thuế giá trị gia tăng do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành. TỔNG CỤC THUẾCỤC THUẾ TP HÀ NỘI ——– Số:…

Công văn 588/2013/TCT-TNCN

Công văn 588/2013/TCT-TNCN Thủ tục hoàn thuế thu nhập cá nhân từ đầu tư vốn Tải về Công văn 588/2013/TCT-TNCN về thủ tục hoàn thuế thu nhập cá nhân từ đầu tư vốn do Tổng cục Thuế ban hành. BỘ TÀI CHÍNHTỔNG CỤC THUẾ ——— Số: 588/TCT-TNCNV/v: Thủ tục hoàn thuế TNCN từ đầu tư…