Hướng dẫn 23/HD-VKSTC kiểm sát việc hoãn, tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù

Hướng dẫn 23/HD-VKSTC kiểm sát việc hoãn, tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù Tải Hướng dẫn 23/HD-VKSTC kiểm sát việc hoãn, tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù Nội dung Thuộc tính Tải về Mục lục văn bản Hướng dẫn 23/HD-VKSTC kiểm sát việc hoãn, tạm đình chỉ chấp hành án phạt…

Phân biệt vụ án hình sự và vụ án dân sự

Phân biệt vụ án hình sự và vụ án dân sự So sánh vụ án hình sự và vụ án dân sự Tải về Bản in Sự khác nhau giữa vụ án dân sự và vụ án hình sự Việc xác định một vụ án sẽ được xử lý theo pháp luật dân sự hay…

Thông tư 06/2018/TT-BCA

Thông tư 06/2018/TT-BCA Tiêu chuẩn thi đua trong chấp hành án phạt tù và xếp loại chấp hành Tải về Bản in Thông tư 06/2018/TT-BCA – Điều kiện xếp loại chấp hành án phạt tù Bộ trưởng Bộ Công an ban hành Thông tư 06/2018/TT-BCA quy định tiêu chuẩn thi đua trong chấp hành án…

Văn bản hợp nhất Bộ luật hình sự sửa đổi 2017

Văn bản hợp nhất Bộ luật hình sự sửa đổi 2017 Văn bản hợp nhất số 01/VBHN-VPQH Tải về Bản in Văn bản hợp nhất bộ luật hình sự 01/VBHN-VPQH Văn bản hợp nhất Bộ luật Hình sự số 01/VBHN-VPQH đã được ban hành ngày 10/7/2017, do Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh…

Luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự số 99/2015/QH13

Luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự số 99/2015/QH13 Luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự 2015 Tải về Bản in Luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự số 99/2015/QH13 Luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự số 99/2015/QH13 quy định về nguyên tắc tổ chức điều…

Quyết định 501/QĐ-VKSTC

Quyết định 501/QĐ-VKSTC Quy chế công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam, thi hành án hình sự Tải về Bản in Quyết định 501/QĐ-VKSTC – Quy chế công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam, thi hành án hình sự Ngày 12/12/2017, Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành Quyết…

Thông tư liên tịch 04/2018/TTLT-BCA-BQP-TANDTC-VKSNDTC

Thông tư liên tịch 04/2018/TTLT-BCA-BQP-TANDTC-VKSNDTC Hướng dẫn thực hiện quy định tha tù trước thời hạn có điều kiện Tải về Bản in Thông tư liên tịch 04/2018/TTLT-BCA-BQP-TANDTC-VKSNDTC – Hướng dẫn thực hiện quy định tha tù trước thời hạn có điều kiện Thông tư liên tịch 04/2018/TTLT-BCA-BQP-TANDTC-VKSNDTC quy định về việc phối hợp thực…

Khác biệt về vị trí, vai trò của Kiểm sát viên trong hình sự và dân sự

Khác biệt về vị trí, vai trò của Kiểm sát viên trong hình sự và dân sự So sánh vị trí, vai trò của Kiểm sát viên trong hình sự và dân sự Vai trò của Kiểm sát viên trong hình sự và dân sự Kiểm sát viên là người được bổ nhiệm theo quy…

Bộ luật Hình sự 2017

Bộ luật Hình sự 2017 Bộ Luật hình sự mới nhất Tải về Bộ luật Hình sự sửa đổi 2017 Bộ Luật hình sự 2017 (Luật số 12/2017/QH14) đã được Quốc hội thông qua về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự 2015 với nhiều quy định mới đáng…

Thông tư 46/2019/TT-BCA

Thông tư 46/2019/TT-BCA Trách nhiệm Công an thực hiện Bộ luật Tố tụng Tải về Bản in Thông tư số 46/2019/TT-BCA Thông tư 46/2019/TT-BCA quy định về trách nhiệm của lực lượng công an nhân dân trong việc thực hiện quy định của bộ luật tố tụng hình sự năm 2015. Ngày 10/10/2019 Bộ công…