Thông tư số 21/2011/TT-BYT

Thông tư số 21/2011/TT-BYT Quy định việc thành lập, tổ chức và hoạt động của Hội đồng tư vấn chuyên môn đánh giá tai biến trong quá trình sử dụng vắc xin, sinh phẩm y tế Tải về Thông tư số 21/2011/TT-BYT của Bộ Y tế: Quy định việc thành lập, tổ chức và hoạt…

Thông tư hướng dẫn công tác Thi đua, Khen thưởng trong ngành Y tế

Thông tư hướng dẫn công tác Thi đua, Khen thưởng trong ngành Y tế Thi đua khen thưởng ngành Y tế Tải về Thông tư số 20/2011/TT-BYT của Bộ Y tế: Hướng dẫn công tác Thi đua, Khen thưởng trong ngành Y tế BỘ Y TẾ ——————————– Số: 20/2011/TT-BYT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA…

Thông tư số 16/2011/TT-BYT

Thông tư số 16/2011/TT-BYT Thông tư quy định nguyên tắc sản xuất thuốc từ dược liệu và lộ trình áp dụng nguyên tắc thực hành tốt sản xuất thuốc Tải về Thông tư số 16/2011/TT-BYT của Bộ Y tế: Quy định nguyên tắc sản xuất thuốc từ dược liệu và lộ trình áp dụng nguyên…

Thông tư hướng dẫn việc kiểm tra an toàn thực phẩm hàng hóa có nguồn gốc thực vật nhập khẩu

Thông tư hướng dẫn việc kiểm tra an toàn thực phẩm hàng hóa có nguồn gốc thực vật nhập khẩu Tải về Thông tư số 13/2011/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn : Hướng dẫn việc kiểm tra an toàn thực phẩm hàng hóa có nguồn gốc thực vật nhập khẩu. BỘ…

Thông tư quy định quản lý và sử dụng kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người cao tuổi tại nơi cư trú

Thông tư quy định quản lý và sử dụng kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người cao tuổi tại nơi cư trú Tải về Thông tư số 21/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính: Quy định quản lý và sử dụng kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người cao tuổi tại…

Nghị định số 94/2010/NĐ-CP

Nghị định số 94/2010/NĐ-CP Quy định về tổ chức cai nghiện ma túy tại gia đình, cai nghiện ma túy tại cộng đồng Tải về Nghị định số 94/2010/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định về tổ chức cai nghiện ma túy tại gia đình, cai nghiện ma túy tại cộng đồng. CHÍNH PHỦ ————— Số:…

Nghị định số 92/2010/NĐ-CP

Nghị định số 92/2010/NĐ-CP Quy định Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm về bảo đảm an toàn sinh học tại phòng xét nghiệm Tải về Nghị định số 92/2010/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định chi tiết thi hành Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm về bảo đảm an toàn sinh học tại phòng xét nghiệm….

Thông tư 30/2012/TT-BYT

Thông tư 30/2012/TT-BYT Quy định về điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh Tải về Thông tư 30/2012/TT-BYT quy định về điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, kinh doanh thức ăn đường phố. BỘ Y TẾ ————— Số: 30/2012/TT-BYT CỘNG…

Thông tư 28/2012/TT-BYT

Thông tư 28/2012/TT-BYT Danh mục bệnh mà người mắc bệnh đó không được lấy mô Tải về Thông tư 28/2012/TT-BYT danh mục bệnh mà người mắc bệnh đó không được lấy mô, bộ phận cơ thể để ghép cho người bệnh. BỘ Y TẾ —————- Số: 28/2012/TT-BYT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc…

Thông tư 29/2012/TT-BYT

Thông tư 29/2012/TT-BYT Quy định thủ tục cấp mới, cấp lại giấy chứng nhận phòng xét nghiệm Tải về Thông tư 29/2012/TT-BYT quy định thủ tục cấp mới, cấp lại giấy chứng nhận phòng xét nghiệm đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học. BỘ Y TẾ ————— Số: 29/2012/TT-BYT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA…