MÃ COUPON 80%

MÃ COUPON 80%

MÃ COUPON 80%

MÃ COUPON 80%
MÃ COUPON 80%
MÃ COUPON 80%
 
Áp dụng: Mọi hạng vé, mọi loại vé trên Show.vn kể cả vé ăn tối
Thời hạn sử dụng: Không giới hạn dùng tới khi hết thì thôi
Số lần sử dụng: Nhiều lần, từ 5 đến 10 lần
Thông tin khác: Coupon này chỉ bán 1 lần duy nhất
 

Cách mua: Mua và thanh toán bình thường, sau đó chúng tôi sẽ áp mã vào tài khoản bạn mua trừ coupun 50 và 80% thì không cần tài khoản vẫn dùng được
 
Vui lòng chọn các loại mã và mức giá bên dưới

MÃ COUPON 80%

 • Mã này dùng được 5 lần
 • Không giới hạn thời gian sử dụng
 • Áp dụng cho mọi hạng vé (Trừ vé ăn tối)
 • Áp dụng cho mọi sự kiện
 • Trừ tiền trực tiếp vào đơn hàng sau khi áp
 • Mã sẽ gửi online bạn cần thanh toán trước
 • Không cần trả phí ship nếu có
 • Một người hoặc một tài khoản có thể sở hữu nhiều mã
 • Coupon này chỉ bán 1 lần duy nhất
 • Mã này có thể sang nhượng
 • Vui lòng ấn chi tiết để xem thêm

Ví dụ bạn áp dụng coupon 80% và mua vé 1.800.000 thì bạn chỉ phải thanh toán là 360.000

 • Coupon dùng 5 lần số tiền tiết kiệm sẽ là: 7.200.000 VND
 • Coupon dùng 10 lần số tiền tiết kiệm sẽ là: 14.400.000 VND

Ví dụ bạn áp dụng coupon 80% và mua vé VIP 2.800.000 thì bạn chỉ phải thanh toán là 560.000

 • Coupon dùng 5 lần số tiền tiết kiệm sẽ là: 11.200.000 VND
 • Coupon dùng 10 lần số tiền tiết kiệm sẽ là: 22.400.000 VND

Ngoài ra vì không giới hạn số lượng vé khác nhau mua trong 1 lần, nên bạn có thể mua thêm cho bạn bè, người thân đi cùng nếu muốn và mức tiết kiệm nó sẽ tăng rất cao ngay trong 1 lần (Tức chỉ cần áp mã 1 lần mà giảm hàng loạt)

 • Ví dụ: Bạn mua cho 3 người, 1 người mua vé 1.800.000 và 1 người mua vé 2 triệu 800 Nghìn và 1 người mua vé 950.000, nếu không có Coupon bạn sẽ phải trả số tiền tổng là: 5.550.000 Nếu có coupon thì bạn sẽ chỉ phải trả số tiền là: 1.115.000 VND
 • Coupon này chỉ bán 1 lần duy nhất vì vậy hãy nhanh tay trước khi dừng bán
 • Mã coupon này có thể sang nhượng
 • Không cần tài khoản vẫn có thể áp mã
 • Mỗi người sẽ đều có một mã riêng, và không giống nhau
 • 1 lần mua bạn có thể mua nhiều sản phẩm và áp dụng coupon nhưng không được mua 1 sản phẩm nhiều cái, bạn sẽ cần thanh toán 1 lần và lập lại nếu muốn mua cùng 1 sản phẩm đó
 • Ví dụ hạn dùng là 5 lần thì mã coupon tự động hết sau 5 lần
 1. Nền tảng bán vé Show.vn được điều hành trực tiếp bởi Vietnam Toy Show, đây là website duy nhất phân phối vé cho các chương trình sự kiện của chúng tôi, vì vậy chúng tôi tuyên bố miễn trừ trách nhiệm với tất cả các Website, kênh, cá nhân bán vé khác mà không thông qua Show.vn
 2. Để ngăn chặn việc gian lận vé không thông qua Show.vn nhưng vẫn tham gia sự kiện bằng 1 cách nào đó thì chúng tôi sẽ truy xuất trong quá trình đồng bộ ảnh với Email, SĐT người mua, nếu phát hiện không có Email mua vé hoạc SĐT khớp trong cơ sở lưu trữ dữ liệu của Show.vn thì ảnh sẽ không được trả hay up trên Fanpage. Ngoài ra cá nhân đó sẽ không thể tham gia tất cả các hoạt động của chúng tôi sau này.
 3. Để ngăn chặn việc gian lận vé từ chính nhân viên của chúng tôi khi tự ý đưa người vào mà không mua vé thông qua Show.vn thì sẽ có 1 bộ phận an ninh riêng độc lập sẽ kiểm tra trong quá trình diễn ra sự kiện nếu không thể xuất trình thông tin khớp thì người đó sẽ được mời ra ngoài, và khi truy xuất ra ai là người đã đưa người đó vào tham gia sự kiện mà không mua vé thì cá nhân + nhân viên đó sẽ phải chịu toàn bộ trách nhiệm và sẽ bị cho nghỉ việc vì gây thiệt hại cho sự kiện và làm ảnh hưởng tới quyền lợi của những khán giả đã tự mình bỏ tiền ra mua vé.

Ví dụ bạn áp dụng coupon 80% và mua vé 1.800.000 thì bạn chỉ phải thanh toán là 360.000

 • Coupon dùng 5 lần số tiền tiết kiệm sẽ là: 7.200.000 VND
 • Coupon dùng 10 lần số tiền tiết kiệm sẽ là: 14.400.000 VND

Ví dụ bạn áp dụng coupon 80% và mua vé VIP 2.800.000 thì bạn chỉ phải thanh toán là 560.000

 • Coupon dùng 5 lần số tiền tiết kiệm sẽ là: 11.200.000 VND
 • Coupon dùng 10 lần số tiền tiết kiệm sẽ là: 22.400.000 VND

Ngoài ra vì không giới hạn số lượng vé khác nhau mua trong 1 lần, nên bạn có thể mua thêm cho bạn bè, người thân đi cùng nếu muốn và mức tiết kiệm nó sẽ tăng rất cao ngay trong 1 lần (Tức chỉ cần áp mã 1 lần mà giảm hàng loạt)

 • Ví dụ: Bạn mua cho 3 người, 1 người mua vé 1.800.000 và 1 người mua vé 2 triệu 800 Nghìn và 1 người mua vé 950.000, nếu không có Coupon bạn sẽ phải trả số tiền tổng là: 5.550.000 Nếu có coupon thì bạn sẽ chỉ phải trả số tiền là: 1.115.000 VND
 • Coupon này chỉ bán 1 lần duy nhất vì vậy hãy nhanh tay trước khi dừng bán
 • Mã coupon này có thể sang nhượng
 • Không cần tài khoản vẫn có thể áp mã
 • Mỗi người sẽ đều có một mã riêng, và không giống nhau
 • 1 lần mua bạn có thể mua nhiều sản phẩm và áp dụng coupon nhưng không được mua 1 sản phẩm nhiều cái, bạn sẽ cần thanh toán 1 lần và lập lại nếu muốn mua cùng 1 sản phẩm đó
 • Ví dụ hạn dùng là 5 lần thì mã coupon tự động hết sau 5 lần
 1. Nền tảng bán vé Show.vn được điều hành trực tiếp bởi Vietnam Toy Show, đây là website duy nhất phân phối vé cho các chương trình sự kiện của chúng tôi, vì vậy chúng tôi tuyên bố miễn trừ trách nhiệm với tất cả các Website, kênh, cá nhân bán vé khác mà không thông qua Show.vn
 2. Để ngăn chặn việc gian lận vé không thông qua Show.vn nhưng vẫn tham gia sự kiện bằng 1 cách nào đó thì chúng tôi sẽ truy xuất trong quá trình đồng bộ ảnh với Email, SĐT người mua, nếu phát hiện không có Email mua vé hoạc SĐT khớp trong cơ sở lưu trữ dữ liệu của Show.vn thì ảnh sẽ không được trả hay up trên Fanpage. Ngoài ra cá nhân đó sẽ không thể tham gia tất cả các hoạt động của chúng tôi sau này.
 3. Để ngăn chặn việc gian lận vé từ chính nhân viên của chúng tôi khi tự ý đưa người vào mà không mua vé thông qua Show.vn thì sẽ có 1 bộ phận an ninh riêng độc lập sẽ kiểm tra trong quá trình diễn ra sự kiện nếu không thể xuất trình thông tin khớp thì người đó sẽ được mời ra ngoài, và khi truy xuất ra ai là người đã đưa người đó vào tham gia sự kiện mà không mua vé thì cá nhân + nhân viên đó sẽ phải chịu toàn bộ trách nhiệm và sẽ bị cho nghỉ việc vì gây thiệt hại cho sự kiện và làm ảnh hưởng tới quyền lợi của những khán giả đã tự mình bỏ tiền ra mua vé.

MÃ COUPON 80% 10 lần

 • Mã này dùng được 10 lần
 • Không giới hạn thời gian sử dụng
 • Áp dụng cho mọi hạng vé (Trừ vé ăn tối)
 • Áp dụng cho mọi sự kiện
 • Trừ tiền trực tiếp vào đơn hàng sau khi áp
 • Mã sẽ gửi online bạn cần thanh toán trước
 • Không cần trả phí ship nếu có
 • Một người hoặc một tài khoản có thể sở hữu nhiều mã
 • Coupon này chỉ bán 1 lần duy nhất
 • Mã này có thể sang nhượng
 • Vui lòng ấn chi tiết để xem thêm

Ví dụ bạn áp dụng coupon 80% và mua vé 1.800.000 thì bạn chỉ phải thanh toán là 360.000

 • Coupon dùng 5 lần số tiền tiết kiệm sẽ là: 7.200.000 VND
 • Coupon dùng 10 lần số tiền tiết kiệm sẽ là: 14.400.000 VND

Ví dụ bạn áp dụng coupon 80% và mua vé VIP 2.800.000 thì bạn chỉ phải thanh toán là 560.000

 • Coupon dùng 5 lần số tiền tiết kiệm sẽ là: 11.200.000 VND
 • Coupon dùng 10 lần số tiền tiết kiệm sẽ là: 22.400.000 VND

Ngoài ra vì không giới hạn số lượng vé khác nhau mua trong 1 lần, nên bạn có thể mua thêm cho bạn bè, người thân đi cùng nếu muốn và mức tiết kiệm nó sẽ tăng rất cao ngay trong 1 lần (Tức chỉ cần áp mã 1 lần mà giảm hàng loạt)

 • Ví dụ: Bạn mua cho 3 người, 1 người mua vé 1.800.000 và 1 người mua vé 2 triệu 800 Nghìn và 1 người mua vé 950.000, nếu không có Coupon bạn sẽ phải trả số tiền tổng là: 5.550.000 Nếu có coupon thì bạn sẽ chỉ phải trả số tiền là: 1.115.000 VND
 • Coupon này chỉ bán 1 lần duy nhất vì vậy hãy nhanh tay trước khi dừng bán
 • Mã coupon này có thể sang nhượng
 • Không cần tài khoản vẫn có thể áp mã
 • Mỗi người sẽ đều có một mã riêng, và không giống nhau
 • 1 lần mua bạn có thể mua nhiều sản phẩm và áp dụng coupon nhưng không được mua 1 sản phẩm nhiều cái, bạn sẽ cần thanh toán 1 lần và lập lại nếu muốn mua cùng 1 sản phẩm đó
 • Ví dụ hạn dùng là 5 lần thì mã coupon tự động hết sau 5 lần
 1. Nền tảng bán vé Show.vn được điều hành trực tiếp bởi Vietnam Toy Show, đây là website duy nhất phân phối vé cho các chương trình sự kiện của chúng tôi, vì vậy chúng tôi tuyên bố miễn trừ trách nhiệm với tất cả các Website, kênh, cá nhân bán vé khác mà không thông qua Show.vn
 2. Để ngăn chặn việc gian lận vé không thông qua Show.vn nhưng vẫn tham gia sự kiện bằng 1 cách nào đó thì chúng tôi sẽ truy xuất trong quá trình đồng bộ ảnh với Email, SĐT người mua, nếu phát hiện không có Email mua vé hoạc SĐT khớp trong cơ sở lưu trữ dữ liệu của Show.vn thì ảnh sẽ không được trả hay up trên Fanpage. Ngoài ra cá nhân đó sẽ không thể tham gia tất cả các hoạt động của chúng tôi sau này.
 3. Để ngăn chặn việc gian lận vé từ chính nhân viên của chúng tôi khi tự ý đưa người vào mà không mua vé thông qua Show.vn thì sẽ có 1 bộ phận an ninh riêng độc lập sẽ kiểm tra trong quá trình diễn ra sự kiện nếu không thể xuất trình thông tin khớp thì người đó sẽ được mời ra ngoài, và khi truy xuất ra ai là người đã đưa người đó vào tham gia sự kiện mà không mua vé thì cá nhân + nhân viên đó sẽ phải chịu toàn bộ trách nhiệm và sẽ bị cho nghỉ việc vì gây thiệt hại cho sự kiện và làm ảnh hưởng tới quyền lợi của những khán giả đã tự mình bỏ tiền ra mua vé.

Ví dụ bạn áp dụng coupon 80% và mua vé 1.800.000 thì bạn chỉ phải thanh toán là 360.000

 • Coupon dùng 5 lần số tiền tiết kiệm sẽ là: 7.200.000 VND
 • Coupon dùng 10 lần số tiền tiết kiệm sẽ là: 14.400.000 VND

Ví dụ bạn áp dụng coupon 80% và mua vé VIP 2.800.000 thì bạn chỉ phải thanh toán là 560.000

 • Coupon dùng 5 lần số tiền tiết kiệm sẽ là: 11.200.000 VND
 • Coupon dùng 10 lần số tiền tiết kiệm sẽ là: 22.400.000 VND

Ngoài ra vì không giới hạn số lượng vé khác nhau mua trong 1 lần, nên bạn có thể mua thêm cho bạn bè, người thân đi cùng nếu muốn và mức tiết kiệm nó sẽ tăng rất cao ngay trong 1 lần (Tức chỉ cần áp mã 1 lần mà giảm hàng loạt)

 • Ví dụ: Bạn mua cho 3 người, 1 người mua vé 1.800.000 và 1 người mua vé 2 triệu 800 Nghìn và 1 người mua vé 950.000, nếu không có Coupon bạn sẽ phải trả số tiền tổng là: 5.550.000 Nếu có coupon thì bạn sẽ chỉ phải trả số tiền là: 1.115.000 VND
 • Coupon này chỉ bán 1 lần duy nhất vì vậy hãy nhanh tay trước khi dừng bán
 • Mã coupon này có thể sang nhượng
 • Không cần tài khoản vẫn có thể áp mã
 • Mỗi người sẽ đều có một mã riêng, và không giống nhau
 • 1 lần mua bạn có thể mua nhiều sản phẩm và áp dụng coupon nhưng không được mua 1 sản phẩm nhiều cái, bạn sẽ cần thanh toán 1 lần và lập lại nếu muốn mua cùng 1 sản phẩm đó
 • Ví dụ hạn dùng là 5 lần thì mã coupon tự động hết sau 5 lần
 1. Nền tảng bán vé Show.vn được điều hành trực tiếp bởi Vietnam Toy Show, đây là website duy nhất phân phối vé cho các chương trình sự kiện của chúng tôi, vì vậy chúng tôi tuyên bố miễn trừ trách nhiệm với tất cả các Website, kênh, cá nhân bán vé khác mà không thông qua Show.vn
 2. Để ngăn chặn việc gian lận vé không thông qua Show.vn nhưng vẫn tham gia sự kiện bằng 1 cách nào đó thì chúng tôi sẽ truy xuất trong quá trình đồng bộ ảnh với Email, SĐT người mua, nếu phát hiện không có Email mua vé hoạc SĐT khớp trong cơ sở lưu trữ dữ liệu của Show.vn thì ảnh sẽ không được trả hay up trên Fanpage. Ngoài ra cá nhân đó sẽ không thể tham gia tất cả các hoạt động của chúng tôi sau này.
 3. Để ngăn chặn việc gian lận vé từ chính nhân viên của chúng tôi khi tự ý đưa người vào mà không mua vé thông qua Show.vn thì sẽ có 1 bộ phận an ninh riêng độc lập sẽ kiểm tra trong quá trình diễn ra sự kiện nếu không thể xuất trình thông tin khớp thì người đó sẽ được mời ra ngoài, và khi truy xuất ra ai là người đã đưa người đó vào tham gia sự kiện mà không mua vé thì cá nhân + nhân viên đó sẽ phải chịu toàn bộ trách nhiệm và sẽ bị cho nghỉ việc vì gây thiệt hại cho sự kiện và làm ảnh hưởng tới quyền lợi của những khán giả đã tự mình bỏ tiền ra mua vé.

MÃ COUPON 80% + Dinner

 
 • Mã này dùng được 5 lần
 • Không giới hạn thời gian sử dụng
 • Áp dụng cho mọi hạng vé 
 • Áp dụng cho mọi sự kiện
 • Trừ tiền trực tiếp vào đơn hàng sau khi áp
 • Mã sẽ gửi online bạn cần thanh toán trước
 • Không cần trả phí ship nếu có
 • Một người hoặc một tài khoản có thể sở hữu nhiều mã
 • Mã này có thể sang nhượng
 • Mã này có áp dụng vào vé ăn tối
 • Vui lòng ấn chi tiết để xem thêm

Ví dụ bạn áp dụng coupon 80% và mua vé VIP 3.800.000 thì bạn chỉ phải thanh toán là 760.000

 • Coupon dùng 5 lần số tiền tiết kiệm sẽ là: 15.200.000 VND

Ví dụ bạn áp dụng coupon 80% và mua vé Ăn tối (Dinner) 8.000.000 thì bạn chỉ phải thanh toán là 1.600.000

 • Coupon dùng 5 lần số tiền tiết kiệm sẽ là: 32.000.000 VND

Ngoài ra vì không giới hạn số lượng vé khác nhau mua trong 1 lần, nên bạn có thể mua thêm cho bạn bè, người thân đi cùng nếu muốn và mức tiết kiệm nó sẽ tăng rất cao ngay trong 1 lần (Tức chỉ cần áp mã 1 lần mà giảm hàng loạt)

 • Ví dụ: Bạn mua cho 4 người, 1 người mua vé ăn tối giá 8.000.000 và 1 người mua vé VIP 3.800.000 và 1 người mua vé VIP 2.800.000 và 1 người mua vé 950.000, nếu không có Coupon bạn sẽ phải trả số tiền tổng là: 15.550.000 Nếu có coupon thì bạn sẽ chỉ phải trả số tiền là: 3.10.000 VND
 • Coupon này chỉ bán 1 lần duy nhất vì vậy hãy nhanh tay trước khi dừng bán
 • Mã coupon này có thể sang nhượng
 • Không cần tài khoản vẫn có thể áp mã
 • Mỗi người sẽ đều có một mã riêng, và không giống nhau
 • 1 lần mua bạn có thể mua nhiều sản phẩm và áp dụng coupon nhưng không được mua 1 sản phẩm nhiều cái, bạn sẽ cần thanh toán 1 lần và lập lại nếu muốn mua cùng 1 sản phẩm đó
 • Ví dụ hạn dùng là 5 lần thì mã coupon tự động hết sau 5 lần
 1. Nền tảng bán vé Show.vn được điều hành trực tiếp bởi Vietnam Toy Show, đây là website duy nhất phân phối vé cho các chương trình sự kiện của chúng tôi, vì vậy chúng tôi tuyên bố miễn trừ trách nhiệm với tất cả các Website, kênh, cá nhân bán vé khác mà không thông qua Show.vn
 2. Để ngăn chặn việc gian lận vé không thông qua Show.vn nhưng vẫn tham gia sự kiện bằng 1 cách nào đó thì chúng tôi sẽ truy xuất trong quá trình đồng bộ ảnh với Email, SĐT người mua, nếu phát hiện không có Email mua vé hoạc SĐT khớp trong cơ sở lưu trữ dữ liệu của Show.vn thì ảnh sẽ không được trả hay up trên Fanpage. Ngoài ra cá nhân đó sẽ không thể tham gia tất cả các hoạt động của chúng tôi sau này.
 3. Để ngăn chặn việc gian lận vé từ chính nhân viên của chúng tôi khi tự ý đưa người vào mà không mua vé thông qua Show.vn thì sẽ có 1 bộ phận an ninh riêng độc lập sẽ kiểm tra trong quá trình diễn ra sự kiện nếu không thể xuất trình thông tin khớp thì người đó sẽ được mời ra ngoài, và khi truy xuất ra ai là người đã đưa người đó vào tham gia sự kiện mà không mua vé thì cá nhân + nhân viên đó sẽ phải chịu toàn bộ trách nhiệm và sẽ bị cho nghỉ việc vì gây thiệt hại cho sự kiện và làm ảnh hưởng tới quyền lợi của những khán giả đã tự mình bỏ tiền ra mua vé.

Ví dụ bạn áp dụng coupon 80% và mua vé VIP 3.800.000 thì bạn chỉ phải thanh toán là 760.000

 • Coupon dùng 5 lần số tiền tiết kiệm sẽ là: 15.200.000 VND

Ví dụ bạn áp dụng coupon 80% và mua vé Ăn tối (Dinner) 8.000.000 thì bạn chỉ phải thanh toán là 1.600.000

 • Coupon dùng 5 lần số tiền tiết kiệm sẽ là: 32.000.000 VND

Ngoài ra vì không giới hạn số lượng vé khác nhau mua trong 1 lần, nên bạn có thể mua thêm cho bạn bè, người thân đi cùng nếu muốn và mức tiết kiệm nó sẽ tăng rất cao ngay trong 1 lần (Tức chỉ cần áp mã 1 lần mà giảm hàng loạt)

 • Ví dụ: Bạn mua cho 4 người, 1 người mua vé ăn tối giá 8.000.000 và 1 người mua vé VIP 3.800.000 và 1 người mua vé VIP 2.800.000 và 1 người mua vé 950.000, nếu không có Coupon bạn sẽ phải trả số tiền tổng là: 15.550.000 Nếu có coupon thì bạn sẽ chỉ phải trả số tiền là: 3.10.000 VND
 • Coupon này chỉ bán 1 lần duy nhất vì vậy hãy nhanh tay trước khi dừng bán
 • Mã coupon này có thể sang nhượng
 • Không cần tài khoản vẫn có thể áp mã
 • Mỗi người sẽ đều có một mã riêng, và không giống nhau
 • 1 lần mua bạn có thể mua nhiều sản phẩm và áp dụng coupon nhưng không được mua 1 sản phẩm nhiều cái, bạn sẽ cần thanh toán 1 lần và lập lại nếu muốn mua cùng 1 sản phẩm đó
 • Ví dụ hạn dùng là 5 lần thì mã coupon tự động hết sau 5 lần
 1. Nền tảng bán vé Show.vn được điều hành trực tiếp bởi Vietnam Toy Show, đây là website duy nhất phân phối vé cho các chương trình sự kiện của chúng tôi, vì vậy chúng tôi tuyên bố miễn trừ trách nhiệm với tất cả các Website, kênh, cá nhân bán vé khác mà không thông qua Show.vn
 2. Để ngăn chặn việc gian lận vé không thông qua Show.vn nhưng vẫn tham gia sự kiện bằng 1 cách nào đó thì chúng tôi sẽ truy xuất trong quá trình đồng bộ ảnh với Email, SĐT người mua, nếu phát hiện không có Email mua vé hoạc SĐT khớp trong cơ sở lưu trữ dữ liệu của Show.vn thì ảnh sẽ không được trả hay up trên Fanpage. Ngoài ra cá nhân đó sẽ không thể tham gia tất cả các hoạt động của chúng tôi sau này.
 3. Để ngăn chặn việc gian lận vé từ chính nhân viên của chúng tôi khi tự ý đưa người vào mà không mua vé thông qua Show.vn thì sẽ có 1 bộ phận an ninh riêng độc lập sẽ kiểm tra trong quá trình diễn ra sự kiện nếu không thể xuất trình thông tin khớp thì người đó sẽ được mời ra ngoài, và khi truy xuất ra ai là người đã đưa người đó vào tham gia sự kiện mà không mua vé thì cá nhân + nhân viên đó sẽ phải chịu toàn bộ trách nhiệm và sẽ bị cho nghỉ việc vì gây thiệt hại cho sự kiện và làm ảnh hưởng tới quyền lợi của những khán giả đã tự mình bỏ tiền ra mua vé.
Powered by SHOW

Đóng

Giỏ hàng trống

Có 0 sản phẩm

 • Bạn chưa có sản phẩm nào trong giỏ hàng!