Đáp án module 4 môn Tiếng Anh Tiểu học – Câu hỏi 2

Đáp án module 4 môn Tiếng Anh Tiểu học – Câu hỏi 2

Gợi ý mô đun 4 Tiếng Anh
Tải về

Đáp án module 4 môn Tiếng Anh Tiểu học – Câu hỏi 2 gồm những hướng dẫn điều chỉnh từ KHBD minh hoạ khi học tập modul 4 môn Tiếng Anh ở cấp Tiểu học. Mời các thầy cô tham khảo bài viết dưới đây của Hoatieu.vn để hoàn thành việc tập huấn mô đun 4 tốt nhất.

Nội dung Đáp án module 4 Tiếng Anh chỉ mang tính chất tham khảo nhằm giúp các thầy cô có thêm tài liệu để hoàn thiện chương trình tập huấn của mình một cách có hiệu quả.

Đáp án module 4 Tiếng Anh đầy đủ

NHẬN XÉT CÁ NHÂN:

1. Điểm mạnh:

– Kế hoạch bài dạy này đảm bảo nội dung kiến thưc trọng tâm và các yêu cầu cần đạt của bài học. Các hoạt động được thiết kế nhằm đạt được mục tiêu đã nêu.

– Các hoạt động đa dạng, kết hợp hoạt động các nhân và nhóm.

2. Điểm cần cải thiện:

– Đối với học sinh yếu và thiếu tự tin, ở phần Let’s talk có thể nêu thêm 1 số từ vựng mở rộng bằng brainstorming.

3. Điều chỉnh:

Để phù hợp với đối tượng học sinh của trường mình, tôi sẽ điều chỉnh 1 số hoạt động sau:

– Hoạt động thảo luận tình huống trước khi học sinh nghe bài hội thoại. Nhằm cung cấp cho học sinh một số thông tin nền của bài hội thoại giúp học sinh nghe và hiểu tốt hơn nội dung bài hội thoại.

– Hoạt đông thực hành mẫu câu, tôi sẽ thay băng hoạt đông “interview and report”, để học sinh được thực hành mẫu câu một cách tự nhiên, tránh gò bó trong khuôn khổ bài học.

Điều chỉnh từ KHBD minh hoạ, Sách Tiếng Anh 3- Global Success, Unit 10 – Lesson 2 (giữ nguyên quy trình lên lớp G-I-P-O của sách).

Unit 10: At home

Lesson 2 – Period 1

I. OBJECTIVES

By the end of the lesson, pupils will be able to:

– ask and answer questions about school break time activities, using the structure What do you do at break time? and I _______;

– listen to and demonstrate understanding of simple communicative contexts in relation to the topic “break time activities”;

– demonstrate teamwork skills such as cooperation and turn taking.

II. RESOURCES AND MATERIAL:

– Student’s book Page 70

– Audio Tracks 83

– Teacher’s guide Pages 144-145

– Website sachmem

– Flashcards/pictures and posters (Unit 10)

– Computer, projector

III. PROCEDURE

Warm-up and review – Look, listen and repeat – Point and say – Let’s talk – Fun corner and wrap up

Procedure

Teaching and learning activities

Classroom management

Note

Warm-up and review: 5 minutes

Greet the class.

Game: Pass the ball!

Ask pupils to pass the ball with the music. When the music stops, who has the ball has to say I _______ at break time.

Whole class/group work

Activity 1: Look, listen and repeat. 8 minutes

a. Goal:

To get pupils to understand the structures What do you do at break time? and I ______. and repeat them.

b. Input:

Context a: In the school playground, Mai asks Bill: What do you do at break time? Bill answers: I play football. Context b: In the school playground, Bill asks Mai: What do you do at break time? Mai answers: I play badminton.

Audio script: 1. Linh: Hi. I’m Linh. I play volleyball at break time. 2. Ben: Hello. I’m Ben. I play basketball at break time.

c. Procedure:

Step 1: Ask children to look at the pictures, point to the different activities. Ask and answer about action of the characters in each picture.

Step 2: Play the recording of Context a.

Play the recording again for pupils to listen to and repeat. Do this several times until pupils feel confident. Correct their pronunciation and praise them.

Step 3: Do the same with Context b.

– Step 4: Put pupils into pairs to practice the sentences in Contexts a and b. Go around the classroom to offer support.

Extension: Ask some pupils to look at their book and read. Correct their pronunciation where necessary.

Game: Say it!

Divide the class into 2 groups. Pupils do the rock, scissors, paper. The one who wins will ask, the other has to answer the question (the sentences of the activity).

Give points to the groups.

Whole class

Whole class

Pair work

Individual work

Group work

Activity 2. Point and say. 9 minutes

a. Goal:

To get pupils to practise asking and answering about break time activities, using the target structures.

b. Input:

– Picture cues:

a: a boy playing word puzzles, with the label play word puzzles underneath

b: a girl chatting with her friends, with the label chat with my friends underneath

c: a boy playing football, with the label play football underneath

d: a girl playing table tennis, with the label play table tennis underneath

c. Procedure:

– Step 1: Ask pupils to look at picture a and Elicit the action of the character.

Ask pupils to repeat play word puzzles several times until they feel confident.

– Step 2: Repeat Step 1 for Pictures b, c and d.

Step 3: Tell pupils that What do you do at break time? – I ______. are used to ask and answer questions about break time activities.

– Step 4: Put pupils into pairs. Tell them to point at each picture and ask and answer questions about break time activities. Go around the class to offer support.

– Step 5: Invite a few pairs to come to the front of the classroom, ask and answer questions about break time activities, using the speech bubbles and picture cues.

Game: Who’s faster?

Divide the class into four groups. A pupil from each group comes to the board. Teacher points to the pictures a, b, c or d, ask the question, who has the quicker answer will be the winner.

Many pupils play the game can practice more in speaking skill.

Whole class/ Individual work

Whole class/ Individual work

Pair work

Individual work

Group work

Activity 3. Let’s talk. 8 minutes

a. Goal:

To get children to use the target structures correctly in new contexts.

b. Input:

– Picture cue: pupils playing different games and sports at break time

– Speech bubbles:

What do you do at break time?

I ______.

c. Procedure:

– Step 1: Ask pupils to look at the picture of activity 3. Ask and answer about the activities in the picture.

Have them identify what is missing in the answer. Check comprehension.

– Step 2: Put pupils into groups of four. Encourage them to ask and answer questions about break time activities, using the speech bubbles and picture cues. Go around the classroom to offer support.

Step 3: Invite some groups to come to the front of the class to perform their dialogues. Praise them if they perform well.

Game: Line whispering.

Ask pupils to stand in 2 lines (6-8 pupils for each line), speak a sentence to the first one. Pupils whisper one by one, who says the sentence correctly first will be the winner.

Whole class/ Individual work

Group work

Whole class

Groupwork

Fun corner and wrap up: 5 minutes

Have pupils draw about their break time activities in groups to make a poster.

Ask pupils to talk about the poster in their group.

Encourage pupils to speak confidently to present the poster in front of the class.

Whole class/

Group work

Individual work

Read More:  Di sản văn hóa là gì ? Phân biệt các loại hình di sản văn hóa

II. EVALUATION AND ADJUSTMENT (IF ANY)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Mời các bạn tham khảo các giáo án khác trong phần Dành cho giáo viên của mục Tài liệu.

Vừa rồi, show.vn đã gửi tới các bạn chi tiết về chủ đề “Đáp án module 4 môn Tiếng Anh Tiểu học – Câu hỏi 2

❤️️”. Hi vọng với thông tin hữu ích mà bài viết “Đáp án module 4 môn Tiếng Anh Tiểu học – Câu hỏi 2

” mang lại sẽ giúp các bạn trẻ quan tâm hơn về “Đáp án module 4 môn Tiếng Anh Tiểu học – Câu hỏi 2

[ ❤️️❤️️ ]” hiện nay. Hãy cùng show.vn phát triển thêm nhiều bài viết hay về “Đáp án module 4 môn Tiếng Anh Tiểu học – Câu hỏi 2

” bạn nhé.

Bài viết “Đáp án module 4 môn Tiếng Anh Tiểu học – Câu hỏi 2

” được đăng bởi vào ngày 2022-04-20 05:49:57. Cảm ơn bạn đã đọc bài tại show.vn

Nguồn: hoatieu.vn

Xem thêm về Đáp án module 4 môn Tiếng Anh Tiểu học - Câu hỏi 2

#Đáp #án #module #môn #Tiếng #Anh #Tiểu #học #Câu #hỏi
Đáp án module 4 môn Tiếng Anh Tiểu học – Câu hỏi 2
Gợi ý mô đun 4 Tiếng Anh
Tải về

(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})
Đáp án module 4 môn Tiếng Anh Tiểu học – Câu hỏi 2 gồm những hướng dẫn điều chỉnh từ KHBD minh hoạ khi học tập modul 4 môn Tiếng Anh ở cấp Tiểu học. Mời các thầy cô tham khảo bài viết dưới đây của Hoatieu.vn để hoàn thành việc tập huấn mô đun 4 tốt nhất.
Nội dung Đáp án module 4 Tiếng Anh chỉ mang tính chất tham khảo nhằm giúp các thầy cô có thêm tài liệu để hoàn thiện chương trình tập huấn của mình một cách có hiệu quả.
Đáp án module 4 Tiếng Anh đầy đủ
NHẬN XÉT CÁ NHÂN:
1. Điểm mạnh:
– Kế hoạch bài dạy này đảm bảo nội dung kiến thưc trọng tâm và các yêu cầu cần đạt của bài học. Các hoạt động được thiết kế nhằm đạt được mục tiêu đã nêu.
– Các hoạt động đa dạng, kết hợp hoạt động các nhân và nhóm.
(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})
2. Điểm cần cải thiện:
– Đối với học sinh yếu và thiếu tự tin, ở phần Let’s talk có thể nêu thêm 1 số từ vựng mở rộng bằng brainstorming.
3. Điều chỉnh:
Để phù hợp với đối tượng học sinh của trường mình, tôi sẽ điều chỉnh 1 số hoạt động sau:
– Hoạt động thảo luận tình huống trước khi học sinh nghe bài hội thoại. Nhằm cung cấp cho học sinh một số thông tin nền của bài hội thoại giúp học sinh nghe và hiểu tốt hơn nội dung bài hội thoại.
– Hoạt đông thực hành mẫu câu, tôi sẽ thay băng hoạt đông “interview and report”, để học sinh được thực hành mẫu câu một cách tự nhiên, tránh gò bó trong khuôn khổ bài học.
Điều chỉnh từ KHBD minh hoạ, Sách Tiếng Anh 3- Global Success, Unit 10 – Lesson 2 (giữ nguyên quy trình lên lớp G-I-P-O của sách).

Unit 10: At home
Lesson 2 – Period 1
I. OBJECTIVESBy the end of the lesson, pupils will be able to: – ask and answer questions about school break time activities, using the structure What do you do at break time? and I _______;- listen to and demonstrate understanding of simple communicative contexts in relation to the topic “break time activities”;- demonstrate teamwork skills such as cooperation and turn taking.II. RESOURCES AND MATERIAL: – Student’s book Page 70- Audio Tracks 83- Teacher’s guide Pages 144-145- Website sachmem – Flashcards/pictures and posters (Unit 10)- Computer, projectorIII. PROCEDUREWarm-up and review – Look, listen and repeat – Point and say – Let’s talk – Fun corner and wrap upProcedureTeaching and learning activitiesClassroom managementNoteWarm-up and review: 5 minutes Greet the class.Game: Pass the ball! Ask pupils to pass the ball with the music. When the music stops, who has the ball has to say I _______ at break time.Whole class/group workActivity 1: Look, listen and repeat. 8 minutesa. Goal:To get pupils to understand the structures What do you do at break time? and I ______. and repeat them.b. Input:Context a: In the school playground, Mai asks Bill: What do you do at break time? Bill answers: I play football. Context b: In the school playground, Bill asks Mai: What do you do at break time? Mai answers: I play badminton.Audio script: 1. Linh: Hi. I’m Linh. I play volleyball at break time. 2. Ben: Hello. I’m Ben. I play basketball at break time.c. Procedure:- Step 1: Ask children to look at the pictures, point to the different activities. Ask and answer about action of the characters in each picture.- Step 2: Play the recording of Context a.Play the recording again for pupils to listen to and repeat. Do this several times until pupils feel confident. Correct their pronunciation and praise them.- Step 3: Do the same with Context b.- Step 4: Put pupils into pairs to practice the sentences in Contexts a and b. Go around the classroom to offer support. Extension: Ask some pupils to look at their book and read. Correct their pronunciation where necessary. Game: Say it!Divide the class into 2 groups. Pupils do the rock, scissors, paper. The one who wins will ask, the other has to answer the question (the sentences of the activity).Give points to the groups.Whole classWhole classPair workIndividual workGroup workActivity 2. Point and say. 9 minutesa. Goal:To get pupils to practise asking and answering about break time activities, using the target structures.b. Input:– Picture cues:a: a boy playing word puzzles, with the label play word puzzles underneathb: a girl chatting with her friends, with the label chat with my friends underneathc: a boy playing football, with the label play football underneathd: a girl playing table tennis, with the label play table tennis underneathc. Procedure:- Step 1: Ask pupils to look at picture a and Elicit the action of the character.Ask pupils to repeat play word puzzles several times until they feel confident.- Step 2: Repeat Step 1 for Pictures b, c and d.- Step 3: Tell pupils that What do you do at break time? – I ______. are used to ask and answer questions about break time activities.- Step 4: Put pupils into pairs. Tell them to point at each picture and ask and answer questions about break time activities. Go around the class to offer support.- Step 5: Invite a few pairs to come to the front of the classroom, ask and answer questions about break time activities, using the speech bubbles and picture cues.Game: Who’s faster?Divide the class into four groups. A pupil from each group comes to the board. Teacher points to the pictures a, b, c or d, ask the question, who has the quicker answer will be the winner.Many pupils play the game can practice more in speaking skill.Whole class/ Individual workWhole class/ Individual workPair workIndividual workGroup workActivity 3. Let’s talk. 8 minutesa. Goal:To get children to use the target structures correctly in new contexts.b. Input:– Picture cue: pupils playing different games and sports at break time– Speech bubbles:What do you do at break time? I ______.c. Procedure:- Step 1: Ask pupils to look at the picture of activity 3. Ask and answer about the activities in the picture.Have them identify what is missing in the answer. Check comprehension.- Step 2: Put pupils into groups of four. Encourage them to ask and answer questions about break time activities, using the speech bubbles and picture cues. Go around the classroom to offer support.- Step 3: Invite some groups to come to the front of the class to perform their dialogues. Praise them if they perform well.Game: Line whispering.Ask pupils to stand in 2 lines (6-8 pupils for each line), speak a sentence to the first one. Pupils whisper one by one, who says the sentence correctly first will be the winner. Whole class/ Individual workGroup workWhole classGroupworkFun corner and wrap up: 5 minutes Have pupils draw about their break time activities in groups to make a poster.Ask pupils to talk about the poster in their group.Encourage pupils to speak confidently to present the poster in front of the class.Whole class/Group workIndividual work
(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})
II. EVALUATION AND ADJUSTMENT (IF ANY)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Mời các bạn tham khảo các giáo án khác trong phần Dành cho giáo viên của mục Tài liệu.

Read More:  Con lớp 7 rủ bạn đến nhà học rồi đóng cửa, mẹ sốc khi phát hiện bí mật phía sau

Đáp án module 4 môn Tiếng Anh Tiểu học – Câu hỏi 2

[rule_2_plain]

#Đáp #án #module #môn #Tiếng #Anh #Tiểu #học #Câu #hỏi
Đáp án module 4 môn Tiếng Anh Tiểu học – Câu hỏi 2
Gợi ý mô đun 4 Tiếng Anh
Tải về

(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})
Đáp án module 4 môn Tiếng Anh Tiểu học – Câu hỏi 2 gồm những hướng dẫn điều chỉnh từ KHBD minh hoạ khi học tập modul 4 môn Tiếng Anh ở cấp Tiểu học. Mời các thầy cô tham khảo bài viết dưới đây của Hoatieu.vn để hoàn thành việc tập huấn mô đun 4 tốt nhất.
Nội dung Đáp án module 4 Tiếng Anh chỉ mang tính chất tham khảo nhằm giúp các thầy cô có thêm tài liệu để hoàn thiện chương trình tập huấn của mình một cách có hiệu quả.
Đáp án module 4 Tiếng Anh đầy đủ
NHẬN XÉT CÁ NHÂN:
1. Điểm mạnh:
– Kế hoạch bài dạy này đảm bảo nội dung kiến thưc trọng tâm và các yêu cầu cần đạt của bài học. Các hoạt động được thiết kế nhằm đạt được mục tiêu đã nêu.
– Các hoạt động đa dạng, kết hợp hoạt động các nhân và nhóm.
(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})
2. Điểm cần cải thiện:
– Đối với học sinh yếu và thiếu tự tin, ở phần Let’s talk có thể nêu thêm 1 số từ vựng mở rộng bằng brainstorming.
3. Điều chỉnh:
Để phù hợp với đối tượng học sinh của trường mình, tôi sẽ điều chỉnh 1 số hoạt động sau:
– Hoạt động thảo luận tình huống trước khi học sinh nghe bài hội thoại. Nhằm cung cấp cho học sinh một số thông tin nền của bài hội thoại giúp học sinh nghe và hiểu tốt hơn nội dung bài hội thoại.
– Hoạt đông thực hành mẫu câu, tôi sẽ thay băng hoạt đông “interview and report”, để học sinh được thực hành mẫu câu một cách tự nhiên, tránh gò bó trong khuôn khổ bài học.
Điều chỉnh từ KHBD minh hoạ, Sách Tiếng Anh 3- Global Success, Unit 10 – Lesson 2 (giữ nguyên quy trình lên lớp G-I-P-O của sách).

Unit 10: At home
Lesson 2 – Period 1
I. OBJECTIVESBy the end of the lesson, pupils will be able to: – ask and answer questions about school break time activities, using the structure What do you do at break time? and I _______;- listen to and demonstrate understanding of simple communicative contexts in relation to the topic “break time activities”;- demonstrate teamwork skills such as cooperation and turn taking.II. RESOURCES AND MATERIAL: – Student’s book Page 70- Audio Tracks 83- Teacher’s guide Pages 144-145- Website sachmem – Flashcards/pictures and posters (Unit 10)- Computer, projectorIII. PROCEDUREWarm-up and review – Look, listen and repeat – Point and say – Let’s talk – Fun corner and wrap upProcedureTeaching and learning activitiesClassroom managementNoteWarm-up and review: 5 minutes Greet the class.Game: Pass the ball! Ask pupils to pass the ball with the music. When the music stops, who has the ball has to say I _______ at break time.Whole class/group workActivity 1: Look, listen and repeat. 8 minutesa. Goal:To get pupils to understand the structures What do you do at break time? and I ______. and repeat them.b. Input:Context a: In the school playground, Mai asks Bill: What do you do at break time? Bill answers: I play football. Context b: In the school playground, Bill asks Mai: What do you do at break time? Mai answers: I play badminton.Audio script: 1. Linh: Hi. I’m Linh. I play volleyball at break time. 2. Ben: Hello. I’m Ben. I play basketball at break time.c. Procedure:- Step 1: Ask children to look at the pictures, point to the different activities. Ask and answer about action of the characters in each picture.- Step 2: Play the recording of Context a.Play the recording again for pupils to listen to and repeat. Do this several times until pupils feel confident. Correct their pronunciation and praise them.- Step 3: Do the same with Context b.- Step 4: Put pupils into pairs to practice the sentences in Contexts a and b. Go around the classroom to offer support. Extension: Ask some pupils to look at their book and read. Correct their pronunciation where necessary. Game: Say it!Divide the class into 2 groups. Pupils do the rock, scissors, paper. The one who wins will ask, the other has to answer the question (the sentences of the activity).Give points to the groups.Whole classWhole classPair workIndividual workGroup workActivity 2. Point and say. 9 minutesa. Goal:To get pupils to practise asking and answering about break time activities, using the target structures.b. Input:– Picture cues:a: a boy playing word puzzles, with the label play word puzzles underneathb: a girl chatting with her friends, with the label chat with my friends underneathc: a boy playing football, with the label play football underneathd: a girl playing table tennis, with the label play table tennis underneathc. Procedure:- Step 1: Ask pupils to look at picture a and Elicit the action of the character.Ask pupils to repeat play word puzzles several times until they feel confident.- Step 2: Repeat Step 1 for Pictures b, c and d.- Step 3: Tell pupils that What do you do at break time? – I ______. are used to ask and answer questions about break time activities.- Step 4: Put pupils into pairs. Tell them to point at each picture and ask and answer questions about break time activities. Go around the class to offer support.- Step 5: Invite a few pairs to come to the front of the classroom, ask and answer questions about break time activities, using the speech bubbles and picture cues.Game: Who’s faster?Divide the class into four groups. A pupil from each group comes to the board. Teacher points to the pictures a, b, c or d, ask the question, who has the quicker answer will be the winner.Many pupils play the game can practice more in speaking skill.Whole class/ Individual workWhole class/ Individual workPair workIndividual workGroup workActivity 3. Let’s talk. 8 minutesa. Goal:To get children to use the target structures correctly in new contexts.b. Input:– Picture cue: pupils playing different games and sports at break time– Speech bubbles:What do you do at break time? I ______.c. Procedure:- Step 1: Ask pupils to look at the picture of activity 3. Ask and answer about the activities in the picture.Have them identify what is missing in the answer. Check comprehension.- Step 2: Put pupils into groups of four. Encourage them to ask and answer questions about break time activities, using the speech bubbles and picture cues. Go around the classroom to offer support.- Step 3: Invite some groups to come to the front of the class to perform their dialogues. Praise them if they perform well.Game: Line whispering.Ask pupils to stand in 2 lines (6-8 pupils for each line), speak a sentence to the first one. Pupils whisper one by one, who says the sentence correctly first will be the winner. Whole class/ Individual workGroup workWhole classGroupworkFun corner and wrap up: 5 minutes Have pupils draw about their break time activities in groups to make a poster.Ask pupils to talk about the poster in their group.Encourage pupils to speak confidently to present the poster in front of the class.Whole class/Group workIndividual work
(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})
II. EVALUATION AND ADJUSTMENT (IF ANY)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Mời các bạn tham khảo các giáo án khác trong phần Dành cho giáo viên của mục Tài liệu.

Read More:  Mẫu phiếu đánh giá, chấm điểm thuyết trình 2022

Đáp án module 4 môn Tiếng Anh Tiểu học – Câu hỏi 2

[rule_2_plain]

#Đáp #án #module #môn #Tiếng #Anh #Tiểu #học #Câu #hỏi
Đáp án module 4 môn Tiếng Anh Tiểu học – Câu hỏi 2
Gợi ý mô đun 4 Tiếng Anh
Tải về

(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})
Đáp án module 4 môn Tiếng Anh Tiểu học – Câu hỏi 2 gồm những hướng dẫn điều chỉnh từ KHBD minh hoạ khi học tập modul 4 môn Tiếng Anh ở cấp Tiểu học. Mời các thầy cô tham khảo bài viết dưới đây của Hoatieu.vn để hoàn thành việc tập huấn mô đun 4 tốt nhất.
Nội dung Đáp án module 4 Tiếng Anh chỉ mang tính chất tham khảo nhằm giúp các thầy cô có thêm tài liệu để hoàn thiện chương trình tập huấn của mình một cách có hiệu quả.
Đáp án module 4 Tiếng Anh đầy đủ
NHẬN XÉT CÁ NHÂN:
1. Điểm mạnh:
– Kế hoạch bài dạy này đảm bảo nội dung kiến thưc trọng tâm và các yêu cầu cần đạt của bài học. Các hoạt động được thiết kế nhằm đạt được mục tiêu đã nêu.
– Các hoạt động đa dạng, kết hợp hoạt động các nhân và nhóm.
(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})
2. Điểm cần cải thiện:
– Đối với học sinh yếu và thiếu tự tin, ở phần Let’s talk có thể nêu thêm 1 số từ vựng mở rộng bằng brainstorming.
3. Điều chỉnh:
Để phù hợp với đối tượng học sinh của trường mình, tôi sẽ điều chỉnh 1 số hoạt động sau:
– Hoạt động thảo luận tình huống trước khi học sinh nghe bài hội thoại. Nhằm cung cấp cho học sinh một số thông tin nền của bài hội thoại giúp học sinh nghe và hiểu tốt hơn nội dung bài hội thoại.
– Hoạt đông thực hành mẫu câu, tôi sẽ thay băng hoạt đông “interview and report”, để học sinh được thực hành mẫu câu một cách tự nhiên, tránh gò bó trong khuôn khổ bài học.
Điều chỉnh từ KHBD minh hoạ, Sách Tiếng Anh 3- Global Success, Unit 10 – Lesson 2 (giữ nguyên quy trình lên lớp G-I-P-O của sách).

Unit 10: At home
Lesson 2 – Period 1
I. OBJECTIVESBy the end of the lesson, pupils will be able to: – ask and answer questions about school break time activities, using the structure What do you do at break time? and I _______;- listen to and demonstrate understanding of simple communicative contexts in relation to the topic “break time activities”;- demonstrate teamwork skills such as cooperation and turn taking.II. RESOURCES AND MATERIAL: – Student’s book Page 70- Audio Tracks 83- Teacher’s guide Pages 144-145- Website sachmem – Flashcards/pictures and posters (Unit 10)- Computer, projectorIII. PROCEDUREWarm-up and review – Look, listen and repeat – Point and say – Let’s talk – Fun corner and wrap upProcedureTeaching and learning activitiesClassroom managementNoteWarm-up and review: 5 minutes Greet the class.Game: Pass the ball! Ask pupils to pass the ball with the music. When the music stops, who has the ball has to say I _______ at break time.Whole class/group workActivity 1: Look, listen and repeat. 8 minutesa. Goal:To get pupils to understand the structures What do you do at break time? and I ______. and repeat them.b. Input:Context a: In the school playground, Mai asks Bill: What do you do at break time? Bill answers: I play football. Context b: In the school playground, Bill asks Mai: What do you do at break time? Mai answers: I play badminton.Audio script: 1. Linh: Hi. I’m Linh. I play volleyball at break time. 2. Ben: Hello. I’m Ben. I play basketball at break time.c. Procedure:- Step 1: Ask children to look at the pictures, point to the different activities. Ask and answer about action of the characters in each picture.- Step 2: Play the recording of Context a.Play the recording again for pupils to listen to and repeat. Do this several times until pupils feel confident. Correct their pronunciation and praise them.- Step 3: Do the same with Context b.- Step 4: Put pupils into pairs to practice the sentences in Contexts a and b. Go around the classroom to offer support. Extension: Ask some pupils to look at their book and read. Correct their pronunciation where necessary. Game: Say it!Divide the class into 2 groups. Pupils do the rock, scissors, paper. The one who wins will ask, the other has to answer the question (the sentences of the activity).Give points to the groups.Whole classWhole classPair workIndividual workGroup workActivity 2. Point and say. 9 minutesa. Goal:To get pupils to practise asking and answering about break time activities, using the target structures.b. Input:– Picture cues:a: a boy playing word puzzles, with the label play word puzzles underneathb: a girl chatting with her friends, with the label chat with my friends underneathc: a boy playing football, with the label play football underneathd: a girl playing table tennis, with the label play table tennis underneathc. Procedure:- Step 1: Ask pupils to look at picture a and Elicit the action of the character.Ask pupils to repeat play word puzzles several times until they feel confident.- Step 2: Repeat Step 1 for Pictures b, c and d.- Step 3: Tell pupils that What do you do at break time? – I ______. are used to ask and answer questions about break time activities.- Step 4: Put pupils into pairs. Tell them to point at each picture and ask and answer questions about break time activities. Go around the class to offer support.- Step 5: Invite a few pairs to come to the front of the classroom, ask and answer questions about break time activities, using the speech bubbles and picture cues.Game: Who’s faster?Divide the class into four groups. A pupil from each group comes to the board. Teacher points to the pictures a, b, c or d, ask the question, who has the quicker answer will be the winner.Many pupils play the game can practice more in speaking skill.Whole class/ Individual workWhole class/ Individual workPair workIndividual workGroup workActivity 3. Let’s talk. 8 minutesa. Goal:To get children to use the target structures correctly in new contexts.b. Input:– Picture cue: pupils playing different games and sports at break time– Speech bubbles:What do you do at break time? I ______.c. Procedure:- Step 1: Ask pupils to look at the picture of activity 3. Ask and answer about the activities in the picture.Have them identify what is missing in the answer. Check comprehension.- Step 2: Put pupils into groups of four. Encourage them to ask and answer questions about break time activities, using the speech bubbles and picture cues. Go around the classroom to offer support.- Step 3: Invite some groups to come to the front of the class to perform their dialogues. Praise them if they perform well.Game: Line whispering.Ask pupils to stand in 2 lines (6-8 pupils for each line), speak a sentence to the first one. Pupils whisper one by one, who says the sentence correctly first will be the winner. Whole class/ Individual workGroup workWhole classGroupworkFun corner and wrap up: 5 minutes Have pupils draw about their break time activities in groups to make a poster.Ask pupils to talk about the poster in their group.Encourage pupils to speak confidently to present the poster in front of the class.Whole class/Group workIndividual work
(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})
II. EVALUATION AND ADJUSTMENT (IF ANY)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Mời các bạn tham khảo các giáo án khác trong phần Dành cho giáo viên của mục Tài liệu.

Đáp án module 4 môn Tiếng Anh Tiểu học – Câu hỏi 2

[rule_2_plain]

Share this post