Điểm chuẩn chính thức Đại học Tây Nguyên năm 2020

Đại học Tây Nguyên đã chính thức công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào theo kết quả thi THPT năm 2020 và xét học bạ.

Tham khảo: Thông tin tuyển sinh Đại học Tây Nguyên năm 2020

Điểm chuẩn theo kết quả thi THPT năm 2020 đã được update.

Điểm sàn Đại học Tây Nguyên năm 2020

Lưu ý về điều kiện xét tuyển theo từng phương thức:

Xét kết quả thi THPT:

+ Ngành Giáo dục mầm non: Điểm môn năng khiếu >= 5 điểm, điểm môn văn hóa + (điểm ưu tiên)x1/3 >= 6.17

+ Ngành Giáo dục thể chất: Điểm môn năng khiếu >= 5 điểm, điểm môn văn hóa + (điểm ưu tiên)x1/3 >= 5.83

Xét điểm thi ĐGNL: Ngành Giáo dục mầm non, Giáo dục thể chất: Yêu cầu điểm môn năng khiếu đạt 5.0 trở lên.

Xét học bạ:

+ Các ngành đào tạo giáo viên yêu cầu học lực lớp 12 đạt Giỏi hoặc điểm xét tốt nghiệp đạt 8.0 trở lên.

+ Riêng ngành Giáo dục mầm non ngoài yêu cầu trên cần điểm thi môn năng khiếu từ 8.0

+ Các ngành sức khỏe không xét học bạ.

Điểm sàn trường Đại học Tây Nguyên năm 2020 như sau:

Ngành Điểm sàn 2020
Thi THPT Thi ĐGNL Học bạ
Y khoa 22 800 /
Điều dưỡng 19 800 /
Kỹ thuật xét nghiệm y học 19 800 /
Giáo dục Chính trị 18.5 800 Học lực lớp 12 Giỏi hoặc điểm xét TN từ 8.0 trở lên.
Giáo dục Mầm non 18.5 800
Giáo dục Tiểu học 18.5 800
Giáo dục Tiểu học – Tiếng Jrai 18.5 800
Giáo dục Thể chất 17.5 600
Sư phạm Toán học 18.5 800
Sư phạm Vật lý 18.5 800
Sư phạm Hóa học 18.5 800
Sư phạm Sinh học 18.5 800
Sư phạm Ngữ văn 18.5 800
Sư phạm Tiếng Anh 18.5 800
Kinh tế 15 600 18
Kinh tế phát triển 15 600 18
Quản trị kinh doanh 16 600 18
Kinh doanh thương mại 15 600 18
Tài chính – Ngân hàng 15 600 18
Kế toán 15.5 600 /
Kinh tế nông nghiệp 15 600 18
Văn học 15 600
Công nghệ sinh học 15 600
Công nghệ thông tin 15 600
Công nghệ kỹ thuật môi trường 15 600
Ngôn ngữ Anh 16 600
Khoa học cây trồng 15 600
Bảo vệ thực vật 15 600
Lâm sinh 15 600
Công nghệ thực phẩm 15 600
Quản lý đất đai 15 600
Chăn nuôi 15 600
Thú y 15 600
Triết học 15 600

Điểm chuẩn Đại học Tây Nguyên năm 2020

1/ Điểm chuẩn theo điểm thi ĐGNL

Ngành học Điểm trúng tuyển ĐGNL
Y khoa 800
Điều dưỡng 800
Kỹ thuật xét nghiệm y học 800
Giáo dục Chính trị 800
Giáo dục Mầm non 800
Giáo dục Tiểu học 800
Giáo dục Tiểu học – Tiếng Jrai 800
Giáo dục Thể chất 600
Sư phạm Toán học 800
Sư phạm Vật lý 800
Sư phạm Hóa học 800
Sư phạm Sinh học 800
Sư phạm Ngữ văn 800
Sư phạm Tiếng Anh 800
Kinh tế 600
Kinh tế phát triển 600
Quản trị kinh doanh 600
Kinh doanh thương mại 600
Tài chính – Ngân hàng 600
Kế toán 600
Kinh tế nông nghiệp 600
Văn học 600
Công nghệ sinh học 600
Công nghệ thông tin 600
Công nghệ kỹ thuật môi trường 600
Ngôn ngữ Anh 600
Khoa học cây trồng 600
Bảo vệ thực vật 600
Lâm sinh 600
Công nghệ thực phẩm 600
Quản lý đất đai 600
Chăn nuôi 600
Thú y 600
Triết học 600

2/ Điểm chuẩn theo phương thức xét điểm thi THPT

Điểm trúng tuyển năm 2020 đã được update nhé.

Lưu ý:

  • Điểm chuẩn đã cộng điểm ưu tiên, các môn tính hệ số 1.
  • Ngành Giáo dục mầm non: Yêu cầu môn năng khiếu từ 5.0 trở lên, điểm môn văn hóa + điểm ưu tiênx1/3 đạt 6.17 trở lên.
  • Ngành Giáo dục thể chất: Yêu cầu môn năng khiếu từ 5.0 trở lên, điểm môn văn hóa + điểm ưu tiênx1/3 đạt 5.83 trở lên.

Điểm chuẩn trúng tuyển trường Đại học Tây Nguyên năm 2020 như sau:

Ngành 2019 Điểm chuẩn 2020
Giáo dục Mầm non 18 18.5
Giáo dục Tiểu học 18 21.5
Giáo dục Tiểu học – Tiếng Jrai 18 18.5
Giáo dục Chính trị 18.5 18.5
Giáo dục Thể chất 18 17.5
Sư phạm Toán học 18 18.5
Sư phạm Vật lý 18 18.5
Sư phạm Hóa học 18 18.5
Sư phạm Sinh học 18 18.5
Sư phạm Ngữ văn 18.5 18.5
Sư phạm Tiếng Anh 18 18.5
Y khoa 23 26.15
Điều dưỡng 19 19
Kỹ thuật xét nghiệm y học 20 21.5
Ngôn ngữ Anh 18 16
Triết học 14 15
Văn học / 15
Kinh tế 14 15
Kinh tế phát triển / 15
Quản trị kinh doanh 17.5 16
Kinh doanh thương mại 14 15
Tài chính – Ngân hàng 14 15
Kế toán 15.5 15.5
Công nghệ sinh học 14 15
Công nghệ thông tin 14 15
Công nghệ kỹ thuật môi trường 14 15
Công nghệ thực phẩm 14 15
Chăn nuôi 14 15
Thú y 14 15
Khoa học cây trồng 14 15
Kinh tế nông nghiệp / 15
Bảo vệ thực vật 14 15
Lâm sinh 14 15
Quản lý đất đai 14 15
Rate this post
Bạn không thể sao chép nội dung của trang này