Điểm chuẩn trúng tuyển Đại học Sư phạm Huế năm 2021

Trường Đại học Sư phạm Huế đã chính thức công bố điểm chuẩn năm 2021.

Tham khảo: Thông tin tuyển sinh Đại học Sư phạm Huế năm 2021

Điểm chuẩn xét theo kết quả thi THPT năm 2021 đã được cập nhật chính thức nha. Kéo xuống cuối mau.!!!

Điểm sàn Đại học Sư phạm Huế năm 2020

Điểm sàn trường Đại học Sư phạm – ĐH Huế năm 2020 như sau:

Ngành xét tuyển Điểm sàn 2020
Giáo dục mầm non 18.5
Giáo dục tiểu học 18.5
Giáo dục tiểu học (đào tạo bằng Tiếng Anh) 18.5
Giáo dục công dân 18.5
Giáo dục Chính trị 18.5
Sư phạm Ngữ văn 18.5
Giáo dục pháp luật 18.5
Giáo dục Quốc phòng – An ninh 18.5
Sư phạm Toán học 18.5
Sư phạm Toán học (Đào tạo bằng tiếng Anh) 18.5
Sư phạm Tin học 18.5
Sư phạm Tin học (đào tạo bằng Tiếng Anh) 18.5
Sư phạm Vật lý 18.5
Sư phạm vật lý (đào tạo bằng Tiếng Anh) 18.5
Sư phạm Hóa học 18.5
Sư phạm Hóa học (đào tạo bằng Tiếng Anh) 18.5
Sư phạm Sinh học 18.5
Sư phạm Sinh học (đào tạo bằng Tiếng Anh) 18.5
Sư phạm Lịch sử 18.5
Sư phạm Địa lí 18.5
Sư phạm Âm nhạc 17.5
Sư phạm Công nghệ 18.5
Sư phạm Khoa học tự nhiên 18.5
Sư phạm Lịch sử – Địa lý 18.5
Tâm lý học giáo dục 15
Hệ thống thông tin 15
Vật lí (Đào tạo theo chương trình tiên tiến) 15

Điểm chuẩn Đại học Sư phạm Huế năm 2021

1. Điểm chuẩn xét học bạ

 

2. Điểm chuẩn xét theo kết quả thi tốt nghiệp THPT 2021

Điểm chuẩn trường Đại học Sư phạm – ĐH Huế xét theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021 như sau:

Tên ngành Mã XT Điểm chuẩn
Giáo dục mầm non 19.0
Giáo dục tiểu học 21.0
Giáo dục công dân 19.0
Giáo dục chính trị 19.0
Sư phạm Toán học 20.0
Sư phạm Tin học 19.0
Sư phạm Vật lí 19.0
Sư phạm Hóa học 19.0
Sư phạm Sinh học 20.0
Sư phạm Ngữ văn 19.0
Sư phạm Địa lí 20.0
Sư phạm Âm nhạc 24.0
Sư phạm Công nghệ 19.0
Sư phạm Khoa học tự nhiên 19.0
Giáo dục pháp luật 19.0
Sư phạm Lịch sử – Địa lí 19.0
Hệ thống thông tin 16.0
Tâm lý học giáo dục 15.0
Giáo dục Quốc phòng – An ninh 19.0
Vật lí (Đào tạo theo chương trình tiên tiến, giảng dạy bằng tiếng Anh theo chương trình đào tạo của ĐH Virginia, Hoa Kỳ) 15.5
Giáo dục tiểu học 21.0
Sư phạm Toán học 7140209TA 20.0
Sư phạm Tin học 7140210TA 19.0
Sư phạm Vật lí 7140211TA 19.0
Sư phạm Hóa học 7140212TA 19.0
Sư phạm Sinh học 7140213TA 19.0

Tham khảo điểm chuẩn trúng tuyển trường Đại học Sư phạm – ĐH Huế các năm trước dưới đây:

Tên ngành 2019 Điểm chuẩn 2020
Giáo dục mầm non 17 19
Giáo dục tiểu học 18 18.5
Giáo dục tiểu học (đào tạo bằng Tiếng Anh) / 18.5
Giáo dục Công dân 18 18.5
Giáo dục Chính trị 18 18.5
Giáo dục Pháp luật 18 18.5
Giáo dục Quốc phòng – An ninh 18 18.5
Sư phạm Toán học 18 18.5
Sư phạm Toán học (Đào tạo bằng tiếng Anh) / 18.5
Sư phạm Tin học 18 18.5
Sư phạm Tin học (đào tạo bằng Tiếng Anh) / 18.5
Sư phạm Vật lý 18 18.5
Sư phạm Vật lý (đào tạo bằng Tiếng Anh) / 18.5
Sư phạm Hóa học 18 18.5
Sư phạm Hóa học (đào tạo bằng Tiếng Anh) / 18.5
Sư phạm Sinh học 18 18.5
Sư phạm Sinh học (đào tạo bằng Tiếng Anh) / 18.5
Sư phạm Ngữ văn 18 18.5
Sư phạm Lịch sử 18 18.5
Sư phạm Địa lí 18 18.5
Sư phạm Âm nhạc 20 18
Sư phạm Công nghệ 18 20
Sư phạm Khoa học tự nhiên 18 18.5
Sư phạm Lịch sử – Địa lý 18 18.5
Tâm lý học giáo dục 15 15
Hệ thống thông tin 15 15
Vật lí (Đào tạo theo chương trình tiên tiến) 15 15
Rate this post
Bạn không thể sao chép nội dung của trang này