Trang chủ » Lời bài hát 最美情侶 (Cặp đôi đẹp nhất) – 白小白 – Bạch Tiểu Bạch (白小白)

Lời bài hát 最美情侶 (Cặp đôi đẹp nhất) – 白小白 – Bạch Tiểu Bạch (白小白)

Thông tin bài hát

Tên bài hát: 最美情侶 (Cặp đôi đẹp nhất) – 白小白
Ca sĩ: Bạch Tiểu Bạch (白小白)
Sáng tác: unknown
Album: unknown
Ngày ra mắt: 23/11/2017
Thể loại: Trung Quốc

 

Lời bài hát 最美情侶 (Cặp đôi đẹp nhất) – 白小白 – Bạch Tiểu Bạch (白小白)

Nèitiān nǐ zhǎo wǒ tánxīn
yángguāng xìa kàn dào nǐ xiūsè de biǎoqíng
bìng meiyó̌u tài duō tài duō de huaỳǔ
kě wǒ yǐjīng ỳishí dào zhè dùan gǎnqíng

Xem thêm:  Han Ga In lần đầu hé lộ nỗi đau sảy thai, nằm nhà tận 40 tuần để đảm bảo an toàn cho đứa thứ 2 vì cú sốc mất con đầu lòng

wǒmen yīqǐ zùo zài kāfēi tīng
wǒmen yīqǐ chī nǐ ài chī de bīngqílín
wǒmen shì dùifāng zùiměi de jìyì
nǐ wǎnzhe wǒ de shǒubì xìngfú de zǒu zài rénqún lǐ

jìu zài yīqǐ shéi ràng wǒmen xiāngỳu
yǐhòu de rìzi wǒmen yīqǐ xiāngyī
wǒ hùi chǒngzhe nǐ wǒ hùi zòngróng nǐ
shéi yào qīfù nǐ wǒ jìu zhàn chū bǎohù nǐ

jìu zài yīqǐ yīshēng xìang shǒu bù qì
jìu zài yīqǐ shéi dōu bùxǔ shuō fēnlí
zhè dùan lìanqíng shì shàngtiān jǐyǔ
hùi ràng wǒmen chéngwéi zhège shìjìe shàng zùiměi de qínglǚ

Xem thêm:  Lời bài hát The Fifth Season (SSFWL) - OH MY GIRL

nǐ xìao wǒ péizhe nǐ xìao
nǐ kū wǒ jìu zài nǐ shēnbiān dòu nǐ kāixīn
rúguǒ nǐ shēngqì bù lǐ wǒ
wǒ jìu hùi hòuzhe liǎnpí xìang nǐ tiējìn

zài zhè wǒmen gòngtóng hūxī
bùguǎn wèilái zěnyàng dōu wú suǒ wèijù
yībèizi dōu shuō wǒ ài nǐ
ràng zhěnggè chéngshì língtīngzhe wǒmen xìngfú de shēngyīn

jìu zài yīqǐ shéi ràng wǒmen xiāngỳu
yǐhòu de rìzi wǒmen yīqǐ xiāngyī
wǒ hùi chǒngzhe nǐ wǒ hùi zòngróng nǐ
shéi yào qīfù nǐ wǒ jìu zhàn chū bǎohù nǐ

jìu zài yīqǐ yīshēng xìang shǒu bù qì
jìu zài yīqǐ shéi dōu bùxǔ shuō fēnlí
zhè dùan lìanqíng shì shàngtiān jǐyǔ
hùi ràng wǒmen chéngwéi zhège shìjìe shàng zùiměi de qínglǚ

Xem thêm:  Lời bài hát Em, Anh Và Cô Ấy - Phạm Quỳnh Anh

zài yīqǐ shéi ràng wǒmen xiāngỳu
yǐhòu de rìzi wǒmen yīqǐ xiāngyī
wǒ hùi chǒngzhe nǐ wǒ hùi zòngróng nǐ
shéi yào qīfù nǐ wǒ jìu zhàn chū bǎohù nǐ

jìu zài yīqǐ yīshēng xìang shǒu bù qì
jìu zài yīqǐ shéi dōu bùxǔ shuō fēnlí
zhè dùan lìanqíng shì shàngtiān jǐyǔ
hùi ràng wǒmen chéngwéi zhège shìjìe shàng zùiměi de qínglǚ

hùi ràng wǒmen chéngwéi zhège shìjìe shàng zùiměi de qíng lǚ

Đánh giá bài viết này

Similar Posts