Trang chủ » Lời bài hát Bullshit – G-Dragon

Lời bài hát Bullshit – G-Dragon

Thông tin bài hát

Tên bài hát: Bullshit
Ca sĩ: G-Dragon
Sáng tác: unknown
Album: Kwon Ji Yong (Mini Album)
Ngày ra mắt: 08/06/2017
Thể loại: Hàn Quốc, Rap / Hip Hop

 

Lời bài hát Bullshit – G-Dragon

Y’All…(WT*)

“이 뭔 개소리야?!”

Uh 에이 나도 몰라 가서 물어 확

That’s ‘WOOL’ 이야
HOT 뜨거 뜨거 ‘핫도그’ 야
“GOD! who let the DOG’s out?”

“G, Ain’t No Bullshit
Bitch, I’m Real.”
태연하게 태어나
내 팔자는 개 같지
순수 국내 자연산 수제 한정판
여의주 여의봉 (붕가 붕가)
발정 나

Xem thêm:  Lời bài hát Không Tên - Trang, Khoa Vũ

Where my DOG’s at?
Qué pasa?!
개집에? Mi Casa?!
내 패거리 개 떼거지 Get dirty
얘들아 불러 개 풀
뜯어 먹는 소리
삼바 룸바 차차 룰라
사바 사바 꼬리를 쳐 흔들어
FUNNY WITH MY MONEY?
HOMIE PAY ME LIKE YOU OWE ME
너희들이 개 맛을 알아?
(개처럼 짖어)

“이 뭔 개 소리야?!”

Bow Wow Wow
Yepi-Yo-Yepi-Ye
Bow Wow Wow
Do the 개다리 개다리 LIT
(개처럼 짖어)
“야! 이 뭔 개 소리야?!”
“야! 이 뭔 개 소리야?!”
“야! 이 뭔 개 소리야?!”
Do the 개다리 개다리 LIT
(개처럼 짖어)

Xem thêm:  Lời bài hát Anh Sai Rồi - M-TP

“천.상.천.하.유.아.독.존.”
독불장군에 독재자, 독종
목에 맨 끈, 줄, 고삐를 풀어
“개.봉.박.두!” 독기를 품어
달려라 달려라 개털이 날리게
풀어라 풀어라 개거품이 돼
개차반 ‘걔’ 조심해 개망나니
미친개들의 노래
(Get ya’ Crayon’ Crayon’)

Where my DOG’s at?
Qué pasa?!
개집에? Mi Casa?!
내 패거리 개 떼거지 Get dirty
얘들아 불러 개 풀
뜯어 먹는 소리
삼바 룸바 차차 룰라
사바 사바 꼬리를 쳐 흔들어
FUNNY WITH MY MONEY?
HOMIE PAY ME LIKE YOU OWE ME
너희들이 개 맛을 알아?
(개처럼 짖어)

Xem thêm:  Lời bài hát 01 EZ DO DANCE - prizmmy

“이 뭔 개 소리야?!”

Bow Wow Wow
Yepi-Yo-Yepi-Ye
Bow Wow Wow
Do the 개다리 개다리 LIT
(개처럼 짖어)
“야! 이 뭔 개 소리야?!”
“야! 이 뭔 개 소리야?!”
“야! 이 뭔 개 소리야?!”
Do the 개다리 개다리 LIT
(개처럼 짖어)

지금 다 같이
개소리 어울려 질러봐
(멍멍멍멍) 개-박
(왈왈왈왈) 아주 개판이구나
모두 다 같이
개소리 오열 짖어봐
(깨갱깨갱) 개-박
술독에 사니 개만취구나

개—소리 해—
Do the 개다리 개다리 LIT
(개처럼 짖어)
개—소리 해—
Do the 개다리 개다리 LIT
(개처럼 짖어)

Đánh giá bài viết này

Similar Posts