Trang chủ » Lời bài hát Cô Bé Lọ Lem / 灰姑娘 – Trần Tuyết Ngưng

Lời bài hát Cô Bé Lọ Lem / 灰姑娘 – Trần Tuyết Ngưng

Thông tin bài hát

Tên bài hát: Cô Bé Lọ Lem / 灰姑娘
Ca sĩ: Trần Tuyết Ngưng
Sáng tác: unknown
Album: Cô Bé Lọ Lem / 灰姑娘
Ngày ra mắt: 13/05/2019
Thể loại: Hoa Ngữ, Trung Quốc

 

Lời bài hát Cô Bé Lọ Lem / 灰姑娘 – Trần Tuyết Ngưng

Kuaiyàò wàngle zěnme bù shòushāng
zhè shìjìe mǎn shì nǐ de guāngmáng
nǐ názhe wǒ ài nǐ de xīnzàng
wàngxiǎngzhe qíshì dùi nǐ tóuxíang
zài nǐ shèjì de chéngbǎo táohuāng
táo bù dìao yě bùnéng bèi ài shàng
tài huāngtáng
zhè yīlù jīngjí díedíezhùangzhùang
zhōngýu míshīle fāngxìang
wǒ zěn néng zheyà̀ng
dúzì shōuchǎng
wǒ yě yīnggāi
shì bèi téng’ài de huī gūníang
kě zài nǐ de chéngbǎo
wǒ zhǐ gǎndòngle shànlíang
shì bùshì wángzǐ
zǒng kàn bù dào huī gūníang de guāng
wǒ yě jìanjìan bèi nǐ ýiwàng
wǒ yě yīnggāi shì
bèi téng’ài de huī gūníang
kě nǐ bù yùan yòng yīshēng
péi wǒ dǔ yīgè gùowǎng
yě hùi yǒuyīgèrén
yǔ wǒ hù sù zhōngcháng
diūdìao gùowǎng de shāng
zài nǐ shèjì de chéngbǎo táohuāng
táo bù dìao
yě bùnéng bèi ài shàng tài huāngtáng
zhè yīlù jīngjí díedíezhùangzhùang
zhōngýu míshīle fāngxìang
wǒ zěn néng zheyà̀ng
dúzì shōuchǎng
wǒ yě yīnggāi shì
bèi téng’ài de huī gūníang
kě zài nǐ de chéngbǎo
wǒ zhǐ gǎndòngle shànlíang
shì bùshì wángzǐ
zǒng kàn bù dào huī gūníang de guāng
wǒ yě jìanjìan bèi nǐ ýiwàng
wǒ yě yīnggāi shì
bèi téng’ài de huī gūníang
kě nǐ bù yùan yòng yīshēng
péi wǒ dǔ yīgè gùowǎng
yě hùi yǒuyī gèrén
yǔ wǒ hù sù zhōngcháng
diūdìao gùowǎng de shāng
pòsùi yòu zěnyàng shòushāng yòu zěnyàng
wǒ bù yùan wěiqu de wèi nǐmen zhúoxiǎng
nǐ guāngmáng wànzhàng bù zǒu jìn yī zhàng
yǒu tiān wǒ de qí shì hùi dǒng wǒ shànlíang
wǒ yě yīnggāi shì
bèi téng’ài de huī gūníang
kě nǐ bù yùan yòng yīshēng
péi wǒ dǔ yī gè gùowǎng
yě hùi yǒuyī gèrén
yǔ wǒ hù sù zhōngcháng
diūdìao gùowǎng de shāng
yě hùi yǒuyī gèrén
yǔ wǒ hù sù zhōngcháng
hùi yǒu ma

Đánh giá bài viết này

Similar Posts