Lời bài hát Con cò đi đón cơn mưa

0
13

Ca sĩ:

Băng Giang ft Trúc Ly

BG:Cái cò cái cò đi đón cơn mưa , tối tăm mù mịt ai đưa cò về. Cò về thăm quán cùng quê , thăm cha thăm mẹ cò về thăm anh. Cái cò cái cò đi đón cơn mưa, tối tăm mù mịt ai đưa cò về. Cò về thăm quán cùng quê thăm cha thăm mẹ cò về thăm anh.TL:Cái cò cái cò đi đón cơn mưa tối tăm mù mịt ai đưa cò về cò về thăm quán cùng quê thăm cha thăm mẹ cò về thăm anh.Cái cò cái cò đi đón cơn mưa tối tăm mù mịt ai đưa cò về cò về thăm quán cùng quê thăm cha thăm mẹ cò về thăm anh.SC:Cò về thăm quán cùng quê thăm cha thăm mẹ cò về……thăm…. .anh……

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here