Trang chủ » Lời bài hát Cuối Cùng Chúng Ta Không Đến Được Với Nhau / 最后我们没在一起 – Bạch Tiểu Bạch

Lời bài hát Cuối Cùng Chúng Ta Không Đến Được Với Nhau / 最后我们没在一起 – Bạch Tiểu Bạch

Thông tin bài hát

Tên bài hát: Cuối Cùng Chúng Ta Không Đến Được Với Nhau / 最后我们没在一起
Ca sĩ: Bạch Tiểu Bạch
Sáng tác: unknown
Album: unknown
Ngày ra mắt: 01/10/2018
Thể loại: Hoa Ngữ, Trung Quốc

 

Lời bài hát Cuối Cùng Chúng Ta Không Đến Được Với Nhau / 最后我们没在一起 – Bạch Tiểu Bạch

Wǒmen yǐjīng yǒu hěnjiǔ meiyó̌u líanxì
xúehùi jiēshòu nǐ líkāi de shìshí
yǒuxiē shì yǒuxiē rén yǐ bìan chéng huíyì
zài suiyùè de zhǎozé lǐ wúfǎ mǒ qù
céngjīng nà yī chǎng lìan’ài bǎowèi zhànỳi
gū yǒng de zhàndòu dào wúnéngwéilì
wǒ zài zùi hǎo de níanjì ỳujìanle nǐ
què meiyó̌u hǎohǎo zhēnxī ér shīqù nǐ
hòulái de wǒmen meiyó̌u zǒu dào yīqǐ
nǎpà wǒ duōnían yǐhòu hái àizhe nǐ
wǒ yǐwéi shíjiān kěyǐ bǎ nǐ wàngjì
kěshì wǒ shǐzhōng pìan bùgùo zìjǐ
zùizhōng de wǒmen meiyó̌u zǒu dào yīqǐ
jǐnguǎndao xìanzài nǐ wèi jìa wǒ wèi qǔ
zhǐ kěxí àiqíng zài húi bù dào gùoqù
zài ài nǐ yīcì
céngjīng nà yī chǎng lìan ài bǎowèi zhànỳi
gū yǒng de zhàndòu dào wúnéngwéilì
wǒ zài zùi hǎo de níanjì ỳujìanle nǐ
què meiyó̌u hǎohǎo zhēnxī ér shīqù nǐ
hòulái de wǒmen meiyó̌u zǒu dào yīqǐ
nǎpà wǒ duōnían yǐhòu hái àizhe nǐ
wǒ yǐwéi shíjiān kěyǐ bǎ nǐ wàngjì
kěshì wǒ shǐzhōng pìan bùgùo zìjǐ
zùizhōng de wǒmen meiyó̌u zǒu dào yīqǐ
jǐnguǎndao xìanzài nǐ wèi jìa wǒ wèi qǔ
zhǐ kěxí àiqíng zài húi bù dào gùoqù
zài ài nǐ yīcì
hòulái de wǒmen meiyó̌u zǒu dào yīqǐ
nǎpà wǒ duōnían yǐhòu hái àizhe nǐ
wǒ yǐwéi shíjiān kěyǐ bǎ nǐ wàngjì
kěshì wǒ shǐzhōng pìan bùgùo zìjǐ
zùizhōng de wǒmen meiyó̌u zǒu dào yīqǐ
jǐn guǎndao xìanzài nǐ wèi jìa wǒ wèi qǔ
zhǐ kěxí àiqíng zài húi bù dào gùoqù
zài ài nǐ yīcì

Đánh giá bài viết này
Xem thêm:  Lời bài hát Chút kỷ niệm buồn (beat) - Quốc đại

Similar Posts