Lời bài hát Đếm Sao –

0
14

Album:
50 Bài Hát Thiếu Nhi (CD1)

Sáng tác:
Văn Chung

Một ông sao sáng,hai ông sáng sao.

Ba ông sao sáng, sáng chiếu muôn ánh vàng.
Bốn ông sáng sao,kìa năm ông sao sáng
Kìa sáu ông sáng, trên trời cao
Bình chọn: 0 + 6
Các phiên bản khác Đếm Sao – Xuân Nghi Đóng góp: ThaiTran Thuy Tien Một ông sao sáng
Hai ông sáng sao
Ba ông sao sáng
Sáng chiếu muôn ánh vàng
Bốn ông sáng sao
Kìa năm ông sao sáng
Kìa sáu ông sáng sao
Trên trời cao
Bình chọn: -1 + 6
Các phiên bản khác Đếm Sao – Xuân Nghi Đóng góp: Vu Tran Minh Cuong Một ông sao sáng,hai ông sáng sao.
Ba ông sao sáng, sáng chiếu muôn ánh vàng.
Bốn ông sáng sao,kìa năm ông sao sáng
Kìa sáu ông sáng, trên trời cao

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here