Lời bài hát Đưa Em Đi Du Lịch / 帶你去旅行 – Hiệu Trưởng

0
24

Thông tin bài hát

Tên bài hát: Đưa Em Đi Du Lịch / 帶你去旅行
Ca sĩ: Hiệu Trưởng
Sáng tác: unknown
Album: Đưa Em Đi Du Lịch / 帶你去旅行
Ngày ra mắt: 24/08/2018
Thể loại: Hoa Ngữ, Trung Quốc 

Lời bài hát Đưa Em Đi Du Lịch / 帶你去旅行 – Hiệu Trưởng

Jīntiān zhuāng lìng rén tèbíe zhāo mí
Oh wǒ shuō baby
Chū ménqían hùan shàng xīn de xīnqíng
Oh wǒ de lady
Nǐ xǐhuān yǒu xiǎo qíngxù
Xìang qíngtiān de wūýun
Tóufà zhǎng jìanshì duǎn de jīngqí
Biǎoqíng fēngfù lìng rén zháomí
Nǐ de yīqìe wǒ dū hàoqí xìang mìmì
Ānquán dài xì hǎo dài nǐ qù lǚxíng
Chuāngùo fēng hé yǔWǒ xiǎng yào dài nǐ qù làngmàn de tǔ’ěrqí
Ránhòu yīqǐ qù dōngjīng hé bālí
Qíshí wǒ tèbíe xǐhuān mài’āmì
Hé yǒu hēirén de lùoshānjī
Qíshí qīn’ài de nǐ bùbì tàigùo jīngqí
Yīqǐ qù fánhúa de shàng huǎ hé běijīng
Hái yǒu ýunnán de dàlǐ bǎolíuzhe huíyì
Zheyà̀ng cái yǒuyìyìJīntiān zhuāng lìng rén tèbíe zhāo mí
Oh wǒ shuō baby
Chū ménqían hùan shàng xīn de xīnqíng
Oh wǒ de lady
Nǐ xǐhuān yǒu xiǎo qíngxù
Xìang qíngtiān de wūýun
Tóufà zhǎng jìanshì duǎn de jīngqí
Biǎoqíng fēngfù lìng rén zháomí
Nǐ de yīqìe wǒ dū hàoqí xìang mìmì
Ānquán dài xì hǎo dài nǐ qù lǚxíng
Chuāngùo fēng hé yǔWǒ xiǎng yào dài nǐ qù làngmàn de tǔ’ěrqí
Ránhòu yīqǐ qù dōngjīng hé bālí
Qíshí wǒ tèbíe xǐhuān mài’āmì
Hé yǒu hēirén de lùoshānjī
Qíshí qīn’ài de nǐ bùbì tàigùo jīngqí
Yīqǐ qù fánhúa de shàng huǎ hé běijīng
Hái yǒu ýunnán de dàlǐ bǎolíuzhe huíyì
Zheyà̀ng cái yǒuyìyìWǒ xiǎng yào dài nǐ qù làngmàn de tǔ’ěrqí
Ránhòu yīqǐ qù dōngjīng hé bālí
Qíshí wǒ tèbíe xǐhuān mài’āmì
Hé yǒu hēirén de lùoshānjī
Qíshí qīn’ài de nǐ bùbì tàigùo jīngqí
Yīqǐ qù fánhúa de shàng huǎ hé běijīng
Hái yǒu ýunnán de dàlǐ bǎolíuzhe huíyì
Zheyà̀ng cái yǒuyìyì

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here