Trang chủ » Lời bài hát Good Thing – NCT 127

Lời bài hát Good Thing – NCT 127

Thông tin bài hát

Tên bài hát: Good Thing
Ca sĩ: NCT 127
Sáng tác: unknown
Album: NCT #127 Limitless (The 2nd Mini Album)
Ngày ra mắt: 05/01/2017
Thể loại: Hàn Quốc, Dance Pop

 

Lời bài hát Good Thing – NCT 127

복잡한 이 도시를 깨워 회색 빛 거리 저 신호등 아래 어깨를 익숙하게 흔들어 어깨를 빨리 더 빨리 손 끝의 울림 더 깊이 더 깊이 I just want to feel good all night long oh 이 순간이 good thing woo good thing Woo 날 보는 너 good thing good thing good thing good thing 이 시간은 good thing good thing good thing good thing babe 더 가볍게 good thing good thing good thing good thing 더 아래로 Ooh 이 리듬에 Ooh 밤새도록 Ooh 너와 함께 Ooh 더 신나게 우린 밤새 놀아 together 우린 터지는 마음에 밤새 뜨거워진 공기 음악은 널 채운 treasure 내 마음의 Treasure 느끼는 데로 조금 더 신나게 널 멈추지 마 Give me what you got because you know that I can take it Give me what you got 여긴 나의 place space ship whipping cream 가볍게 up to the sky 나아가 flex flex one’s muscles Step up if you can keep up keep up with me 숨 크게 한 번 쉬고 들어가자 really deep 시끄럽게 춤을 추는 거야 daily Until we get that good thing babe I just want to feel good all night long oh 이 순간이 good thing woo good thing Woo 날 보는 너 good thing good thing good thing good thing 이 시간은 good thing good thing good thing good thing babe 더 가볍게 good thing good thing good thing good thing 더 아래로 Ooh 이 리듬에 Ooh 밤새도록 Ooh 너와 함께 Ooh 더 신나게 I just want to feel good all night long oh 이 순간이 good thing good thing 날 보는 너 good thing good thing 이 시간은 good thing good thing good thing good thing babe 더 가볍게 good thing good thing 더 아래로 Ooh 이 리듬에 Ooh 밤새도록 Ooh 너와 함께 Ooh 더 신나게 더 신나게 더 신나게 더 신나게

Đánh giá bài viết này
Xem thêm:  Lời bài hát Đừng gọi anh dậy - Phúc Du

Similar Posts