Lời bài hát Mẹ Từ Bi – Phương Nghi

0
17

Thông tin bài hát

Tên bài hát: Mẹ Từ Bi
Ca sĩ: Phương Nghi
Sáng tác: unknown
Album: Chú Đại Bi
Ngày ra mắt: 01/01/2012
Thể loại: Việt Nam, Nhạc Trẻ, Nhạc Tôn Giáo 

Lời bài hát Mẹ Từ Bi – Phương Nghi

Bài hát: Mẹ Từ Bi
Ca sĩ: Phương NghiNam Mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát
Nam Mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát
Chấp tay quỳ kính lạy người
Thiết tha con xin nguyện cầu
Quê hương là dòng sông
Mát trong trăng vàng soi sángNam Mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát
Nam Mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát
Đóa hoa tươi sắc vô thường
Sớm khuya rơi rớt không lường
Nương thuyền từ vượt qua
Bến mê đến nơi bờ giácMẹ Hiền Quán Thế Âm
Giọt nước nhành dương xoá dịu lầm than
Mẹ Hiền Quán Thế Âm
Đem đến an vui rửa sạch ưu phiền
Mẹ Hiền Quán Thế Âm
Ngàn mắt ngàn tay vô lượng vô biên
Mẹ Hiền Quán Thế Âm
Chiếu sáng yêu thương khắp nơi bình yênNam Mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát
Nam Mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát
Chiến tranh đau đớn cuộc đời
Bão giông mây nước ngập trời
Con xin Mẹ từ bi xót thương
Cứu độ trần gianMẹ Hiền Quán Thế Âm
Giọt nước nhành dương xoá dịu lầm than
Mẹ Hiền Quán Thế Âm
Đem đến an vui rửa sạch ưu phiền
Mẹ Hiền Quán Thế Âm
Ngàn mắt ngàn tay vô lượng vô biên
Mẹ Hiền Quán Thế Âm
Chiếu sáng yêu thương khắp nơi bình yênNam Mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát
Nam Mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát
Chiến tranh đau đớn cuộc đời
Bão giông mây nước ngập trời
Con xin Mẹ từ bi xót thương
Cứu độ trần gianChiến tranh đau đớn cuộc đời
Bão giông mây nước ngập trời
Con xin Mẹ từ bi xót thương
Cứu độ trần gianNam Mô Đại Từ Đại Bi
Nam Mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here