Lời bài hát Mun Tong Torn

0
18

Ca sĩ:

Đang cập nhập

ngư ngư ngác ngác mất tiền ngư ngư ngác ngác
(Ngơ ngơ ngác ngác – Mất tiền ngơ ngơ ngác ngác)
Mất tiền cứ ực cứ ặc
Mất tiền chực chực chạc chạc
MẤt tiền chẳng để thang` khác
Mất tiền vo khực vo khặc
Tửng tưng tưng tưng tưng
Từng tưng tưng tưng tưng tưng
Từng tưng tưng tưng tưng tưng
Tóng tóng tóng tóng tòng tòng tòng tòng
Làm gì mà không thốn –
Làm gì mà không thốn –
Làm gì mà không thốn –
Làm gì mà không thốốốnnn
Ọe ọe ọe
Xong long Xeng leng
Mất tiền xong long xeng leng
Mất tiền vô long vô leng
Mất tiêng vừa sủa vừa khen
MẤt tiền biêng biêng rên rên
Mất tiêng long long leng lengTửng tưng tưng tưng tưng
Từng tưng tưng tưng tưng tưng
Từng tưng tưng tưng tưng tưng
tóng tóng tóng tóng tưng tưng tưng tưng
LÀm gì mà không thốn
Làm gì mà ko thốn

(Rap)
Xin lỗi mà khướt
má may` sướng bỏ cha
mắt cà ỏn cà ẻn
Mắt ngư ngư ngác ngác ngất ngây
Má khỏi lo ,sướng quá ,sướng quá
Làm gì mà không thốn
Làm gì mà không thốn
Làm gì mà không th…ooooốn
Thón lờ làm gì sướng
MẤt tiền sợ mẹ
Mắt tiền ù ù ạ ạ
MẤt tiền sợ mẹ
Mắt tiền ù ù ạ ạ
Con thốn con Sử sướng quá
mất tiền cứ ng[u] ng[u] đã
thang` sơn là thang` dê già
tửng tửng tưng tưng tưng tưng
NHói nhói nhói nhói nhói nhói nhói nhângLàm gì mà không thốn
Làm gì mà không thốn
Làm gì mà không th…ooooốnXong long Xeng leng
Mất tiền xong long xeng leng
Mất tiền vô long vô leng
Mất tiêng vừa sủa vừa khen
MẤt tiền biêng biêng rên rên
Mất tiêng long long leng leng
Tửng tưng tưng tưng tưng
Từng tưng tưng tưng tưng tưng
Từng tưng tưng tưng tưng tưng
tóng tóng tóng tóng tưng tưng tưng tưng
Thốn làm * ..ọe…
(Xin lỗi mà khướt
má may` sướng bỏ cha
mắt cà ỏn cà ẻn
Mắt ngư ngư ngác ngác ngất ngây
Má khỏi lo ,sướng quá ,sướng quá
Làm gì mà không thốn
Làm gì mà không thốn
Làm gì mà không th…ooooốn
Thón lờ làm gì sướng
MẤt tiền sợ mẹ
Mắt tiền ù ù ạ ạ
MẤt tiền sợ mẹ
Mắt tiền ù ù ạ ạ
Con thốn con Sử sướng quá
mất tiền cứ ng[u] ng[u] đã
thang sơn là thang dê già
tửng tửng tưng tưng tưng tưng
NHói nhói nhói nhói nhói nhói nhói nhângLàm gì mà không thốn
Làm gì mà không thốn
Làm gì mà không th…ooooốn
Thón (vào) đây nè
Mông em vặn đấy
Ớ… ơ…

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here