Trang chủ » Lời bài hát Quán Rượu Của Anh Đóng Cửa Không Tiếp Em / 你的酒馆对我打烊 – Trần Tuyết Ngưng

Lời bài hát Quán Rượu Của Anh Đóng Cửa Không Tiếp Em / 你的酒馆对我打烊 – Trần Tuyết Ngưng

Thông tin bài hát

Tên bài hát: Quán Rượu Của Anh Đóng Cửa Không Tiếp Em / 你的酒馆对我打烊
Ca sĩ: Trần Tuyết Ngưng
Sáng tác: unknown
Album: Quán Rượu Của Anh Đóng Cửa Không Tiếp Em / 你的酒馆对我打烊
Ngày ra mắt: 18/03/2019
Thể loại: Hoa Ngữ, Trung Quốc

 

Lời bài hát Quán Rượu Của Anh Đóng Cửa Không Tiếp Em / 你的酒馆对我打烊 – Trần Tuyết Ngưng

Nǐ chūxìan jìu chénzùile shíjiān
meiyó̌u jiǔ wǒ xìang gè huāngdàn de kělían rén
kěshì nǐ què bùcéng shīshě èr liǎng
nǐ de jiǔguǎn dùi wǒ dǎle yáng
zǐdàn zài wǒ xīntóu shàngle táng
qǐng gàosù wǒ jīnhòu zěnme káng
bìantǐlínshāng hái xìaozhe yúanlìang
nǐ de jiǔguǎn dùi wǒ dǎle yáng
chéngnùo shì xiǎo háizi shuō de huǎng
qǐng gàosù wǒ jīnhòu zěnme káng
nǐ wúguāntòngyǎng
wǒ jìng nǐ gěi wǒ gǎndòng huānxǐ
wèile nǐ shā guāngle shìjiān de làn súrén
kěshì nǐ què bùcéng shīshě èr liǎng
nǐ de jiǔguǎn dùi wǒ dǎle yáng
zǐdàn zài wǒ xīntóu shàngle táng
qǐng gàosù wǒ jīnhòu zěnme káng
bìantǐlínshāng hái xìaozhe yúanlìang
nǐ de jiǔguǎn dùi wǒ dǎle yáng
chéngnùo shì xiǎo háizi shuō de huǎng
qǐng gàosù wǒ jīnhòu zěnme káng
nǐ wúguāntòngyǎng
zhuǎn ā zhuǎn ā zhuǎn méi néng zhuǎn jìn nǐ de xīn shàng
kàn a kàn a kàn shéi néng zài bǎ zìjǐ diǎn lìang
nǐ de jiǔguǎn dùi wǒ dǎle yáng
zǐdàn zài wǒ xīntóu shàngle táng
qǐng gàosù wǒ jīnhòu zěnme káng
bìantǐlínshāng hái xìaozhe yúanlìang
nǐ de jiǔguǎn dùi wǒ dǎle yáng
chéngnùo shì xiǎo háizi shuō de huǎng
qǐng gàosù wǒ jīnhòu zěnme káng
nǐ wúguāntòngyǎng
qǐng gàosù wǒ jīnhòu zěnme káng
nǐ wúguāntòngyǎng

Đánh giá bài viết này

Similar Posts