Âm Nhạc

Lời bài hát Stupid In Love – Soyou, Mad Clown

Thông tin bài hát

Tên bài hát: Stupid In Love
Ca sĩ: Soyou, Mad Clown
Sáng tác: unknown
Album: Stupid In Love
Ngày ra mắt: 11/09/2013
Thể loại: Hàn Quốc, Rap / Hip Hop

 

Lời bài hát Stupid In Love – Soyou, Mad Clown

* 니 입술이 나를 욕해도 난 아니 아니야
니 마음이 나를 접어도 난 아니 아니야
내 눈물의 의미를 왜 몰라
끝내자는 게 아니야 안아 달란 말이야
Rap> 평소완 다른 말투, 심장이 시큰해 난 니가 낯설었고 비가 내릴 듯 하늘은 시커메
반복된 실망과 다툼 속 서로는 지쳤고, 넌 아마도 오늘 여기서 내게 꼭 이별을 말할 것 같아
순간 가슴에 불지른 듯 나도 모르게 소리쳤지 밀치고 부딪히고 널 보며 진저리 쳤지
너 왜 그렇게 슬픈 눈을 하고서 날 쳐다보고만 있어 항상 그랬지. 난 모질고 넌 지겹게 착해 빠졌어 /

Xem thêm:  Lời bài hát Nanase Aikawa - Round ZERO ~ BLADE BRAVE (Blade) - Various Artists

* 반복

Rap> 혼자 아닌 둘이라 넌 더 외롭다 했어 슬픈 표정으로 넌 물었지 내 말 이해 할 수 있어?
난 귀찮고 바쁘단 핑계로 널 짐처럼 취급했지 믿음은 플라스틱처럼 부러져 니 의심 지긋지긋했지 그리고 너희 집 앞 바래다준 마지막에 어김없이 폭탄 터졌지 참 더럽게도 징하게 서로를 밀쳤고 욕을 뱉고 우린 미쳤고 now we can’t go back 누군가 그랬지 계절은 이별을 데리고 오네

계속 그렇게 거친 말을 해 다신 안볼 듯 상처를 내봐 어차피 끝낼 맘이면 좀 더 제대로 나쁜 척해봐 너 짜증나게 굴지마 누굴 만나든 잘 살테니까 뒤늦게 다시 날 찾을 때 난 절대로 거기 없으니까

그냥 꺼지라 했지 울먹이는 니 모습 지겨워서 바보같이 아파하는 그 꼴 봐주기 힘겨워서
미안해 할 것 없어 주저하지 말고 말해 어서 이별의 순간 난 여전히 못났고 넌 끝까지 착해빠졌어/

헤어지잔 말이 아니야 난 아니 아니야
싫어졌다는 말이 아니야 난 아니 아니야
내 눈물의 의미를 왜 몰라
잡아달란 말이야 안아달란 말이야

가지마 내 눈에 써놨잖아 내 눈물이 말하잖아

Rap> 멀어져가는 우리 바라보기만 할 뿐 잡지 않아
길었던 연애의 끝 서로의 마음은 닿지 않아/

제발 예전의 너로 돌아와 가지마 가지마

Rap> 이제 끝낼 시간 somebody got to say goodbye
미안해 난 널 더는 사랑 하지 않아 진심? 와 닿지 않아
만질 수 없고 볼 수 없어 아무것도 느낄 수 없어 괜찮아 날 욕해 넌 왜 끝까지 멍청하게 그리 착해 빠졌어
서로의 맘 헤프게 떠들며 그저 시간만 끌었지 너는 언제나 최선을 다했고 난 언제나 너의 최악이었지 알아 너가 더 참고 더 울고 더 외로웠어 이별의 순간 난 여전히 못났고 끝내 널 잡지 못했어

평소완 다른 말투, 심장이 시큰해 난 니가 낯설었고 비가 내릴 듯 하늘은 시커메
반복된 실망과 다툼 속 서로는 지쳤고 넌 아마도 오늘 여기서 내게 꼭 이별을 말할 것 같아

Đánh giá bài viết này

Xem thêm:  Lời bài hát Roku-chou-nen to Ichiya Monogatari ♥MSA♥

Trà My

Tôi đã làm việc với tư cách là một blogger trong 7 năm qua. Sau khi học ngành báo chí và làm việc cho các tờ báo, tôi đã tích lũy đủ kinh nghiệp và bắt đầu sở hữu trang blog của riêng mình - www.show.vn, nơi tập trung những tin tức nóng nhất, mới nhất từ Việt Nam.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button