Trang chủ » Lời bài hát Tâm Lặng Như Nước (Remix) – Hiderway

Lời bài hát Tâm Lặng Như Nước (Remix) – Hiderway

Thông tin bài hát

Tên bài hát: Tâm Lặng Như Nước (Remix)
Ca sĩ: Hiderway
Sáng tác: Nhạc Hoa
Album: Tâm Lặng Như Nước (Remix) (Single)
Ngày ra mắt: 14/06/2019
Thể loại: Việt Nam, Nhạc Trẻ, EDM Việt

 

Lời bài hát Tâm Lặng Như Nước (Remix) – Hiderway

Talking to the moon fàng bùxìa de lǐyóu
shì bùshì hùi dānxīn bìan chéng yī zhǐ yěshòu
walking on the roof wéi xīntìao de jíezòu
shì bùshì hùi zàntíng zài shìjìe de jìntóu
jìnpào zài shí gōngshēng de píng lǐ
dānchún xiǎng yào hūxī tǎoyàn ýun lǐ wù lǐ
chūmò zài bèi ýiwàng de chōutì
nǐ céngjīng de shǒubǐ xiězhe xīnkǒu bù yī
xìanzài shì hēiyè báizhòu wǒ dū súibìan
xìang mílù de tiān’é yóu shī zài shuǐmìan
jìnlì qù bǔzhuō è mèng lǐ de sùipìan
bù xūyào nǐ de gē lái bāng wǒ cuīmían
talking to the moon fàng bùxìa de lǐyóu
shì bùshì hùi dānxīn bìan chéng yī zhǐ yěshòu
walking on the roof wéi xīntìao de jíezòu
shì bùshì hùi zàntíng zài shíjiān de jìntóu
shuō bu wán dehùa zhǎo bù wán de jìekǒu
shì bùshì hùi hěnxīn bǎ wǒ jiāo’ào jiěpōu
àizhe shéi de tā néng fǒu jiāng nǐ jiēshòu
shì bùshì hùi shàngyǐn bàituō màn xiē jìanglùo
húalì de hóng fángjiān fāméi de jìu chàngpìan
méi biyàò tīng gè bìan dìaole qī de bòfàng jìan
nǐ qíngyùan màozhe xiǎn shùi zài tā de shēnbiān
méi nàixīn qù fēnbìan shéi hé shéi nénggòu zǒu duō yuǎn
chuāngùo jǐ tíao jiē jìu néng zhǎodào guānjìan
jiě kāi wǒ de wèntí méishénme xúannìan
zhuǎnle jǐ gè wān háishì húi dào yúandiǎn
wǒ gāi rúhé chūxìan zài nǐ de mìanqían
talking to the moon fàng bùxìa de lǐyóu
shì bùshì hùi dānxīn bìan chéng yī zhǐ yěshòu
walking on the roof wéi xīntìao de jíezòu
shì bùshì hùi zàntíng zài shíjiān de jìntóu
shuō bu wán dehùa zhǎo bù wán de jìekǒu
shì bùshì hùi hěnxīn bǎ wǒ jiāo’ào jiěpōu
àizhe shéi de tā néng fǒu jiāng nǐ jiēshòu
shì bùshì hùi shàngyǐn bàituō màn xiē jìanglùo
talking to the moon fàng bùxìa de lǐyóu
shì bùshì hùi dānxīn bìan chéng yī zhǐ yěshòu
walking on the roof wéi xīntìao de jíezòu
shì bùshì hùi zàntíng zài shíjiān de jìntóu
shuō bu wán dehùa zhǎo bù wán de jìekǒu
shì bùshì hùi hěnxīn bǎ wǒ jiāo’ào jiěpōu
àizhe shéi de tā néng fǒu jiāng nǐ jiēshòu
shì bùshì hùi shàngyǐn bàituō màn xiē jìanglùo

Đánh giá bài viết này
Xem thêm:  Lời bài hát Bài ca chiến sỹ công an nhân dân

Similar Posts