Lời bài hát Thánh Thần Hãy Đến – Diệu Hiền

0
9

Ca sĩ:

Diệu Hiền – Phi Nguyễn

1. Thánh Thần,khấn xin ngự đến!
Hồn con đang mong chờ ngài
Suối nguồn thánh ân hiện xuống
Này dương gian xin ngài đổi mớiNgài ơi,xin hãy đến!
Chiếu sáng thế gian u mê tối tăm
Ngài ơi,xin Ngài hãy đến
Hiển linh Ngài ơi.ĐK : Lạy Ngài xin đến,dẫn dắt chúng con trên đường
Cầu ngài liên kết,chúng con nhất tâm trong Ngài
Cầu Ngài ban ơn,thêm sức kiên vững không lay
Sống sao nên người Con Chúa chứng nhân tình yêu.2.Thánh Thần,khấn xin ngự đến!
Hồn con đang mong chờ Ngài
Mở lòng sáng soi đường đi
Tìm chân lý,công bình bác ái.Ngài ơi,xin Ngài thương đến
Uốn nắn nẻo đi quanh co,sai lầm
Ngài ơi,xin Ngài hãy đến
Dẫn đi đường ngay.3.Thánh Thần,khấn xin ngự đến!
Hồn con đang mong chờ Ngài
Dẫn về những chiên lạc hướng
Về chung sống trong đàn Thiên Chúa.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here