Âm Nhạc

Lời bài hát Thảo Mộc – Nhược Dĩ Chỉ Bạch

Thông tin bài hát

Tên bài hát: Thảo Mộc
Ca sĩ: Nhược Dĩ Chỉ Bạch
Sáng tác: unknown
Album: unknown
Ngày ra mắt: 06/01/2018
Thể loại: Trung Quốc, Hoa Ngữ

 

Lời bài hát Thảo Mộc – Nhược Dĩ Chỉ Bạch

Shì shúi zhí nìan chéng kúang
shì shúi xīn rù mózhàng
shì shúi zhì sǐ bùxiū jiāng ài máizàng
gūlínglíng ỳi zhuāng guānmù páng shì shúi qīngróu cāshìzhe tā liǎnpáng
shì shúi céng díedíezhùangzhùang huānglùan nán yǎn xúnqíu yī zhǐ suǒ líng nāng
shì shúi yǎngwàng
bái wù xiāosàn hòu fēng qīng yùe lǎng

yùe lùo wū tí tà xùe guīlái mìan hán
shuāng yībù yī shā jìu hèn xù mìng cháng
chún jiǎo chīxìao qiě zhāngyáng
wàn’è dòngqíng què bù zì zhī de bēilíang
shuāng húa bēimíng xiǎng
suǒ línghún āishāng
dǎnqìe qíuráo de mùguāng ránshāo wújìn fēngkúang língchí fāxìe hèn nù mǎnqiāng

nǐ suǒ zhì’ài shìrén bìan rúcǐ líng rùo shì qíang
āiqíu nǐ chāshǒu zhè ēnyùan yī zhuāng yòu āiqíu nǐ fàngshǒu ēn ỳi liǎng wàng
yīshìwúchéng yībàitúde zhōng ýixìaodàfāng
pěng yī kē chìzǐ xīn lái
zhè shìshàng què hùan de cǎnlìe yī chǎng

Xem thêm:  Taylor Swift gói gọn 4 tháng yêu tài tử Jake Gyllenhaal trong All Too Well bản 10 phút

xìao tā hóngyùan kōngxiǎng
xìao tā xīnyǎn liǎng máng
xìao tā jiuyòúzìqǔ wú chù kě cáng
rán’ér shúi qiāoqiāo hóngle yǎnkùang
shì shúi dùi tā jìanjìan méiliǎo xīnfáng
shì shúi móu zhōng hùagùo jìan guāng yòu shì shúi mángrán huānglùan wú zhāng
shì shúi fēngkúang
xiǎoshēng jìaozhe míngzì zàixīn shàng

dāngshí qīngfēng fǔ liǔ míngyùegùo xī chuāng jiē qían yán xìa cǎomù níng wēi shuāng
shì shúi xìao jiāng táng qīng fàng rěnjùnbùjīn zhǐ wéi wúmíng shàonían láng
shì shúi chénsī qǐ què bùzhī suǒ xiǎng
qíngsù zài jiǎolùo zīzhǎng lúnxìan jìn zhè yī chǎng hǎishìshènlóu tíanmì jiǎxìang
jìu xìang shì hánlěng dōng yè túrán yǒngbào taiyà́ng
yòu xìang báshè shí zhǎodào fāngxìang
hùozhě shì sī lìe hēi’àn yī shù guāngmáng
zhǐ yīn bùcéng yǒngyǒu suǒyǐ cái jǐn jǐn bù fàng
zhǐ wèi zhè yīmǒ wéi guāng bànshēng líufàng túrán xù mèng zhǐshì jiǎzhuāng

wèi shúi zùi yǐn qiān shāng wèi shúi kùnshǒu huānglíang
wèi shúi jǔshǒutóuzú xúe tā muyá̀ng
wèi shúi bǎ xiǎo xiǎo ýitáng zhēncáng wèi shúi dú zùo chángyè pòxiǎo tiānguāng
wèi shúi xúnqíu bǎi jì qiān fāng wèi shúi tiēshēn bùlí suǒ líng nāng
wèi shúi fēngkúang bùgù yīqìe sīhǒuzhe qù qiǎng

gǒuyáncánchuǎn zhí nìan bù fàng dùan shǒujǐn zùanzhe pòsùi ýitáng
xùe wù mángmáng shēngsīlìjíe bīn sǐ kúangwàng
shìfǒu tīngjìan sī rén dī ýin qiǎn chàng
xìaoróng wēnnuǎn hùan ā yáng
xùehǎishēnchóu quán hùa zùo diǎndiǎn xīngguāng jiē shì chīxiǎng

yě céng shì shàonían láng yě céng shéncǎi fēiyáng
yě céng muỳùzhe xùanmù dì yángguāng
bùcéng xiǎng nà shí hùo cóng tiān jìang
niǎn dùan tiānzhēn shàonían suǒyǒu shànlíang
bùcéng xiǎng zàijìan shòu zhòngshāng zhéfúzhe guǐjì hùa zùo wèizhuāng
chōngjǐng wéi guāng fēi é pū huǒ tānlìan qiě chīkúang

nǎpà shēngsǐ xiāng shāng nǎpà ài hèn chéng shāng
nǎpà qíu ér bùdé nányǐ míngzhùang
nǎpà wúxīn cǎomù shíxìang yě néng lùshuǐ hùa lèi mòrán qíng cháng
rénshēng ér gùzhí júejìang piānzhízhúo děng yīgè rén qīng kòu xīn fáng
wéi yùan láishēng mìngỳun xǔnùo nǐ xǐlè ānkāng

Đánh giá bài viết này

Xem thêm:  Lời bài hát Cuộc Đời Tao

Trà My

Tôi đã làm việc với tư cách là một blogger trong 7 năm qua. Sau khi học ngành báo chí và làm việc cho các tờ báo, tôi đã tích lũy đủ kinh nghiệp và bắt đầu sở hữu trang blog của riêng mình - www.show.vn, nơi tập trung những tin tức nóng nhất, mới nhất từ Việt Nam.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button