Lời bài hát Thay Toi

Ca sĩ:

Thanh Ngân

Thầy tôi xuất gia tu học khi tuổi đời còn thơ, xa mẹ lìa cha, xa xóm làng quê nhà,đi vào cửa phật nương pháp màu học tu.
Thời gian dẫu bao khó nhọc nhưng tấm lòng chẳng đổi thay, luôn trao dồi từ bi, trí tuệ sáng ngời, mong sao mai này đem chí nguyện độ sanh.
Ôi tình thầy bao la, luôn sống vì muôn người, luôn sống đời giản dị đơn sơ, ngày đêm chung lo Phật sự, còn khuyên dạy chúng con tinh tấn tu học.
Ôi đời thầy thanh cao, luôn đem chánh pháp trao truyền mong cõi đời người người an vui nào ngại gian lao khó nhọc, thầy luôn vì chúng con quên hết thân mình.
Thầy tôi như gương sáng trong cõi đời,cho muôn người rọi soi, cho dù hôm nay đến ngàn sau này, tình thầy không phai mờ trong cõi đời thầy ơi….

Read More:  10 bí mật ít ai biết về "cơn ác mộng" Con Rết Người: Dựa trên nhân vật có thật 100%, cả chục diễn viên nữ bỏ casting vì một hành động đáng giận

Share this post