Trang chủ » Lời bài hát There Has Never Been a Day I Haven’t Loved You – Lim Chang Jung

Lời bài hát There Has Never Been a Day I Haven’t Loved You – Lim Chang Jung

Thông tin bài hát

Tên bài hát: There Has Never Been a Day I Haven’t Loved You
Ca sĩ: Lim Chang Jung
Sáng tác: unknown
Album: There Has Never Been a Day I Haven’t Loved You
Ngày ra mắt: 24/09/2018
Thể loại: Hàn Quốc, Pop/Pop Ballad

Xem thêm:  Lời bài hát Hello Bitches - CL

 

Lời bài hát There Has Never Been a Day I Haven’t Loved You – Lim Chang Jung

맞이하고보내준 수 많은 일 년 중
그대 내게 떠났던 그 해가 있었죠
어디에 있을까 잘 지내 지나요
아팠던 건 잘 보내 줬나요

날떠나겠다는 말 참 힘들었어요
사랑한단 말도 그대가 했기에
거기서 떠나요 나도 잘 떠났으니
이제야 그댈 이해하네요

사랑 누구나 하는
흔하디 흔한 이야기
시작의 이유도 헤어짐의 이유도
그땐 모르기에 그저 치열한 날들
우린 어떤 사랑을 했었나요
그 가슴에

Xem thêm:  Lời bài hát Tiền đồ - RIC

가지 말라는 말 왜 안 했겠어요
혹시 싫어할까 가슴에 남긴 말
그대는 그 날로 나를 지워갔겠죠
이제야 그댈 보고싶은데

사랑 누구나 하는
흔하디 흔한 이야기
숨마저 못 쉬던 걸을 수조차 없던
이별이 기다려 모두 가져간 날들
우린 어떤 이유가 있었나요
떠나던 날

익숙함을 핑계 삼아야 했던
그날이 이제는 그리워질 텐데
말을 못해서 표현 못해서
그댈 단 하루라도
사랑하지 않은 적이 없단 걸

Xem thêm:  Lời bài hát Con gái miền tây

사랑 누구나 하는
흔하디 흔한 이야기
시작의 이유도 헤어짐의 이유도
그땐 모르기에 그저 치열한 날들
우린 어떤 사랑을 했었나요
그 가슴에

사랑 누구나 하는
흔하디 흔한 이야기
숨마저 못 쉬던 걸을 수 조차 없던
이별이 기다려 모두 가져간 날들
우린 어떤 이유가 있었나요
떠나던 날

Đánh giá bài viết này

Similar Posts