Lời bài hát Tương Tư 4

0
6

Ca sĩ:

Elvis Phương

Album:
Vết Thù Trên Lưng Ngựa Hoang

Thương tặng tlmarine
Phải chi em đừng có chồng, và anh còn đơn côi. Thì giờ đây em đâu buồn, anh đâu sầu, đâu lo lắng, đâu phân vân. Chiều qua ru em ngủ, chiều nay em theo chồng thế hỏi lòng có buồn không!
Tiếc thương cũng rồi, đành thôi ván đóng thuyền còn đâu ước mơ gì cũng thế. Nhưng lỡ yêu rồi, em ơi biết bao giờ lòng mới quên được người xưa hỡi em!?
Phải chi em đừng có chồng, và anh không là riêng ai. Thì ngày nay duyên đôi mình không âm thầm, không xa cách, không đau thương. Lòng anh không TAN VỠ, lệ em không chan hòa những khi mình NGHĨ VỀ NHAU nhau.
Tiếc thương cũng rồi, đành thôi ván đóng thuyền còn đâu ước mơ gì cũng thế. Nhưng lỡ yêu rồi, em ơi biết bao giờ lòng mới quên được người xưa hỡi em!?
Phải chi em đừng có chồng, và anh không là riêng ai. Thì ngày nay duyên đôi mình không âm thầm, không xa cách, không đau thương. Lòng anh không TAN VỠ, lệ em không chan hòa những khi mình NGHĨ VỀ NHAU nhau.
Tiếc thương cũng rồi, đành thôi ván đóng thuyền còn đâu còn đâu ước mơ gì thôi cũng thế. Nhưng lỡ yêu rồi, em ơi biết bao giờ lòng mới quên được người xưa hỡi em!?

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here