Trang chủ » Lời bài hát Xuất Sơn / 出山 – Hoa Chúc, Vương Thắng Nam

Lời bài hát Xuất Sơn / 出山 – Hoa Chúc, Vương Thắng Nam

Thông tin bài hát

Tên bài hát: Xuất Sơn / 出山
Ca sĩ: Hoa Chúc, Vương Thắng Nam
Sáng tác: unknown
Album: unknown
Ngày ra mắt: 25/02/2019
Thể loại: Hoa Ngữ, Trung Quốc

 

Lời bài hát Xuất Sơn / 出山 – Hoa Chúc, Vương Thắng Nam

Zài yèbàn sān gēng gùo tiānqíao cónglái bu gǎn húitóu kàn
Bái rì lǐ shì chēshuǐmǎlóng cǐ shí jiǎoxìa shì wàng chuān
Wǒ dúzì zǒu gùobàn shānyāo shān jiān yě gǒu lái zùo bàn
Cénglín jǐn rǎn bǎi gě líu qiūfēng chuīgùo guǐménguān

Yīshùn sān nían wǔ zǎi pǐn cūchá shí dàn fàn
Lìu jìe bā huāng sìhǎi wú rén yǔ wǒ lái jìaobǎn
Rénjiān huāngtáng gǔgùai zhúlín wài yǒu shūzhāi
Nì ýu cǐdì chàngkùai piān lái zhě bùshàn shàn zhě bù lái

Shì wǒ zhuāngmúzuoyà̀ng zài xiābāi
Háishì tāmen běn jìu xīnhúai guǐtāi
Yǒurén bùzhī huǐgǎi míwù zhōng hùnxíao hēibái
Zài qínghúai lǐ shìkùai pángrén bù gǎn lái chāichuān

Kàn shì shílaíyùnzhuǎn shízé zài dǐngfēng zùo’àn
Dài qǔ zhōng yòu rén sàn zhè yī chū hái yǒu shéi zài wéiguān
Zài fánchén xiūlìan èrshí zài tīngwén shuǐ néng dī shí chuān
Dìwáng háojíe fēngýun bìanhùan dí bùgùo sāngtían cānghǎi

Wǒ bù guānxīn shéi de jiāngshān zhǐ jùanlìan liǎngxiǎowúcāi
Xīngfēngzùolàng bù xīhan zhīshēn gùshǒu éméishān
Yīshùn sān nían wǔ zǎi pǐn cūchá shí dàn fàn
Lìu jìe bā huāng sìhǎi wú rén yǔ wǒ lái jìaobǎn

Rénjiān huāngtáng gǔgùai zhúlín wài yǒu shūzhāi
Nì ýu cǐdì chàngkùai piān lái zhě bùshàn shàn zhě bù lái
Shì wǒ zhuāngmúzuoyà̀ng zài xiā cāi
Háishì tāmen běn jìu xīnhúai guǐtāi

Yǒurén bùzhī huǐgǎi míwù zhōng hùnxíao hēibái
Zài qínghúai lǐ shìkùai pángrén bù gǎn lái chāichuān
Kàn shì shílaíyùnzhuǎn shízé zài dǐngfēng zùo’àn
Dài qǔ zhōng yòu rén sàn zhè yī chū hái yǒu shéi zài wéiguān

Jìng qiāoqiāo pèi láo láo dāo dāo
Súibìan qíao qíao wǒ còu còurènào
Kèchùan yě bíe tài lǎocǎo
Chī de shēngháo yào zhàn gè jìang lìao

Qiāoqiāo nǐ láo láo dāo dāo
Súibìan qíao qíao nǐ còu de rènào
Tīng dào nǐ zùo gè jìhào
Qǐng zhuāng jìn shūbāo bíe sìchù zhāoyáo

Yǒurén mítú zhī fǎn
Bìan shì kǔjìngānlái
Yīshùn sān nían wǔ zǎi
Zhè qǔ zhōng yòu rén sàn

Đánh giá bài viết này

Similar Posts