Connect with us

Zipcode

Mã bưu điện Đồng Nai – Cập nhật mã bưu chính, Zipcode, Postal Code Đồng Nai

Cập nhật mã bưu chính, Zipcode, Postal Code Đồng Nai mới nhất 2021. Hướng dẫn tra cứu mã bưu điện, mã bưu cục, mã zip Đồng Nai, Mã postal code đồng nai

Published

on

Mã bưu điện Đồng Nai

Cập nhật mã bưu chính, Zipcode, Postal Code Đồng Nai mới nhất 2021

Tra cứu mã bưu điện, mã bưu cục, mã zip Đồng Nai, Mã postal code đồng nai mới nhất.

Mã bưu điện Đồng Nai

Mã bưu điện Đồng Nai

TỈNH/THÀNH PHỐ HUYỆN/THỊ XÃ/THÀNH PHỐ ZIP CODE BƯU CỤC ĐỊA CHỈ
Tỉnh Đồng Nai Huyện Trảng Bom 816400 Bưu cục cấp 2 Trảng Bom Khu phố 3, Thị Trấn Trảng Bom, Huyện Trảng Bom
Tỉnh Đồng Nai Huyện Trảng Bom 816410 Bưu cục cấp 3 Hố Nai 3 Sô´39/2, Ấp Thanh Hóa, Xã Hố Nai 3, Huyện Trảng Bom
Tỉnh Đồng Nai Huyện Trảng Bom 816430 Bưu cục cấp 3 Sông Mây Ấp Sông Mây, Xã Bắc Sơn, Huyện Trảng Bom
Tỉnh Đồng Nai Huyện Trảng Bom 816440 Bưu cục cấp 3 Bắc Sơn Ấp Tân Thành, Xã Bắc Sơn, Huyện Trảng Bom
Tỉnh Đồng Nai Huyện Trảng Bom 816530 Bưu cục cấp 3 Đông Hòa Sô´129A, Ấp Quảng Đà, Xã Đông Hoà, Huyện Trảng Bom
Tỉnh Đồng Nai Huyện Trảng Bom 816460 Điểm BĐVHX Bình Minh Ấp Trà Cổ, Xã Bình Minh, Huyện Trảng Bom
Tỉnh Đồng Nai Huyện Trảng Bom 816570 Điểm BĐVHX Giang Điền Thôn Xây Dựng, Xã Giang Điền, Huyện Trảng Bom
Tỉnh Đồng Nai Huyện Trảng Bom 816470 Điểm BĐVHX Quảng Tiến Ấp Quảng Biên, Xã Quảng Tiến, Huyện Trảng Bom
Tỉnh Đồng Nai Huyện Trảng Bom 816580 Điểm BĐVHX An Viễn Ấp 3, Xã An Viễn , Huyện Trảng Bom
Tỉnh Đồng Nai Huyện Trảng Bom 816590 Điểm BĐVHX Đồi 61 Ấp Tân Phát, Xã Đồi 61, Huyện Trảng Bom
Tỉnh Đồng Nai Huyện Trảng Bom 816490 Điểm BĐVHX Sông Trầu Ấp 5, Xã Sông Trầu, Huyện Trảng Bom
Tỉnh Đồng Nai Huyện Trảng Bom 816600 Điểm BĐVHX Cây Gáo Ấp Tân Lập I, Xã Cây Gáo, Huyện Trảng Bom
Tỉnh Đồng Nai Huyện Trảng Bom 816610 Điểm BĐVHX Thanh Bình Ấp Trung Tâm, Xã Thanh Bình, Huyện Trảng Bom
Tỉnh Đồng Nai Huyện Trảng Bom 816510 Điểm BĐVHX Tây Hòa Ấp Nhân Hòa, Xã Tây Hoà, Huyện Trảng Bom
Tỉnh Đồng Nai Huyện Trảng Bom 816520 Điểm BĐVHX Trung Hòa Ấp Bàu Cá, Xã Trung Hoà, Huyện Trảng Bom
Tỉnh Đồng Nai Huyện Trảng Bom 816550 Điểm BĐVHX Sông Thao Ấp Thuận Hòa, Xã Sông Thao, Huyện Trảng Bom
Tỉnh Đồng Nai Huyện Trảng Bom 816560 Điểm BĐVHX Bàu Hàm Ấp Tân Hợp, Xã Bàu Hàm , Huyện Trảng Bom
Tỉnh Đồng Nai Huyện Trảng Bom 816541 Hòm thư Công cộng Trước UBND xã Hưng Thịnh Ấp Hưng Bình, Xã Hưng Thịnh, Huyện Trảng Bom
Tỉnh Đồng Nai Huyện Trảng Bom 816450 Bưu cục cấp 3 An Chu Ấp An Chu, Xã Bắc Sơn, Huyện Trảng Bom
Tỉnh Đồng Nai Huyện Cẩm Mỹ 816101 Điểm BĐVHX Xuân Bảo Ấp Tân Mỹ, Xã Xuân Bảo, Huyện Cẩm Mỹ
Tỉnh Đồng Nai Huyện Cẩm Mỹ 816110 Bưu cục cấp 3 Bảo Bình Ấp Tân Bảo, Xã Bảo Bình, Huyện Cẩm Mỹ
Tỉnh Đồng Nai Huyện Cẩm Mỹ 816150 Điểm BĐVHX Xuân Tây Ấp 1, Xã Xuân Tây, Huyện Cẩm Mỹ
Tỉnh Đồng Nai Huyện Cẩm Mỹ 816130 Bưu cục cấp 3 Sông Ray Ấp Suối Nhát, Xã Xuân Đông, Huyện Cẩm Mỹ
Tỉnh Đồng Nai Huyện Cẩm Mỹ 816190 Điểm BĐVHX Lâm San Ấp 1, Xã Lâm San, Huyện Cẩm Mỹ
Tỉnh Đồng Nai Huyện Cẩm Mỹ 816210 Điểm BĐVHX Xuân Quế Ấp 1, Xã Xuân Quế, Huyện Cẩm Mỹ
Tỉnh Đồng Nai Huyện Cẩm Mỹ 816290 Điểm BĐVHX Xuân Mỹ Ấp Láng Lớn, Xã Xuân Mỹ, Huyện Cẩm Mỹ
Tỉnh Đồng Nai Huyện Cẩm Mỹ 816100 Bưu cục cấp 2 Cẩm Mỹ Ấp Suối Râm, Xã Long Giao, Huyện Cẩm Mỹ
Tỉnh Đồng Nai Huyện Cẩm Mỹ 816111 Đại lý bưu điện Bảo Bình Ấp Tân Bảo, Xã Bảo Bình, Huyện Cẩm Mỹ
Tỉnh Đồng Nai Huyện Cẩm Mỹ 816272 Đại lý bưu điện Nhân Nghĩa Ấp 7, Xã Nhân Nghĩa, Huyện Cẩm Mỹ
Tỉnh Đồng Nai Huyện Cẩm Mỹ 816105 Hòm thư Công cộng Trước ĐLBĐ Xuân Bảo Ấp Nam Hà, Xã Xuân Bảo, Huyện Cẩm Mỹ
Tỉnh Đồng Nai Huyện Cẩm Mỹ 816221 Hòm thư Công cộng Trước ĐLBĐ Sông Nhạn Ấp 2, Xã Sông Nhạn, Huyện Cẩm Mỹ
Tỉnh Đồng Nai Huyện Cẩm Mỹ 816241 Hòm thư Công cộng Trước ĐL Xuân Đường Ấp 1, Xã Xuân Đường, Huyện Cẩm Mỹ
Tỉnh Đồng Nai Huyện Cẩm Mỹ 816259 Điểm BĐVHX Thừa Đức Ấp 3, Xã Thừa Đức, Huyện Cẩm Mỹ
Tỉnh Đồng Nai Huyện Cẩm Mỹ 816274 Hòm thư Công cộng Trước Đại Lý Bưu Điện Nhân Nghĩa Ấp 7, Xã Nhân Nghĩa, Huyện Cẩm Mỹ
Tỉnh Đồng Nai Huyện Cẩm Mỹ 816184 Hòm thư Công cộng Trước UBND Xã Sông Ray Ấp 1, Xã Sông Ray, Huyện Cẩm Mỹ
Tỉnh Đồng Nai Huyện Cẩm Mỹ 816147 Điểm BĐVHX Xuân Đông Ấp Bể Bạc, Xã Xuân Đông, Huyện Cẩm Mỹ
Tỉnh Đồng Nai Huyện Cẩm Mỹ 816275 Điểm BĐVHX Nhân Nghĩa Ấp 7, Xã Nhân Nghĩa, Huyện Cẩm Mỹ
Tỉnh Đồng Nai Huyện Cẩm Mỹ 816233 Điểm BĐVHX Sông Nhạn Ấp 1, Xã Sông Nhạn, Huyện Cẩm Mỹ
Tỉnh Đồng Nai Huyện Cẩm Mỹ 816333 Hòm thư Công cộng Trước Trạm Viễn thông Long Giao Ấp Suối Râm, Xã Long Giao, Huyện Cẩm Mỹ
Tỉnh Đồng Nai Huyện Cẩm Mỹ 816334 Điểm BĐVHX Long Giao Sô´QL 56, Ấp Suối Râm, Xã Long Giao, Huyện Cẩm Mỹ
Tỉnh Đồng Nai Huyện Nhơn Trạch 815860 Bưu cục cấp 3 Đại Phước Ấp Phước Lý, Xã Đại Phước, Huyện Nhơn Trạch
Tỉnh Đồng Nai Huyện Nhơn Trạch 815900 Điểm BĐVHX Phú Thạnh Ấp I, Xã Phú Thạnh, Huyện Nhơn Trạch
Tỉnh Đồng Nai Huyện Nhơn Trạch 815980 Điểm BĐVHX Vĩnh Thanh Ấp Thanh Minh, Xã Vĩnh Thanh, Huyện Nhơn Trạch
Tỉnh Đồng Nai Huyện Nhơn Trạch 815920 Bưu cục cấp 3 Khu Công Nghiệp Ấp Iv, Xã Hiệp Phước, Huyện Nhơn Trạch
Tỉnh Đồng Nai Huyện Nhơn Trạch 815921 Điểm BĐVHX Hiệp Phước Ấp Iv, Xã Hiệp Phước, Huyện Nhơn Trạch
Tỉnh Đồng Nai Huyện Nhơn Trạch 815923 Đại lý bưu điện Hiệp Phước 3 Ấp IV, Xã Hiệp Phước, Huyện Nhơn Trạch
Tỉnh Đồng Nai Huyện Nhơn Trạch 815930 Đại lý bưu điện Hiệp Phước 1 Ấp III, Xã Hiệp Phước, Huyện Nhơn Trạch
Tỉnh Đồng Nai Huyện Nhơn Trạch 815800 Bưu cục cấp 2 Nhơn Trạch Ấp Xóm Hố, Xã Phú Hội, Huyện Nhơn Trạch
Tỉnh Đồng Nai Huyện Nhơn Trạch 815810 Bưu cục cấp 3 Phước Thiền Ấp Trầu, Xã Phước Thiền, Huyện Nhơn Trạch
Tỉnh Đồng Nai Huyện Nhơn Trạch 815960 Điểm BĐVHX Long Thọ Ấp Iv, Xã Long Thọ, Huyện Nhơn Trạch
Tỉnh Đồng Nai Huyện Nhơn Trạch 816010 Điểm BĐVHX Phước Khánh Ấp I, Xã Phước Khánh, Huyện Nhơn Trạch
Tỉnh Đồng Nai Huyện Nhơn Trạch 815880 Điểm BĐVHX Phú Đông Ấp Giồng Ông Đông, Xã Phú Đông, Huyện Nhơn Trạch
Tỉnh Đồng Nai Huyện Nhơn Trạch 815850 Điểm BĐVHX Long Tân Ấp Vĩnh Tuy, Xã Long Tân , Huyện Nhơn Trạch
Tỉnh Đồng Nai Huyện Nhơn Trạch 815806 Đại lý bưu điện Phước Thiền 2 Ấp Chợ, Xã Phước Thiền, Huyện Nhơn Trạch
Tỉnh Đồng Nai Huyện Nhơn Trạch 815983 Hòm thư Công cộng Trước Tram VT xã Vĩnh Thanh Ấp Thành Công, Xã Vĩnh Thanh, Huyện Nhơn Trạch
Tỉnh Đồng Nai Huyện Nhơn Trạch 816002 Hòm thư Công cộng Trước UBND xã Phước An Ấp Bào Bông, Xã Phước An, Huyện Nhơn Trạch
Tỉnh Đồng Nai Huyện Nhơn Trạch 815873 Hòm thư Công cộng Trước UBND xã Phú Hữu Ấp Cát Lái, Xã Phú Hữu, Huyện Nhơn Trạch
Tỉnh Đồng Nai Huyện Nhơn Trạch 815913 Đại lý bưu điện Phú Thạnh 1 Ấp Ii, Xã Phú Thạnh, Huyện Nhơn Trạch
Tỉnh Đồng Nai Huyện Nhơn Trạch 816030 Điểm BĐVHX Phú Hữu Ấp Câu Kê, Xã Phú Hữu, Huyện Nhơn Trạch
Tỉnh Đồng Nai Huyện Nhơn Trạch 815955 Hòm thư Công cộng Tòa nhà IDICO Khu Khu công nghiệp Nhơn Trạch 1, Xã Hiệp Phước, Huyện Nhơn Trạch
Tỉnh Đồng Nai Huyện Nhơn Trạch 815954 Bưu cục cấp 3 KHL Nhơn Trạch Khu Khu công nghiệp Nhơn Trạch 5, Xã Hiệp Phước, Huyện Nhơn Trạch
Tỉnh Đồng Nai Huyện Long Thành 815300 Bưu cục cấp 2 Long Thành Khu Phước Hải, Thị Trấn Long Thành, Huyện Long Thành
Tỉnh Đồng Nai Huyện Long Thành 815590 Điểm BĐVHX Long Phước Ấp Phước Hòa, Xã Long Phước, Huyện Long Thành
Tỉnh Đồng Nai Huyện Long Thành 815650 Bưu cục cấp 3 Phước Thái Ấp 1b, Xã Phước Thái, Huyện Long Thành
Tỉnh Đồng Nai Huyện Long Thành 815610 Điểm BĐVHX Bàu Cạn Ấp 4, Xã Bàu Cạn, Huyện Long Thành
Tỉnh Đồng Nai Huyện Long Thành 815400 Điểm BĐVHX Bình An Thôn An Viễn, Xã Bình An, Huyện Long Thành
Tỉnh Đồng Nai Huyện Long Thành 815510 Điểm BĐVHX Tam An Ấp 1, Xã Tam An, Huyện Long Thành
Tỉnh Đồng Nai Huyện Long Thành 815680 Điểm BĐVHX Phước Bình Ấp 1, Xã Phước Bình, Huyện Long Thành
Tỉnh Đồng Nai Huyện Long Thành 815630 Điểm BĐVHX Tân Hiệp Ấp 6, Xã Tân Hiệp, Huyện Long Thành
Tỉnh Đồng Nai Huyện Long Thành 815340 Điểm BĐVHX Long An Ấp 2, Xã Long An, Huyện Long Thành
Tỉnh Đồng Nai Huyện Long Thành 815410 Điểm BĐVHX Lộc An Ấp Bình Lâm, Xã Lộc An, Huyện Long Thành
Tỉnh Đồng Nai Huyện Long Thành 815360 Điểm BĐVHX Suối Trầu Ấp 1, Xã Suối Trầu, Huyện Long Thành
Tỉnh Đồng Nai Huyện Long Thành 815370 Điểm BĐVHX Cẩm Đường Ấp Cẩm Đường, Xã Cẩm Đường , Huyện Long Thành
Tỉnh Đồng Nai Huyện Long Thành 815380 Điểm BĐVHX Bình Sơn Thôn 1, Xã Bình Sơn, Huyện Long Thành
Tỉnh Đồng Nai Huyện Long Thành 815430 Điểm BĐVHX An Phước Ấp 1, Xã An Phước, Huyện Long Thành
Tỉnh Đồng Nai Huyện Long Thành 815420 Điểm BĐVHX Long Đức Khu 13, Xã Long Đức, Huyện Long Thành
Tỉnh Đồng Nai Huyện Long Thành 815343 Đại lý bưu điện Long An 1 Ấp 1, Xã Long An, Huyện Long Thành
Tỉnh Đồng Nai Huyện Long Thành 815421 Đại lý bưu điện Long Đức 9 Sô´202, Khu 12, Xã Long Đức, Huyện Long Thành
Tỉnh Đồng Nai Huyện Long Thành 815356 Đại lý bưu điện Long An 7 Sô´08, Ấp 1, Xã Long An, Huyện Long Thành
Tỉnh Đồng Nai Huyện Long Thành 815324 Bưu cục cấp 3 KHL Long Thành Khu Phước Hải, Thị Trấn Long Thành, Huyện Long Thành
Tỉnh Đồng Nai Huyện  Vĩnh Cửu 815000 Bưu cục cấp 2 Vĩnh Cửu Khu phố 5, Thị Trấn Vĩnh An, Huyện Vĩnh Cửu
Tỉnh Đồng Nai Huyện  Vĩnh Cửu 815150 Điểm BĐVHX Tân Bình Ấp Bình Phước, Xã Tân Bình, Huyện Vĩnh Cửu
Tỉnh Đồng Nai Huyện  Vĩnh Cửu 815110 Bưu cục cấp 3 Thạnh Phú Ấp 1, Xã Thạnh Phú, Huyện Vĩnh Cửu
Tỉnh Đồng Nai Huyện  Vĩnh Cửu 815070 Bưu cục cấp 3 Vĩnh Tân Ấp 2, Xã Vĩnh Tân, Huyện Vĩnh Cửu
Tỉnh Đồng Nai Huyện  Vĩnh Cửu 815140 Điểm BĐVHX Bình Lợi Ấp 3, Xã Bình Lợi, Huyện Vĩnh Cửu
Tỉnh Đồng Nai Huyện  Vĩnh Cửu 815050 Điểm BĐVHX Tân An Ấp 2, Xã Tân An, Huyện Vĩnh Cửu
Tỉnh Đồng Nai Huyện  Vĩnh Cửu 815160 Điểm BĐVHX Bình Hoà Ấp Bình Thạch, Xã Bình Hoà, Huyện Vĩnh Cửu
Tỉnh Đồng Nai Huyện  Vĩnh Cửu 815170 Điểm BĐVHX Mã Đà Ấp 1, Xã Mã Đà, Huyện Vĩnh Cửu
Tỉnh Đồng Nai Huyện  Vĩnh Cửu 815090 Điểm BĐVHX Thiện Tân Ấp 7, Xã Thiện Tân, Huyện Vĩnh Cửu
Tỉnh Đồng Nai Huyện  Vĩnh Cửu 815190 Điểm BĐVHX Hiếu Liêm Ấp 3, Xã Hiếu Liêm, Huyện Vĩnh Cửu
Tỉnh Đồng Nai Huyện  Vĩnh Cửu 815171 Điểm BĐVHX Bờ Hào Ấp 5, Xã Mã Đà, Huyện Vĩnh Cửu
Tỉnh Đồng Nai Huyện  Vĩnh Cửu 815020 Điểm BĐVHX Phú Lý Ấp Lý Lịch 1, Xã Phú Lý, Huyện Vĩnh Cửu
Tỉnh Đồng Nai Huyện  Vĩnh Cửu 815043 Điểm BĐVHX Trị An Ấp 1, Xã Trị An, Huyện Vĩnh Cửu
Tỉnh Đồng Nai Huyện  Vĩnh Cửu 815100 Hòm thư Công cộng UBND Xã Thiện Tân Ấp 6, Xã Thiện Tân, Huyện Vĩnh Cửu
Tỉnh Đồng Nai Huyện  Vĩnh Cửu 815059 Hòm thư Công cộng Trước Trạm Viễn thông Tân An Ấp 2, Xã Tân An, Huyện Vĩnh Cửu
Tỉnh Đồng Nai Huyện  Vĩnh Cửu 815135 Đại lý bưu điện Dai Ly Buu dien Thanh Phu 1 Sô´819B, Ấp 2, Xã Thạnh Phú, Huyện Vĩnh Cửu
Tỉnh Đồng Nai Huyện Tân Phú 814600 Bưu cục cấp 2 Tân Phú Khu 10, Thị Trấn Tân Phú, Huyện Tân Phú
Tỉnh Đồng Nai Huyện Tân Phú 814830 Bưu cục cấp 3 Phú Lâm Ấp Phương Lâm 2, Xã Phú Lâm, Huyện Tân Phú
Tỉnh Đồng Nai Huyện Tân Phú 814850 Bưu cục cấp 3 Phú Bình Ấp Phú Tân, Xã Phú Bình, Huyện Tân Phú
Tỉnh Đồng Nai Huyện Tân Phú 814790 Bưu cục cấp 3 Phú Lập Ấp 3, Xã Phú Lập, Huyện Tân Phú
Tỉnh Đồng Nai Huyện Tân Phú 814710 Điểm BĐVHX Nam Cát Tiên Ấp 1, Xã Nam Cát Tiên, Huyện Tân Phú
Tỉnh Đồng Nai Huyện Tân Phú 814810 Điểm BĐVHX Tà Lài Ấp 3, Xã Tà Lài, Huyện Tân Phú
Tỉnh Đồng Nai Huyện Tân Phú 814770 Điểm BĐVHX Phú Thịnh Ấp 4, Xã Phú Thịnh, Huyện Tân Phú
Tỉnh Đồng Nai Huyện Tân Phú 814690 Điểm BĐVHX Phú An Ấp 7, Xã Phú An, Huyện Tân Phú
Tỉnh Đồng Nai Huyện Tân Phú 814730 Điểm BĐVHX Phú Lộc Ấp 4, Xã Phú Lộc, Huyện Tân Phú
Tỉnh Đồng Nai Huyện Tân Phú 814900 Điểm BĐVHX Phú Điền Ấp 3, Xã Phú Điền, Huyện Tân Phú
Tỉnh Đồng Nai Huyện Tân Phú 814870 Điểm BĐVHX Phú Thanh Ấp Thọ Lâm 3, Xã Phú Thanh, Huyện Tân Phú
Tỉnh Đồng Nai Huyện Tân Phú 814680 Điểm BĐVHX Phú Sơn Ấp 3, Xã Phú Sơn, Huyện Tân Phú
Tỉnh Đồng Nai Huyện Tân Phú 814750 Điểm BĐVHX Núi Tượng Ấp 4, Xã Núi Tượng , Huyện Tân Phú
Tỉnh Đồng Nai Huyện Tân Phú 814910 Điểm BĐVHX Đắc Lua Ấp 12, Xã Đắc Lua, Huyện Tân Phú
Tỉnh Đồng Nai Huyện Tân Phú 814860 Đại lý bưu điện Phú Bình 2 Ấp Phú Hợp A, Xã Phú Bình, Huyện Tân Phú
Tỉnh Đồng Nai Huyện Tân Phú 814639 Hòm thư Công cộng Ấp Thọ Lâm 3 Phú Xuân Ấp Thọ Lâm 3, Xã Phú Xuân, Huyện Tân Phú
Tỉnh Đồng Nai Huyện Tân Phú 814897 Hòm thư Công cộng UBND Xã Trà Cổ (ấp1) Ấp 1, Xã Trà Cổ, Huyện Tân Phú
Tỉnh Đồng Nai Huyện Tân Phú 814658 Hòm thư Công cộng UBND Xã Thanh Sơn Ấp Thanh Quang, Xã Thanh Sơn, Huyện Tân Phú
Tỉnh Đồng Nai Huyện Tân Phú 814676 Hòm thư Công cộng UBND Xã Phú Trung Ấp Phú Yên, Xã Phú Trung, Huyện Tân Phú
Tỉnh Đồng Nai Huyện Tân Phú 814930 Điểm BĐVHX Phú Trung Ấp Phú Yên, Xã Phú Trung, Huyện Tân Phú
Tỉnh Đồng Nai Huyện Tân Phú 814659 Điểm BĐVHX Thanh Sơn Ấp Đa Tôn, Xã Thanh Sơn, Huyện Tân Phú
Tỉnh Đồng Nai Huyện Tân Phú 814898 Điểm BĐVHX Trà Cổ Ấp 2, Xã Trà Cổ, Huyện Tân Phú
Tỉnh Đồng Nai Huyện Định Quán 814360 Điểm BĐVHX Gia Canh Ấp 2, Xã Gia Canh, Huyện Định Quán
Tỉnh Đồng Nai Huyện Định Quán 814200 Bưu cục cấp 2 Định Quán Ấp Hiệp Tâm 2, Thị Trấn Định Quán, Huyện Định Quán
Tỉnh Đồng Nai Huyện Định Quán 814202 Đại lý bưu điện Thị Trấn Định Quán 1 Ấp Hiệp thương, Thị Trấn Định Quán, Huyện Định Quán
Tỉnh Đồng Nai Huyện Định Quán 814203 Đại lý bưu điện Thị Trấn Định Quán 2 Ấp Hiệp đồng, Thị Trấn Định Quán, Huyện Định Quán
Tỉnh Đồng Nai Huyện Định Quán 814410 Bưu cục cấp 3 Phú Túc Ấp Đồn Điền 2, Xã Túc Trưng, Huyện Định Quán
Tỉnh Đồng Nai Huyện Định Quán 814390 Bưu cục cấp 3 La Ngà Ấp 4, Xã La Ngà, Huyện Định Quán
Tỉnh Đồng Nai Huyện Định Quán 814450 Điểm BĐVHX Suối Nho Ấp 1, Xã Suối Nho, Huyện Định Quán
Tỉnh Đồng Nai Huyện Định Quán 814320 Điểm BĐVHX Thanh Sơn Ấp 2, Xã Thanh Sơn, Huyện Định Quán
Tỉnh Đồng Nai Huyện Định Quán 814300 Điểm BĐVHX Ngọc Định Ấp Hòa Trung, Xã Ngọc Định, Huyện Định Quán
Tỉnh Đồng Nai Huyện Định Quán 814260 Điểm BĐVHX Phú Vinh Ấp 3, Xã Phú Vinh, Huyện Định Quán
Tỉnh Đồng Nai Huyện Định Quán 814340 Điểm BĐVHX Phú Ngọc Ấp 1, Xã Phú Ngọc, Huyện Định Quán
Tỉnh Đồng Nai Huyện Định Quán 814230 Điểm BĐVHX Phú Lợi Ấp 6, Xã Phú Lợi, Huyện Định Quán
Tỉnh Đồng Nai Huyện Định Quán 814280 Điểm BĐVHX Phú Tân Ấp 1, Xã Phú Tân, Huyện Định Quán
Tỉnh Đồng Nai Huyện Định Quán 814341 Đại lý bưu điện Phú Ngọc 2 Ấp 2, Xã Phú Ngọc, Huyện Định Quán
Tỉnh Đồng Nai Huyện Định Quán 814432 Đại lý bưu điện Phú Túc 1 Ấp Cây xăng, Xã Phú Túc, Huyện Định Quán
Tỉnh Đồng Nai Huyện Định Quán 814470 Bưu cục cấp 3 Phú Cường Ấp Phú Tân, Xã Phú Cường, Huyện Định Quán
Tỉnh Đồng Nai Huyện Định Quán 814411 Đại lý bưu điện Túc Trưng 1 Sô´16, Ấp Hòa Bình, Xã Túc Trưng, Huyện Định Quán
Tỉnh Đồng Nai Huyện Định Quán 814471 Đại lý bưu điện Phú Cường 1 Sô´4168, Ấp Bến Nôm 2, Xã Phú Cường, Huyện Định Quán
Tỉnh Đồng Nai Huyện Định Quán 814217 Đại lý bưu điện thị trấn Định Quán 5 Sô´46B tổ 1, Ấp Hiệp Quyết, Thị Trấn Định Quán, Huyện Định Quán
Tỉnh Đồng Nai Huyện Định Quán 814342 Hòm thư Công cộng Chợ 105 Ấp 2, Xã Phú Ngọc, Huyện Định Quán
Tỉnh Đồng Nai Huyện Định Quán 814303 Hòm thư Công cộng Ngã Ba 107 Ấp Hòa Trung, Xã Ngọc Định, Huyện Định Quán
Tỉnh Đồng Nai Huyện Định Quán 814251 Hòm thư Công cộng Ngã Ba Phú Hoà Ấp 2, Xã Phú Hoà, Huyện Định Quán
Tỉnh Đồng Nai Huyện Định Quán 814444 Hòm thư Công cộng Ngã 3 Dong 2 Ấp Cầu Ván, Xã Phú Túc, Huyện Định Quán
Tỉnh Đồng Nai Huyện Xuân Lộc 813900 Bưu cục cấp 2 Xuân Lộc Ấp Tân Tiến, Xã Xuân Hiệp, Huyện Xuân Lộc
Tỉnh Đồng Nai Huyện Xuân Lộc 813920 Bưu cục cấp 3 Xuân Tâm Ấp 2, Xã Xuân Tâm, Huyện Xuân Lộc
Tỉnh Đồng Nai Huyện Xuân Lộc 813970 Bưu cục cấp 3 Xuân Trường 2 Ấp Trung Tín, Xã Xuân Trường , Huyện Xuân Lộc
Tỉnh Đồng Nai Huyện Xuân Lộc 814040 Bưu cục cấp 3 Xuân Bắc Ấp 4b, Xã Xuân Bắc, Huyện Xuân Lộc
Tỉnh Đồng Nai Huyện Xuân Lộc 814080 Bưu cục cấp 3 Bảo Hòa Ấp Hòa Hợp, Xã Bảo Hoà, Huyện Xuân Lộc
Tỉnh Đồng Nai Huyện Xuân Lộc 813940 Bưu cục cấp 3 Xuân Hưng Ấp 2, Xã Xuân Hưng, Huyện Xuân Lộc
Tỉnh Đồng Nai Huyện Xuân Lộc 813960 Điểm BĐVHX Xuân Hòa Ấp 3, Xã Xuân Hoà, Huyện Xuân Lộc
Tỉnh Đồng Nai Huyện Xuân Lộc 813990 Điểm BĐVHX Xuân Thành Ấp Tân Hữu, Xã Xuân Thành, Huyện Xuân Lộc
Tỉnh Đồng Nai Huyện Xuân Lộc 814010 Điểm BĐVHX Suối Cát Ấp Suối Cát 1, Xã Suối Cát, Huyện Xuân Lộc
Tỉnh Đồng Nai Huyện Xuân Lộc 814020 Điểm BĐVHX Xuân Thọ Ấp Thọ Chánh, Xã Xuân Thọ, Huyện Xuân Lộc
Tỉnh Đồng Nai Huyện Xuân Lộc 814008 Điểm BĐVHX Suối Cao Ấp Phượng Vĩ, Xã Suối Cao, Huyện Xuân Lộc
Tỉnh Đồng Nai Huyện Xuân Lộc 814077 Điểm BĐVHX Xuân Phú Ấp Bình Tân, Xã Xuân Phú, Huyện Xuân Lộc
Tỉnh Đồng Nai Huyện Xuân Lộc 814096 Điểm BĐVHX Xuân Định Ấp Bảo Định, Xã Xuân Định, Huyện Xuân Lộc
Tỉnh Đồng Nai Huyện Xuân Lộc 814100 Điểm BĐVHX Lang Minh Ấp Đông Minh, Xã Lang Minh, Huyện Xuân Lộc
Tỉnh Đồng Nai Huyện Xuân Lộc 813919 Đại lý bưu điện Xuân Trường 3 Sô´204, Khu 3, Thị Trấn Gia Ray, Huyện Xuân Lộc
Tỉnh Đồng Nai Huyện Xuân Lộc 814130 Hòm thư Công cộng UBND Huyện Xuân Lộc Khu 3, Thị Trấn Gia Ray, Huyện Xuân Lộc
Tỉnh Đồng Nai Huyện Xuân Lộc 814062 Hòm thư Công cộng Chi cục Thuế Ấp Việt Kiều, Xã Xuân Hiệp, Huyện Xuân Lộc
Tỉnh Đồng Nai Huyện Xuân Lộc 814097 Hòm thư Công cộng Ngã 3 Xuân Định Ấp Bảo Định, Xã Xuân Định, Huyện Xuân Lộc
Tỉnh Đồng Nai Huyện Thống nhất 813700 Bưu cục cấp 2 Thống Nhất Ấp Trần Cao Vân, Xã Bàu Hàm 2, Huyện Thống Nhất
Tỉnh Đồng Nai Huyện Thống nhất 813740 Bưu cục cấp 3 Gia Kiệm Ấp Đông Kim, Xã Gia Kiệm, Huyện Thống Nhất
Tỉnh Đồng Nai Huyện Thống nhất 813721 Điểm BĐVHX Quang Trung Ấp Nam Sơn, Xã Quang Trung, Huyện Thống Nhất
Tỉnh Đồng Nai Huyện Thống nhất 813722 Điểm BĐVHX Quang Trung 1 Ấp Nguyễn Huệ 1, Xã Quang Trung, Huyện Thống Nhất
Tỉnh Đồng Nai Huyện Thống nhất 813780 Điểm BĐVHX Dốc Mơ Ấp Dốc Mơ 3, Xã Gia Tân 1, Huyện Thống Nhất
Tỉnh Đồng Nai Huyện Thống nhất 813790 Điểm BĐVHX Hưng Lộc Ấp Hưng Nghĩa, Xã Hưng Lộc, Huyện Thống Nhất
Tỉnh Đồng Nai Huyện Thống nhất 813810 Điểm BĐVHX Lộ̣ 25 Ấp 2, Xã Lộ 25, Huyện Thống Nhất
Tỉnh Đồng Nai Huyện Thống nhất 813830 Điểm BĐVHX ̃ Xuân Thiện Ấp Tín Nghĩa, Xã Xuân Thiện, Huyện Thống Nhất
Tỉnh Đồng Nai Huyện Thống nhất 813840 Điểm BĐVHX Xuân Thạnh Ấp Trần Hưng Đạo, Xã Xuân Thạnh, Huyện Thống Nhất
Tỉnh Đồng Nai Huyện Thống nhất 813733 Hòm thư Công cộng UBND xã Quang Trung Ấp Nam Sơn, Xã Quang Trung, Huyện Thống Nhất
Tỉnh Đồng Nai Huyện Thống nhất 813765 Hòm thư Công cộng Nhà thờ Phúc Nhạc Ấp Gia Yên, Xã Gia Tân 3, Huyện Thống Nhất
Tỉnh Đồng Nai Huyện Thống nhất 813777 Hòm thư Công cộng Nhà thờ Bạch Lâm Ấp Đức Long 2, Xã Gia Tân 2, Huyện Thống Nhất
Tỉnh Đồng Nai Huyện Thống nhất 813847 Hòm thư Công cộng Trước Trường Đại học Miền Đông Ấp Lập Thành, Xã Xuân Thạnh, Huyện Thống Nhất
Tỉnh Đồng Nai Thị Xã Long Khánh 813200 Bưu cục cấp 2 TX Long Khánh Đường Hùng Vương, Phường Xuân An, Thị xã Long Khánh
Tỉnh Đồng Nai Thị Xã Long Khánh 813560 Bưu cục cấp 3 Bưu Cục Xuân Tân Ấp Cẩm Tân, Xã Xuân Tân, Thị xã Long Khánh
Tỉnh Đồng Nai Thị Xã Long Khánh 813530 Điểm BĐVHX Bình Lộc Ấp 7, Xã Bình Lộc, Thị xã Long Khánh
Tỉnh Đồng Nai Thị Xã Long Khánh 813510 Điểm BĐVHX Bàu Sen Ấp Tân Thủy, Xã Bàu Sen, Thị xã Long Khánh
Tỉnh Đồng Nai Thị Xã Long Khánh 813500 Điểm BĐVHX Xuân Lập Ấp Trung Tâm, Xã Xuân Lập, Thị xã Long Khánh
Tỉnh Đồng Nai Thị Xã Long Khánh 813490 Điểm BĐVHX Hàng Gòn Ấp Hàng Gòn, Xã Hàng Gòn, Thị xã Long Khánh
Tỉnh Đồng Nai Thị Xã Long Khánh 813540 Điểm BĐVHX Bảo Vinh Ấp Ruộng Hời, Xã Bảo Vinh, Thị xã Long Khánh
Tỉnh Đồng Nai Thị Xã Long Khánh 813470 Điểm BĐVHX Phú Bình Sô´31B, Đường Quốc Lộ 1, Phường Phú Bình, Thị xã Long Khánh
Tỉnh Đồng Nai Thị Xã Long Khánh 813570 Điểm BĐVHX Bảo Quang Sô´TỔ 3, Ấp 18 Gia Đình, Xã Bảo Quang, Thị xã Long Khánh
Tỉnh Đồng Nai Thị Xã Long Khánh 813295 Kiốt bưu điện Chợ nhỏ Ngõ Chợ Nhỏ, Đường Hoàng Diệu, Phường Xuân Thanh, Thị xã Long Khánh
Tỉnh Đồng Nai Thị Xã Long Khánh 813529 Hòm thư Công cộng Ấp Dưỡng Đường Suối Tre Ấp Dưỡng Đường, Xã Suối Tre, Thị xã Long Khánh
Tỉnh Đồng Nai Thị Xã Long Khánh 813516 Hòm thư Công cộng Trước UBND Xã Bàu Sen Ấp Núi Đỏ, Xã Bàu Sen, Thị xã Long Khánh
Tỉnh Đồng Nai Thị Xã Long Khánh 813480 Hòm thư Công cộng Ngã Ba Bầu Trâm Ấp Bàu Trâm, Xã Bàu Trâm, Thị xã Long Khánh
Tỉnh Đồng Nai Thị Xã Long Khánh 813202 Hòm thư Công cộng Trường Hồ Thị Hương Đường Hùng Vương, Phường Xuân Trung, Thị xã Long Khánh
Tỉnh Đồng Nai Thị Xã Long Khánh 813250 Hòm thư Công cộng Chợ Nhỏ Đường Hoàng Diệu, Phường Xuân Thanh, Thị xã Long Khánh
Tỉnh Đồng Nai Thị Xã Long Khánh 813383 Hòm thư Công cộng Trước công ty Cầu Đường Đường Quốc Lộ I, Phường Xuân Bình, Thị xã Long Khánh
Tỉnh Đồng Nai Thị Xã Long Khánh 813477 Hòm thư Công cộng Công viên Hòa Bình Đường Quốc Lộ 1, Phường Phú Bình, Thị xã Long Khánh
Tỉnh Đồng Nai Thị Xã Long Khánh 813455 Hòm thư Công cộng Trường Mẫu giáo Hoa Hồng Ngõ 190, Đường Nguyễn Văn Cừ, Phường Xuân Hoà, Thị xã Long Khánh
Tỉnh Đồng Nai Thị Xã Long Khánh 813576 Hòm thư Công cộng Tổ 3 ấp 18 Gia Đình Ấp 18 Gia Đình, Xã Bảo Quang, Thị xã Long Khánh
Tỉnh Đồng Nai Thành Phố Biên Hòa 810000 Bưu cục cấp 1 Biên Hòa Sô´33, Đường Nguyễn Ái Quốc, Phường Quang Vinh, Thành phố Biên Hoà
Tỉnh Đồng Nai Thành Phố Biên Hòa 811080 Bưu cục cấp 3 Quyết Thắng Sô´02, Đường Nguyễn Thái Học, Phường Quyết Thắng, Thành phố Biên Hoà
Tỉnh Đồng Nai Thành Phố Biên Hòa 810900 Bưu cục cấp 3 Hệ 1 Đồng Nai Sô´1, Đường Nguyễn Thái Học, Phường Quyết Thắng, Thành phố Biên Hoà
Tỉnh Đồng Nai Thành Phố Biên Hòa 812200 Bưu cục cấp 3 Quang Vinh Sô´30D, Đường Cách Mạng Tháng 8, Phường Quang Vinh, Thành phố Biên Hoà
Tỉnh Đồng Nai Thành Phố Biên Hòa 812260 Bưu cục cấp 3 KHL Biên Hòa Sô´33, Đường Nguyễn Ái Quốc, Phường Quang Vinh, Thành phố Biên Hoà
Tỉnh Đồng Nai Thành Phố Biên Hòa 812270 Bưu cục cấp 3 TMĐT Biên Hòa Sô´33, Đường Nguyễn Ái Quốc, Phường Quang Vinh, Thành phố Biên Hoà
Tỉnh Đồng Nai Thành Phố Biên Hòa 812950 Bưu cục cấp 3 HCC Biên Hòa Sô´33, Đường Nguyễn Ái Quốc, Phường Quang Vinh, Thành phố Biên Hoà
Tỉnh Đồng Nai Thành Phố Biên Hòa 811880 Bưu cục cấp 3 Tân Tiến Đường Đồng Khởi, Phường Tân Tiến , Thành phố Biên Hoà
Tỉnh Đồng Nai Thành Phố Biên Hòa 811430 Bưu cục cấp 3 Tam Hiệp Sô´QL15, Khu phố 9, Phường Tam Hiệp, Thành phố Biên Hoà
Tỉnh Đồng Nai Thành Phố Biên Hòa 812760 Bưu cục cấp 3 Long Bình Tân Sô´QL51, Khu phố Bình Dương, Phường Long Bình Tân, Thành phố Biên Hoà
Tỉnh Đồng Nai Thành Phố Biên Hòa 812660 Bưu cục cấp 3 Tân Vạn Sô´A2 LT16, Khu phố 2, Phường Tân Vạn, Thành phố Biên Hoà
Tỉnh Đồng Nai Thành Phố Biên Hòa 812610 Bưu cục cấp 3 Chợ Đồn Khu phố 2, Phường Bửu Hoà, Thành phố Biên Hoà
Tỉnh Đồng Nai Thành Phố Biên Hòa 812440 Bưu cục cấp 3 Bửu Long Khu phố 4, Phường Bửu Long, Thành phố Biên Hoà
Tỉnh Đồng Nai Thành Phố Biên Hòa 811810 Bưu cục cấp 3 Tân Hiệp Khu phố 5, Phường Tân Hiệp, Thành phố Biên Hoà
Tỉnh Đồng Nai Thành Phố Biên Hòa 811820 Bưu cục cấp 3 Hố Nai Khu phố 1, Phường Tân Biên, Thành phố Biên Hoà
Tỉnh Đồng Nai Thành Phố Biên Hòa 811980 Bưu cục cấp 3 Trảng Dài Đường Đồng Khởi, Phường Trảng Dài, Thành phố Biên Hoà
Tỉnh Đồng Nai Thành Phố Biên Hòa 812970 Bưu cục cấp 3 Hóa An Ấp Bình Hóa, Xã Hoá An, Thành phố Biên Hoà
Tỉnh Đồng Nai Thành Phố Biên Hòa 812690 Bưu cục cấp 3 Khu Công Nghiệp Biên Hòa Sô´27, Đường 2a, Khu công nghiệp Biên Hòa II, Phường An Bình, Thành phố Biên Hoà
Tỉnh Đồng Nai Thành Phố Biên Hòa 812940 Bưu cục cấp 3 Long Bình Sô´837, Khu phố 7, Phường Long Bình, Thành phố Biên Hoà
Tỉnh Đồng Nai Thành Phố Biên Hòa 815460 Bưu cục cấp 3 Tam Phước Ấp Long Khánh 1, Xã Tam Phước, Thành phố Biên Hoà
Tỉnh Đồng Nai Thành Phố Biên Hòa 815470 Bưu cục cấp 3 Long Đức Ấp Long Đức 1, Xã Tam Phước, Thành phố Biên Hoà
Tỉnh Đồng Nai Thành Phố Biên Hòa 815530 Bưu cục cấp 3 Phước Tân Ấp Đồng, Xã Phước Tân, Thành phố Biên Hoà
Tỉnh Đồng Nai Thành Phố Biên Hòa 815570 Bưu cục cấp 3 An Hòa Sô´Khu 4, Ấp 1, Xã An Hoà, Thành phố Biên Hoà
Tỉnh Đồng Nai Thành Phố Biên Hòa 812670 Điểm BĐVHX Tân Hạnh Sô´Ấp 1B, Đường Tỉnh Lộ 16, Xã Tân Hạnh, Thành phố Biên Hoà
Tỉnh Đồng Nai Thành Phố Biên Hòa 811082 Đại lý bưu điện Cách Mạng Tháng 8-2 Sô´1C, Đường Cách Mạng Tháng 8, Phường Quyết Thắng, Thành phố Biên Hoà
Tỉnh Đồng Nai Thành Phố Biên Hòa 812661 Đại lý bưu điện Tỉnh Lộ 16-1 Sô´A2/327, Khu phố 2, Phường Tân Vạn, Thành phố Biên Hoà
Tỉnh Đồng Nai Thành Phố Biên Hòa 812381 Đại lý bưu điện Tân Bửu Sô´8/2, Khu phố 5, Phường Bửu Long, Thành phố Biên Hoà
Tỉnh Đồng Nai Thành Phố Biên Hòa 811988 Đại lý bưu điện Trảng Dài 1 Sô´17/2, Khu phố 5, Phường Trảng Dài, Thành phố Biên Hoà
Tỉnh Đồng Nai Thành Phố Biên Hòa 812635 Đại lý bưu điện Quốc Lộ 1k-4 Ấp Tân Hóa, Xã Hoá An, Thành phố Biên Hoà
Tỉnh Đồng Nai Thành Phố Biên Hòa 812640 Đại lý bưu điện Tân Hóa 1 Sô´2/1, Ấp Tân Hóa, Xã Hoá An, Thành phố Biên Hoà
Tỉnh Đồng Nai Thành Phố Biên Hòa 812642 Đại lý bưu điện Quốc lộ 1K-6 Sô´113/24tổ16, Ấp An Hòa, Xã Hoá An, Thành phố Biên Hoà
Tỉnh Đồng Nai Thành Phố Biên Hòa 812570 Đại lý bưu điện Amata Sô´10, Khu phố 4, Phường Long Bình, Thành phố Biên Hoà
Tỉnh Đồng Nai Thành Phố Biên Hòa 811855 Hòm thư Công cộng Trước UBND Phường Tân Hòa Khu phố 1, Phường Tân Hoà, Thành phố Biên Hoà
Tỉnh Đồng Nai Thành Phố Biên Hòa 812071 Hòm thư Công cộng Cổng 1 nhà máy A42 Đường Nguyễn Ái Quốc, Phường Trung Dũng, Thành phố Biên Hoà
Tỉnh Đồng Nai Thành Phố Biên Hòa 812074 Hòm thư Công cộng Công viên Biên Hùng Đường 30/4, Phường Trung Dũng, Thành phố Biên Hoà
Tỉnh Đồng Nai Thành Phố Biên Hòa 811593 Hòm thư Công cộng Trước UBND Phường Tam Hòa Khu phố 1, Phường Tam Hoà, Thành phố Biên Hoà
Tỉnh Đồng Nai Thành Phố Biên Hòa 811140 Hòm thư Công cộng Trung tâm dịch vụ Khách hàng Khu phố 2, Phường Thống Nhất, Thành phố Biên Hoà
Tỉnh Đồng Nai Thành Phố Biên Hòa 812387 Hòm thư Công cộng Công ty dịch vụ môi trường Tổ 1, Khu phố 1, Phường Bửu Long, Thành phố Biên Hoà
Tỉnh Đồng Nai Thành Phố Biên Hòa 812432 Hòm thư Công cộng Khu liên kế Bửu Long Khu phố 1, Phường Bửu Long, Thành phố Biên Hoà
Tỉnh Đồng Nai Thành Phố Biên Hòa 812681 Hòm thư Công cộng Trước UBND xã Hiệp Hòa Ấp Nhị Hòa, Xã Hiệp Hoà, Thành phố Biên Hoà
Tỉnh Đồng Nai Thành Phố Biên Hòa 812280 Hòm thư Công cộng Trước Bệnh viện Tâm Thần Khu phố 1, Phường Tân Phong, Thành phố Biên Hoà
Tỉnh Đồng Nai Thành Phố Biên Hòa 812677 Hòm thư Công cộng Xã Tân Hạnh Đường Tỉnh Lộ 16, Xã Tân Hạnh, Thành phố Biên Hoà
Tỉnh Đồng Nai Thành Phố Biên Hòa 812654 Hòm thư Công cộng Trước UBND Xã Hóa An Ấp An Hòa, Xã Hoá An, Thành phố Biên Hoà
Tỉnh Đồng Nai Thành Phố Biên Hòa 812820 Hòm thư Công cộng Trước UBND Xã Long Hưng Ấp Phước Hội, Xã Long Hưng, Thành phố Biên Hoà

Rate this post
Continue Reading

Zipcode

Mã Zip Code – Postal Code Tỉnh AN GIANG

Published

on

By

Theo bản cập nhật mới nhất, MÃ ZIP CODE TỈNH AN GIANG  LÀ 880000. Dưới đây là bản tổng hợp zip code của các bưu cục trên toàn tỉnh An Giang do Show.vn sưu tầm từ các nguồn khác nhau.

Danh sách các bưu cục được sắp xếp theo từng huyện, thị xã, thành phố để dễ dàng tra cứu mã bưu điện với độ chính xác cao đáp ứng mọi nhu cầu của bạn…

MÃ ZIP CODE TỈNH AN GIANG

TỈNH/ THÀNH PHỐ HUYỆN/THÀNH PHỐ/THỊ XÃ ZIP CODE BƯU CỤC ĐỊA CHỈ
Tỉnh An Giang Huyện Thoại Sơn 884600 Bưu cục cấp 2 Thoại Sơn Sô´352 tổ 8, Đường Nguyễn Huệ, Thị Trấn Núi Sập, Huyện Thoại Sơn
Tỉnh An Giang Huyện Thoại Sơn 884770 Bưu cục cấp 3 Vọng Thê Sô´tổ 13, Ấp Tân Hiệp A, Thị trấn Óc Eo, Huyện Thoại Sơn
Tỉnh An Giang Huyện Thoại Sơn 884670 Bưu cục cấp 3 Phú Hòa Ấp Phú Hữu, Thị trấn Phú Hoà, Huyện Thoại Sơn
Tỉnh An Giang Huyện Thoại Sơn 884700 Điểm BĐVHX Vĩnh Trạch Sô´tổ 12, Ấp Tây Bình, Xã Vĩnh Trạch, Huyện Thoại Sơn
Tỉnh An Giang Huyện Thoại Sơn 884720 Điểm BĐVHX Vĩnh Khánh Sô´tổ 11, Ấp Vĩnh Thành, Xã Vĩnh Khánh, Huyện Thoại Sơn
Tỉnh An Giang Huyện Thoại Sơn 884730 Điểm BĐVHX Tây Phú Sô´tổ 10, Ấp Phú Thuận, Xã Tây Phú, Huyện Thoại Sơn
Tỉnh An Giang Huyện Thoại Sơn 884740 Điểm BĐVHX Vĩnh Chánh Sô´tổ 5, Ấp Đông An, Xã Vĩnh Chánh, Huyện Thoại Sơn
Tỉnh An Giang Huyện Thoại Sơn 884780 Điểm BĐVHX Vọng Đông Sô´tổ 5, Ấp Sơn Tân, Xã Vọng Đông, Huyện Thoại Sơn
Tỉnh An Giang Huyện Thoại Sơn 884660 Điểm BĐVHX Định Thành Sô´tổ 11, Ấp Hòa Thành, Xã Định Thành, Huyện Thoại Sơn
Tỉnh An Giang Huyện Thoại Sơn 884800 Điểm BĐVHX Định Mỹ Sô´tổ 8, Ấp Phú Hữu, Xã Định Mỹ, Huyện Thoại Sơn
Tỉnh An Giang Huyện Thoại Sơn 884810 Điểm BĐVHX Mỹ Phú Đông Ấp Tân Mỹ, Xã Mỹ Phú Đông, Huyện Thoại Sơn
Tỉnh An Giang Huyện Thoại Sơn 884820 Điểm BĐVHX Vĩnh Phú Sô´tổ 14, Ấp Trung Phú 2, Xã Vĩnh Phú, Huyện Thoại Sơn
Tỉnh An Giang Huyện Thoại Sơn 884750 Điểm BĐVHX Thoại Giang Sô´tổ 10, Ấp Trung Bình, Xã Thoại Giang, Huyện Thoại Sơn
Tỉnh An Giang Huyện Thoại Sơn 884833 Hòm thư Công cộng số 17 Ấp Phú An, Xã An Bình, Huyện Thoại Sơn
Tỉnh An Giang Huyện Thoại Sơn 884765 Hòm thư Công cộng số 18 Ấp Bình Thành, Xã Bình Thành, Huyện Thoại Sơn
Tỉnh An Giang Huyện Thoại Sơn 884694 Hòm thư Công cộng số 19 Ấp Kinh Đào, Xã Phú Thuận, Huyện Thoại Sơn
Tỉnh An Giang Huyện Thoại Sơn 884794 Hòm thư Công cộng số 20 Ấp Tân Vọng, Xã Vọng Thê, Huyện Thoại Sơn
Tỉnh An Giang Huyện Tri Tôn 884300 Bưu cục cấp 2 Tri Tôn Sô´140, Đường Trần Hưng Đạo, Thị trấn Tri Tôn, Huyện Tri Tôn
Tỉnh An Giang Huyện Tri Tôn 884370 Điểm BĐVHX Ba Chúc Khóm An Hòa B, Thị trấn Ba Chúc, Huyện Tri Tôn
Tỉnh An Giang Huyện Tri Tôn 884390 Điểm BĐVHX Cô Tô Ấp Tô Bình, Xã Cô Tô, Huyện Tri Tôn
Tỉnh An Giang Huyện Tri Tôn 884440 Điểm BĐVHX Tà Đảnh Sô´tổ 1, Ấp Tân Bình, Xã Tà Đảnh, Huyện Tri Tôn
Tỉnh An Giang Huyện Tri Tôn 884430 Điểm BĐVHX Ô Lâm Sô´tổ 12, Ấp Phước Lộc, Xã Ô Lâm, Huyện Tri Tôn
Tỉnh An Giang Huyện Tri Tôn 884450 Điểm BĐVHX An Tức Sô´tổ 31, Ấp Ninh Hòa, Xã An Tức, Huyện Tri Tôn
Tỉnh An Giang Huyện Tri Tôn 884470 Điểm BĐVHX Lê Trì Sô´tổ 1, Ấp An Thạnh, Xã Lê Trì, Huyện Tri Tôn
Tỉnh An Giang Huyện Tri Tôn 884460 Điểm BĐVHX Tân Tuyến Sô´tổ 1, Ấp Tân Bình, Xã Tân Tuyến, Huyện Tri Tôn
Tỉnh An Giang Huyện Tri Tôn 884401 Điểm BĐVHX Lương Phi Sô´tổ 2, Ấp An Nhơn, Xã Lương Phi, Huyện Tri Tôn
Tỉnh An Giang Huyện Tri Tôn 884371 Điểm BĐVHX Ba Chúc Khóm An Hòa B, Thị trấn Ba Chúc, Huyện Tri Tôn
Tỉnh An Giang Huyện Tri Tôn 884340 Điểm BĐVHX Núi Tô Sô´tổ 19, Ấp Tô Thuận, Xã Núi Tô, Huyện Tri Tôn
Tỉnh An Giang Huyện Tri Tôn 884490 Điểm BĐVHX Vĩnh Gia Ấp Vĩnh Cầu, Xã Vĩnh Gia, Huyện Tri Tôn
Tỉnh An Giang Huyện Tri Tôn 884420 Điểm BĐVHX Lương An Trà Sô´tổ 10, Ấp Giồng Cát, Xã Lương An Trà, Huyện Tri Tôn
Tỉnh An Giang Huyện Tri Tôn 884480 Điểm BĐVHX Lạc Quới Ấp Vĩnh Thuận, Xã Lạc Qưới, Huyện Tri Tôn
Tỉnh An Giang Huyện Tri Tôn 884362 Hòm thư Công cộng số 25 Ấp An Lộc, Xã Châu Lăng, Huyện Tri Tôn
Tỉnh An Giang Huyện Tri Tôn 884504 Hòm thư Công cộng số 26 Ấp Vĩnh Lợi, Xã Vĩnh Phước, Huyện Tri Tôn
Tỉnh An Giang Huyện Tịnh Biên 884000 Bưu cục cấp 2 Tịnh Biên Sô´tổ 7, Khóm Trà Sư, Thị Trấn Nhà Bàng, Huyện Tịnh Biên
Tỉnh An Giang Huyện Tịnh Biên 884070 Bưu cục cấp 3 Chi Lăng Sô´tổ 12, Khóm I, Thị Trấn Chi Lăng, Huyện Tịnh Biên
Tỉnh An Giang Huyện Tịnh Biên 884030 Bưu cục cấp 3 Xuân Tô Sô´tổ 17, Ấp Xuân Hòa, Thị Trấn Tịnh Biên, Huyện Tịnh Biên
Tỉnh An Giang Huyện Tịnh Biên 884150 Điểm BĐVHX Thới Sơn Sô´tổ 1, Ấp Sơn Tây, Xã Thới Sơn, Huyện Tịnh Biên
Tỉnh An Giang Huyện Tịnh Biên 884130 Điểm BĐVHX An Phú Sô´tổ 09, Ấp Phú Hòa, Xã An Phú, Huyện Tịnh Biên
Tỉnh An Giang Huyện Tịnh Biên 884100 Điểm BĐVHX An Hảo Sô´tổ 6, Ấp An Hòa, Xã An Hảo, Huyện Tịnh Biên
Tỉnh An Giang Huyện Tịnh Biên 884020 Điểm BĐVHX Nhơn Hưng Sô´tổ 15, Ấp Tây Hưng, Xã Nhơn Hưng, Huyện Tịnh Biên
Tỉnh An Giang Huyện Tịnh Biên 884140 Điểm BĐVHX An Cư Sô´tổ 10, Ấp Phô Thi, Xã An Cư, Huyện Tịnh Biên
Tỉnh An Giang Huyện Tịnh Biên 884160 Điểm BĐVHX Núi Voi Sô´tổ 2, Ấp Núi Voi, Xã Núi Voi, Huyện Tịnh Biên
Tỉnh An Giang Huyện Tịnh Biên 884090 Điểm BĐVHX Tân Lợi Sô´tổ 06, Ấp Tân Long, Xã Tân Lợi, Huyện Tịnh Biên
Tỉnh An Giang Huyện Tịnh Biên 884050 Điểm BĐVHX Văn Giáo Sô´tổ 08, Ấp Mằng Rò, Xã Văn Giáo, Huyện Tịnh Biên
Tỉnh An Giang Huyện Tịnh Biên 884043 Hòm thư Công cộng số 21 Ấp Tân Biên, Xã An Nông, Huyện Tịnh Biên
Tỉnh An Giang Huyện Tịnh Biên 884124 Hòm thư Công cộng số 22 Ấp Tân Thành, Xã Tân Lập, Huyện Tịnh Biên
Tỉnh An Giang Huyện Tịnh Biên 884039 Hòm thư Công cộng số 23 Ấp Xuân Hòa, Thị Trấn Tịnh Biên, Huyện Tịnh Biên
Tỉnh An Giang Huyện Tịnh Biên 884065 Hòm thư Công cộng số 24 Ấp Vĩnh Tây, Xã Vĩnh Trung, Huyện Tịnh Biên
Tỉnh An Giang Huyện An Phú 883700 Bưu cục cấp 2 An Phú Đường Thoại Ngọc Hầu, Thị Trấn An Phú, Huyện An Phú
Tỉnh An Giang Huyện An Phú 883730 Bưu cục cấp 3 Quốc Thái Sô´tổ 20, Ấp Đồng Ky, Xã Quốc Thái, Huyện An Phú
Tỉnh An Giang Huyện An Phú 883830 Điểm BĐVHX Vĩnh Hội Đông Sô´tổ 8, Ấp Vĩnh Hội, Xã Vĩnh Hội Đông, Huyện An Phú
Tỉnh An Giang Huyện An Phú 883720 Điểm BĐVHX Khánh An Sô´tổ 5, Ấp An Hòa, Xã Khánh An, Huyện An Phú
Tỉnh An Giang Huyện An Phú 883770 Điểm BĐVHX Vĩnh Lộc Sô´tổ 32, Ấp Vĩnh Phước, Xã Vĩnh Lộc, Huyện An Phú
Tỉnh An Giang Huyện An Phú 883800 Điểm BĐVHX Phú Hữu Sô´tổ 2, Ấp Phú Thạnh, Xã Phú Hữu, Huyện An Phú
Tỉnh An Giang Huyện An Phú 883820 Điểm BĐVHX Phú Hội Sô´tổ 22, Ấp Phú Nhơn, Xã Phú Hội, Huyện An Phú
Tỉnh An Giang Huyện An Phú 883850 Điểm BĐVHX Vĩnh Trường Sô´tổ 43, Ấp Vĩnh Nghĩa, Xã Vĩnh Trường, Huyện An Phú
Tỉnh An Giang Huyện An Phú 883740 Điểm BĐVHX Vĩnh Hậu Sô´tổ 3, Ấp Vĩnh Thuấn, Xã Vĩnh Hậu, Huyện An Phú
Tỉnh An Giang Huyện An Phú 883860 Điểm BĐVHX Phước Hưng Sô´tổ 14, Ấp Phước Thạnh, Xã Phước Hưng, Huyện An Phú
Tỉnh An Giang Huyện An Phú 883760 Điểm BĐVHX Đa Phước Sô´tổ 1, Ấp Hà Bao 2, Xã Đa Phước, Huyện An Phú
Tỉnh An Giang Huyện An Phú 883750 Điểm BĐVHX Nhơn Hội Sô´tổ 33, Ấp Tắc Trúc, Xã Nhơn Hội, Huyện An Phú
Tỉnh An Giang Huyện An Phú 883880 Bưu cục cấp 3 Long Bình Ấp Tân Bình, Thị Trấn Long Bình, Huyện An Phú
Tỉnh An Giang Huyện An Phú 883881 Điểm BĐVHX Khánh Bình Sô´tổ 2, Ấp Tân Bình, Thị Trấn Long Bình, Huyện An Phú
Tỉnh An Giang Huyện An Phú 883777 Điểm BĐVHX Phú Lộc Sô´tổ 13, Ấp Phú Yên, Xã Vĩnh Lộc, Huyện An Phú
Tỉnh An Giang Huyện An Phú 883786 Hòm thư Công cộng hộp thư số 1 Ấp Sa Tô, Xã Khánh Bình, Huyện An Phú
Tỉnh An Giang Thị Xã Tân Châu 883400 Bưu cục cấp 2 Tân Châu Sô´46 tổ 26, Đường Thoại Ngọc Hầu, Phường Long Thạnh, Thị xã Tân Châu
Tỉnh An Giang Thị Xã Tân Châu 883560 Điểm BĐVHX Tân An Sô´tổ 5, Ấp Tân Phú B, Xã Tân An, Thị xã Tân Châu
Tỉnh An Giang Thị Xã Tân Châu 883540 Điểm BĐVHX Long An Sô´tổ 3, Ấp Long Hòa, Xã Long An, Thị xã Tân Châu
Tỉnh An Giang Thị Xã Tân Châu 883580 Điểm BĐVHX Vĩnh Hòa Sô´tổ 5, Ấp Vĩnh Thạnh B, Xã Vĩnh Hoà, Thị xã Tân Châu
Tỉnh An Giang Thị Xã Tân Châu 883600 Điểm BĐVHX Vĩnh Xương Sô´tổ 14, Ấp 2, Xã Vĩnh Xương, Thị xã Tân Châu
Tỉnh An Giang Thị Xã Tân Châu 883500 Điểm BĐVHX Long Phú Sô´tổ 9, Ấp Long An B, Phường Long Phú, Thị xã Tân Châu
Tỉnh An Giang Thị Xã Tân Châu 883510 Điểm BĐVHX Phú Vĩnh Sô´tổ 1, Ấp Phú An A, Xã Phú Vĩnh, Thị xã Tân Châu
Tỉnh An Giang Thị Xã Tân Châu 883520 Điểm BĐVHX Lê Chánh Sô´tổ 1, Ấp Phú Hữu I, Xã Lê Chánh, Thị xã Tân Châu
Tỉnh An Giang Thị Xã Tân Châu 883530 Điểm BĐVHX Châu Phong Sô´tổ 14, Ấp Vĩnh Tường II, Xã Châu Phong, Thị xã Tân Châu
Tỉnh An Giang Thị Xã Tân Châu 882630 Điểm BĐVHX Long Sơn Sô´tổ 2, Ấp Long Hưng 2, Xã Long Sơn , Thị xã Tân Châu
Tỉnh An Giang Thị Xã Tân Châu 883537 Điểm BĐVHX Phú Hiệp Sô´tổ 3, Ấp Hòa Long, Xã Châu Phong, Thị xã Tân Châu
Tỉnh An Giang Thị Xã Tân Châu 883595 Hòm thư Công cộng số 15 Ấp Phú Yên, Xã Phú Lộc, Thị xã Tân Châu
Tỉnh An Giang Thị Xã Tân Châu 883636 Hòm thư Công cộng số 16 Ấp Tân Phú, Xã Tân Thạnh, Thị xã Tân Châu
Tỉnh An Giang Thị Xã Châu Đốc 883000 Bưu cục cấp 2 Châu Đốc Sô´73, Đường Lê Lợi, Phường Châu Phú B, Thị xã Châu Đốc
Tỉnh An Giang Thị Xã Châu Đốc 883190 Bưu cục cấp 3 Núi Sam Khóm Vĩnh Đông 1, Phường Núi Sam, Thị xã Châu Đốc
Tỉnh An Giang Thị Xã Châu Đốc 883170 Bưu cục cấp 3 Châu Long Đường Tôn Đức Thắng, Phường Vĩnh Mỹ, Thị xã Châu Đốc
Tỉnh An Giang Thị Xã Châu Đốc 883001 Điểm BĐVHX Châu Phú A Khóm 8, Phường Châu Phú A, Thị xã Châu Đốc
Tỉnh An Giang Thị Xã Châu Đốc 883100 Điểm BĐVHX Châu Phú B Đường Quốc Lộ 91, Phường Châu Phú B, Thị xã Châu Đốc
Tỉnh An Giang Thị Xã Châu Đốc 883230 Điểm BĐVHX Vĩnh Ngươn Ấp Vĩnh Chánh 2, Xã Vĩnh Ngươn, Thị xã Châu Đốc
Tỉnh An Giang Thị Xã Châu Đốc 883079 Hòm thư Công cộng số 2 Đường Trần Hưng Đạo, Phường Châu Phú A, Thị xã Châu Đốc
Tỉnh An Giang Thị Xã Châu Đốc 883157 Hòm thư Công cộng hộp thư số 3 Đường Thủ Khoa Huân, Phường Châu Phú B, Thị xã Châu Đốc
Tỉnh An Giang Thị Xã Châu Đốc 883158 Hòm thư Công cộng hộp thư số 4 Đường Thủ Khoa Huân, Phường Châu Phú B, Thị xã Châu Đốc
Tỉnh An Giang Thị Xã Châu Đốc 883244 Hòm thư Công cộng hộp thư số 5 Ấp Mỹ Thuận, Xã Vĩnh Châu, Thị xã Châu Đốc
Tỉnh An Giang Thị Xã Châu Đốc 883225 Hòm thư Công cộng hộp thư số 6 Ấp Vĩnh Khánh 2, Xã Vĩnh Tế, Thị xã Châu Đốc
Tỉnh An Giang Thị Xã Châu Đốc 883245 Điểm BĐVHX Vĩnh Châu Ấp Mỹ Thuận, Xã Vĩnh Châu, Thị xã Châu Đốc
Tỉnh An Giang Huyện Châu Phú 882800 Bưu cục cấp 2 Châu Phú Sô´327, Ấp Vĩnh Lộc, Thị Trấn Cái Dầu, Huyện Châu Phú
Tỉnh An Giang Huyện Châu Phú 882801 Điểm BĐVHX Cái Dầu Sô´tổ 24, Ấp Vĩnh Phúc, Thị Trấn Cái Dầu, Huyện Châu Phú
Tỉnh An Giang Huyện Châu Phú 882870 Điểm BĐVHX Mỹ Phú Sô´tổ 16, Ấp Mỹ Hưng, Xã Mỹ Phú, Huyện Châu Phú
Tỉnh An Giang Huyện Châu Phú 882950 Điểm BĐVHX Bình Thủy Sô´tổ 19, Ấp Bình Hòa, Xã Bình Thuỷ, Huyện Châu Phú
Tỉnh An Giang Huyện Châu Phú 882930 Điểm BĐVHX Bình Mỹ Sô´tổ 13, Ấp Bình Hưng 1, Xã Bình Mỹ, Huyện Châu Phú
Tỉnh An Giang Huyện Châu Phú 882880 Điểm BĐVHX Mỹ Đức Sô´tổ 01, Ấp Mỹ Thiện, Xã Mỹ Đức, Huyện Châu Phú
Tỉnh An Giang Huyện Châu Phú 882910 Điểm BĐVHX Bình Chánh Sô´tổ 4, Ấp Bình Thạnh, Xã Bình Chánh, Huyện Châu Phú
Tỉnh An Giang Huyện Châu Phú 882920 Điểm BĐVHX Bình Phú Sô´tổ 13, Ấp Bình Đức, Xã Bình Phú, Huyện Châu Phú
Tỉnh An Giang Huyện Châu Phú 882840 Điểm BĐVHX Ô Long Vỹ Sô´tổ 04, Ấp Long An, Xã Ô Long Vĩ, Huyện Châu Phú
Tỉnh An Giang Huyện Châu Phú 882850 Điểm BĐVHX Thạnh Mỹ Tây Sô´tổ 5, Ấp Bờ Dâu, Xã Thạnh Mỹ Tây, Huyện Châu Phú
Tỉnh An Giang Huyện Châu Phú 882820 Điểm BĐVHX Vĩnh Thạnh Trung Sô´tổ 20, Ấp Vĩnh Thuận, Xã Vĩnh Thạnh Trung, Huyện Châu Phú
Tỉnh An Giang Huyện Châu Phú 882860 Điểm BĐVHX Đào Hữu Cảnh Sô´tổ 06, Ấp Hưng Thới, Xã Đào Hữu Cảnh, Huyện Châu Phú
Tỉnh An Giang Huyện Châu Phú 882907 Hòm thư Công cộng hộp thư số 7 Ấp Bình Chánh, Xã Bình Long, Huyện Châu Phú
Tỉnh An Giang Huyện Châu Phú 884913 Hòm thư Công cộng hộp thư số 8 Ấp Khánh Hòa, Xã Khánh Hòa, Huyện Châu Phú
Tỉnh An Giang Huyện Phú Tân 882500 Bưu cục cấp 2 Phú Tân Ấp Trung Hòa, Xã Tân Trung, Huyện Phú Tân
Tỉnh An Giang Huyện Phú Tân 882670 Điểm BĐVHX Chợ Vàm Sô´tổ 10, Ấp Phú Vinh, Thị trấn Chợ Vàm, Huyện Phú Tân
Tỉnh An Giang Huyện Phú Tân 882650 Điểm BĐVHX Phú Thọ Sô´tổ 42, Ấp Phú Mỹ Thượng, Xã Phú Thọ, Huyện Phú Tân
Tỉnh An Giang Huyện Phú Tân 882610 Điểm BĐVHX Phú Lâm Sô´tổ 7, Ấp Phú Lợi, Xã Phú Lâm, Huyện Phú Tân
Tỉnh An Giang Huyện Phú Tân 882540 Điểm BĐVHX Tân Hòa Sô´tổ 1, Ấp Hậu Giang 1, Xã Tân Hoà, Huyện Phú Tân
Tỉnh An Giang Huyện Phú Tân 882660 Điểm BĐVHX Phú An Sô´tổ 2, Ấp Phú Quới, Xã Phú An, Huyện Phú Tân
Tỉnh An Giang Huyện Phú Tân 882590 Điểm BĐVHX Phú Hưng Sô´tổ 4, Ấp Hưng Thới 1, Xã Phú Hưng, Huyện Phú Tân
Tỉnh An Giang Huyện Phú Tân 882570 Điểm BĐVHX Phú Long Sô´tổ 1, Ấp Phú Đông, Xã Phú Long, Huyện Phú Tân
Tỉnh An Giang Huyện Phú Tân 882560 Điểm BĐVHX Phú Thành Sô´tổ 7, Ấp Phú Thượng, Xã Phú Thành, Huyện Phú Tân
Tỉnh An Giang Huyện Phú Tân 882550 Điểm BĐVHX Phú Bình Sô´tổ 3, Ấp Bình Phú 2, Xã Phú Bình, Huyện Phú Tân
Tỉnh An Giang Huyện Phú Tân 882680 Điểm BĐVHX Hiệp Xương Sô´tổ 14, Ấp Hiệp Hòa, Xã Hiệp Xương, Huyện Phú Tân
Tỉnh An Giang Huyện Phú Tân 882620 Điểm BĐVHX Phú Xuân Sô´tổ 8, Ấp Phú Đông, Xã Phú Xuân , Huyện Phú Tân
Tỉnh An Giang Huyện Phú Tân 882580 Điểm BĐVHX Hòa Lạc Sô´tổ 8, Ấp Hòa Bình 2, Xã Hoà Lạc, Huyện Phú Tân
Tỉnh An Giang Huyện Phú Tân 882690 Điểm BĐVHX Bình Thạnh Đông Sô´tổ 9, Ấp Bình Trung 2, Xã Bình Thạnh Đông, Huyện Phú Tân
Tỉnh An Giang Huyện Phú Tân 882704 Hòm thư Công cộng số 11 Ấp Long Hòa 2, Xã Long Hòa, Huyện Phú Tân
Tỉnh An Giang Huyện Phú Tân 882527 Hòm thư Công cộng số 12 Ấp Châu Giang, Xã Phú Hiệp, Huyện Phú Tân
Tỉnh An Giang Huyện Phú Tân 882741 Hòm thư Công cộng số 13 Ấp Phú Cường A, Xã Phú Thạnh , Huyện Phú Tân
Tỉnh An Giang Huyện Phú Tân 882717 Hòm thư Công cộng số 14 Ấp Trung Hòa, Xã Tân Trung, Huyện Phú Tân
Tỉnh An Giang Huyện Châu Thành 882200 Bưu cục cấp 2 Châu Thành Sô´QL 91, Ấp Hòa Phú III, Thị Trấn An Châu, Huyện Châu Thành
Tỉnh An Giang Huyện Châu Thành 882230 Điểm BĐVHX Bình Hòa Sô´tổ 20, Ấp Phú Hòa II, Xã Bình Hoà, Huyện Châu Thành
Tỉnh An Giang Huyện Châu Thành 882310 Điểm BĐVHX An Hòa Ấp An Hòa, Xã An Hòa, Huyện Châu Thành
Tỉnh An Giang Huyện Châu Thành 882250 Điểm BĐVHX Bình Thạnh Ấp Thạnh Hòa, Xã Bình Thạnh, Huyện Châu Thành
Tỉnh An Giang Huyện Châu Thành 882270 Điểm BĐVHX Cần Đăng Sô´tổ 13, Ấp Cần Thạnh, Xã Cần Đăng, Huyện Châu Thành
Tỉnh An Giang Huyện Châu Thành 882350 Điểm BĐVHX Vĩnh An Ấp Vĩnh Qưới, Xã Vĩnh An, Huyện Châu Thành
Tỉnh An Giang Huyện Châu Thành 882360 Điểm BĐVHX Vĩnh Nhuận Ấp Vĩnh Thuận, Xã Vĩnh Nhuận, Huyện Châu Thành
Tỉnh An Giang Huyện Châu Thành 882320 Điểm BĐVHX Vĩnh Lợi Ấp Hòa Lợi 2, Xã Vĩnh Lợi, Huyện Châu Thành
Tỉnh An Giang Huyện Châu Thành 882300 Điểm BĐVHX Vĩnh Thành Ấp Trung Thành, Xã Vĩnh Thành, Huyện Châu Thành
Tỉnh An Giang Huyện Châu Thành 882330 Điểm BĐVHX Vĩnh Hanh Ấp Vĩnh Thuận, Xã Vĩnh Hanh, Huyện Châu Thành
Tỉnh An Giang Huyện Châu Thành 882290 Điểm BĐVHX Tân Phú Ấp Tân Lợi, Xã Tân Phú, Huyện Châu Thành
Tỉnh An Giang Huyện Châu Thành 882286 Hòm thư Công cộng hộp thư số 10 Ấp Vĩnh Lộc, Xã Vĩnh Bình, Huyện Châu Thành
Tỉnh An Giang Huyện Châu Thành 882266 Hòm thư Công cộng hộp thư số 9 Ấp Hòa Thạnh, Xã Hoà Bình Thạnh, Huyện Châu Thành
Tỉnh An Giang Huyện Chợ Mới 881600 Bưu cục cấp 2 Chợ Mới Sô´5, Đường Lê Lợi, Thị trấn Chợ Mới , Huyện Chợ Mới
Tỉnh An Giang Huyện Chợ Mới 881900 Bưu cục cấp 3 Mỹ Luông Ấp Thị 1, Thị trấn Mỹ Luông, Huyện Chợ Mới
Tỉnh An Giang Huyện Chợ Mới 881760 Điểm BĐVHX Cái Tàu Thượng Ấp Thị, Xã Hội An, Huyện Chợ Mới
Tỉnh An Giang Huyện Chợ Mới 881880 Điểm BĐVHX Mỹ Hội Đông Ấp Mỹ Đức, Xã Mỹ Hội Đông, Huyện Chợ Mới
Tỉnh An Giang Huyện Chợ Mới 881980 Điểm BĐVHX Mỹ Hiệp Ấp Thị, Xã Mỹ Hiệp, Huyện Chợ Mới
Tỉnh An Giang Huyện Chợ Mới 881740 Điểm BĐVHX Bắc An Hoà Ấp An Thuận, Xã Hoà Bình, Huyện Chợ Mới
Tỉnh An Giang Huyện Chợ Mới 881800 Điểm BĐVHX Long Giang Ấp Long Thạnh 2, Xã Long Giang, Huyện Chợ Mới
Tỉnh An Giang Huyện Chợ Mới 881890 Điểm BĐVHX Vàm Nao Ấp Mỹ Hội, Xã Mỹ Hội Đông, Huyện Chợ Mới
Tỉnh An Giang Huyện Chợ Mới 881700 Điểm BĐVHX Kiến Thành Ấp Kiến Thuận 2, Xã Kiến Thành, Huyện Chợ Mới
Tỉnh An Giang Huyện Chợ Mới 882000 Điểm BĐVHX Long Kiến Ấp Long Định, Xã Long Kiến , Huyện Chợ Mới
Tỉnh An Giang Huyện Chợ Mới 881741 Điểm BĐVHX Hòa Bình Ấp An Lương, Xã Hoà Bình, Huyện Chợ Mới
Tỉnh An Giang Huyện Chợ Mới 881830 Điểm BĐVHX An Thạnh Trung Ấp An Lạc, Xã An Thạnh Trung , Huyện Chợ Mới
Tỉnh An Giang Huyện Chợ Mới 881660 Điểm BĐVHX Long Điền A Ấp Long Định, Xã Long Điền A, Huyện Chợ Mới
Tỉnh An Giang Huyện Chợ Mới 881680 Điểm BĐVHX Long Điền B Ấp Long Quới 2, Xã Long Điền B, Huyện Chợ Mới
Tỉnh An Giang Huyện Chợ Mới 881961 Điểm BĐVHX Bình Phước Xuân Ấp Bình Trung, Xã Bình Phước Xuân, Huyện Chợ Mới
Tỉnh An Giang Huyện Chợ Mới 881780 Điểm BĐVHX Tấn Mỹ Ấp Tấn Phước, Xã Tấn Mỹ , Huyện Chợ Mới
Tỉnh An Giang Huyện Chợ Mới 881940 Điểm BĐVHX Hòa An Ấp Bình Thạnh 1, Xã Hoà An, Huyện Chợ Mới
Tỉnh An Giang Huyện Chợ Mới 881761 Điểm BĐVHX Hội An Ấp An Phú, Xã Hội An, Huyện Chợ Mới
Tỉnh An Giang Huyện Chợ Mới 881720 Điểm BĐVHX Nhơn Mỹ Ấp Mỹ Hòa, Xã Nhơn Mỹ, Huyện Chợ Mới
Tỉnh An Giang Huyện Chợ Mới 881850 Điểm BĐVHX Kiến An Ấp Hòa Thượng, Xã Kiến An, Huyện Chợ Mới
Tỉnh An Giang Huyện Chợ Mới 881928 Điểm BĐVHX Mỹ An Ấp Mỹ Phú, Xã Mỹ An, Huyện Chợ Mới
Tỉnh An Giang Thành Phố Long Xuyên 880000 Bưu cục cấp 1 Long Xuyên Sô´106, Đường Trần Hưng Đạo, Phường Mỹ Bình, Thành phố Long Xuyên
Tỉnh An Giang Thành Phố Long Xuyên 881000 Bưu cục cấp 3 Mỹ Long Sô´11-13, Đường Ngô Gia Tự, Phường Mỹ Long, Thành phố Long Xuyên
Tỉnh An Giang Thành Phố Long Xuyên 881360 Bưu cục cấp 3 Vàm Cống Sô´20/12, Khóm Đông Thạnh, Phường Mỹ Thạnh , Thành phố Long Xuyên
Tỉnh An Giang Thành Phố Long Xuyên 881010 Bưu cục cấp 3 Bắc An Hòa Sô´14, Đường Lý Thái Tổ, Phường Mỹ Long, Thành phố Long Xuyên
Tỉnh An Giang Thành Phố Long Xuyên 881410 Điểm BĐVHX Mỹ Hòa Hưng Ấp Mỹ An II, Xã Mỹ Hoà Hưng , Thành phố Long Xuyên
Tỉnh An Giang Thành Phố Long Xuyên 881400 Điểm BĐVHX Mỹ Khánh Ấp Bình Hòa II, Xã Mỹ Khánh, Thành phố Long Xuyên
Tỉnh An Giang Thành Phố Long Xuyên 880900 Bưu cục Hệ 1 Hệ 1 An Giang Sô´106, Đường Trần Hưng Đạo, Phường Mỹ Bình, Thành phố Long Xuyên
Tỉnh An Giang Thành Phố Long Xuyên 881106 Hòm thư Công cộng số 27 Sô´5, Đường Lê Triệu Kiết, Phường Mỹ Bình, Thành phố Long Xuyên
Tỉnh An Giang Thành Phố Long Xuyên 881120 Bưu cục văn phòng VP BĐT An Giang Sô´05, Đường Lê Triệu Kiết, Phường Mỹ Bình, Thành phố Long Xuyên
Tỉnh An Giang Thành Phố Long Xuyên 881220 Bưu cục văn phòng VP TTKTVC Long Xuyên Sô´106, Đường Trần Hưng Đạo, Phường Mỹ Bình, Thành phố Long Xuyên
Tỉnh An Giang Thành Phố Long Xuyên 881540 Bưu cục cấp 3 Mỹ Quý Sô´04, Đường Phạm Cự Lượng, Phường Mỹ Quý , Thành phố Long Xuyên
Tỉnh An Giang Thành Phố Long Xuyên 881115 Bưu cục cấp 3 Bưu cục HCC An Giang Sô´05, Đường Lê Triệu Kiết, Phường Mỹ Bình, Thành phố Long Xuyên

Như vậy Show.vn đã giới thiệu tới các bạn bài viết: MÃ ZIP CODE TỈNH AN GIANG. Hi Vọng những kiến thức Show.vn Mang lại hữu ích cho các bạn trong công việc cũng như cuộc sống!

Mọi góp ý, phản ánh xin vui lòng liên hệ Show.vn theo hotline: 0933 829 407 hoặc thông qua Fanpage Show của chúng tôi

Rate this post
Continue Reading

Zipcode

Mã Zip Code – Postal Code Tỉnh BÀ RỊA VŨNG TÀU

Published

on

By

Theo bản cập nhật mới nhất, MÃ ZIP CODE TỈNH BÀ RỊA VŨNG TÀU  LÀ 790000. Dưới đây là bản tổng hợp zip code của các bưu cục trên toàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu do Show.vn sưu tầm từ các nguồn khác nhau.

Danh sách các bưu cục được sắp xếp theo từng huyện, thị xã, thành phố để dễ dàng tra cứu với độ chính xác cao đáp ứng mọi nhu cầu của bạn…

MÃ ZIP CODE TỈNH BÀ RỊA VŨNG TÀU

TỈNH/ THÀNH PHỐ HUYỆN/THÀNH PHỐ/THỊ XÃ ZIP CODE BƯU CỤC ĐỊA CHỈ
Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu Huyện Tân Thành 795600 Bưu cục cấp 2 Tân Thành Thôn Vạn Hạnh, Thị Trấn Phú Mỹ, Huyện Tân Thành
Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu Huyện Tân Thành 795630 Bưu cục cấp 3 Mỹ Xuân Ấp Bến Đình, Xã Mỹ Xuân, Huyện Tân Thành
Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu Huyện Tân Thành 795740 Bưu cục cấp 3 Phước Hòa Ấp Phước Lộc, Xã Phước Hoà, Huyện Tân Thành
Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu Huyện Tân Thành 795750 Bưu cục cấp 3 Hội Bài Ấp Phước Long, Xã Tân Hòa, Huyện Tân Thành
Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu Huyện Tân Thành 795660 Bưu cục cấp 3 Hắc Dịch Ấp Trảng Lớn, Xã Hắc Dịch, Huyện Tân Thành
Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu Huyện Tân Thành 795640 Bưu cục cấp 3 Mỹ Xuân A Khu công nghiệp Mỹ Xuân A, Xã Mỹ Xuân, Huyện Tân Thành
Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu Huyện Tân Thành 795620 Bưu cục cấp 3 Phú Mỹ Thôn Quảng Phú, Thị Trấn Phú Mỹ, Huyện Tân Thành
Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu Huyện Tân Thành 795700 Điểm BĐVHX Châu Pha Ấp Tân Lễ A, Xã Châu Pha, Huyện Tân Thành
Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu Huyện Tân Thành 795690 Điểm BĐVHX Tóc Tiên Ấp 03, Xã Tóc Tiên, Huyện Tân Thành
Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu Huyện Tân Thành 795768 Hòm thư Công cộng UBND Xã Tân Hải Ấp Chu Hải, Xã Tân Hải, Huyện Tân Thành
Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu Huyện Tân Thành 795780 Bưu cục cấp 3 KHL TÂN THÀNH Sô´03, Thôn Vạn Hạnh, Thị Trấn Phú Mỹ, Huyện Tân Thành
Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu Huyện Tân Thành 795790 Bưu cục cấp 3 Sông Xoài Sô´Tổ 6, Ấp 3, Xã Sông Xoài, Huyện Tân Thành
Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu Huyện Tân Thành 795810 Bưu cục cấp 3 Tân Phước Sô´Tổ 4, Ấp Ông Trịnh, Xã Tân Phước, Huyện Tân Thành
Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu Huyện Châu Đức 795300 Bưu cục cấp 2 Châu Đức Ấp Kim Giao, Thị Trấn Ngãi Giao, Huyện Châu Đức
Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu Huyện Châu Đức 795450 Bưu cục cấp 3 Kim Long Thôn Hưng Long, Xã Kim Long, Huyện Châu Đức
Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu Huyện Châu Đức 795510 Điểm BĐVHX Láng Lớn Thôn Sông Xòai 03, Xã Láng Lớn, Huyện Châu Đức
Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu Huyện Châu Đức 795360 Bưu cục cấp 3 Sơn Bình Thôn Sơn Lập, Xã Sơn Bình, Huyện Châu Đức
Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu Huyện Châu Đức 795400 Bưu cục cấp 3 Suối Nghệ Thôn Suối Nghệ, Xã Suối Nghệ, Huyện Châu Đức
Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu Huyện Châu Đức 795430 Điểm BĐVHX Đá Bạc Thôn Phú Sơn, Xã Đá Bạc, Huyện Châu Đức
Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu Huyện Châu Đức 795490 Điểm BĐVHX Xà Bang Ấp Liên Lộc, Xã Xà Bang, Huyện Châu Đức
Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu Huyện Châu Đức 795420 Điểm BĐVHX Nghĩa Thành Thôn Quãng Thành 1, Xã Nghĩa Thành, Huyện Châu Đức
Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu Huyện Châu Đức 795470 Điểm BĐVHX Quảng Thành Thôn Công Thành, Xã Quảng Thành, Huyện Châu Đức
Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu Huyện Châu Đức 795390 Điểm BĐVHX Bình Ba Ấp Bình Đức, Xã Bình Ba, Huyện Châu Đức
Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu Huyện Châu Đức 795380 Điểm BĐVHX Suối Rao Thôn 01, Xã Suối Rao, Huyện Châu Đức
Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu Huyện Châu Đức 795520 Điểm BĐVHX Cù Bị Thôn Hiệp Cường, Xã Cù Bị, Huyện Châu Đức
Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu Huyện Châu Đức 795320 Điểm BĐVHX Bình Giã Ấp Nghi Lộc, Xã Bình Giã, Huyện Châu Đức
Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu Huyện Châu Đức 795537 Hòm thư Công cộng Trường Dân Tộc Nội Trú Thôn Tân Xuân, Xã Bàu Chinh, Huyện Châu Đức
Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu Huyện Châu Đức 795357 Hòm thư Công cộng Trạm Y Tế Xã Xuân Sơn Thôn Quãng Giao, Xã Xuân Sơn, Huyện Châu Đức
Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu Huyện Châu Đức 795346 Hòm thư Công cộng UBND Xã Bình Trung Thôn 03, Xã Bình Trung, Huyện Châu Đức
Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu Thành Phố Bà Rịa 795100 Bưu cục cấp 2 Thị Xã Bà Rịa Sô´100, Đường 27/4, Phường Phước Hiệp, Thành phố Bà Rịa
Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu Thành Phố Bà Rịa 795170 Bưu cục cấp 3 Hòa Long Ấp Nam, Xã Hoà Long, Thành phố Bà Rịa
Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu Thành Phố Bà Rịa 795210 Bưu cục cấp 3 Kim Hải Sô´85, Đường Quốc Lộ 51, Phường Kim Dinh, Thành phố Bà Rịa
Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu Thành Phố Bà Rịa 795120 Điểm BĐVHX Gò Cát Sô´22, Đường Nguyễn Văn Cừ, Phường Long Toàn, Thành phố Bà Rịa
Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu Thành Phố Bà Rịa 795180 Điểm BĐVHX Long Phước Ấp Tây, Xã Long Phước, Thành phố Bà Rịa
Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu Thành Phố Bà Rịa 795200 Hòm thư Công cộng UBND Phường Long Hương Sô´44, Đường Cách Mạng Tháng Tám, Phường Long Hương, Thành phố Bà Rịa
Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu Thành Phố Bà Rịa 796193 Hòm thư Công cộng Xả Tân Hưng Tổ 1, Ấp Phước Tân 2, Xã Tân Hưng, Thành phố Bà Rịa
Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu Thành Phố Bà Rịa 795119 Hòm thư Công cộng Phước Nguyên Sô´UBNDphường, Đường TRẦN HƯNG ĐẠO, Phường Phước Nguyên, Thành phố Bà Rịa
Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu Thành Phố Bà Rịa 795261 Hòm thư Công cộng Phước Hưng Sô´UBNDphường, Đường 27/4, Phường Phước Hưng, Thành phố Bà Rịa
Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu Thành Phố Bà Rịa 795144 Hòm thư Công cộng Long Toàn Sô´UBNDphường, Đường Cách Mạng Tháng Tám, Phường Long Toàn, Thành phố Bà Rịa
Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu Thành Phố Bà Rịa 796311 Hòm thư Công cộng Phước Trung Sô´UBNDphường, Đường Bạch Đằng, Phường Phước Trung, Thành phố Bà Rịa
Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu Thành Phố Bà Rịa 796320 Bưu cục cấp 3 Trung Tâm Hành Chính Sô´04, Đường Phạm Văn Đồng, Phường Phước Trung, Thành phố Bà Rịa
Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu Thành Phố Bà Rịa 795290 Bưu cục cấp 3 HCC TP Bà Rịa Sô´100, Đường 27/4, Phường Phước Hiệp, Thành phố Bà Rịa
Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu Huyện Xuyên Mộc 794800 Bưu cục cấp 2 Xuyên Mộc Khu phố Thanh Sơn, Thị Trấn Phước Bửu, Huyện Xuyên Mộc
Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu Huyện Xuyên Mộc 795010 Bưu cục cấp 3 Bình Châu Ấp Láng Găng, Xã Bình Châu, Huyện Xuyên Mộc
Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu Huyện Xuyên Mộc 794870 Bưu cục cấp 3 Hòa Hiệp Ấp Phú Bình, Xã Hoà Hiệp, Huyện Xuyên Mộc
Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu Huyện Xuyên Mộc 794940 Bưu cục cấp 3 Bàu Lâm Ấp 3, Xã Bàu Lâm, Huyện Xuyên Mộc
Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu Huyện Xuyên Mộc 794910 Bưu cục cấp 3 Hòa Bình Ấp 04, Xã Hoà Bình, Huyện Xuyên Mộc
Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu Huyện Xuyên Mộc 794990 Điểm BĐVHX Bông Trang Ấp Trang Hùng, Xã Bông Trang, Huyện Xuyên Mộc
Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu Huyện Xuyên Mộc 795000 Điểm BĐVHX Bưng Riềng Ấp 3, Xã Bưng Riềng, Huyện Xuyên Mộc
Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu Huyện Xuyên Mộc 794850 Điểm BĐVHX Hòa Hội Ấp 03, Xã Hoà Hội, Huyện Xuyên Mộc
Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu Huyện Xuyên Mộc 794830 Điểm BĐVHX Xuyên Mộc Ấp Nhân Tiến, Xã Xuyên Mộc, Huyện Xuyên Mộc
Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu Huyện Xuyên Mộc 794930 Điểm BĐVHX Hòa Hưng Ấp 01, Xã Hoà Hưng, Huyện Xuyên Mộc
Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu Huyện Xuyên Mộc 794890 Điểm BĐVHX Phước Tân Ấp Thạnh Sơn 2a, Xã Phước Tân, Huyện Xuyên Mộc
Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu Huyện Xuyên Mộc 794970 Điểm BĐVHX Phước Thuận Ấp Hồ Tràm, Xã Phước Thuận, Huyện Xuyên Mộc
Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu Huyện Xuyên Mộc 794967 Hòm thư Công cộng Khu dân cư Ấp 4B Xã Tân Lâm Ấp 4b, Xã Tân Lâm, Huyện Xuyên Mộc
Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu Huyện Đất Đỏ 794600 Bưu cục cấp 2 Đất Đỏ Khu phố Thanh Long, Thị trấn Đất Đỏ, Huyện Đất Đỏ
Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu Huyện Đất Đỏ 794650 Bưu cục cấp 3 Phước Hải Khu phố Hải Trung, Thị trấn Phước Hải, Huyện Đất Đỏ
Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu Huyện Đất Đỏ 794690 Điểm BĐVHX Long Tân Ấp Tân Hòa, Xã Long Tân, Huyện Đất Đỏ
Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu Huyện Đất Đỏ 794634 Điểm BĐVHX Phước Hội Ấp Hội Mỹ, Xã Phước Hội, Huyện Đất Đỏ
Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu Huyện Đất Đỏ 794684 Điểm BĐVHX Láng Dài Ấp Thanh An, Xã Láng Dài, Huyện Đất Đỏ
Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu Huyện Đất Đỏ 794670 Điểm BĐVHX Lộc An Ấp An Hòa, Xã Lộc An, Huyện Đất Đỏ
Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu Huyện Đất Đỏ 794616 Hòm thư Công cộng UBND xã Phước Long Thọ Ấp Tường Thành, Xã Phước Long Thọ, Huyện Đất Đỏ
Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu Huyện Đất Đỏ 794643 Hòm thư Công cộng UBND xã Long Mỹ Ấp Mỹ Hòa, Xã Long Mỹ, Huyện Đất Đỏ
Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu Huyện Long Điền 794400 Bưu cục cấp 2 Long Điền Sô´268, Đường Võ Thị Sáu, Thị Trấn Long Điền, Huyện Long Điền
Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu Huyện Long Điền 794470 Bưu cục cấp 3 Lò Vôi Ấp Lò Vôi, Xã Phước Hưng, Huyện Long Điền
Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu Huyện Long Điền 794510 Bưu cục cấp 3 Phước Tỉnh Ấp Tân Phước, Xã Phước Tỉnh, Huyện Long Điền
Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu Huyện Long Điền 794490 Bưu cục cấp 3 Long Hải Khu phố Hải Sơn 1, Thị Trấn Long Hải, Huyện Long Điền
Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu Huyện Long Điền 794456 Điểm BĐVHX Tam Phước Ấp Phước Lăng, Xã Tam Phước, Huyện Long Điền
Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu Huyện Long Điền 794464 Điểm BĐVHX An Nhứt Ấp An Lạc, Xã An Nhứt, Huyện Long Điền
Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu Huyện Long Điền 794401 Hòm thư Công cộng Long Phượng Khu phố Long Phượng, Thị Trấn Long Điền, Huyện Long Điền
Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu Huyện Long Điền 794441 Hòm thư Công cộng An Thạnh Ấp An Thạnh, Xã An Ngãi, Huyện Long Điền
Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu Huyện Côn Đảo 794300 Bưu cục cấp 2 Côn Đảo Sô´48, Đường Nguyễn Huệ, Đảo Côn Sơn, Huyện Côn Đảo
Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu Huyện Côn Đảo 794310 Bưu cục cấp 3 Bến Đầm Đường Bến Đầm, Đảo Côn Sơn, Huyện Côn Đảo
Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu Huyện Côn Đảo 794336 Hòm thư Công cộng Cổng Bảo Vệ Hàng Không Côn Sơn Sô´Khu 1, Đường Cỏ Óng, Đảo Côn Sơn, Huyện Côn Đảo
Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu Huyện Côn Đảo 794337 Hòm thư Công cộng Cổng Bảo Vệ Tiểu Đoàn 792 Đường Nguyễn Văn Cừ, Đảo Côn Sơn, Huyện Côn Đảo
Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu Huyện Côn Đảo 794338 Hòm thư Công cộng Ban Quản Lý Chợ Côn Đảo Đường Võ Thị Sáu, Đảo Côn Sơn, Huyện Côn Đảo
Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu Huyện Côn Đảo 794339 Hòm thư Công cộng Cổng Khách Sạn Phi Yến Đường Tôn Đức Thắng, Đảo Côn Sơn, Huyện Côn Đảo
Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu Huyện Côn Đảo 794341 Hòm thư Công cộng Cổng Bảo Vệ Ban Quản Lý Cảng Bến Đầm Sô´Khu 3, Đường Bến Đầm, Đảo Côn Sơn, Huyện Côn Đảo
Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu Huyện Côn Đảo 794342 Hòm thư Công cộng Cổng Bưu Điện Côn Đảo Sô´48, Đường Nguyễn Huệ, Đảo Côn Sơn, Huyện Côn Đảo
Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu Thành Phố Vũng Tàu 793420 Bưu cục cấp 3 Bến Đá Sô´480, Đường Trần Phú, Phường 5, Thành phố Vũng Tàu
Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu Thành Phố Vũng Tàu 791870 Bưu cục cấp 3 Phước Thắng Sô´1230, Đường 30/4, Phường 12, Thành phố Vũng Tàu
Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu Thành Phố Vũng Tàu 793730 Bưu cục cấp 3 Thắng Nhất Sô´382, Hẻm 36, Đường Lưu Chí Hiếu, Phường Rạch Dừa, Thành phố Vũng Tàu
Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu Thành Phố Vũng Tàu 792370 Bưu cục cấp 3 Bến Đình Sô´295, Ngõ 281, Đường Nguyễn An Ninh, Phường 6, Thành phố Vũng Tàu
Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu Thành Phố Vũng Tàu 792810 Bưu cục cấp 3 Chí Linh Sô´59c, Đường Nguyễn Hữu Cảnh, Phường Thắng Nhất, Thành phố Vũng Tàu
Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu Thành Phố Vũng Tàu 792001 Bưu cục cấp 3 5 Tầng Sô´2, Đường Nguyễn Thái Học, Phường 7, Thành phố Vũng Tàu
Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu Thành Phố Vũng Tàu 793190 Bưu cục cấp 3 Long Sơn Thôn 01, Xã Long Sơn, Thành phố Vũng Tàu
Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu Thành Phố Vũng Tàu 791543 Đại lý bưu điện Bình Giã 3 Sô´273A, Đường Bình Giã, Phường 8, Thành phố Vũng Tàu
Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu Thành Phố Vũng Tàu 790000 Bưu cục cấp 1 Vũng Tàu Sô´408, Đường Lê Hồng Phong, Phường Thắng Tam, Thành phố Vũng Tàu
Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu Thành Phố Vũng Tàu 793733 Đại lý bưu điện Chợ Phường 10 Sô´566, Đường 30/4, Phường Rạch Dừa, Thành phố Vũng Tàu
Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu Thành Phố Vũng Tàu 791080 Bưu cục cấp 3 Bãi Trước Sô´156, Đường Hạ Long, Phường 1, Thành phố Vũng Tàu
Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu Thành Phố Vũng Tàu 790900 Bưu cục văn phòng Hệ 1 Bà Rịa Vũng Tàu Sô´408, Đường Lê Hồng Phong, Phường Thắng Tam, Thành phố Vũng Tàu
Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu Thành Phố Vũng Tàu 793723 Hòm thư Công cộng 514 Nguyễn An Ninh Sô´514, Đường Nguyễn An Ninh, Phường Nguyễn An Ninh, Thành phố Vũng Tàu
Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu Thành Phố Vũng Tàu 793726 Hòm thư Công cộng 44 Lương Thế Vinh Sô´44, Đường Lương Thế Vinh, Phường Nguyễn An Ninh, Thành phố Vũng Tàu
Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu Thành Phố Vũng Tàu 792005 Hòm thư Công cộng 284 Nguyễn An Ninh Sô´284, Đường Nguyễn An Ninh, Phường 7, Thành phố Vũng Tàu
Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu Thành Phố Vũng Tàu 793537 Hòm thư Công cộng 04 Hoàng Diệu Sô´04, Đường Hoàng Diệu, Phường 1, Thành phố Vũng Tàu
Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu Thành Phố Vũng Tàu 793538 Hòm thư Công cộng 83 Lý Thường Kiệt Sô´83, Đường Lý Thường Kiệt, Phường 1, Thành phố Vũng Tàu
Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu Thành Phố Vũng Tàu 793541 Hòm thư Công cộng 17B Trần Hưng Đạo Sô´17B, Đường Trần Hưng Đạo, Phường 1, Thành phố Vũng Tàu
Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu Thành Phố Vũng Tàu 792008 Hòm thư Công cộng A12 Khu 5 Tầng Sô´A12, Dãy nhà A12 Tầng 1 Tứ 101-114, Khu tập thể Liên Doanh Việt Xô, Phường 7, Thành phố Vũng Tàu
Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu Thành Phố Vũng Tàu 793738 Hòm thư Công cộng 1620 Đường 30/4 Sô´1620, Đường 30/4, Phường Rạch Dừa, Thành phố Vũng Tàu
Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu Thành Phố Vũng Tàu 794201 Hòm thư Công cộng 1221 Đường 30/4 Sô´1221, Đường 30/4, Phường Rạch Dừa, Thành phố Vũng Tàu
Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu Thành Phố Vũng Tàu 792539 Hòm thư Công cộng 231 Lê Lợi Sô´231, Đường Lê Lợi, Phường 6, Thành phố Vũng Tàu
Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu Thành Phố Vũng Tàu 792683 Hòm thư Công cộng 35/1 Đưởng 30/04 Sô´35/1, Đường 30/4, Phường 9, Thành phố Vũng Tàu
Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu Thành Phố Vũng Tàu 793057 Hòm thư Công cộng TTĐT Chí Linh Đường Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 10, Thành phố Vũng Tàu
Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu Thành Phố Vũng Tàu 793387 Hòm thư Công cộng 68 Cô Giang Sô´68, Đường Cô Giang, Phường 4, Thành phố Vũng Tàu
Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu Thành Phố Vũng Tàu 793970 Bưu cục cấp 3 Kinh Doanh Tiếp Thị – Vũng Tàu Sô´408, Đường Lê Hồng Phong, Phường Thắng Tam, Thành phố Vũng Tàu
Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu Thành Phố Vũng Tàu 793980 Bưu cục cấp 3 TMĐT VŨNG TÀU Sô´408, Đường Lê Hồng Phong, Phường Thắng Tam, Thành phố Vũng Tàu
Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu Thành Phố Vũng Tàu 793650 Bưu cục cấp 3 Phường 1 Sô´56, Đường Trưng Trắc, Phường 1, Thành phố Vũng Tàu
Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu Thành Phố Vũng Tàu 794080 Bưu cục cấp 3 18 Tầng Sô´A7 – 4/4, Dãy nhà A4, Khu đô thị A7 – 4/4 Trung Tâm Đô Thị Chí Linh, Phường Nguyễn An Ninh, Thành phố Vũng Tàu
Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu Thành Phố Vũng Tàu 793990 Bưu cục cấp 3 HCC TP Vũng Tàu Sô´408, Đường Lê Hồng Phong, Phường Thắng Tam, Thành phố Vũng Tàu

Như vậy Show.vn đã giới thiệu tới các bạn bài viết: MÃ ZIP CODE TỈNH BÀ RỊA VŨNG TÀU. Hi Vọng những kiến thức Show.vn Mang lại hữu ích cho các bạn trong công việc cũng như cuộc sống!

Mọi góp ý, phản ánh xin vui lòng liên hệ Show.vn theo hotline: 0933 829 407 hoặc thông qua Fanpage Show của chúng tôi

Rate this post
Continue Reading

Zipcode

Mã Zip Code – Postal Code Tỉnh BẠC LIÊU

Published

on

By

Theo bản cập nhật mới nhất, MÃ ZIP CODE TỈNH BẠC LIÊU  LÀ 960000. Dưới đây là bản tổng hợp zip code của các bưu cục trên toàn tỉnh Bạc Liêu do Show.vn sưu tầm từ các nguồn khác nhau.

Danh sách các bưu cục được sắp xếp theo từng huyện, thị xã, thành phố để dễ dàng tra cứu với độ chính xác cao đáp ứng mọi nhu cầu của bạn…

MÃ ZIP CODE TỈNH BẠC LIÊU

TỈNH/THÀNH PHỐ HUYỆN/THỊ XÃ/THÀNH PHỐ ZIP CODE BƯU CỤC ĐỊA CHỈ
Tỉnh Bạc Liêu Huyện Hòa Bình 963200 Bưu cục cấp 2 Hòa Bình Ấp Thị Trấn A – Khu 1, Thị Trấn Hoà Bình, Huyện Hoà Bình
Tỉnh Bạc Liêu Huyện Hòa Bình 963280 Bưu cục cấp 3 Bàu Xàng Ấp 18, Xã Vĩnh Bình, Huyện Hoà Bình
Tỉnh Bạc Liêu Huyện Hòa Bình 963390 Bưu cục cấp 3 Cầu Số 2 Ấp 15, Xã Vĩnh Mỹ B, Huyện Hoà Bình
Tỉnh Bạc Liêu Huyện Hòa Bình 963310 Bưu cục cấp 3 Cái Cùng Ấp Vĩnh Lạc, Xã Vĩnh Thịnh, Huyện Hoà Bình
Tỉnh Bạc Liêu Huyện Hòa Bình 963320 Bưu cục cấp 3 Vĩnh Mới Ấp Vĩnh Mới, Xã Vĩnh Thịnh, Huyện Hoà Bình
Tỉnh Bạc Liêu Huyện Hòa Bình 963330 Điểm BĐVHX Minh Diệu Ấp 21, Xã Minh Diệu, Huyện Hoà Bình
Tỉnh Bạc Liêu Huyện Hòa Bình 963360 Điểm BĐVHX Vĩnh Mỹ A Ấp Xóm Lớn B, Xã Vĩnh Mỹ A, Huyện Hoà Bình
Tỉnh Bạc Liêu Huyện Hòa Bình 963420 Điểm BĐVHX Vĩnh Hậu Ấp Vĩnh Mẫu, Xã Vĩnh Hậu, Huyện Hoà Bình
Tỉnh Bạc Liêu Huyện Hòa Bình 963448 Điểm BĐVHX Vĩnh Hậu A Ấp 12, Xã Vĩnh Hậu A, Huyện Hoà Bình
Tỉnh Bạc Liêu Huyện Đông Hải 962900 Bưu cục cấp 2 Đông Hải Ấp 4, Thị trấn Gành Hào, Huyện Đông Hải
Tỉnh Bạc Liêu Huyện Đông Hải 962970 Bưu cục cấp 3 Cây Giang Ấp Cây Giang A, Xã Long Điền, Huyện Đông Hải
Tỉnh Bạc Liêu Huyện Đông Hải 962920 Bưu cục cấp 3 Kinh Tư Ấp Diêm Điền, Xã Điền Hải, Huyện Đông Hải
Tỉnh Bạc Liêu Huyện Đông Hải 962950 Điểm BĐVHX Long Đìền Đông A Ấp Mỹ Điền, Xã Long Điền Đông A, Huyện Đông Hải
Tỉnh Bạc Liêu Huyện Đông Hải 962940 Điểm BĐVHX Long Điền Đông Ấp Bửu 2, Xã Long Điền Đông, Huyện Đông Hải
Tỉnh Bạc Liêu Huyện Đông Hải 963000 Điểm BĐVHX An Trạch Ấp Thành Thưởng, Xã An Trạch, Huyện Đông Hải
Tỉnh Bạc Liêu Huyện Đông Hải 963030 Điểm BĐVHX An Phúc Ấp Cái Keo, Xã An Phúc, Huyện Đông Hải
Tỉnh Bạc Liêu Huyện Đông Hải 963050 Điểm BĐVHX Định Thành Ấp Lung Chim, Xã Định Thành, Huyện Đông Hải
Tỉnh Bạc Liêu Huyện Đông Hải 963065 Điểm BĐVHX Định Thành A Ấp Lung Lá, Xã Định Thành A, Huyện Đông Hải
Tỉnh Bạc Liêu Huyện Đông Hải 962901 Đại lý bưu điện Số 1 Ấp 3, Thị trấn Gành Hào, Huyện Đông Hải
Tỉnh Bạc Liêu Huyện Giá Rai 962600 Bưu cục cấp 2 Gía Rai Ấp 1, Thị Trấn Giá Rai, Huyện Giá Rai
Tỉnh Bạc Liêu Huyện Giá Rai 962720 Bưu cục cấp 3 Hộ Phòng Ấp 1 – Khóm 1, Thị Trấn Hộ Phòng, Huyện Giá Rai
Tỉnh Bạc Liêu Huyện Giá Rai 962800 Bưu cục cấp 3 Láng Trâm Ấp Xóm Mới, Xã Tân Thạnh, Huyện Giá Rai
Tỉnh Bạc Liêu Huyện Giá Rai 962610 Bưu cục cấp 3 Láng Tròn Ấp 2, Xã Phong Thạnh Đông A, Huyện Giá Rai
Tỉnh Bạc Liêu Huyện Giá Rai 962780 Bưu cục cấp 3 Khúc Tréo Ấp Khúc Tréo A, Xã Tân Phong, Huyện Giá Rai
Tỉnh Bạc Liêu Huyện Giá Rai 962670 Điểm BĐVHX Phong Thạnh Ấp 19, Xã Phong Thạnh, Huyện Giá Rai
Tỉnh Bạc Liêu Huyện Giá Rai 962801 Điểm BĐVHX Tân Thạnh Ấp 8, Xã Tân Thạnh, Huyện Giá Rai
Tỉnh Bạc Liêu Huyện Giá Rai 962650 Điểm BĐVHX Phong Tân Ấp 16 A, Xã Phong Tân, Huyện Giá Rai
Tỉnh Bạc Liêu Huyện Giá Rai 962630 Điểm BĐVHX Phong Thạnh Đông Ấp 11, Xã Phong Thạnh Đông , Huyện Giá Rai
Tỉnh Bạc Liêu Huyện Giá Rai 962792 Bưu cục cấp 3 Cây Gừa Ấp Khúc Tréo B, Xã Tân Phong, Huyện Giá Rai
Tỉnh Bạc Liêu Huyện Giá Rai 962620 Điểm BĐVHX Phong Thạnh Đông A Ấp 1, Xã Phong Thạnh Đông A, Huyện Giá Rai
Tỉnh Bạc Liêu Huyện Giá Rai 962708 Điểm BĐVHX Phong Thạnh Tây Ấp 3, Xã Phong Thạnh Tây, Huyện Giá Rai
Tỉnh Bạc Liêu Huyện Hồng Dân 962400 Bưu cục cấp 2 Hồng Dân Đường Trần Văn Bảy, Thị Trấn Ngan Dừa, Huyện Hồng Dân
Tỉnh Bạc Liêu Huyện Hồng Dân 962510 Điểm BĐVHX Vĩnh Lộc A Ấp Ba Đình, Xã Vĩnh Lộc A, Huyện Hồng Dân
Tỉnh Bạc Liêu Huyện Hồng Dân 962511 Bưu cục cấp 3 Cầu Đỏ Ấp Vĩnh Hòa, Xã Vĩnh Lộc, Huyện Hồng Dân
Tỉnh Bạc Liêu Huyện Hồng Dân 962460 Bưu cục cấp 3 Ninh Quới Ấp Ninh Thạnh, Xã Ninh Qưới A, Huyện Hồng Dân
Tỉnh Bạc Liêu Huyện Hồng Dân 962440 Điểm BĐVHX Ninh Điền Ấp Ninh Điền, Xã Ninh Qưới, Huyện Hồng Dân
Tỉnh Bạc Liêu Huyện Hồng Dân 962520 Điểm BĐVHX Ninh Thạnh Lợi Ấp Ninh Thạnh Tây, Xã Ninh Thạnh Lợi, Huyện Hồng Dân
Tỉnh Bạc Liêu Huyện Hồng Dân 962420 Điểm BĐVHX Ninh Hòa Ấp Ninh Thạnh 2, Xã Ninh Hoà, Huyện Hồng Dân
Tỉnh Bạc Liêu Huyện Hồng Dân 962521 Điểm BĐVHX Nhà Lầu 1 Ấp Nhà Lầu 1, Xã Ninh Thạnh Lợi A, Huyện Hồng Dân
Tỉnh Bạc Liêu Huyện Hồng Dân 962480 Điểm BĐVHX Lộc Ninh Ấp Bà Ai 1, Xã Lộc Ninh, Huyện Hồng Dân
Tỉnh Bạc Liêu Huyện Phước Long 962100 Bưu cục cấp 2 Phước Long Ấp Long Thành, Thị Trấn Phước Long, Huyện Phước Long
Tỉnh Bạc Liêu Huyện Phước Long 962240 Bưu cục cấp 3 Chủ Chí Ấp 2 A, Xã Phong Thạnh Tây B, Huyện Phước Long
Tỉnh Bạc Liêu Huyện Phước Long 962150 Bưu cục cấp 3 Phó Sinh Ấp Phước Thành, Xã Phước Long, Huyện Phước Long
Tỉnh Bạc Liêu Huyện Phước Long 962190 Bưu cục cấp 3 Trưởng Tòa Ấp Vĩnh Hòa, Xã Vĩnh Thanh, Huyện Phước Long
Tỉnh Bạc Liêu Huyện Phước Long 962220 Bưu cục cấp 3 Rọc Lá Ấp Mỹ Tường 1, Xã Hưng Phú, Huyện Phước Long
Tỉnh Bạc Liêu Huyện Phước Long 962241 Điểm BĐVHX Phong Thạnh Tây A Ấp 1 A, Xã Phong Thạnh Tây A, Huyện Phước Long
Tỉnh Bạc Liêu Huyện Phước Long 962130 Điểm BĐVHX Vĩnh Phú Đông Ấp Mỹ 1, Xã Vĩnh Phú Đông, Huyện Phước Long
Tỉnh Bạc Liêu Huyện Phước Long 962160 Điểm BĐVHX Xã Thoàn Ấp Phứớc 2, Xã Vĩnh Phú Tây, Huyện Phước Long
Tỉnh Bạc Liêu Huyện Vĩnh Lợi 961580 Bưu cục cấp 3 Cầu Sập Ấp Phước Thạnh 1, Xã Long Thạnh, Huyện Vĩnh Lợi
Tỉnh Bạc Liêu Huyện Vĩnh Lợi 961750 Bưu cục cấp 3 Vĩnh Hưng Ấp Tam Hưng, Xã Vĩnh Hưng, Huyện Vĩnh Lợi
Tỉnh Bạc Liêu Huyện Vĩnh Lợi 961670 Bưu cục cấp 3 Gia Hội Ấp Gia Hội, Xã Hưng Thành, Huyện Vĩnh Lợi
Tỉnh Bạc Liêu Huyện Vĩnh Lợi 961610 Bưu cục cấp 3 Cái Dầy Ấp Cái Dầy, Thị Trấn Châu Hưng, Huyện Vĩnh Lợi
Tỉnh Bạc Liêu Huyện Vĩnh Lợi 961690 Điểm BĐVHX Châu Thới Ấp Giồng Bướm A, Xã Châu Thới, Huyện Vĩnh Lợi
Tỉnh Bạc Liêu Huyện Vĩnh Lợi 961650 Điểm BĐVHX Hưng Hội Ấp Sóc Đồn, Xã Hưng Hội, Huyện Vĩnh Lợi
Tỉnh Bạc Liêu Huyện Vĩnh Lợi 961630 Điểm BĐVHX Châu Hưng A Ấp Nhà Dài A, Xã Châu Hưng A, Huyện Vĩnh Lợi
Tỉnh Bạc Liêu Huyện Vĩnh Lợi 961770 Điểm BĐVHX Vĩnh Hưng A Ấp Trung Hưng 1A, Xã Vĩnh Hưng A, Huyện Vĩnh Lợi
Tỉnh Bạc Liêu Huyện Vĩnh Lợi 961500 Bưu cục cấp 2 Vĩnh Lợi Ấp Xẻo Chích, Thị Trấn Châu Hưng, Huyện Vĩnh Lợi
Tỉnh Bạc Liêu Thị Xã Bạc Liêu 960000 Bưu cục cấp 1 Bạc Liêu Sô´20, Đường Trần Phú, Phường 3, Thị xã Bạc Liêu
Tỉnh Bạc Liêu Thị Xã Bạc Liêu 961300 Bưu cục cấp 3 Nhà Mát Khóm Nhà Mát, Phường Nhà Mát, Thị xã Bạc Liêu
Tỉnh Bạc Liêu Thị Xã Bạc Liêu 961310 Bưu cục cấp 3 Hiệp Thành Khóm Đầu Lộ, Phường Nhà Mát, Thị xã Bạc Liêu
Tỉnh Bạc Liêu Thị Xã Bạc Liêu 961250 Bưu cục cấp 3 Trà Kha Sô´002, Đường Võ Thị Sáu, Phường 8, Thị xã Bạc Liêu
Tỉnh Bạc Liêu Thị Xã Bạc Liêu 961139 Điểm BĐVHX Vĩnh Trạch Ấp Công Điền, Xã Vĩnh Trạch, Thị xã Bạc Liêu
Tỉnh Bạc Liêu Thị Xã Bạc Liêu 960900 Bưu cục cấp 3 Hệ 1 Bạc Liêu Sô´20, Đường Trần Phú, Phường 3, Thị xã Bạc Liêu
Tỉnh Bạc Liêu Thị Xã Bạc Liêu 961328 Điểm BĐVHX Hiệp Thành Ấp Giồng Nhãn, Xã Hiệp Thành, Thị xã Bạc Liêu
Tỉnh Bạc Liêu Thị Xã Bạc Liêu 961338 Điểm BĐVHX Vĩnh Trạch Đông Ấp Biển Tây B, Xã Vĩnh Trạch Đông, Thị xã Bạc Liêu

Như vậy Show.vn đã giới thiệu tới các bạn bài viết: MÃ ZIP CODE TỈNH BẠC LIÊU. Hi Vọng những kiến thức Show.vn Mang lại hữu ích cho các bạn trong công việc cũng như cuộc sống!

Mọi góp ý, phản ánh xin vui lòng liên hệ Show.vn theo hotline: 0933 829 407 hoặc thông qua Fanpage Show của chúng tôi

5/5 - (1 bình chọn)
Continue Reading

Trending

Bạn không thể sao chép nội dung của trang này