Connect with us

Zipcode

Mã Zip Code – Postal Code Tỉnh BẮC GIANG

Published

on

Theo bản cập nhật mới nhất, MÃ ZIP CODE TỈNH BẮC GIANG  LÀ 230000. Dưới đây là bản tổng hợp zip code của các bưu cục trên toàn tỉnh BẮC GIANG do Show.vn sưu tầm từ các nguồn khác nhau.

Danh sách các bưu cục được sắp xếp theo từng huyện, thị xã, thành phố để dễ dàng tra cứu với độ chính xác cao đáp ứng mọi nhu cầu của bạn…

MÃ ZIP CODE TỈNH BẮC GIANG

TỈNH/THÀNH PHỐ HUYỆN/THỊ XÃ/THÀNH PHỐ ZIP CODE BƯU CỤC ĐỊA CHỈ
Tỉnh Bắc Giang Huyện Sơn Động 232730 Điểm BĐVHX An Bá Tiểu Khu Thuộc Vá, Xã An Bá, Huyện Sơn Động
Tỉnh Bắc Giang Huyện Sơn Động 232660 Điểm BĐVHX Phúc Thắng Thôn Thước, Xã Phúc Thắng, Huyện Sơn Động
Tỉnh Bắc Giang Huyện Sơn Động 232860 Điểm BĐVHX Thanh Sơn Thôn Chợ, Xã Tuấn Mậu, Huyện Sơn Động
Tỉnh Bắc Giang Huyện Sơn Động 232850 Điểm BĐVHX Thanh Luận Thôn Thanh Bình, Xã Thanh Luận, Huyện Sơn Động
Tỉnh Bắc Giang Huyện Sơn Động 232810 Điểm BĐVHX Long Sơn Thôn Hạ, Xã Long Sơn, Huyện Sơn Động
Tỉnh Bắc Giang Huyện Sơn Động 232830 Điểm BĐVHX Dương Hưu Thôn Thoi, Xã Dương Hưu, Huyện Sơn Động
Tỉnh Bắc Giang Huyện Sơn Động 232620 Điểm BĐVHX Hữu Sản Thôn Sản 2, Xã Hữu Sản, Huyện Sơn Động
Tỉnh Bắc Giang Huyện Sơn Động 232710 Điểm BĐVHX Cẩm Đàn Thôn Thượng, Xã Cẩm Đàn, Huyện Sơn Động
Tỉnh Bắc Giang Huyện Sơn Động 232500 Bưu cục cấp 2 Sơn Động Thôn Thượng, Xã An Châu, Huyện Sơn Động
Tỉnh Bắc Giang Huyện Sơn Động 232770 Điểm BĐVHX Tuấn Đạo Thôn Bãi Chợ, Xã Tuấn Đạo, Huyện Sơn Động
Tỉnh Bắc Giang Huyện Sơn Động 232540 Điểm BĐVHX Lệ Viễn Thôn Nà Phai, Xã Lệ Viễn, Huyện Sơn Động
Tỉnh Bắc Giang Huyện Sơn Động 232520 Điểm BĐVHX An Lập Thôn Mặn, Xã An Lập, Huyện Sơn Động
Tỉnh Bắc Giang Huyện Sơn Động 232800 Điểm BĐVHX Bồng Am Thôn Am, Xã Bồng Am, Huyện Sơn Động
Tỉnh Bắc Giang Huyện Sơn Động 232600 Điểm BĐVHX Vân Sơn Thôn Phe, Xã Vân Sơn, Huyện Sơn Động
Tỉnh Bắc Giang Huyện Sơn Động 232680 Điểm BĐVHX Chiên Sơn Thôn Chiên, Xã Chiên Sơn, Huyện Sơn Động
Tỉnh Bắc Giang Huyện Sơn Động 232750 Điểm BĐVHX Yên Định Thôn Nhân Định, Xã Yên Định, Huyện Sơn Động
Tỉnh Bắc Giang Huyện Sơn Động 232640 Điểm BĐVHX Giáo Liêm Thôn Rèm, Xã Giáo Liêm, Huyện Sơn Động
Tỉnh Bắc Giang Huyện Sơn Động 232690 Điểm BĐVHX Quế Sơn Thôn Rọp, Xã Quế Sơn, Huyện Sơn Động
Tỉnh Bắc Giang Huyện Sơn Động 232560 Điểm BĐVHX An Lạc Thôn Biểng, Xã An Lạc, Huyện Sơn Động
Tỉnh Bắc Giang Huyện Sơn Động 232856 Điểm BĐVHX Đồng Rì Thôn Đồng Rì, Xã Thanh Luận, Huyện Sơn Động
Tỉnh Bắc Giang Huyện Sơn Động 232767 Hòm thư Công cộng độc lập Khu 1, Thị Trấn An Châu, Huyện Sơn Động
Tỉnh Bắc Giang Huyện Sơn Động 232898 Hòm thư Công cộng độc lập Thôn Đồng Băm, Xã Thạch Sơn, Huyện Sơn Động
Tỉnh Bắc Giang Huyện Sơn Động 232595 Hòm thư Công cộng độc lập Thôn Ao Bồng, Xã Vĩnh Khương, Huyện Sơn Động
Tỉnh Bắc Giang Huyện Sơn Động 232872 Hòm thư Công cộng Độc lập Thôn Thanh Chung, Xã Tuấn Mậu, Huyện Sơn Động
Tỉnh Bắc Giang Huyện Lục Nam 231800 Bưu cục cấp 2 Lục Nam Khu phố Đồi Ngô, Thị Trấn Đồi Ngô, Huyện Lục Nam
Tỉnh Bắc Giang Huyện Lục Nam 232020 Bưu cục cấp 3 Chợ Sàn Thôn Phố Sàn, Xã Phương Sơn, Huyện Lục Nam
Tỉnh Bắc Giang Huyện Lục Nam 232320 Điểm BĐVHX Cẩm Lý Thôn Trại Giữa, Xã Cẩm Lý, Huyện Lục Nam
Tỉnh Bắc Giang Huyện Lục Nam 232060 Bưu cục cấp 3 Suối Mỡ Thôn Dùm, Xã Nghĩa Phương, Huyện Lục Nam
Tỉnh Bắc Giang Huyện Lục Nam 231970 Điểm BĐVHX Bảo Sơn Thôn Bảo Lộc, Xã Bảo Sơn, Huyện Lục Nam
Tỉnh Bắc Giang Huyện Lục Nam 232160 Điểm BĐVHX Lan Mẫu Thôn Trung An, Xã Lan Mẫu, Huyện Lục Nam
Tỉnh Bắc Giang Huyện Lục Nam 231950 Điểm BĐVHX Bảo Đài Thôn Quê, Xã Bảo Đài, Huyện Lục Nam
Tỉnh Bắc Giang Huyện Lục Nam 232040 Điểm BĐVHX Cương Sơn Thôn An Nguyễn, Xã Cương Sơn, Huyện Lục Nam
Tỉnh Bắc Giang Huyện Lục Nam 231850 Điểm BĐVHX Đông Phú Thôn Tân Tiến, Xã Đông Phú, Huyện Lục Nam
Tỉnh Bắc Giang Huyện Lục Nam 231820 Điểm BĐVHX Tiên Hưng Thôn Chằm Mới, Xã Tiên Hưng, Huyện Lục Nam
Tỉnh Bắc Giang Huyện Lục Nam 232170 Điểm BĐVHX Huyền Sơn Thôn Chùa, Xã Huyền Sơn, Huyện Lục Nam
Tỉnh Bắc Giang Huyện Lục Nam 232210 Điểm BĐVHX Vô Tranh Thôn Gàng, Xã Vô Tranh, Huyện Lục Nam
Tỉnh Bắc Giang Huyện Lục Nam 232250 Điểm BĐVHX Bình Sơn Thôn Làng, Xã Bình Sơn, Huyện Lục Nam
Tỉnh Bắc Giang Huyện Lục Nam 232350 Điểm BĐVHX Đan Hội Thôn Húi, Xã Đan Hội, Huyện Lục Nam
Tỉnh Bắc Giang Huyện Lục Nam 231880 Điểm BĐVHX Đông Hưng Thôn Quan 1, Xã Đông Hưng, Huyện Lục Nam
Tỉnh Bắc Giang Huyện Lục Nam 231840 Điểm BĐVHX Tiên Nha Thôn Nghè 2, Xã Tiên Nha, Huyện Lục Nam
Tỉnh Bắc Giang Huyện Lục Nam 231990 Điểm BĐVHX Thanh Lâm Thôn Sơn Đình, Xã Thanh Lâm, Huyện Lục Nam
Tỉnh Bắc Giang Huyện Lục Nam 232000 Điểm BĐVHX Chu Điện Thôn Mẫu Sơn, Xã Chu Điện, Huyện Lục Nam
Tỉnh Bắc Giang Huyện Lục Nam 232200 Điểm BĐVHX Bắc Lũng Thôn Dẫm Đình, Xã Bắc Lũng, Huyện Lục Nam
Tỉnh Bắc Giang Huyện Lục Nam 232110 Điểm BĐVHX Khám Lạng Thôn Lưu, Xã Khám Lạng, Huyện Lục Nam
Tỉnh Bắc Giang Huyện Lục Nam 232030 Điểm BĐVHX Thị Trấn Lục Nam Thôn Vườn Hoa, Thị Trấn Lục Nam, Huyện Lục Nam
Tỉnh Bắc Giang Huyện Lục Nam 232130 Điểm BĐVHX Yên Sơn Thôn Nội Đình, Xã Yên Sơn, Huyện Lục Nam
Tỉnh Bắc Giang Huyện Lục Nam 231920 Điểm BĐVHX Tam Dị Thôn Thanh Giã 1, Xã Tam Dị, Huyện Lục Nam
Tỉnh Bắc Giang Huyện Lục Nam 232100 Điểm BĐVHX Trường Giang Thôn Tòng Lệnh, Xã Trường Giang, Huyện Lục Nam
Tỉnh Bắc Giang Huyện Lục Nam 232300 Điểm BĐVHX Vũ Xá Thôn Dăm, Xã Vũ Xá, Huyện Lục Nam
Tỉnh Bắc Giang Huyện Lục Nam 232280 Điểm BĐVHX Lục Sơn Thôn Hổ Lao, Xã Lục Sơn, Huyện Lục Nam
Tỉnh Bắc Giang Huyện Lục Nam 232230 Điểm BĐVHX Trường Sơn Thôn Lầm, Xã Trường Sơn, Huyện Lục Nam
Tỉnh Bắc Giang Huyện Lục Nam 232021 Điểm BĐVHX Phương Sơn Thôn Phương Lạn 1, Xã Phương Sơn, Huyện Lục Nam
Tỉnh Bắc Giang Huyện Lục Nam 232251 Điểm BĐVHX Đồng Đỉnh Thôn Đồng Đỉnh, Xã Bình Sơn, Huyện Lục Nam
Tỉnh Bắc Giang Thành Phố Bắc Giang 230000 Bưu cục cấp 1 Bắc Giang Sô´151, Đường Hùng Vương, Phường Hoàng Văn Thụ, Thành phố Bắc Giang
Tỉnh Bắc Giang Thành Phố Bắc Giang 231482 Đại lý bưu điện Song Mai Đường 34, Xã Song Mai, Thành phố Bắc Giang
Tỉnh Bắc Giang Thành Phố Bắc Giang 231340 Bưu cục cấp 3 Xương Giang Đường Ngã 3 Quán Thành, Xã Xương Giang, Thành phố Bắc Giang
Tỉnh Bắc Giang Thành Phố Bắc Giang 231310 Bưu cục cấp 3 Dĩnh Kế Đường Giáp Hải, Xã Dĩnh Kế, Thành phố Bắc Giang
Tỉnh Bắc Giang Thành Phố Bắc Giang 231460 Điểm BĐVHX Thọ Xương Đường Trần Nguyên Hãn, Phường Thọ Xương, Thành phố Bắc Giang
Tỉnh Bắc Giang Thành Phố Bắc Giang 231481 Điểm BĐVHX Song Mai Thôn Phúc Bé, Xã Song Mai, Thành phố Bắc Giang
Tỉnh Bắc Giang Thành Phố Bắc Giang 234530 Điểm BĐVHX Núi Cốc Tổ Dân phố Đông Giang, Xã Xương Giang, Thành phố Bắc Giang
Tỉnh Bắc Giang Thành Phố Bắc Giang 237460 Điểm BĐVHX Song Khê Thôn Song Khê, Xã Song Khê, Thành phố Bắc Giang
Tỉnh Bắc Giang Thành Phố Bắc Giang 237410 Điểm BĐVHX Tân Tiến Thôn Ngò, Xã Tân Tiến, Thành phố Bắc Giang
Tỉnh Bắc Giang Thành Phố Bắc Giang 237440 Điểm BĐVHX Đồng Sơn Thôn Tân Mỹ, Xã Đồng Sơn, Thành phố Bắc Giang
Tỉnh Bắc Giang Thành Phố Bắc Giang 237470 Điểm BĐVHX Tân Mỹ Thôn Mỹ Cầu, Xã Tân Mỹ, Thành phố Bắc Giang
Tỉnh Bắc Giang Thành Phố Bắc Giang 231530 Bưu cục cấp 3 Nguyễn Văn Cừ Sô´34, Đường Nguyễn Thị Lưu, Phường Trần Phú, Thành phố Bắc Giang
Tỉnh Bắc Giang Thành Phố Bắc Giang 230900 Bưu cục văn phòng Hệ 1 Bắc Giang Sô´0, Đường Lương Văn Nắm, Xã Dĩnh Kế, Thành phố Bắc Giang
Tỉnh Bắc Giang Thành Phố Bắc Giang 231520 Điểm BĐVHX Đa Mai Thôn Đọ, Xã Đa Mai, Thành phố Bắc Giang
Tỉnh Bắc Giang Thành Phố Bắc Giang 231070 Hòm thư Công cộng Độc lập Đường Lê Lợi, Phường Lê Lợi, Thành phố Bắc Giang
Tỉnh Bắc Giang Thành Phố Bắc Giang 231440 Đại lý bưu điện Phạm Ngọc Hân Đường Trần Nguyên Hãn, Phường Trần Nguyên Hãn, Thành phố Bắc Giang
Tỉnh Bắc Giang Thành Phố Bắc Giang 231650 Hòm thư Công cộng độc lập Phố Mỹ Độ, Phường Mỹ Độ, Thành phố Bắc Giang
Tỉnh Bắc Giang Thành Phố Bắc Giang 231591 Đại lý bưu điện Trần Phú Đường Quang Trung, Phường Trần Phú, Thành phố Bắc Giang
Tỉnh Bắc Giang Thành Phố Bắc Giang 231592 Đại lý bưu điện Hà – Cầu Chui Đường Vương Văn Trà, Phường Trần Phú, Thành phố Bắc Giang
Tỉnh Bắc Giang Thành Phố Bắc Giang 231325 Đại lý bưu điện Tám Đường Giáp Hải, Xã Dĩnh Kế, Thành phố Bắc Giang
Tỉnh Bắc Giang Thành Phố Bắc Giang 231151 Đại lý bưu điện Trung tâm GDTX Đường Lê Lợi, Phường Hoàng Văn Thụ, Thành phố Bắc Giang
Tỉnh Bắc Giang Thành Phố Bắc Giang 231150 Bưu cục cấp 3 HCC Bắc Giang Đường Quảng trường 3/2 Hoàng Văn Thụ, Phường Hoàng Văn Thụ, Thành phố Bắc Giang
Tỉnh Bắc Giang Huyện Lục Ngạn 233000 Bưu cục cấp 2 Lục Ngạn Khu Minh Khai, Thị Trấn Chũ, Huyện Lục Ngạn
Tỉnh Bắc Giang Huyện Lục Ngạn 233170 Bưu cục cấp 3 Biển Động Khu phố Biển, Xã Biển Động, Huyện Lục Ngạn
Tỉnh Bắc Giang Huyện Lục Ngạn 233650 Bưu cục cấp 3 Đình Kim Thôn Kim 1, Xã Phượng Sơn, Huyện Lục Ngạn
Tỉnh Bắc Giang Huyện Lục Ngạn 233400 Điểm BĐVHX Tân Sơn Thôn Phố Chợ, Xã Tân Sơn, Huyện Lục Ngạn
Tỉnh Bắc Giang Huyện Lục Ngạn 233080 Điểm BĐVHX Hồng Giang Khu phố Kép, Xã Hồng Giang, Huyện Lục Ngạn
Tỉnh Bắc Giang Huyện Lục Ngạn 233110 Bưu cục cấp 3 Phố Lim Thôn Lim, Xã Giáp Sơn, Huyện Lục Ngạn
Tỉnh Bắc Giang Huyện Lục Ngạn 233020 Điểm BĐVHX Nghĩa Hồ Thôn Trung Nghĩa, Xã Nghĩa Hồ, Huyện Lục Ngạn
Tỉnh Bắc Giang Huyện Lục Ngạn 233130 Điểm BĐVHX Phì Điền Thôn Cầu Chét, Xã Phì Điền, Huyện Lục Ngạn
Tỉnh Bắc Giang Huyện Lục Ngạn 233040 Điểm BĐVHX Tân Quang Thôn Sàng Nội, Xã Tân Quang, Huyện Lục Ngạn
Tỉnh Bắc Giang Huyện Lục Ngạn 233140 Điểm BĐVHX Tân Hoa Thôn Thanh Văn 1, Xã Tân Hoa, Huyện Lục Ngạn
Tỉnh Bắc Giang Huyện Lục Ngạn 233730 Điểm BĐVHX Tân Mộc Thôn Tân Giáo, Xã Tân Mộc, Huyện Lục Ngạn
Tỉnh Bắc Giang Huyện Lục Ngạn 233540 Điểm BĐVHX Qúi Sơn Thôn Hai Mới, Xã Quí Sơn, Huyện Lục Ngạn
Tỉnh Bắc Giang Huyện Lục Ngạn 233520 Điểm BĐVHX Kiên Lao Thôn Cống, Xã Kiên Lao, Huyện Lục Ngạn
Tỉnh Bắc Giang Huyện Lục Ngạn 233280 Điểm BĐVHX Thanh Hải Thôn Lai Cách, Xã Thanh Hải, Huyện Lục Ngạn
Tỉnh Bắc Giang Huyện Lục Ngạn 233430 Điểm BĐVHX Kiên Thành Thôn Bản Hạ, Xã Kiên Thành, Huyện Lục Ngạn
Tỉnh Bắc Giang Huyện Lục Ngạn 233610 Điểm BĐVHX Nam Dương Thôn Thủ Dương, Xã Nam Dương, Huyện Lục Ngạn
Tỉnh Bắc Giang Huyện Lục Ngạn 233260 Điểm BĐVHX Phong Vân Thôn Cầu Nhạc, Xã Phong Vân, Huyện Lục Ngạn
Tỉnh Bắc Giang Huyện Lục Ngạn 233630 Điểm BĐVHX Mỹ An Thôn Ngọc Nương, Xã Mỹ An, Huyện Lục Ngạn
Tỉnh Bắc Giang Huyện Lục Ngạn 233060 Điểm BĐVHX Đồng Cốc Thôn Phong Đào, Xã Đồng Cốc, Huyện Lục Ngạn
Tỉnh Bắc Giang Huyện Lục Ngạn 233680 Điểm BĐVHX Tân Lập Thôn Đồng Con 1, Xã Tân Lập, Huyện Lục Ngạn
Tỉnh Bắc Giang Huyện Lục Ngạn 233580 Điểm BĐVHX Phú Nhuận Thôn Quéo, Xã Phú Nhuận, Huyện Lục Ngạn
Tỉnh Bắc Giang Huyện Lục Ngạn 233710 Điểm BĐVHX Đèo Gia Thôn Ruồng, Xã Đèo Gia, Huyện Lục Ngạn
Tỉnh Bắc Giang Huyện Lục Ngạn 233190 Điểm BĐVHX Kim Sơn Thôn Tân Lập, Xã Kim Sơn, Huyện Lục Ngạn
Tỉnh Bắc Giang Huyện Lục Ngạn 233480 Điểm BĐVHX Cấm Sơn Thôn Bến, Xã Cấm Sơn, Huyện Lục Ngạn
Tỉnh Bắc Giang Huyện Lục Ngạn 233220 Điểm BĐVHX Phong Minh Thôn Cả, Xã Phong Minh, Huyện Lục Ngạn
Tỉnh Bắc Giang Huyện Lục Ngạn 233380 Điểm BĐVHX Hộ Đáp Thôn Đèo Trang, Xã Hộ Đáp, Huyện Lục Ngạn
Tỉnh Bắc Giang Huyện Lục Ngạn 233240 Điểm BĐVHX Xa Lý Thôn Xé, Xã Xa Lý, Huyện Lục Ngạn
Tỉnh Bắc Giang Huyện Lục Ngạn 233470 Điểm BĐVHX Sơn Hải Thôn Cầu Sắt, Xã Sơn Hải, Huyện Lục Ngạn
Tỉnh Bắc Giang Huyện Lục Ngạn 233490 Điểm BĐVHX Trù Hựu Thôn Hải Yên, Xã Trù Hựu, Huyện Lục Ngạn
Tỉnh Bắc Giang Huyện Lục Ngạn 233111 Điểm BĐVHX Giáp Sơn Thôn Hạ Long, Xã Giáp Sơn, Huyện Lục Ngạn
Tỉnh Bắc Giang Huyện Lục Ngạn 233340 Điểm BĐVHX Biên Sơn Thôn Hiệp Cát, Xã Biên Sơn, Huyện Lục Ngạn
Tỉnh Bắc Giang Huyện Lạng Giang 234000 Bưu cục cấp 2 Lạng Giang Khu phố Vôi, Thị Trấn Vôi, Huyện Lạng Giang
Tỉnh Bắc Giang Huyện Lạng Giang 234570 Bưu cục cấp 3 Kép Xóm Sậm, Thị trấn Kép, Huyện Lạng Giang
Tỉnh Bắc Giang Huyện Lạng Giang 234460 Bưu cục cấp 3 Phố Giỏ Khu phố Giỏ, Xã Tân Dĩnh, Huyện Lạng Giang
Tỉnh Bắc Giang Huyện Lạng Giang 234170 Bưu cục cấp 3 Quang Thịnh Thôn Cầu Đen, Xã Quang Thịnh, Huyện Lạng Giang
Tỉnh Bắc Giang Huyện Lạng Giang 234110 Điểm BĐVHX Hương Lạc Thôn 11 Xóm Tự, Xã Hương Lạc, Huyện Lạng Giang
Tỉnh Bắc Giang Huyện Lạng Giang 234270 Điểm BĐVHX Đào Mỹ Thôn Đồng Quang, Xã Đào Mỹ, Huyện Lạng Giang
Tỉnh Bắc Giang Huyện Lạng Giang 234190 Điểm BĐVHX An Hà Thôn 13 Phố Bằng, Xã An Hà, Huyện Lạng Giang
Tỉnh Bắc Giang Huyện Lạng Giang 234330 Điểm BĐVHX Dương Đức Thôn Chùa, Xã Dương Đức, Huyện Lạng Giang
Tỉnh Bắc Giang Huyện Lạng Giang 234380 Điểm BĐVHX Mỹ Thái Khu phố Triển, Xã Mỹ Thái, Huyện Lạng Giang
Tỉnh Bắc Giang Huyện Lạng Giang 234360 Điểm BĐVHX Phi Mô Thôn Phi Mô, Xã Phi Mô, Huyện Lạng Giang
Tỉnh Bắc Giang Huyện Lạng Giang 234400 Điểm BĐVHX Xương Lâm Thôn Nam Tiến, Xã Xương Lâm, Huyện Lạng Giang
Tỉnh Bắc Giang Huyện Lạng Giang 234500 Điểm BĐVHX Thái Đào Khu phố Thái Đào, Xã Thái Đào, Huyện Lạng Giang
Tỉnh Bắc Giang Huyện Lạng Giang 234250 Điểm BĐVHX Tiên Lục Thôn Giếng, Xã Tiên Lục, Huyện Lạng Giang
Tỉnh Bắc Giang Huyện Lạng Giang 234040 Điểm BĐVHX Tân Hưng Thôn Vĩnh Thịnh, Xã Tân Hưng, Huyện Lạng Giang
Tỉnh Bắc Giang Huyện Lạng Giang 234150 Điểm BĐVHX Tân Thịnh Thôn Đồng 1, Xã Tân Thịnh, Huyện Lạng Giang
Tỉnh Bắc Giang Huyện Lạng Giang 234210 Điểm BĐVHX Nghĩa Hòa Thôn Hạ, Xã Nghĩa Hoà, Huyện Lạng Giang
Tỉnh Bắc Giang Huyện Lạng Giang 234290 Điểm BĐVHX Nghĩa Hưng Làng Nùa Thôn 3, Xã Nghĩa Hưng, Huyện Lạng Giang
Tỉnh Bắc Giang Huyện Lạng Giang 234230 Điểm BĐVHX Tân Thanh Thôn Mải Hạ, Xã Tân Thanh, Huyện Lạng Giang
Tỉnh Bắc Giang Huyện Lạng Giang 234440 Điểm BĐVHX Xuân Hương Trại Phúc Mãn, Xã Xuân Hương, Huyện Lạng Giang
Tỉnh Bắc Giang Huyện Lạng Giang 234070 Điểm BĐVHX Hương Sơn Thôn Kép 11, Xã Hương Sơn, Huyện Lạng Giang
Tỉnh Bắc Giang Huyện Lạng Giang 234480 Điểm BĐVHX Đại Lâm Khu phố Đại Lâm, Xã Đại Lâm, Huyện Lạng Giang
Tỉnh Bắc Giang Huyện Lạng Giang 234560 Điểm BĐVHX Nông Trường Cam Thôn Trường Thịnh, Xã Quang Thịnh, Huyện Lạng Giang
Tỉnh Bắc Giang Huyện Lạng Giang 234020 Điểm BĐVHX Yên Mỹ Thôn Yên Vinh, Xã Yên Mỹ, Huyện Lạng Giang
Tỉnh Bắc Giang Huyện Lạng Giang 234171 Điểm BĐVHX Tân Lạc Thôn Tân Lạc, Xã Quang Thịnh, Huyện Lạng Giang
Tỉnh Bắc Giang Huyện Lạng Giang 234310 Điểm BĐVHX Mỹ Hà Thôn Trung Phố, Xã Mỹ Hà, Huyện Lạng Giang
Tỉnh Bắc Giang Huyện Lạng Giang 234473 Điểm BĐVHX Tam Sơn Thôn Tân Sơn, Xã Tân Dĩnh, Huyện Lạng Giang
Tỉnh Bắc Giang Huyện Lạng Giang 234011 Đại lý bưu điện Ngô Văn Lợi Khu phố Vôi, Thị Trấn Vôi, Huyện Lạng Giang
Tỉnh Bắc Giang Huyện Yên Thế 234700 Bưu cục cấp 2 Yên Thế Khu phố Hoàng Hoa Thám, Thị Trấn Cầu Gồ, Huyện Yên Thế
Tỉnh Bắc Giang Huyện Yên Thế 235080 Bưu cục cấp 3 Bố Hạ Khu phố Thống Nhất, Thị Trấn Bố Hạ, Huyện Yên Thế
Tỉnh Bắc Giang Huyện Yên Thế 234860 Bưu cục cấp 3 Mỏ Trạng Bản Mỏ Trạng, Xã Tam Tiến, Huyện Yên Thế
Tỉnh Bắc Giang Huyện Yên Thế 234890 Điểm BĐVHX Xuân Lương Thôn Làng Dưới, Xã Xuân Lương, Huyện Yên Thế
Tỉnh Bắc Giang Huyện Yên Thế 234810 Điểm BĐVHX Canh Nậu Bản Đồn, Xã Canh Nậu, Huyện Yên Thế
Tỉnh Bắc Giang Huyện Yên Thế 234861 Điểm BĐVHX Tam Tiến Bản Quỳnh Lâu, Xã Tam Tiến, Huyện Yên Thế
Tỉnh Bắc Giang Huyện Yên Thế 234770 Điểm BĐVHX Đồng Tiến Bản Trại Hạ, Xã Đồng Tiến, Huyện Yên Thế
Tỉnh Bắc Giang Huyện Yên Thế 234750 Điểm BĐVHX Đồng Vương Bản La Xa, Xã Đồng Vương, Huyện Yên Thế
Tỉnh Bắc Giang Huyện Yên Thế 234790 Điểm BĐVHX Tam Hiệp Thôn Yên Thế, Xã Tam Hiệp, Huyện Yên Thế
Tỉnh Bắc Giang Huyện Yên Thế 234920 Điểm BĐVHX Tân Hiệp Thôn Đồng Tâm, Xã Tân Hiệp, Huyện Yên Thế
Tỉnh Bắc Giang Huyện Yên Thế 234840 Điểm BĐVHX Tiến Thắng Thôn Tiến Thịnh, Xã Tiến Thắng, Huyện Yên Thế
Tỉnh Bắc Giang Huyện Yên Thế 234940 Điểm BĐVHX An Thượng Thôn Tân Vân, Xã An Thượng, Huyện Yên Thế
Tỉnh Bắc Giang Huyện Yên Thế 234960 Điểm BĐVHX Phồn Xương Thôn Phan, Xã Phồn Xương, Huyện Yên Thế
Tỉnh Bắc Giang Huyện Yên Thế 235110 Điểm BĐVHX Đồng Tâm Thôn Liên Cơ, Xã Đồng Tâm, Huyện Yên Thế
Tỉnh Bắc Giang Huyện Yên Thế 234720 Điểm BĐVHX Hồng Kỳ Thôn Trại Nhất, Xã Hồng Kỳ, Huyện Yên Thế
Tỉnh Bắc Giang Huyện Yên Thế 234980 Điểm BĐVHX Đồng Lạc Thôn Thiều, Xã Đồng Lạc, Huyện Yên Thế
Tỉnh Bắc Giang Huyện Yên Thế 235060 Điểm BĐVHX Tân Sỏi Thôn Phú Bản, Xã Tân Sỏi, Huyện Yên Thế
Tỉnh Bắc Giang Huyện Yên Thế 235090 Điểm BĐVHX Bố Hạ Thôn Đồng Quán, Xã Bố Hạ, Huyện Yên Thế
Tỉnh Bắc Giang Huyện Yên Thế 235000 Điểm BĐVHX Đồng Kỳ Thôn Cống Huyện, Xã Đồng Kỳ, Huyện Yên Thế
Tỉnh Bắc Giang Huyện Yên Thế 235040 Điểm BĐVHX Đông Sơn Thôn Đông Kênh, Xã Đông Sơn, Huyện Yên Thế
Tỉnh Bắc Giang Huyện Yên Thế 235020 Điểm BĐVHX Hương Vỹ Thôn Bo Non, Xã Hương Vĩ, Huyện Yên Thế
Tỉnh Bắc Giang Huyện Yên Thế 234730 Điểm BĐVHX Đồng Hưu Thôn Cổng Châu, Xã Đồng Hưu, Huyện Yên Thế
Tỉnh Bắc Giang Huyện Tân Yên 235300 Bưu cục cấp 2 Tân Yên Khu phố Hoàng Hoa Thám, Thị Trấn Cao Thượng, Huyện Tân Yên
Tỉnh Bắc Giang Huyện Tân Yên 235510 Bưu cục cấp 3 Nhã Nam Khu phố Tiến Thắng, Thị trấn Nhã Nam, Huyện Tân Yên
Tỉnh Bắc Giang Huyện Tân Yên 235570 Bưu cục cấp 3 Phúc Sơn Thôn Lữ Vân, Xã Phúc Sơn, Huyện Tân Yên
Tỉnh Bắc Giang Huyện Tân Yên 235780 Bưu cục cấp 3 Kim Tràng Đội 7 Hàng Cơm, Xã Việt Lập, Huyện Tân Yên
Tỉnh Bắc Giang Huyện Tân Yên 235880 Điểm BĐVHX Ngọc Vân Thị tứ Đình Thông, Xã Ngọc Vân, Huyện Tân Yên
Tỉnh Bắc Giang Huyện Tân Yên 235520 Điểm BĐVHX Đại Hóa Thôn Đọ 1, Xã Đại Hoá, Huyện Tân Yên
Tỉnh Bắc Giang Huyện Tân Yên 235450 Điểm BĐVHX An Dương Xóm Cầm, Xã An Dương, Huyện Tân Yên
Tỉnh Bắc Giang Huyện Tân Yên 235330 Điểm BĐVHX Cao Thượng Thôn Phố Bùi, Xã Cao Thượng, Huyện Tân Yên
Tỉnh Bắc Giang Huyện Tân Yên 235720 Điểm BĐVHX Cao Xá Thôn Hậu, Xã Cao Xá, Huyện Tân Yên
Tỉnh Bắc Giang Huyện Tân Yên 235350 Điểm BĐVHX Hợp Đức Thôn Lục Liễu Trên, Xã Hợp Đức, Huyện Tân Yên
Tỉnh Bắc Giang Huyện Tân Yên 235590 Điểm BĐVHX Lam Cốt Thôn Tân Lập, Xã Lam Cốt, Huyện Tân Yên
Tỉnh Bắc Giang Huyện Tân Yên 235550 Điểm BĐVHX Lan Giới Thôn Bãi Trại, Xã Lan Giới, Huyện Tân Yên
Tỉnh Bắc Giang Huyện Tân Yên 235760 Điểm BĐVHX Liên Chung Thôn Hậu, Xã Liên Chung, Huyện Tân Yên
Tỉnh Bắc Giang Huyện Tân Yên 235390 Điểm BĐVHX Liên Sơn Thôn Quân, Xã Liên Sơn, Huyện Tân Yên
Tỉnh Bắc Giang Huyện Tân Yên 235630 Điểm BĐVHX Ngọc Châu Thôn Tân Châu, Xã Ngọc Châu, Huyện Tân Yên
Tỉnh Bắc Giang Huyện Tân Yên 235810 Điểm BĐVHX Ngọc Lý Thôn Làng Đồng, Xã Ngọc Lý, Huyện Tân Yên
Tỉnh Bắc Giang Huyện Tân Yên 235830 Điểm BĐVHX Ngọc Thiện Thôn Tân Lập 1, Xã Ngọc Thiện, Huyện Tân Yên
Tỉnh Bắc Giang Huyện Tân Yên 235370 Điểm BĐVHX Phúc Hoà Thôn Phúc Lễ, Xã Phúc Hoà, Huyện Tân Yên
Tỉnh Bắc Giang Huyện Tân Yên 235480 Điểm BĐVHX Quang Tiến Thôn Cầu Đen, Xã Quang Tiến, Huyện Tân Yên
Tỉnh Bắc Giang Huyện Tân Yên 235660 Điểm BĐVHX Song Vân Thôn Đông Lai, Xã Song Vân, Huyện Tân Yên
Tỉnh Bắc Giang Huyện Tân Yên 235420 Điểm BĐVHX Tân Trung Thôn Đanh, Xã Tân Trung, Huyện Tân Yên
Tỉnh Bắc Giang Huyện Tân Yên 235680 Điểm BĐVHX Việt Ngọc Thôn Phú Thọ 1, Xã Việt Ngọc, Huyện Tân Yên
Tỉnh Bắc Giang Huyện Tân Yên 235959 Hòm thư Công cộng độc lập Thôn Bãi Ban, Xã Nhã Nam, Huyện Tân Yên
Tỉnh Bắc Giang Huyện Tân Yên 235930 Bưu cục cấp 3 Quảng Phúc Thôn Đường 284, Xã Quế Nham, Huyện Tân Yên
Tỉnh Bắc Giang Huyện Việt Yên 236100 Bưu cục cấp 2 Việt Yên Khu phố Ii, Thị Trấn Bích Động, Huyện Việt Yên
Tỉnh Bắc Giang Huyện Việt Yên 236350 Bưu cục cấp 3 Sen Hồ Phố Ga Sen Hồ, Xã Hoàng Ninh, Huyện Việt Yên
Tỉnh Bắc Giang Huyện Việt Yên 236220 Điểm BĐVHX Kè Tràng Xóm Chín, Xã Việt Tiến, Huyện Việt Yên
Tỉnh Bắc Giang Huyện Việt Yên 236310 Bưu cục cấp 3 Hồng Thái Xóm Bãi Bò, Xã Hồng Thái, Huyện Việt Yên
Tỉnh Bắc Giang Huyện Việt Yên 236430 Điểm BĐVHX Tam Tầng Thôn Tam Tầng, Xã Quang Châu, Huyện Việt Yên
Tỉnh Bắc Giang Huyện Việt Yên 236200 Điểm BĐVHX Thượng Lan Thôn Thượng, Xã Thượng Lan, Huyện Việt Yên
Tỉnh Bắc Giang Huyện Việt Yên 236140 Điểm BĐVHX Minh Đức Thôn Cầu Treo, Xã Minh Đức, Huyện Việt Yên
Tỉnh Bắc Giang Huyện Việt Yên 236120 Điểm BĐVHX Nghĩa Trung Thôn Tĩnh Lộc, Xã Nghĩa Trung, Huyện Việt Yên
Tỉnh Bắc Giang Huyện Việt Yên 236340 Điểm BĐVHX Tăng Tiến Thôn Chùa, Xã Tăng Tiến, Huyện Việt Yên
Tỉnh Bắc Giang Huyện Việt Yên 236450 Điểm BĐVHX Vân Hà Thôn Yên Viên, Xã Vân Hà, Huyện Việt Yên
Tỉnh Bắc Giang Huyện Việt Yên 236370 Điểm BĐVHX Ninh Sơn Thôn Phúc Ninh, Xã Ninh Sơn, Huyện Việt Yên
Tỉnh Bắc Giang Huyện Việt Yên 236410 Điểm BĐVHX Vân Trung Xóm 1, Xã Vân Trung, Huyện Việt Yên
Tỉnh Bắc Giang Huyện Việt Yên 236290 Điểm BĐVHX Trung Sơn Thôn Chợ Nhẫm, Xã Trung Sơn, Huyện Việt Yên
Tỉnh Bắc Giang Huyện Việt Yên 236240 Điểm BĐVHX Hương Mai Thôn Xuân Lạn, Xã Hương Mai, Huyện Việt Yên
Tỉnh Bắc Giang Huyện Việt Yên 236390 Điểm BĐVHX Tiên Sơn Thôn Hạ Lát, Xã Tiên Sơn, Huyện Việt Yên
Tỉnh Bắc Giang Huyện Việt Yên 236360 Điểm BĐVHX Quảng Minh Thôn Đình Cả, Xã Quảng Minh, Huyện Việt Yên
Tỉnh Bắc Giang Huyện Việt Yên 236270 Điểm BĐVHX Bích Sơn Thôn Vàng, Xã Bích Sơn, Huyện Việt Yên
Tỉnh Bắc Giang Huyện Việt Yên 236170 Điểm BĐVHX Tự Lạn Thôn Cầu, Xã Tự Lạn, Huyện Việt Yên
Tỉnh Bắc Giang Huyện Việt Yên 236355 Bưu cục cấp 3 KCN Đình Trám Thôn My Điền, Xã Hoàng Ninh, Huyện Việt Yên
Tỉnh Bắc Giang Huyện Việt Yên 236439 Hòm thư Công cộng độc lập Thôn Núi Hiểu, Xã Quang Châu, Huyện Việt Yên
Tỉnh Bắc Giang Huyện Hiệp Hòa 236600 Bưu cục cấp 2 Hiệp Hòa Khu 3, Thị Trấn Thắng, Huyện Hiệp Hoà
Tỉnh Bắc Giang Huyện Hiệp Hòa 236930 Bưu cục cấp 3 Phố Hoa Khu Phố Hoa, Xã Bắc Lý, Huyện Hiệp Hoà
Tỉnh Bắc Giang Huyện Hiệp Hòa 236790 Điểm BĐVHX Bách Nhẫn Thôn Bách Nhẫn, Xã Hùng Sơn, Huyện Hiệp Hoà
Tỉnh Bắc Giang Huyện Hiệp Hòa 236680 Điểm BĐVHX Gia Tư Thôn Bảo An, Xã Hoàng An, Huyện Hiệp Hoà
Tỉnh Bắc Giang Huyện Hiệp Hòa 236630 Điểm BĐVHX Hoàng Thanh Thôn Ngọc Lâm, Xã Hoàng Thanh, Huyện Hiệp Hoà
Tỉnh Bắc Giang Huyện Hiệp Hòa 236690 Điểm BĐVHX Thanh Vân Thôn Thanh Vân, Xã Thanh Vân, Huyện Hiệp Hoà
Tỉnh Bắc Giang Huyện Hiệp Hòa 236611 Điểm BĐVHX Ngọc Sơn Thôn Ngọc Thành 1, Xã Ngọc Sơn, Huyện Hiệp Hoà
Tỉnh Bắc Giang Huyện Hiệp Hòa 236900 Điểm BĐVHX Mai Trung Thôn Trung Hòa, Xã Mai Trung, Huyện Hiệp Hoà
Tỉnh Bắc Giang Huyện Hiệp Hòa 236760 Điểm BĐVHX Hòa Sơn Thôn Dậy, Xã Hoà Sơn, Huyện Hiệp Hoà
Tỉnh Bắc Giang Huyện Hiệp Hòa 236830 Điểm BĐVHX Thường Thắng Thôn Tân Hiệp, Xã Thường Thắng, Huyện Hiệp Hoà
Tỉnh Bắc Giang Huyện Hiệp Hòa 236810 Điểm BĐVHX Lương Phong Thôn Đông, Xã Lương Phong, Huyện Hiệp Hoà
Tỉnh Bắc Giang Huyện Hiệp Hòa 237030 Điểm BĐVHX Châu Minh Thôn Ngọ Xá, Xã Châu Minh, Huyện Hiệp Hoà
Tỉnh Bắc Giang Huyện Hiệp Hòa 236870 Điểm BĐVHX Danh Thắng Thôn Trung Phú, Xã Danh Thắng, Huyện Hiệp Hoà
Tỉnh Bắc Giang Huyện Hiệp Hòa 236850 Điểm BĐVHX Hợp Thịnh Thôn Gò Pháo, Xã Hợp Thịnh, Huyện Hiệp Hoà
Tỉnh Bắc Giang Huyện Hiệp Hòa 236740 Điểm BĐVHX Hoàng Vân Thôn Lạc Yên, Xã Hoàng Vân, Huyện Hiệp Hoà
Tỉnh Bắc Giang Huyện Hiệp Hòa 236660 Điểm BĐVHX Hoàng Lương Thôn Đồng Hoàng, Xã Hoàng Lương, Huyện Hiệp Hoà
Tỉnh Bắc Giang Huyện Hiệp Hòa 237040 Điểm BĐVHX Mai Đình Thôn Đông Trước, Xã Mai Đình, Huyện Hiệp Hoà
Tỉnh Bắc Giang Huyện Hiệp Hòa 236800 Điểm BĐVHX Quang Minh Thôn Hương Thịnh, Xã Quang Minh, Huyện Hiệp Hoà
Tỉnh Bắc Giang Huyện Hiệp Hòa 236860 Điểm BĐVHX Đại Thành Thôn Bảo Mản, Xã Đại Thành, Huyện Hiệp Hoà
Tỉnh Bắc Giang Huyện Hiệp Hòa 236880 Điểm BĐVHX Đoan Bái Thôn Tam Đồng, Xã Đoan Bái, Huyện Hiệp Hoà
Tỉnh Bắc Giang Huyện Hiệp Hòa 237010 Điểm BĐVHX Hương Lâm Thôn Đông Lâm, Xã Hương Lâm, Huyện Hiệp Hoà
Tỉnh Bắc Giang Huyện Hiệp Hòa 236750 Điểm BĐVHX Thái Sơn Thôn Giang Tân, Xã Thái Sơn, Huyện Hiệp Hoà
Tỉnh Bắc Giang Huyện Hiệp Hòa 236700 Điểm BĐVHX Đồng Tân Thôn Giang Đông, Xã Đồng Tân, Huyện Hiệp Hoà
Tỉnh Bắc Giang Huyện Hiệp Hòa 236920 Điểm BĐVHX Xuân Cẩm Thôn Cẩm Bào, Xã Xuân Cấm, Huyện Hiệp Hoà
Tỉnh Bắc Giang Huyện Hiệp Hòa 236791 Điểm BĐVHX Hùng Sơn Thôn Tân Sơn, Xã Hùng Sơn, Huyện Hiệp Hoà
Tỉnh Bắc Giang Huyện Hiệp Hòa 236980 Điểm BĐVHX Đông Lỗ Khu phố Lữ, Xã Đông Lỗ, Huyện Hiệp Hoà
Tỉnh Bắc Giang Huyện Hiệp Hòa 236734 Hòm thư Công cộng Độc lập Thôn Trung Đồng, Xã Đức Thắng, Huyện Hiệp Hoà
Tỉnh Bắc Giang Huyện Yên Dũng 237200 Bưu cục cấp 2 Yên Dũng Tiểu Khu 5, Thị Trấn Neo, Huyện Yên Dũng
Tỉnh Bắc Giang Huyện Yên Dũng 237350 Bưu cục cấp 3 Tân Dân Phố Tân An, Thị trấn Tân Dân, Huyện Yên Dũng
Tỉnh Bắc Giang Huyện Yên Dũng 237510 Điểm BĐVHX Nội Hoàng Thôn Trung, Xã Nội Hoàng, Huyện Yên Dũng
Tỉnh Bắc Giang Huyện Yên Dũng 237530 Điểm BĐVHX Yên Lư Thôn An Thái, Xã Yên Lư, Huyện Yên Dũng
Tỉnh Bắc Giang Huyện Yên Dũng 237430 Điểm BĐVHX Nham Sơn Thôn Minh Phượng, Xã Nham Sơn, Huyện Yên Dũng
Tỉnh Bắc Giang Huyện Yên Dũng 237220 Điểm BĐVHX Cảnh Thụy Xóm 7, Xã Cảnh Thụy, Huyện Yên Dũng
Tỉnh Bắc Giang Huyện Yên Dũng 237560 Điểm BĐVHX Tư Mại Thôn Bắc Am, Xã Tư Mại, Huyện Yên Dũng
Tỉnh Bắc Giang Huyện Yên Dũng 237610 Điểm BĐVHX Đồng Phúc Thôn Việt Thắng, Xã Đồng Phúc, Huyện Yên Dũng
Tỉnh Bắc Giang Huyện Yên Dũng 237320 Điểm BĐVHX Xuân Phú Thôn Đông Phú, Xã Xuân Phú, Huyện Yên Dũng
Tỉnh Bắc Giang Huyện Yên Dũng 237280 Điểm BĐVHX Lãng Sơn Thôn Đông Thượng, Xã Lãng Sơn, Huyện Yên Dũng
Tỉnh Bắc Giang Huyện Yên Dũng 237580 Điểm BĐVHX Thắng Cương Thôn Phấn Lôi, Xã Thắng Cương, Huyện Yên Dũng
Tỉnh Bắc Giang Huyện Yên Dũng 237380 Điểm BĐVHX Tân Liễu Thôn Tân Độ, Xã Tân Liễu, Huyện Yên Dũng
Tỉnh Bắc Giang Huyện Yên Dũng 237340 Điểm BĐVHX Quỳnh Sơn Thôn Tân Sơn, Xã Quỳnh Sơn, Huyện Yên Dũng
Tỉnh Bắc Giang Huyện Yên Dũng 237490 Điểm BĐVHX Tiền Phong Thôn Yên Sơn, Xã Tiền Phong, Huyện Yên Dũng
Tỉnh Bắc Giang Huyện Yên Dũng 237370 Điểm BĐVHX Lão Hộ Thôn Toàn Thắng, Xã Lão Hộ, Huyện Yên Dũng
Tỉnh Bắc Giang Huyện Yên Dũng 237240 Điểm BĐVHX Tiến Dũng Thôn Ninh Xuyên, Xã Tiến Dũng, Huyện Yên Dũng
Tỉnh Bắc Giang Huyện Yên Dũng 237260 Điểm BĐVHX Đức Giang Thôn Mồ, Xã Đức Giang, Huyện Yên Dũng
Tỉnh Bắc Giang Huyện Yên Dũng 237390 Điểm BĐVHX Hương Gián Xóm Hấn, Xã Hương Gián, Huyện Yên Dũng
Tỉnh Bắc Giang Huyện Yên Dũng 237300 Điểm BĐVHX Trí Yên Thôn Nam Thành, Xã Trí Yên, Huyện Yên Dũng
Tỉnh Bắc Giang Huyện Yên Dũng 237590 Điểm BĐVHX Đồng Việt Xóm Bè, Xã Đồng Việt, Huyện Yên Dũng
Tỉnh Bắc Giang Huyện Yên Dũng 237345 Bưu cục cấp 3 Chợ Quỳnh Thôn Tân Sơn, Xã Quỳnh Sơn, Huyện Yên Dũng
Tỉnh Bắc Giang Huyện Yên Dũng 237274 Bưu cục cấp 3 Thanh Vân Thôn Thanh Vân, Xã Đức Giang, Huyện Yên Dũng
Tỉnh Bắc Giang Huyện Yên Dũng 237210 Bưu cục cấp 3 Nham Biền Tiểu Khu 1, Thị Trấn Neo, Huyện Yên Dũng
Tỉnh Bắc Giang Huyện Yên Dũng 237352 Hòm thư Công cộng độc lập Thôn Kim Xuyên, Xã Tân An, Huyện Yên Dũng

Như vậy Show.vn đã giới thiệu tới các bạn bài viết: MÃ ZIP CODE TỈNH BẮC GIANG. Hi Vọng những kiến thức Show.vn Mang lại hữu ích cho các bạn trong công việc cũng như cuộc sống!

Mọi góp ý, phản ánh xin vui lòng liên hệ Show.vn theo hotline: 0933 829 407 hoặc thông qua Fanpage Show của chúng tôi

Rate this post
Continue Reading

Zipcode

Mã Zip Code – Postal Code Tỉnh AN GIANG

Published

on

By

Theo bản cập nhật mới nhất, MÃ ZIP CODE TỈNH AN GIANG  LÀ 880000. Dưới đây là bản tổng hợp zip code của các bưu cục trên toàn tỉnh An Giang do Show.vn sưu tầm từ các nguồn khác nhau.

Danh sách các bưu cục được sắp xếp theo từng huyện, thị xã, thành phố để dễ dàng tra cứu mã bưu điện với độ chính xác cao đáp ứng mọi nhu cầu của bạn…

MÃ ZIP CODE TỈNH AN GIANG

TỈNH/ THÀNH PHỐ HUYỆN/THÀNH PHỐ/THỊ XÃ ZIP CODE BƯU CỤC ĐỊA CHỈ
Tỉnh An Giang Huyện Thoại Sơn 884600 Bưu cục cấp 2 Thoại Sơn Sô´352 tổ 8, Đường Nguyễn Huệ, Thị Trấn Núi Sập, Huyện Thoại Sơn
Tỉnh An Giang Huyện Thoại Sơn 884770 Bưu cục cấp 3 Vọng Thê Sô´tổ 13, Ấp Tân Hiệp A, Thị trấn Óc Eo, Huyện Thoại Sơn
Tỉnh An Giang Huyện Thoại Sơn 884670 Bưu cục cấp 3 Phú Hòa Ấp Phú Hữu, Thị trấn Phú Hoà, Huyện Thoại Sơn
Tỉnh An Giang Huyện Thoại Sơn 884700 Điểm BĐVHX Vĩnh Trạch Sô´tổ 12, Ấp Tây Bình, Xã Vĩnh Trạch, Huyện Thoại Sơn
Tỉnh An Giang Huyện Thoại Sơn 884720 Điểm BĐVHX Vĩnh Khánh Sô´tổ 11, Ấp Vĩnh Thành, Xã Vĩnh Khánh, Huyện Thoại Sơn
Tỉnh An Giang Huyện Thoại Sơn 884730 Điểm BĐVHX Tây Phú Sô´tổ 10, Ấp Phú Thuận, Xã Tây Phú, Huyện Thoại Sơn
Tỉnh An Giang Huyện Thoại Sơn 884740 Điểm BĐVHX Vĩnh Chánh Sô´tổ 5, Ấp Đông An, Xã Vĩnh Chánh, Huyện Thoại Sơn
Tỉnh An Giang Huyện Thoại Sơn 884780 Điểm BĐVHX Vọng Đông Sô´tổ 5, Ấp Sơn Tân, Xã Vọng Đông, Huyện Thoại Sơn
Tỉnh An Giang Huyện Thoại Sơn 884660 Điểm BĐVHX Định Thành Sô´tổ 11, Ấp Hòa Thành, Xã Định Thành, Huyện Thoại Sơn
Tỉnh An Giang Huyện Thoại Sơn 884800 Điểm BĐVHX Định Mỹ Sô´tổ 8, Ấp Phú Hữu, Xã Định Mỹ, Huyện Thoại Sơn
Tỉnh An Giang Huyện Thoại Sơn 884810 Điểm BĐVHX Mỹ Phú Đông Ấp Tân Mỹ, Xã Mỹ Phú Đông, Huyện Thoại Sơn
Tỉnh An Giang Huyện Thoại Sơn 884820 Điểm BĐVHX Vĩnh Phú Sô´tổ 14, Ấp Trung Phú 2, Xã Vĩnh Phú, Huyện Thoại Sơn
Tỉnh An Giang Huyện Thoại Sơn 884750 Điểm BĐVHX Thoại Giang Sô´tổ 10, Ấp Trung Bình, Xã Thoại Giang, Huyện Thoại Sơn
Tỉnh An Giang Huyện Thoại Sơn 884833 Hòm thư Công cộng số 17 Ấp Phú An, Xã An Bình, Huyện Thoại Sơn
Tỉnh An Giang Huyện Thoại Sơn 884765 Hòm thư Công cộng số 18 Ấp Bình Thành, Xã Bình Thành, Huyện Thoại Sơn
Tỉnh An Giang Huyện Thoại Sơn 884694 Hòm thư Công cộng số 19 Ấp Kinh Đào, Xã Phú Thuận, Huyện Thoại Sơn
Tỉnh An Giang Huyện Thoại Sơn 884794 Hòm thư Công cộng số 20 Ấp Tân Vọng, Xã Vọng Thê, Huyện Thoại Sơn
Tỉnh An Giang Huyện Tri Tôn 884300 Bưu cục cấp 2 Tri Tôn Sô´140, Đường Trần Hưng Đạo, Thị trấn Tri Tôn, Huyện Tri Tôn
Tỉnh An Giang Huyện Tri Tôn 884370 Điểm BĐVHX Ba Chúc Khóm An Hòa B, Thị trấn Ba Chúc, Huyện Tri Tôn
Tỉnh An Giang Huyện Tri Tôn 884390 Điểm BĐVHX Cô Tô Ấp Tô Bình, Xã Cô Tô, Huyện Tri Tôn
Tỉnh An Giang Huyện Tri Tôn 884440 Điểm BĐVHX Tà Đảnh Sô´tổ 1, Ấp Tân Bình, Xã Tà Đảnh, Huyện Tri Tôn
Tỉnh An Giang Huyện Tri Tôn 884430 Điểm BĐVHX Ô Lâm Sô´tổ 12, Ấp Phước Lộc, Xã Ô Lâm, Huyện Tri Tôn
Tỉnh An Giang Huyện Tri Tôn 884450 Điểm BĐVHX An Tức Sô´tổ 31, Ấp Ninh Hòa, Xã An Tức, Huyện Tri Tôn
Tỉnh An Giang Huyện Tri Tôn 884470 Điểm BĐVHX Lê Trì Sô´tổ 1, Ấp An Thạnh, Xã Lê Trì, Huyện Tri Tôn
Tỉnh An Giang Huyện Tri Tôn 884460 Điểm BĐVHX Tân Tuyến Sô´tổ 1, Ấp Tân Bình, Xã Tân Tuyến, Huyện Tri Tôn
Tỉnh An Giang Huyện Tri Tôn 884401 Điểm BĐVHX Lương Phi Sô´tổ 2, Ấp An Nhơn, Xã Lương Phi, Huyện Tri Tôn
Tỉnh An Giang Huyện Tri Tôn 884371 Điểm BĐVHX Ba Chúc Khóm An Hòa B, Thị trấn Ba Chúc, Huyện Tri Tôn
Tỉnh An Giang Huyện Tri Tôn 884340 Điểm BĐVHX Núi Tô Sô´tổ 19, Ấp Tô Thuận, Xã Núi Tô, Huyện Tri Tôn
Tỉnh An Giang Huyện Tri Tôn 884490 Điểm BĐVHX Vĩnh Gia Ấp Vĩnh Cầu, Xã Vĩnh Gia, Huyện Tri Tôn
Tỉnh An Giang Huyện Tri Tôn 884420 Điểm BĐVHX Lương An Trà Sô´tổ 10, Ấp Giồng Cát, Xã Lương An Trà, Huyện Tri Tôn
Tỉnh An Giang Huyện Tri Tôn 884480 Điểm BĐVHX Lạc Quới Ấp Vĩnh Thuận, Xã Lạc Qưới, Huyện Tri Tôn
Tỉnh An Giang Huyện Tri Tôn 884362 Hòm thư Công cộng số 25 Ấp An Lộc, Xã Châu Lăng, Huyện Tri Tôn
Tỉnh An Giang Huyện Tri Tôn 884504 Hòm thư Công cộng số 26 Ấp Vĩnh Lợi, Xã Vĩnh Phước, Huyện Tri Tôn
Tỉnh An Giang Huyện Tịnh Biên 884000 Bưu cục cấp 2 Tịnh Biên Sô´tổ 7, Khóm Trà Sư, Thị Trấn Nhà Bàng, Huyện Tịnh Biên
Tỉnh An Giang Huyện Tịnh Biên 884070 Bưu cục cấp 3 Chi Lăng Sô´tổ 12, Khóm I, Thị Trấn Chi Lăng, Huyện Tịnh Biên
Tỉnh An Giang Huyện Tịnh Biên 884030 Bưu cục cấp 3 Xuân Tô Sô´tổ 17, Ấp Xuân Hòa, Thị Trấn Tịnh Biên, Huyện Tịnh Biên
Tỉnh An Giang Huyện Tịnh Biên 884150 Điểm BĐVHX Thới Sơn Sô´tổ 1, Ấp Sơn Tây, Xã Thới Sơn, Huyện Tịnh Biên
Tỉnh An Giang Huyện Tịnh Biên 884130 Điểm BĐVHX An Phú Sô´tổ 09, Ấp Phú Hòa, Xã An Phú, Huyện Tịnh Biên
Tỉnh An Giang Huyện Tịnh Biên 884100 Điểm BĐVHX An Hảo Sô´tổ 6, Ấp An Hòa, Xã An Hảo, Huyện Tịnh Biên
Tỉnh An Giang Huyện Tịnh Biên 884020 Điểm BĐVHX Nhơn Hưng Sô´tổ 15, Ấp Tây Hưng, Xã Nhơn Hưng, Huyện Tịnh Biên
Tỉnh An Giang Huyện Tịnh Biên 884140 Điểm BĐVHX An Cư Sô´tổ 10, Ấp Phô Thi, Xã An Cư, Huyện Tịnh Biên
Tỉnh An Giang Huyện Tịnh Biên 884160 Điểm BĐVHX Núi Voi Sô´tổ 2, Ấp Núi Voi, Xã Núi Voi, Huyện Tịnh Biên
Tỉnh An Giang Huyện Tịnh Biên 884090 Điểm BĐVHX Tân Lợi Sô´tổ 06, Ấp Tân Long, Xã Tân Lợi, Huyện Tịnh Biên
Tỉnh An Giang Huyện Tịnh Biên 884050 Điểm BĐVHX Văn Giáo Sô´tổ 08, Ấp Mằng Rò, Xã Văn Giáo, Huyện Tịnh Biên
Tỉnh An Giang Huyện Tịnh Biên 884043 Hòm thư Công cộng số 21 Ấp Tân Biên, Xã An Nông, Huyện Tịnh Biên
Tỉnh An Giang Huyện Tịnh Biên 884124 Hòm thư Công cộng số 22 Ấp Tân Thành, Xã Tân Lập, Huyện Tịnh Biên
Tỉnh An Giang Huyện Tịnh Biên 884039 Hòm thư Công cộng số 23 Ấp Xuân Hòa, Thị Trấn Tịnh Biên, Huyện Tịnh Biên
Tỉnh An Giang Huyện Tịnh Biên 884065 Hòm thư Công cộng số 24 Ấp Vĩnh Tây, Xã Vĩnh Trung, Huyện Tịnh Biên
Tỉnh An Giang Huyện An Phú 883700 Bưu cục cấp 2 An Phú Đường Thoại Ngọc Hầu, Thị Trấn An Phú, Huyện An Phú
Tỉnh An Giang Huyện An Phú 883730 Bưu cục cấp 3 Quốc Thái Sô´tổ 20, Ấp Đồng Ky, Xã Quốc Thái, Huyện An Phú
Tỉnh An Giang Huyện An Phú 883830 Điểm BĐVHX Vĩnh Hội Đông Sô´tổ 8, Ấp Vĩnh Hội, Xã Vĩnh Hội Đông, Huyện An Phú
Tỉnh An Giang Huyện An Phú 883720 Điểm BĐVHX Khánh An Sô´tổ 5, Ấp An Hòa, Xã Khánh An, Huyện An Phú
Tỉnh An Giang Huyện An Phú 883770 Điểm BĐVHX Vĩnh Lộc Sô´tổ 32, Ấp Vĩnh Phước, Xã Vĩnh Lộc, Huyện An Phú
Tỉnh An Giang Huyện An Phú 883800 Điểm BĐVHX Phú Hữu Sô´tổ 2, Ấp Phú Thạnh, Xã Phú Hữu, Huyện An Phú
Tỉnh An Giang Huyện An Phú 883820 Điểm BĐVHX Phú Hội Sô´tổ 22, Ấp Phú Nhơn, Xã Phú Hội, Huyện An Phú
Tỉnh An Giang Huyện An Phú 883850 Điểm BĐVHX Vĩnh Trường Sô´tổ 43, Ấp Vĩnh Nghĩa, Xã Vĩnh Trường, Huyện An Phú
Tỉnh An Giang Huyện An Phú 883740 Điểm BĐVHX Vĩnh Hậu Sô´tổ 3, Ấp Vĩnh Thuấn, Xã Vĩnh Hậu, Huyện An Phú
Tỉnh An Giang Huyện An Phú 883860 Điểm BĐVHX Phước Hưng Sô´tổ 14, Ấp Phước Thạnh, Xã Phước Hưng, Huyện An Phú
Tỉnh An Giang Huyện An Phú 883760 Điểm BĐVHX Đa Phước Sô´tổ 1, Ấp Hà Bao 2, Xã Đa Phước, Huyện An Phú
Tỉnh An Giang Huyện An Phú 883750 Điểm BĐVHX Nhơn Hội Sô´tổ 33, Ấp Tắc Trúc, Xã Nhơn Hội, Huyện An Phú
Tỉnh An Giang Huyện An Phú 883880 Bưu cục cấp 3 Long Bình Ấp Tân Bình, Thị Trấn Long Bình, Huyện An Phú
Tỉnh An Giang Huyện An Phú 883881 Điểm BĐVHX Khánh Bình Sô´tổ 2, Ấp Tân Bình, Thị Trấn Long Bình, Huyện An Phú
Tỉnh An Giang Huyện An Phú 883777 Điểm BĐVHX Phú Lộc Sô´tổ 13, Ấp Phú Yên, Xã Vĩnh Lộc, Huyện An Phú
Tỉnh An Giang Huyện An Phú 883786 Hòm thư Công cộng hộp thư số 1 Ấp Sa Tô, Xã Khánh Bình, Huyện An Phú
Tỉnh An Giang Thị Xã Tân Châu 883400 Bưu cục cấp 2 Tân Châu Sô´46 tổ 26, Đường Thoại Ngọc Hầu, Phường Long Thạnh, Thị xã Tân Châu
Tỉnh An Giang Thị Xã Tân Châu 883560 Điểm BĐVHX Tân An Sô´tổ 5, Ấp Tân Phú B, Xã Tân An, Thị xã Tân Châu
Tỉnh An Giang Thị Xã Tân Châu 883540 Điểm BĐVHX Long An Sô´tổ 3, Ấp Long Hòa, Xã Long An, Thị xã Tân Châu
Tỉnh An Giang Thị Xã Tân Châu 883580 Điểm BĐVHX Vĩnh Hòa Sô´tổ 5, Ấp Vĩnh Thạnh B, Xã Vĩnh Hoà, Thị xã Tân Châu
Tỉnh An Giang Thị Xã Tân Châu 883600 Điểm BĐVHX Vĩnh Xương Sô´tổ 14, Ấp 2, Xã Vĩnh Xương, Thị xã Tân Châu
Tỉnh An Giang Thị Xã Tân Châu 883500 Điểm BĐVHX Long Phú Sô´tổ 9, Ấp Long An B, Phường Long Phú, Thị xã Tân Châu
Tỉnh An Giang Thị Xã Tân Châu 883510 Điểm BĐVHX Phú Vĩnh Sô´tổ 1, Ấp Phú An A, Xã Phú Vĩnh, Thị xã Tân Châu
Tỉnh An Giang Thị Xã Tân Châu 883520 Điểm BĐVHX Lê Chánh Sô´tổ 1, Ấp Phú Hữu I, Xã Lê Chánh, Thị xã Tân Châu
Tỉnh An Giang Thị Xã Tân Châu 883530 Điểm BĐVHX Châu Phong Sô´tổ 14, Ấp Vĩnh Tường II, Xã Châu Phong, Thị xã Tân Châu
Tỉnh An Giang Thị Xã Tân Châu 882630 Điểm BĐVHX Long Sơn Sô´tổ 2, Ấp Long Hưng 2, Xã Long Sơn , Thị xã Tân Châu
Tỉnh An Giang Thị Xã Tân Châu 883537 Điểm BĐVHX Phú Hiệp Sô´tổ 3, Ấp Hòa Long, Xã Châu Phong, Thị xã Tân Châu
Tỉnh An Giang Thị Xã Tân Châu 883595 Hòm thư Công cộng số 15 Ấp Phú Yên, Xã Phú Lộc, Thị xã Tân Châu
Tỉnh An Giang Thị Xã Tân Châu 883636 Hòm thư Công cộng số 16 Ấp Tân Phú, Xã Tân Thạnh, Thị xã Tân Châu
Tỉnh An Giang Thị Xã Châu Đốc 883000 Bưu cục cấp 2 Châu Đốc Sô´73, Đường Lê Lợi, Phường Châu Phú B, Thị xã Châu Đốc
Tỉnh An Giang Thị Xã Châu Đốc 883190 Bưu cục cấp 3 Núi Sam Khóm Vĩnh Đông 1, Phường Núi Sam, Thị xã Châu Đốc
Tỉnh An Giang Thị Xã Châu Đốc 883170 Bưu cục cấp 3 Châu Long Đường Tôn Đức Thắng, Phường Vĩnh Mỹ, Thị xã Châu Đốc
Tỉnh An Giang Thị Xã Châu Đốc 883001 Điểm BĐVHX Châu Phú A Khóm 8, Phường Châu Phú A, Thị xã Châu Đốc
Tỉnh An Giang Thị Xã Châu Đốc 883100 Điểm BĐVHX Châu Phú B Đường Quốc Lộ 91, Phường Châu Phú B, Thị xã Châu Đốc
Tỉnh An Giang Thị Xã Châu Đốc 883230 Điểm BĐVHX Vĩnh Ngươn Ấp Vĩnh Chánh 2, Xã Vĩnh Ngươn, Thị xã Châu Đốc
Tỉnh An Giang Thị Xã Châu Đốc 883079 Hòm thư Công cộng số 2 Đường Trần Hưng Đạo, Phường Châu Phú A, Thị xã Châu Đốc
Tỉnh An Giang Thị Xã Châu Đốc 883157 Hòm thư Công cộng hộp thư số 3 Đường Thủ Khoa Huân, Phường Châu Phú B, Thị xã Châu Đốc
Tỉnh An Giang Thị Xã Châu Đốc 883158 Hòm thư Công cộng hộp thư số 4 Đường Thủ Khoa Huân, Phường Châu Phú B, Thị xã Châu Đốc
Tỉnh An Giang Thị Xã Châu Đốc 883244 Hòm thư Công cộng hộp thư số 5 Ấp Mỹ Thuận, Xã Vĩnh Châu, Thị xã Châu Đốc
Tỉnh An Giang Thị Xã Châu Đốc 883225 Hòm thư Công cộng hộp thư số 6 Ấp Vĩnh Khánh 2, Xã Vĩnh Tế, Thị xã Châu Đốc
Tỉnh An Giang Thị Xã Châu Đốc 883245 Điểm BĐVHX Vĩnh Châu Ấp Mỹ Thuận, Xã Vĩnh Châu, Thị xã Châu Đốc
Tỉnh An Giang Huyện Châu Phú 882800 Bưu cục cấp 2 Châu Phú Sô´327, Ấp Vĩnh Lộc, Thị Trấn Cái Dầu, Huyện Châu Phú
Tỉnh An Giang Huyện Châu Phú 882801 Điểm BĐVHX Cái Dầu Sô´tổ 24, Ấp Vĩnh Phúc, Thị Trấn Cái Dầu, Huyện Châu Phú
Tỉnh An Giang Huyện Châu Phú 882870 Điểm BĐVHX Mỹ Phú Sô´tổ 16, Ấp Mỹ Hưng, Xã Mỹ Phú, Huyện Châu Phú
Tỉnh An Giang Huyện Châu Phú 882950 Điểm BĐVHX Bình Thủy Sô´tổ 19, Ấp Bình Hòa, Xã Bình Thuỷ, Huyện Châu Phú
Tỉnh An Giang Huyện Châu Phú 882930 Điểm BĐVHX Bình Mỹ Sô´tổ 13, Ấp Bình Hưng 1, Xã Bình Mỹ, Huyện Châu Phú
Tỉnh An Giang Huyện Châu Phú 882880 Điểm BĐVHX Mỹ Đức Sô´tổ 01, Ấp Mỹ Thiện, Xã Mỹ Đức, Huyện Châu Phú
Tỉnh An Giang Huyện Châu Phú 882910 Điểm BĐVHX Bình Chánh Sô´tổ 4, Ấp Bình Thạnh, Xã Bình Chánh, Huyện Châu Phú
Tỉnh An Giang Huyện Châu Phú 882920 Điểm BĐVHX Bình Phú Sô´tổ 13, Ấp Bình Đức, Xã Bình Phú, Huyện Châu Phú
Tỉnh An Giang Huyện Châu Phú 882840 Điểm BĐVHX Ô Long Vỹ Sô´tổ 04, Ấp Long An, Xã Ô Long Vĩ, Huyện Châu Phú
Tỉnh An Giang Huyện Châu Phú 882850 Điểm BĐVHX Thạnh Mỹ Tây Sô´tổ 5, Ấp Bờ Dâu, Xã Thạnh Mỹ Tây, Huyện Châu Phú
Tỉnh An Giang Huyện Châu Phú 882820 Điểm BĐVHX Vĩnh Thạnh Trung Sô´tổ 20, Ấp Vĩnh Thuận, Xã Vĩnh Thạnh Trung, Huyện Châu Phú
Tỉnh An Giang Huyện Châu Phú 882860 Điểm BĐVHX Đào Hữu Cảnh Sô´tổ 06, Ấp Hưng Thới, Xã Đào Hữu Cảnh, Huyện Châu Phú
Tỉnh An Giang Huyện Châu Phú 882907 Hòm thư Công cộng hộp thư số 7 Ấp Bình Chánh, Xã Bình Long, Huyện Châu Phú
Tỉnh An Giang Huyện Châu Phú 884913 Hòm thư Công cộng hộp thư số 8 Ấp Khánh Hòa, Xã Khánh Hòa, Huyện Châu Phú
Tỉnh An Giang Huyện Phú Tân 882500 Bưu cục cấp 2 Phú Tân Ấp Trung Hòa, Xã Tân Trung, Huyện Phú Tân
Tỉnh An Giang Huyện Phú Tân 882670 Điểm BĐVHX Chợ Vàm Sô´tổ 10, Ấp Phú Vinh, Thị trấn Chợ Vàm, Huyện Phú Tân
Tỉnh An Giang Huyện Phú Tân 882650 Điểm BĐVHX Phú Thọ Sô´tổ 42, Ấp Phú Mỹ Thượng, Xã Phú Thọ, Huyện Phú Tân
Tỉnh An Giang Huyện Phú Tân 882610 Điểm BĐVHX Phú Lâm Sô´tổ 7, Ấp Phú Lợi, Xã Phú Lâm, Huyện Phú Tân
Tỉnh An Giang Huyện Phú Tân 882540 Điểm BĐVHX Tân Hòa Sô´tổ 1, Ấp Hậu Giang 1, Xã Tân Hoà, Huyện Phú Tân
Tỉnh An Giang Huyện Phú Tân 882660 Điểm BĐVHX Phú An Sô´tổ 2, Ấp Phú Quới, Xã Phú An, Huyện Phú Tân
Tỉnh An Giang Huyện Phú Tân 882590 Điểm BĐVHX Phú Hưng Sô´tổ 4, Ấp Hưng Thới 1, Xã Phú Hưng, Huyện Phú Tân
Tỉnh An Giang Huyện Phú Tân 882570 Điểm BĐVHX Phú Long Sô´tổ 1, Ấp Phú Đông, Xã Phú Long, Huyện Phú Tân
Tỉnh An Giang Huyện Phú Tân 882560 Điểm BĐVHX Phú Thành Sô´tổ 7, Ấp Phú Thượng, Xã Phú Thành, Huyện Phú Tân
Tỉnh An Giang Huyện Phú Tân 882550 Điểm BĐVHX Phú Bình Sô´tổ 3, Ấp Bình Phú 2, Xã Phú Bình, Huyện Phú Tân
Tỉnh An Giang Huyện Phú Tân 882680 Điểm BĐVHX Hiệp Xương Sô´tổ 14, Ấp Hiệp Hòa, Xã Hiệp Xương, Huyện Phú Tân
Tỉnh An Giang Huyện Phú Tân 882620 Điểm BĐVHX Phú Xuân Sô´tổ 8, Ấp Phú Đông, Xã Phú Xuân , Huyện Phú Tân
Tỉnh An Giang Huyện Phú Tân 882580 Điểm BĐVHX Hòa Lạc Sô´tổ 8, Ấp Hòa Bình 2, Xã Hoà Lạc, Huyện Phú Tân
Tỉnh An Giang Huyện Phú Tân 882690 Điểm BĐVHX Bình Thạnh Đông Sô´tổ 9, Ấp Bình Trung 2, Xã Bình Thạnh Đông, Huyện Phú Tân
Tỉnh An Giang Huyện Phú Tân 882704 Hòm thư Công cộng số 11 Ấp Long Hòa 2, Xã Long Hòa, Huyện Phú Tân
Tỉnh An Giang Huyện Phú Tân 882527 Hòm thư Công cộng số 12 Ấp Châu Giang, Xã Phú Hiệp, Huyện Phú Tân
Tỉnh An Giang Huyện Phú Tân 882741 Hòm thư Công cộng số 13 Ấp Phú Cường A, Xã Phú Thạnh , Huyện Phú Tân
Tỉnh An Giang Huyện Phú Tân 882717 Hòm thư Công cộng số 14 Ấp Trung Hòa, Xã Tân Trung, Huyện Phú Tân
Tỉnh An Giang Huyện Châu Thành 882200 Bưu cục cấp 2 Châu Thành Sô´QL 91, Ấp Hòa Phú III, Thị Trấn An Châu, Huyện Châu Thành
Tỉnh An Giang Huyện Châu Thành 882230 Điểm BĐVHX Bình Hòa Sô´tổ 20, Ấp Phú Hòa II, Xã Bình Hoà, Huyện Châu Thành
Tỉnh An Giang Huyện Châu Thành 882310 Điểm BĐVHX An Hòa Ấp An Hòa, Xã An Hòa, Huyện Châu Thành
Tỉnh An Giang Huyện Châu Thành 882250 Điểm BĐVHX Bình Thạnh Ấp Thạnh Hòa, Xã Bình Thạnh, Huyện Châu Thành
Tỉnh An Giang Huyện Châu Thành 882270 Điểm BĐVHX Cần Đăng Sô´tổ 13, Ấp Cần Thạnh, Xã Cần Đăng, Huyện Châu Thành
Tỉnh An Giang Huyện Châu Thành 882350 Điểm BĐVHX Vĩnh An Ấp Vĩnh Qưới, Xã Vĩnh An, Huyện Châu Thành
Tỉnh An Giang Huyện Châu Thành 882360 Điểm BĐVHX Vĩnh Nhuận Ấp Vĩnh Thuận, Xã Vĩnh Nhuận, Huyện Châu Thành
Tỉnh An Giang Huyện Châu Thành 882320 Điểm BĐVHX Vĩnh Lợi Ấp Hòa Lợi 2, Xã Vĩnh Lợi, Huyện Châu Thành
Tỉnh An Giang Huyện Châu Thành 882300 Điểm BĐVHX Vĩnh Thành Ấp Trung Thành, Xã Vĩnh Thành, Huyện Châu Thành
Tỉnh An Giang Huyện Châu Thành 882330 Điểm BĐVHX Vĩnh Hanh Ấp Vĩnh Thuận, Xã Vĩnh Hanh, Huyện Châu Thành
Tỉnh An Giang Huyện Châu Thành 882290 Điểm BĐVHX Tân Phú Ấp Tân Lợi, Xã Tân Phú, Huyện Châu Thành
Tỉnh An Giang Huyện Châu Thành 882286 Hòm thư Công cộng hộp thư số 10 Ấp Vĩnh Lộc, Xã Vĩnh Bình, Huyện Châu Thành
Tỉnh An Giang Huyện Châu Thành 882266 Hòm thư Công cộng hộp thư số 9 Ấp Hòa Thạnh, Xã Hoà Bình Thạnh, Huyện Châu Thành
Tỉnh An Giang Huyện Chợ Mới 881600 Bưu cục cấp 2 Chợ Mới Sô´5, Đường Lê Lợi, Thị trấn Chợ Mới , Huyện Chợ Mới
Tỉnh An Giang Huyện Chợ Mới 881900 Bưu cục cấp 3 Mỹ Luông Ấp Thị 1, Thị trấn Mỹ Luông, Huyện Chợ Mới
Tỉnh An Giang Huyện Chợ Mới 881760 Điểm BĐVHX Cái Tàu Thượng Ấp Thị, Xã Hội An, Huyện Chợ Mới
Tỉnh An Giang Huyện Chợ Mới 881880 Điểm BĐVHX Mỹ Hội Đông Ấp Mỹ Đức, Xã Mỹ Hội Đông, Huyện Chợ Mới
Tỉnh An Giang Huyện Chợ Mới 881980 Điểm BĐVHX Mỹ Hiệp Ấp Thị, Xã Mỹ Hiệp, Huyện Chợ Mới
Tỉnh An Giang Huyện Chợ Mới 881740 Điểm BĐVHX Bắc An Hoà Ấp An Thuận, Xã Hoà Bình, Huyện Chợ Mới
Tỉnh An Giang Huyện Chợ Mới 881800 Điểm BĐVHX Long Giang Ấp Long Thạnh 2, Xã Long Giang, Huyện Chợ Mới
Tỉnh An Giang Huyện Chợ Mới 881890 Điểm BĐVHX Vàm Nao Ấp Mỹ Hội, Xã Mỹ Hội Đông, Huyện Chợ Mới
Tỉnh An Giang Huyện Chợ Mới 881700 Điểm BĐVHX Kiến Thành Ấp Kiến Thuận 2, Xã Kiến Thành, Huyện Chợ Mới
Tỉnh An Giang Huyện Chợ Mới 882000 Điểm BĐVHX Long Kiến Ấp Long Định, Xã Long Kiến , Huyện Chợ Mới
Tỉnh An Giang Huyện Chợ Mới 881741 Điểm BĐVHX Hòa Bình Ấp An Lương, Xã Hoà Bình, Huyện Chợ Mới
Tỉnh An Giang Huyện Chợ Mới 881830 Điểm BĐVHX An Thạnh Trung Ấp An Lạc, Xã An Thạnh Trung , Huyện Chợ Mới
Tỉnh An Giang Huyện Chợ Mới 881660 Điểm BĐVHX Long Điền A Ấp Long Định, Xã Long Điền A, Huyện Chợ Mới
Tỉnh An Giang Huyện Chợ Mới 881680 Điểm BĐVHX Long Điền B Ấp Long Quới 2, Xã Long Điền B, Huyện Chợ Mới
Tỉnh An Giang Huyện Chợ Mới 881961 Điểm BĐVHX Bình Phước Xuân Ấp Bình Trung, Xã Bình Phước Xuân, Huyện Chợ Mới
Tỉnh An Giang Huyện Chợ Mới 881780 Điểm BĐVHX Tấn Mỹ Ấp Tấn Phước, Xã Tấn Mỹ , Huyện Chợ Mới
Tỉnh An Giang Huyện Chợ Mới 881940 Điểm BĐVHX Hòa An Ấp Bình Thạnh 1, Xã Hoà An, Huyện Chợ Mới
Tỉnh An Giang Huyện Chợ Mới 881761 Điểm BĐVHX Hội An Ấp An Phú, Xã Hội An, Huyện Chợ Mới
Tỉnh An Giang Huyện Chợ Mới 881720 Điểm BĐVHX Nhơn Mỹ Ấp Mỹ Hòa, Xã Nhơn Mỹ, Huyện Chợ Mới
Tỉnh An Giang Huyện Chợ Mới 881850 Điểm BĐVHX Kiến An Ấp Hòa Thượng, Xã Kiến An, Huyện Chợ Mới
Tỉnh An Giang Huyện Chợ Mới 881928 Điểm BĐVHX Mỹ An Ấp Mỹ Phú, Xã Mỹ An, Huyện Chợ Mới
Tỉnh An Giang Thành Phố Long Xuyên 880000 Bưu cục cấp 1 Long Xuyên Sô´106, Đường Trần Hưng Đạo, Phường Mỹ Bình, Thành phố Long Xuyên
Tỉnh An Giang Thành Phố Long Xuyên 881000 Bưu cục cấp 3 Mỹ Long Sô´11-13, Đường Ngô Gia Tự, Phường Mỹ Long, Thành phố Long Xuyên
Tỉnh An Giang Thành Phố Long Xuyên 881360 Bưu cục cấp 3 Vàm Cống Sô´20/12, Khóm Đông Thạnh, Phường Mỹ Thạnh , Thành phố Long Xuyên
Tỉnh An Giang Thành Phố Long Xuyên 881010 Bưu cục cấp 3 Bắc An Hòa Sô´14, Đường Lý Thái Tổ, Phường Mỹ Long, Thành phố Long Xuyên
Tỉnh An Giang Thành Phố Long Xuyên 881410 Điểm BĐVHX Mỹ Hòa Hưng Ấp Mỹ An II, Xã Mỹ Hoà Hưng , Thành phố Long Xuyên
Tỉnh An Giang Thành Phố Long Xuyên 881400 Điểm BĐVHX Mỹ Khánh Ấp Bình Hòa II, Xã Mỹ Khánh, Thành phố Long Xuyên
Tỉnh An Giang Thành Phố Long Xuyên 880900 Bưu cục Hệ 1 Hệ 1 An Giang Sô´106, Đường Trần Hưng Đạo, Phường Mỹ Bình, Thành phố Long Xuyên
Tỉnh An Giang Thành Phố Long Xuyên 881106 Hòm thư Công cộng số 27 Sô´5, Đường Lê Triệu Kiết, Phường Mỹ Bình, Thành phố Long Xuyên
Tỉnh An Giang Thành Phố Long Xuyên 881120 Bưu cục văn phòng VP BĐT An Giang Sô´05, Đường Lê Triệu Kiết, Phường Mỹ Bình, Thành phố Long Xuyên
Tỉnh An Giang Thành Phố Long Xuyên 881220 Bưu cục văn phòng VP TTKTVC Long Xuyên Sô´106, Đường Trần Hưng Đạo, Phường Mỹ Bình, Thành phố Long Xuyên
Tỉnh An Giang Thành Phố Long Xuyên 881540 Bưu cục cấp 3 Mỹ Quý Sô´04, Đường Phạm Cự Lượng, Phường Mỹ Quý , Thành phố Long Xuyên
Tỉnh An Giang Thành Phố Long Xuyên 881115 Bưu cục cấp 3 Bưu cục HCC An Giang Sô´05, Đường Lê Triệu Kiết, Phường Mỹ Bình, Thành phố Long Xuyên

Như vậy Show.vn đã giới thiệu tới các bạn bài viết: MÃ ZIP CODE TỈNH AN GIANG. Hi Vọng những kiến thức Show.vn Mang lại hữu ích cho các bạn trong công việc cũng như cuộc sống!

Mọi góp ý, phản ánh xin vui lòng liên hệ Show.vn theo hotline: 0933 829 407 hoặc thông qua Fanpage Show của chúng tôi

Rate this post
Continue Reading

Zipcode

Mã Zip Code – Postal Code Tỉnh BÀ RỊA VŨNG TÀU

Published

on

By

Theo bản cập nhật mới nhất, MÃ ZIP CODE TỈNH BÀ RỊA VŨNG TÀU  LÀ 790000. Dưới đây là bản tổng hợp zip code của các bưu cục trên toàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu do Show.vn sưu tầm từ các nguồn khác nhau.

Danh sách các bưu cục được sắp xếp theo từng huyện, thị xã, thành phố để dễ dàng tra cứu với độ chính xác cao đáp ứng mọi nhu cầu của bạn…

MÃ ZIP CODE TỈNH BÀ RỊA VŨNG TÀU

TỈNH/ THÀNH PHỐ HUYỆN/THÀNH PHỐ/THỊ XÃ ZIP CODE BƯU CỤC ĐỊA CHỈ
Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu Huyện Tân Thành 795600 Bưu cục cấp 2 Tân Thành Thôn Vạn Hạnh, Thị Trấn Phú Mỹ, Huyện Tân Thành
Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu Huyện Tân Thành 795630 Bưu cục cấp 3 Mỹ Xuân Ấp Bến Đình, Xã Mỹ Xuân, Huyện Tân Thành
Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu Huyện Tân Thành 795740 Bưu cục cấp 3 Phước Hòa Ấp Phước Lộc, Xã Phước Hoà, Huyện Tân Thành
Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu Huyện Tân Thành 795750 Bưu cục cấp 3 Hội Bài Ấp Phước Long, Xã Tân Hòa, Huyện Tân Thành
Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu Huyện Tân Thành 795660 Bưu cục cấp 3 Hắc Dịch Ấp Trảng Lớn, Xã Hắc Dịch, Huyện Tân Thành
Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu Huyện Tân Thành 795640 Bưu cục cấp 3 Mỹ Xuân A Khu công nghiệp Mỹ Xuân A, Xã Mỹ Xuân, Huyện Tân Thành
Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu Huyện Tân Thành 795620 Bưu cục cấp 3 Phú Mỹ Thôn Quảng Phú, Thị Trấn Phú Mỹ, Huyện Tân Thành
Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu Huyện Tân Thành 795700 Điểm BĐVHX Châu Pha Ấp Tân Lễ A, Xã Châu Pha, Huyện Tân Thành
Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu Huyện Tân Thành 795690 Điểm BĐVHX Tóc Tiên Ấp 03, Xã Tóc Tiên, Huyện Tân Thành
Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu Huyện Tân Thành 795768 Hòm thư Công cộng UBND Xã Tân Hải Ấp Chu Hải, Xã Tân Hải, Huyện Tân Thành
Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu Huyện Tân Thành 795780 Bưu cục cấp 3 KHL TÂN THÀNH Sô´03, Thôn Vạn Hạnh, Thị Trấn Phú Mỹ, Huyện Tân Thành
Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu Huyện Tân Thành 795790 Bưu cục cấp 3 Sông Xoài Sô´Tổ 6, Ấp 3, Xã Sông Xoài, Huyện Tân Thành
Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu Huyện Tân Thành 795810 Bưu cục cấp 3 Tân Phước Sô´Tổ 4, Ấp Ông Trịnh, Xã Tân Phước, Huyện Tân Thành
Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu Huyện Châu Đức 795300 Bưu cục cấp 2 Châu Đức Ấp Kim Giao, Thị Trấn Ngãi Giao, Huyện Châu Đức
Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu Huyện Châu Đức 795450 Bưu cục cấp 3 Kim Long Thôn Hưng Long, Xã Kim Long, Huyện Châu Đức
Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu Huyện Châu Đức 795510 Điểm BĐVHX Láng Lớn Thôn Sông Xòai 03, Xã Láng Lớn, Huyện Châu Đức
Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu Huyện Châu Đức 795360 Bưu cục cấp 3 Sơn Bình Thôn Sơn Lập, Xã Sơn Bình, Huyện Châu Đức
Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu Huyện Châu Đức 795400 Bưu cục cấp 3 Suối Nghệ Thôn Suối Nghệ, Xã Suối Nghệ, Huyện Châu Đức
Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu Huyện Châu Đức 795430 Điểm BĐVHX Đá Bạc Thôn Phú Sơn, Xã Đá Bạc, Huyện Châu Đức
Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu Huyện Châu Đức 795490 Điểm BĐVHX Xà Bang Ấp Liên Lộc, Xã Xà Bang, Huyện Châu Đức
Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu Huyện Châu Đức 795420 Điểm BĐVHX Nghĩa Thành Thôn Quãng Thành 1, Xã Nghĩa Thành, Huyện Châu Đức
Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu Huyện Châu Đức 795470 Điểm BĐVHX Quảng Thành Thôn Công Thành, Xã Quảng Thành, Huyện Châu Đức
Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu Huyện Châu Đức 795390 Điểm BĐVHX Bình Ba Ấp Bình Đức, Xã Bình Ba, Huyện Châu Đức
Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu Huyện Châu Đức 795380 Điểm BĐVHX Suối Rao Thôn 01, Xã Suối Rao, Huyện Châu Đức
Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu Huyện Châu Đức 795520 Điểm BĐVHX Cù Bị Thôn Hiệp Cường, Xã Cù Bị, Huyện Châu Đức
Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu Huyện Châu Đức 795320 Điểm BĐVHX Bình Giã Ấp Nghi Lộc, Xã Bình Giã, Huyện Châu Đức
Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu Huyện Châu Đức 795537 Hòm thư Công cộng Trường Dân Tộc Nội Trú Thôn Tân Xuân, Xã Bàu Chinh, Huyện Châu Đức
Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu Huyện Châu Đức 795357 Hòm thư Công cộng Trạm Y Tế Xã Xuân Sơn Thôn Quãng Giao, Xã Xuân Sơn, Huyện Châu Đức
Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu Huyện Châu Đức 795346 Hòm thư Công cộng UBND Xã Bình Trung Thôn 03, Xã Bình Trung, Huyện Châu Đức
Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu Thành Phố Bà Rịa 795100 Bưu cục cấp 2 Thị Xã Bà Rịa Sô´100, Đường 27/4, Phường Phước Hiệp, Thành phố Bà Rịa
Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu Thành Phố Bà Rịa 795170 Bưu cục cấp 3 Hòa Long Ấp Nam, Xã Hoà Long, Thành phố Bà Rịa
Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu Thành Phố Bà Rịa 795210 Bưu cục cấp 3 Kim Hải Sô´85, Đường Quốc Lộ 51, Phường Kim Dinh, Thành phố Bà Rịa
Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu Thành Phố Bà Rịa 795120 Điểm BĐVHX Gò Cát Sô´22, Đường Nguyễn Văn Cừ, Phường Long Toàn, Thành phố Bà Rịa
Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu Thành Phố Bà Rịa 795180 Điểm BĐVHX Long Phước Ấp Tây, Xã Long Phước, Thành phố Bà Rịa
Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu Thành Phố Bà Rịa 795200 Hòm thư Công cộng UBND Phường Long Hương Sô´44, Đường Cách Mạng Tháng Tám, Phường Long Hương, Thành phố Bà Rịa
Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu Thành Phố Bà Rịa 796193 Hòm thư Công cộng Xả Tân Hưng Tổ 1, Ấp Phước Tân 2, Xã Tân Hưng, Thành phố Bà Rịa
Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu Thành Phố Bà Rịa 795119 Hòm thư Công cộng Phước Nguyên Sô´UBNDphường, Đường TRẦN HƯNG ĐẠO, Phường Phước Nguyên, Thành phố Bà Rịa
Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu Thành Phố Bà Rịa 795261 Hòm thư Công cộng Phước Hưng Sô´UBNDphường, Đường 27/4, Phường Phước Hưng, Thành phố Bà Rịa
Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu Thành Phố Bà Rịa 795144 Hòm thư Công cộng Long Toàn Sô´UBNDphường, Đường Cách Mạng Tháng Tám, Phường Long Toàn, Thành phố Bà Rịa
Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu Thành Phố Bà Rịa 796311 Hòm thư Công cộng Phước Trung Sô´UBNDphường, Đường Bạch Đằng, Phường Phước Trung, Thành phố Bà Rịa
Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu Thành Phố Bà Rịa 796320 Bưu cục cấp 3 Trung Tâm Hành Chính Sô´04, Đường Phạm Văn Đồng, Phường Phước Trung, Thành phố Bà Rịa
Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu Thành Phố Bà Rịa 795290 Bưu cục cấp 3 HCC TP Bà Rịa Sô´100, Đường 27/4, Phường Phước Hiệp, Thành phố Bà Rịa
Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu Huyện Xuyên Mộc 794800 Bưu cục cấp 2 Xuyên Mộc Khu phố Thanh Sơn, Thị Trấn Phước Bửu, Huyện Xuyên Mộc
Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu Huyện Xuyên Mộc 795010 Bưu cục cấp 3 Bình Châu Ấp Láng Găng, Xã Bình Châu, Huyện Xuyên Mộc
Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu Huyện Xuyên Mộc 794870 Bưu cục cấp 3 Hòa Hiệp Ấp Phú Bình, Xã Hoà Hiệp, Huyện Xuyên Mộc
Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu Huyện Xuyên Mộc 794940 Bưu cục cấp 3 Bàu Lâm Ấp 3, Xã Bàu Lâm, Huyện Xuyên Mộc
Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu Huyện Xuyên Mộc 794910 Bưu cục cấp 3 Hòa Bình Ấp 04, Xã Hoà Bình, Huyện Xuyên Mộc
Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu Huyện Xuyên Mộc 794990 Điểm BĐVHX Bông Trang Ấp Trang Hùng, Xã Bông Trang, Huyện Xuyên Mộc
Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu Huyện Xuyên Mộc 795000 Điểm BĐVHX Bưng Riềng Ấp 3, Xã Bưng Riềng, Huyện Xuyên Mộc
Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu Huyện Xuyên Mộc 794850 Điểm BĐVHX Hòa Hội Ấp 03, Xã Hoà Hội, Huyện Xuyên Mộc
Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu Huyện Xuyên Mộc 794830 Điểm BĐVHX Xuyên Mộc Ấp Nhân Tiến, Xã Xuyên Mộc, Huyện Xuyên Mộc
Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu Huyện Xuyên Mộc 794930 Điểm BĐVHX Hòa Hưng Ấp 01, Xã Hoà Hưng, Huyện Xuyên Mộc
Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu Huyện Xuyên Mộc 794890 Điểm BĐVHX Phước Tân Ấp Thạnh Sơn 2a, Xã Phước Tân, Huyện Xuyên Mộc
Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu Huyện Xuyên Mộc 794970 Điểm BĐVHX Phước Thuận Ấp Hồ Tràm, Xã Phước Thuận, Huyện Xuyên Mộc
Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu Huyện Xuyên Mộc 794967 Hòm thư Công cộng Khu dân cư Ấp 4B Xã Tân Lâm Ấp 4b, Xã Tân Lâm, Huyện Xuyên Mộc
Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu Huyện Đất Đỏ 794600 Bưu cục cấp 2 Đất Đỏ Khu phố Thanh Long, Thị trấn Đất Đỏ, Huyện Đất Đỏ
Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu Huyện Đất Đỏ 794650 Bưu cục cấp 3 Phước Hải Khu phố Hải Trung, Thị trấn Phước Hải, Huyện Đất Đỏ
Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu Huyện Đất Đỏ 794690 Điểm BĐVHX Long Tân Ấp Tân Hòa, Xã Long Tân, Huyện Đất Đỏ
Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu Huyện Đất Đỏ 794634 Điểm BĐVHX Phước Hội Ấp Hội Mỹ, Xã Phước Hội, Huyện Đất Đỏ
Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu Huyện Đất Đỏ 794684 Điểm BĐVHX Láng Dài Ấp Thanh An, Xã Láng Dài, Huyện Đất Đỏ
Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu Huyện Đất Đỏ 794670 Điểm BĐVHX Lộc An Ấp An Hòa, Xã Lộc An, Huyện Đất Đỏ
Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu Huyện Đất Đỏ 794616 Hòm thư Công cộng UBND xã Phước Long Thọ Ấp Tường Thành, Xã Phước Long Thọ, Huyện Đất Đỏ
Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu Huyện Đất Đỏ 794643 Hòm thư Công cộng UBND xã Long Mỹ Ấp Mỹ Hòa, Xã Long Mỹ, Huyện Đất Đỏ
Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu Huyện Long Điền 794400 Bưu cục cấp 2 Long Điền Sô´268, Đường Võ Thị Sáu, Thị Trấn Long Điền, Huyện Long Điền
Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu Huyện Long Điền 794470 Bưu cục cấp 3 Lò Vôi Ấp Lò Vôi, Xã Phước Hưng, Huyện Long Điền
Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu Huyện Long Điền 794510 Bưu cục cấp 3 Phước Tỉnh Ấp Tân Phước, Xã Phước Tỉnh, Huyện Long Điền
Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu Huyện Long Điền 794490 Bưu cục cấp 3 Long Hải Khu phố Hải Sơn 1, Thị Trấn Long Hải, Huyện Long Điền
Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu Huyện Long Điền 794456 Điểm BĐVHX Tam Phước Ấp Phước Lăng, Xã Tam Phước, Huyện Long Điền
Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu Huyện Long Điền 794464 Điểm BĐVHX An Nhứt Ấp An Lạc, Xã An Nhứt, Huyện Long Điền
Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu Huyện Long Điền 794401 Hòm thư Công cộng Long Phượng Khu phố Long Phượng, Thị Trấn Long Điền, Huyện Long Điền
Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu Huyện Long Điền 794441 Hòm thư Công cộng An Thạnh Ấp An Thạnh, Xã An Ngãi, Huyện Long Điền
Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu Huyện Côn Đảo 794300 Bưu cục cấp 2 Côn Đảo Sô´48, Đường Nguyễn Huệ, Đảo Côn Sơn, Huyện Côn Đảo
Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu Huyện Côn Đảo 794310 Bưu cục cấp 3 Bến Đầm Đường Bến Đầm, Đảo Côn Sơn, Huyện Côn Đảo
Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu Huyện Côn Đảo 794336 Hòm thư Công cộng Cổng Bảo Vệ Hàng Không Côn Sơn Sô´Khu 1, Đường Cỏ Óng, Đảo Côn Sơn, Huyện Côn Đảo
Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu Huyện Côn Đảo 794337 Hòm thư Công cộng Cổng Bảo Vệ Tiểu Đoàn 792 Đường Nguyễn Văn Cừ, Đảo Côn Sơn, Huyện Côn Đảo
Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu Huyện Côn Đảo 794338 Hòm thư Công cộng Ban Quản Lý Chợ Côn Đảo Đường Võ Thị Sáu, Đảo Côn Sơn, Huyện Côn Đảo
Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu Huyện Côn Đảo 794339 Hòm thư Công cộng Cổng Khách Sạn Phi Yến Đường Tôn Đức Thắng, Đảo Côn Sơn, Huyện Côn Đảo
Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu Huyện Côn Đảo 794341 Hòm thư Công cộng Cổng Bảo Vệ Ban Quản Lý Cảng Bến Đầm Sô´Khu 3, Đường Bến Đầm, Đảo Côn Sơn, Huyện Côn Đảo
Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu Huyện Côn Đảo 794342 Hòm thư Công cộng Cổng Bưu Điện Côn Đảo Sô´48, Đường Nguyễn Huệ, Đảo Côn Sơn, Huyện Côn Đảo
Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu Thành Phố Vũng Tàu 793420 Bưu cục cấp 3 Bến Đá Sô´480, Đường Trần Phú, Phường 5, Thành phố Vũng Tàu
Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu Thành Phố Vũng Tàu 791870 Bưu cục cấp 3 Phước Thắng Sô´1230, Đường 30/4, Phường 12, Thành phố Vũng Tàu
Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu Thành Phố Vũng Tàu 793730 Bưu cục cấp 3 Thắng Nhất Sô´382, Hẻm 36, Đường Lưu Chí Hiếu, Phường Rạch Dừa, Thành phố Vũng Tàu
Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu Thành Phố Vũng Tàu 792370 Bưu cục cấp 3 Bến Đình Sô´295, Ngõ 281, Đường Nguyễn An Ninh, Phường 6, Thành phố Vũng Tàu
Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu Thành Phố Vũng Tàu 792810 Bưu cục cấp 3 Chí Linh Sô´59c, Đường Nguyễn Hữu Cảnh, Phường Thắng Nhất, Thành phố Vũng Tàu
Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu Thành Phố Vũng Tàu 792001 Bưu cục cấp 3 5 Tầng Sô´2, Đường Nguyễn Thái Học, Phường 7, Thành phố Vũng Tàu
Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu Thành Phố Vũng Tàu 793190 Bưu cục cấp 3 Long Sơn Thôn 01, Xã Long Sơn, Thành phố Vũng Tàu
Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu Thành Phố Vũng Tàu 791543 Đại lý bưu điện Bình Giã 3 Sô´273A, Đường Bình Giã, Phường 8, Thành phố Vũng Tàu
Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu Thành Phố Vũng Tàu 790000 Bưu cục cấp 1 Vũng Tàu Sô´408, Đường Lê Hồng Phong, Phường Thắng Tam, Thành phố Vũng Tàu
Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu Thành Phố Vũng Tàu 793733 Đại lý bưu điện Chợ Phường 10 Sô´566, Đường 30/4, Phường Rạch Dừa, Thành phố Vũng Tàu
Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu Thành Phố Vũng Tàu 791080 Bưu cục cấp 3 Bãi Trước Sô´156, Đường Hạ Long, Phường 1, Thành phố Vũng Tàu
Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu Thành Phố Vũng Tàu 790900 Bưu cục văn phòng Hệ 1 Bà Rịa Vũng Tàu Sô´408, Đường Lê Hồng Phong, Phường Thắng Tam, Thành phố Vũng Tàu
Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu Thành Phố Vũng Tàu 793723 Hòm thư Công cộng 514 Nguyễn An Ninh Sô´514, Đường Nguyễn An Ninh, Phường Nguyễn An Ninh, Thành phố Vũng Tàu
Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu Thành Phố Vũng Tàu 793726 Hòm thư Công cộng 44 Lương Thế Vinh Sô´44, Đường Lương Thế Vinh, Phường Nguyễn An Ninh, Thành phố Vũng Tàu
Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu Thành Phố Vũng Tàu 792005 Hòm thư Công cộng 284 Nguyễn An Ninh Sô´284, Đường Nguyễn An Ninh, Phường 7, Thành phố Vũng Tàu
Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu Thành Phố Vũng Tàu 793537 Hòm thư Công cộng 04 Hoàng Diệu Sô´04, Đường Hoàng Diệu, Phường 1, Thành phố Vũng Tàu
Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu Thành Phố Vũng Tàu 793538 Hòm thư Công cộng 83 Lý Thường Kiệt Sô´83, Đường Lý Thường Kiệt, Phường 1, Thành phố Vũng Tàu
Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu Thành Phố Vũng Tàu 793541 Hòm thư Công cộng 17B Trần Hưng Đạo Sô´17B, Đường Trần Hưng Đạo, Phường 1, Thành phố Vũng Tàu
Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu Thành Phố Vũng Tàu 792008 Hòm thư Công cộng A12 Khu 5 Tầng Sô´A12, Dãy nhà A12 Tầng 1 Tứ 101-114, Khu tập thể Liên Doanh Việt Xô, Phường 7, Thành phố Vũng Tàu
Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu Thành Phố Vũng Tàu 793738 Hòm thư Công cộng 1620 Đường 30/4 Sô´1620, Đường 30/4, Phường Rạch Dừa, Thành phố Vũng Tàu
Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu Thành Phố Vũng Tàu 794201 Hòm thư Công cộng 1221 Đường 30/4 Sô´1221, Đường 30/4, Phường Rạch Dừa, Thành phố Vũng Tàu
Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu Thành Phố Vũng Tàu 792539 Hòm thư Công cộng 231 Lê Lợi Sô´231, Đường Lê Lợi, Phường 6, Thành phố Vũng Tàu
Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu Thành Phố Vũng Tàu 792683 Hòm thư Công cộng 35/1 Đưởng 30/04 Sô´35/1, Đường 30/4, Phường 9, Thành phố Vũng Tàu
Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu Thành Phố Vũng Tàu 793057 Hòm thư Công cộng TTĐT Chí Linh Đường Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 10, Thành phố Vũng Tàu
Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu Thành Phố Vũng Tàu 793387 Hòm thư Công cộng 68 Cô Giang Sô´68, Đường Cô Giang, Phường 4, Thành phố Vũng Tàu
Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu Thành Phố Vũng Tàu 793970 Bưu cục cấp 3 Kinh Doanh Tiếp Thị – Vũng Tàu Sô´408, Đường Lê Hồng Phong, Phường Thắng Tam, Thành phố Vũng Tàu
Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu Thành Phố Vũng Tàu 793980 Bưu cục cấp 3 TMĐT VŨNG TÀU Sô´408, Đường Lê Hồng Phong, Phường Thắng Tam, Thành phố Vũng Tàu
Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu Thành Phố Vũng Tàu 793650 Bưu cục cấp 3 Phường 1 Sô´56, Đường Trưng Trắc, Phường 1, Thành phố Vũng Tàu
Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu Thành Phố Vũng Tàu 794080 Bưu cục cấp 3 18 Tầng Sô´A7 – 4/4, Dãy nhà A4, Khu đô thị A7 – 4/4 Trung Tâm Đô Thị Chí Linh, Phường Nguyễn An Ninh, Thành phố Vũng Tàu
Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu Thành Phố Vũng Tàu 793990 Bưu cục cấp 3 HCC TP Vũng Tàu Sô´408, Đường Lê Hồng Phong, Phường Thắng Tam, Thành phố Vũng Tàu

Như vậy Show.vn đã giới thiệu tới các bạn bài viết: MÃ ZIP CODE TỈNH BÀ RỊA VŨNG TÀU. Hi Vọng những kiến thức Show.vn Mang lại hữu ích cho các bạn trong công việc cũng như cuộc sống!

Mọi góp ý, phản ánh xin vui lòng liên hệ Show.vn theo hotline: 0933 829 407 hoặc thông qua Fanpage Show của chúng tôi

Rate this post
Continue Reading

Zipcode

Mã Zip Code – Postal Code Tỉnh BẠC LIÊU

Published

on

By

Theo bản cập nhật mới nhất, MÃ ZIP CODE TỈNH BẠC LIÊU  LÀ 960000. Dưới đây là bản tổng hợp zip code của các bưu cục trên toàn tỉnh Bạc Liêu do Show.vn sưu tầm từ các nguồn khác nhau.

Danh sách các bưu cục được sắp xếp theo từng huyện, thị xã, thành phố để dễ dàng tra cứu với độ chính xác cao đáp ứng mọi nhu cầu của bạn…

MÃ ZIP CODE TỈNH BẠC LIÊU

TỈNH/THÀNH PHỐ HUYỆN/THỊ XÃ/THÀNH PHỐ ZIP CODE BƯU CỤC ĐỊA CHỈ
Tỉnh Bạc Liêu Huyện Hòa Bình 963200 Bưu cục cấp 2 Hòa Bình Ấp Thị Trấn A – Khu 1, Thị Trấn Hoà Bình, Huyện Hoà Bình
Tỉnh Bạc Liêu Huyện Hòa Bình 963280 Bưu cục cấp 3 Bàu Xàng Ấp 18, Xã Vĩnh Bình, Huyện Hoà Bình
Tỉnh Bạc Liêu Huyện Hòa Bình 963390 Bưu cục cấp 3 Cầu Số 2 Ấp 15, Xã Vĩnh Mỹ B, Huyện Hoà Bình
Tỉnh Bạc Liêu Huyện Hòa Bình 963310 Bưu cục cấp 3 Cái Cùng Ấp Vĩnh Lạc, Xã Vĩnh Thịnh, Huyện Hoà Bình
Tỉnh Bạc Liêu Huyện Hòa Bình 963320 Bưu cục cấp 3 Vĩnh Mới Ấp Vĩnh Mới, Xã Vĩnh Thịnh, Huyện Hoà Bình
Tỉnh Bạc Liêu Huyện Hòa Bình 963330 Điểm BĐVHX Minh Diệu Ấp 21, Xã Minh Diệu, Huyện Hoà Bình
Tỉnh Bạc Liêu Huyện Hòa Bình 963360 Điểm BĐVHX Vĩnh Mỹ A Ấp Xóm Lớn B, Xã Vĩnh Mỹ A, Huyện Hoà Bình
Tỉnh Bạc Liêu Huyện Hòa Bình 963420 Điểm BĐVHX Vĩnh Hậu Ấp Vĩnh Mẫu, Xã Vĩnh Hậu, Huyện Hoà Bình
Tỉnh Bạc Liêu Huyện Hòa Bình 963448 Điểm BĐVHX Vĩnh Hậu A Ấp 12, Xã Vĩnh Hậu A, Huyện Hoà Bình
Tỉnh Bạc Liêu Huyện Đông Hải 962900 Bưu cục cấp 2 Đông Hải Ấp 4, Thị trấn Gành Hào, Huyện Đông Hải
Tỉnh Bạc Liêu Huyện Đông Hải 962970 Bưu cục cấp 3 Cây Giang Ấp Cây Giang A, Xã Long Điền, Huyện Đông Hải
Tỉnh Bạc Liêu Huyện Đông Hải 962920 Bưu cục cấp 3 Kinh Tư Ấp Diêm Điền, Xã Điền Hải, Huyện Đông Hải
Tỉnh Bạc Liêu Huyện Đông Hải 962950 Điểm BĐVHX Long Đìền Đông A Ấp Mỹ Điền, Xã Long Điền Đông A, Huyện Đông Hải
Tỉnh Bạc Liêu Huyện Đông Hải 962940 Điểm BĐVHX Long Điền Đông Ấp Bửu 2, Xã Long Điền Đông, Huyện Đông Hải
Tỉnh Bạc Liêu Huyện Đông Hải 963000 Điểm BĐVHX An Trạch Ấp Thành Thưởng, Xã An Trạch, Huyện Đông Hải
Tỉnh Bạc Liêu Huyện Đông Hải 963030 Điểm BĐVHX An Phúc Ấp Cái Keo, Xã An Phúc, Huyện Đông Hải
Tỉnh Bạc Liêu Huyện Đông Hải 963050 Điểm BĐVHX Định Thành Ấp Lung Chim, Xã Định Thành, Huyện Đông Hải
Tỉnh Bạc Liêu Huyện Đông Hải 963065 Điểm BĐVHX Định Thành A Ấp Lung Lá, Xã Định Thành A, Huyện Đông Hải
Tỉnh Bạc Liêu Huyện Đông Hải 962901 Đại lý bưu điện Số 1 Ấp 3, Thị trấn Gành Hào, Huyện Đông Hải
Tỉnh Bạc Liêu Huyện Giá Rai 962600 Bưu cục cấp 2 Gía Rai Ấp 1, Thị Trấn Giá Rai, Huyện Giá Rai
Tỉnh Bạc Liêu Huyện Giá Rai 962720 Bưu cục cấp 3 Hộ Phòng Ấp 1 – Khóm 1, Thị Trấn Hộ Phòng, Huyện Giá Rai
Tỉnh Bạc Liêu Huyện Giá Rai 962800 Bưu cục cấp 3 Láng Trâm Ấp Xóm Mới, Xã Tân Thạnh, Huyện Giá Rai
Tỉnh Bạc Liêu Huyện Giá Rai 962610 Bưu cục cấp 3 Láng Tròn Ấp 2, Xã Phong Thạnh Đông A, Huyện Giá Rai
Tỉnh Bạc Liêu Huyện Giá Rai 962780 Bưu cục cấp 3 Khúc Tréo Ấp Khúc Tréo A, Xã Tân Phong, Huyện Giá Rai
Tỉnh Bạc Liêu Huyện Giá Rai 962670 Điểm BĐVHX Phong Thạnh Ấp 19, Xã Phong Thạnh, Huyện Giá Rai
Tỉnh Bạc Liêu Huyện Giá Rai 962801 Điểm BĐVHX Tân Thạnh Ấp 8, Xã Tân Thạnh, Huyện Giá Rai
Tỉnh Bạc Liêu Huyện Giá Rai 962650 Điểm BĐVHX Phong Tân Ấp 16 A, Xã Phong Tân, Huyện Giá Rai
Tỉnh Bạc Liêu Huyện Giá Rai 962630 Điểm BĐVHX Phong Thạnh Đông Ấp 11, Xã Phong Thạnh Đông , Huyện Giá Rai
Tỉnh Bạc Liêu Huyện Giá Rai 962792 Bưu cục cấp 3 Cây Gừa Ấp Khúc Tréo B, Xã Tân Phong, Huyện Giá Rai
Tỉnh Bạc Liêu Huyện Giá Rai 962620 Điểm BĐVHX Phong Thạnh Đông A Ấp 1, Xã Phong Thạnh Đông A, Huyện Giá Rai
Tỉnh Bạc Liêu Huyện Giá Rai 962708 Điểm BĐVHX Phong Thạnh Tây Ấp 3, Xã Phong Thạnh Tây, Huyện Giá Rai
Tỉnh Bạc Liêu Huyện Hồng Dân 962400 Bưu cục cấp 2 Hồng Dân Đường Trần Văn Bảy, Thị Trấn Ngan Dừa, Huyện Hồng Dân
Tỉnh Bạc Liêu Huyện Hồng Dân 962510 Điểm BĐVHX Vĩnh Lộc A Ấp Ba Đình, Xã Vĩnh Lộc A, Huyện Hồng Dân
Tỉnh Bạc Liêu Huyện Hồng Dân 962511 Bưu cục cấp 3 Cầu Đỏ Ấp Vĩnh Hòa, Xã Vĩnh Lộc, Huyện Hồng Dân
Tỉnh Bạc Liêu Huyện Hồng Dân 962460 Bưu cục cấp 3 Ninh Quới Ấp Ninh Thạnh, Xã Ninh Qưới A, Huyện Hồng Dân
Tỉnh Bạc Liêu Huyện Hồng Dân 962440 Điểm BĐVHX Ninh Điền Ấp Ninh Điền, Xã Ninh Qưới, Huyện Hồng Dân
Tỉnh Bạc Liêu Huyện Hồng Dân 962520 Điểm BĐVHX Ninh Thạnh Lợi Ấp Ninh Thạnh Tây, Xã Ninh Thạnh Lợi, Huyện Hồng Dân
Tỉnh Bạc Liêu Huyện Hồng Dân 962420 Điểm BĐVHX Ninh Hòa Ấp Ninh Thạnh 2, Xã Ninh Hoà, Huyện Hồng Dân
Tỉnh Bạc Liêu Huyện Hồng Dân 962521 Điểm BĐVHX Nhà Lầu 1 Ấp Nhà Lầu 1, Xã Ninh Thạnh Lợi A, Huyện Hồng Dân
Tỉnh Bạc Liêu Huyện Hồng Dân 962480 Điểm BĐVHX Lộc Ninh Ấp Bà Ai 1, Xã Lộc Ninh, Huyện Hồng Dân
Tỉnh Bạc Liêu Huyện Phước Long 962100 Bưu cục cấp 2 Phước Long Ấp Long Thành, Thị Trấn Phước Long, Huyện Phước Long
Tỉnh Bạc Liêu Huyện Phước Long 962240 Bưu cục cấp 3 Chủ Chí Ấp 2 A, Xã Phong Thạnh Tây B, Huyện Phước Long
Tỉnh Bạc Liêu Huyện Phước Long 962150 Bưu cục cấp 3 Phó Sinh Ấp Phước Thành, Xã Phước Long, Huyện Phước Long
Tỉnh Bạc Liêu Huyện Phước Long 962190 Bưu cục cấp 3 Trưởng Tòa Ấp Vĩnh Hòa, Xã Vĩnh Thanh, Huyện Phước Long
Tỉnh Bạc Liêu Huyện Phước Long 962220 Bưu cục cấp 3 Rọc Lá Ấp Mỹ Tường 1, Xã Hưng Phú, Huyện Phước Long
Tỉnh Bạc Liêu Huyện Phước Long 962241 Điểm BĐVHX Phong Thạnh Tây A Ấp 1 A, Xã Phong Thạnh Tây A, Huyện Phước Long
Tỉnh Bạc Liêu Huyện Phước Long 962130 Điểm BĐVHX Vĩnh Phú Đông Ấp Mỹ 1, Xã Vĩnh Phú Đông, Huyện Phước Long
Tỉnh Bạc Liêu Huyện Phước Long 962160 Điểm BĐVHX Xã Thoàn Ấp Phứớc 2, Xã Vĩnh Phú Tây, Huyện Phước Long
Tỉnh Bạc Liêu Huyện Vĩnh Lợi 961580 Bưu cục cấp 3 Cầu Sập Ấp Phước Thạnh 1, Xã Long Thạnh, Huyện Vĩnh Lợi
Tỉnh Bạc Liêu Huyện Vĩnh Lợi 961750 Bưu cục cấp 3 Vĩnh Hưng Ấp Tam Hưng, Xã Vĩnh Hưng, Huyện Vĩnh Lợi
Tỉnh Bạc Liêu Huyện Vĩnh Lợi 961670 Bưu cục cấp 3 Gia Hội Ấp Gia Hội, Xã Hưng Thành, Huyện Vĩnh Lợi
Tỉnh Bạc Liêu Huyện Vĩnh Lợi 961610 Bưu cục cấp 3 Cái Dầy Ấp Cái Dầy, Thị Trấn Châu Hưng, Huyện Vĩnh Lợi
Tỉnh Bạc Liêu Huyện Vĩnh Lợi 961690 Điểm BĐVHX Châu Thới Ấp Giồng Bướm A, Xã Châu Thới, Huyện Vĩnh Lợi
Tỉnh Bạc Liêu Huyện Vĩnh Lợi 961650 Điểm BĐVHX Hưng Hội Ấp Sóc Đồn, Xã Hưng Hội, Huyện Vĩnh Lợi
Tỉnh Bạc Liêu Huyện Vĩnh Lợi 961630 Điểm BĐVHX Châu Hưng A Ấp Nhà Dài A, Xã Châu Hưng A, Huyện Vĩnh Lợi
Tỉnh Bạc Liêu Huyện Vĩnh Lợi 961770 Điểm BĐVHX Vĩnh Hưng A Ấp Trung Hưng 1A, Xã Vĩnh Hưng A, Huyện Vĩnh Lợi
Tỉnh Bạc Liêu Huyện Vĩnh Lợi 961500 Bưu cục cấp 2 Vĩnh Lợi Ấp Xẻo Chích, Thị Trấn Châu Hưng, Huyện Vĩnh Lợi
Tỉnh Bạc Liêu Thị Xã Bạc Liêu 960000 Bưu cục cấp 1 Bạc Liêu Sô´20, Đường Trần Phú, Phường 3, Thị xã Bạc Liêu
Tỉnh Bạc Liêu Thị Xã Bạc Liêu 961300 Bưu cục cấp 3 Nhà Mát Khóm Nhà Mát, Phường Nhà Mát, Thị xã Bạc Liêu
Tỉnh Bạc Liêu Thị Xã Bạc Liêu 961310 Bưu cục cấp 3 Hiệp Thành Khóm Đầu Lộ, Phường Nhà Mát, Thị xã Bạc Liêu
Tỉnh Bạc Liêu Thị Xã Bạc Liêu 961250 Bưu cục cấp 3 Trà Kha Sô´002, Đường Võ Thị Sáu, Phường 8, Thị xã Bạc Liêu
Tỉnh Bạc Liêu Thị Xã Bạc Liêu 961139 Điểm BĐVHX Vĩnh Trạch Ấp Công Điền, Xã Vĩnh Trạch, Thị xã Bạc Liêu
Tỉnh Bạc Liêu Thị Xã Bạc Liêu 960900 Bưu cục cấp 3 Hệ 1 Bạc Liêu Sô´20, Đường Trần Phú, Phường 3, Thị xã Bạc Liêu
Tỉnh Bạc Liêu Thị Xã Bạc Liêu 961328 Điểm BĐVHX Hiệp Thành Ấp Giồng Nhãn, Xã Hiệp Thành, Thị xã Bạc Liêu
Tỉnh Bạc Liêu Thị Xã Bạc Liêu 961338 Điểm BĐVHX Vĩnh Trạch Đông Ấp Biển Tây B, Xã Vĩnh Trạch Đông, Thị xã Bạc Liêu

Như vậy Show.vn đã giới thiệu tới các bạn bài viết: MÃ ZIP CODE TỈNH BẠC LIÊU. Hi Vọng những kiến thức Show.vn Mang lại hữu ích cho các bạn trong công việc cũng như cuộc sống!

Mọi góp ý, phản ánh xin vui lòng liên hệ Show.vn theo hotline: 0933 829 407 hoặc thông qua Fanpage Show của chúng tôi

5/5 - (1 bình chọn)
Continue Reading

Trending

Bạn không thể sao chép nội dung của trang này