Thông tin tuyển sinh Đại học Nam Cần Thơ năm 2021

 • Ngành Y khoa (Bác sĩ đa khoa)
 • Mã ngành: 7720101
 • Tổ hợp xét tuyển:
  • Thi THPT: A02, B00, D07, D08
  • Học bạ: A02, B00, D07, D08
 • Ngành Y học dự phòng (dự kiến)
 • Mã ngành: 7720110
 • Tổ hợp xét tuyển:
  • Thi THPT: A02, B00, D07, D08
  • Học bạ: A02, B00, D07, D08
 • Ngành Quản lý bệnh viện
 • Mã ngành: 7720802
 • Tổ hợp xét điểm thi THPT: B00, B03, C01, C02
 • Tổ hợp xét học bạ:
  • Toán, Hóa, Sinh
  • Toán, Sinh, Công nghệ
  • Văn, Toán, GDCD
  • Văn, Toán, Tin
 • Ngành Kỹ thuật xây dựng
 • Mã ngành: 7580201
 • Tổ hợp xét điểm thi THPT: A00, A01, A02, D07
 • Tổ hợp xét học bạ:
  • Toán, Lý, Hóa
  • Toán, Lý, Công nghệ
  • Toán, Lý, Tin
  • Toán, Tin, Công nghệ
 • Ngành Công nghệ thông tin
 • Mã ngành: 7480201
 • Tổ hợp xét điểm thi THPT: A00, A01, A02, D07
 • Tổ hợp xét học bạ:
  • Toán, Lý, Hóa
  • Toán, Lý, Công nghệ
  • Toán, Lý, Tin
  • Toán, Tin, Công nghệ
 • Ngành Kỹ thuật phần mềm
 • Mã ngành: 7480103
 • Tổ hợp xét điểm thi THPT: A00, A01, A02, D07
 • Tổ hợp xét học bạ:
  • Toán, Lý, Hóa
  • Toán, Lý, Công nghệ
  • Toán, Lý, Tin
  • Toán, Tin, Công nghệ
 • Ngành Khoa học máy tính
 • Mã ngành: 7480101
 • Tổ hợp xét điểm thi THPT: A00, A01, A02, D07
 • Tổ hợp xét học bạ:
  • Toán, Lý, Hóa
  • Toán, Lý, Công nghệ
  • Toán, Lý, Tin
  • Toán, Tin, Công nghệ
 • Ngành Công nghệ kỹ thuật ô tô
 • Mã ngành: 7510205
 • Tổ hợp xét điểm thi THPT: A00, A01, A02, D07
 • Tổ hợp xét học bạ:
  • Toán, Lý, Hóa
  • Toán, Lý, Công nghệ
  • Toán, Lý, Tin
  • Toán, Tin, Công nghệ
 • Ngành Kỹ thuật cơ khí động lực
 • Mã ngành: 7520116
 • Tổ hợp xét điểm thi THPT: A00, A01, A02, D07
 • Tổ hợp xét học bạ:
  • Toán, Lý, Hóa
  • Toán, Lý, Công nghệ
  • Toán, Lý, Tin
  • Toán, Tin, Công nghệ
 • Ngành Kiến trúc
 • Mã ngành: 7580101
 • Tổ hợp xét điểm thi THPT: A00, D01, V00, V01
 • Tổ hợp xét học bạ:
  • Toán, Lý, Hóa
  • Toán, Lý, Công nghệ
  • Toán, Lý, Tin
  • Toán, Tin, Công nghệ
 • Ngành Công nghệ kỹ thuật hóa học
 • Mã ngành: 7510401
 • Tổ hợp xét điểm thi THPT: A00, B00, C08, D07
 • Tổ hợp xét học bạ:
  • Toán, Hóa, Sinh
  • Toán, Lý, Sinh
  • Toán, Hóa, Công nghệ
  • Toán, Công nghệ, Tin
 • Ngành Công nghệ thực phẩm
 • Mã ngành: 7540101
 • Tổ hợp xét điểm thi THPT: A00, A02, B00, D07
 • Tổ hợp xét học bạ:
  • Toán, Hóa, Sinh
  • Toán, Lý, Sinh
  • Toán, Hóa, Công nghệ
  • Toán, Hóa, Tin
 • Ngành Kế toán
 • Mã ngành: 7340301
 • Tổ hợp xét điểm thi THPT: A00, A01, C04, D01
 • Tổ hợp xét học bạ:
  • Toán, Lý, GDCD
  • Toán, Công nghệ, Tin
  • Toán, Tin, Công nghệ
  • Toán, Tin, Tiếng Anh
 • Ngành Tài chính – Ngân hàng
 • Mã ngành: 7340201
 • Tổ hợp xét điểm thi THPT: A00, A01, C04, D01
 • Tổ hợp xét học bạ:
  • Toán, Lý, GDCD
  • Toán, Công nghệ, Tin
  • Toán, Tin, Công nghệ
  • Toán, Tin, Tiếng Anh
 • Ngành Quản trị kinh doanh
 • Mã ngành: 7340101
 • Tổ hợp xét điểm thi THPT: A00, A01, C04, D01
 • Tổ hợp xét học bạ:
  • Toán, Lý, GDCD
  • Toán, Công nghệ, Tin
  • Toán, Tin, Công nghệ
  • Toán, Tin, Tiếng Anh
 • Ngành Kinh doanh quốc tế
 • Mã ngành: 7340120
 • Tổ hợp xét điểm thi THPT: A00, A01, C04, D01
 • Tổ hợp xét học bạ:
  • Toán, Lý, GDCD
  • Toán, Công nghệ, Tin
  • Toán, Tin, Công nghệ
  • Toán, Tin, Tiếng Anh
 • Ngành Marketing
 • Mã ngành: 7340115
 • Tổ hợp xét điểm thi THPT: A00, A01, C04, D01
 • Tổ hợp xét học bạ:
  • Toán, Lý, GDCD
  • Toán, Công nghệ, Tin
  • Toán, Tin, Công nghệ
  • Toán, Tin, Tiếng Anh
 • Ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
 • Mã ngành: 7810103
 • Tổ hợp xét điểm thi THPT: A00, A01, C00, D01
 • Tổ hợp xét học bạ:
  • Toán, Lý, GDCD
  • Toán, GDCD, Sinh
  • Toán, Sử, Công nghệ
  • Toán, Anh, Tin
 • Ngành Quản trị khách sạn
 • Mã ngành: 7810201
 • Tổ hợp xét điểm thi THPT: A00, A01, C00, D01
 • Tổ hợp xét học bạ:
  • Toán, Lý, GDCD
  • Toán, GDCD, Sinh
  • Toán, Sử, Công nghệ
  • Toán, Anh, Tin
 • Ngành Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống
 • Mã ngành: 7810202
 • Tổ hợp xét điểm thi THPT: A00, A01, C00, D01
 • Tổ hợp xét học bạ:
  • Toán, Lý, GDCD
  • Toán, GDCD, Sinh
  • Toán, Sử, Công nghệ
  • Toán, Anh, Tin
 • Ngành Bất động sản
 • Mã ngành: 7340116
 • Tổ hợp xét điểm thi THPT: A00, B00, C05, C08
 • Tổ hợp xét học bạ:
  • Toán, Lý, GDCD
  • Toán, GDCD, Sinh
  • Toán, Tin, Công nghệ
  • Toán, Tin, Anh
 • Ngành Quan hệ công chúng
 • Mã ngành: 7320108
 • Tổ hợp xét điểm thi THPT: C00, D01, D14, D15
 • Tổ hợp xét học bạ:
  • Văn, Sử, Địa
  • Văn, Sử, Anh
  • Văn, Sử, Công nghệ
  • Văn, Địa, Anh
 • Ngành Báo chí (Dự kiến)
 • Mã ngành: 7320101
 • Tổ hợp xét điểm thi THPT: C00, D01, D14, D15
 • Tổ hợp xét học bạ:
  • Văn, Sử, Địa
  • Văn, Sử, Anh
  • Văn, Sử, Công nghệ
  • Văn, Địa, An
 • Ngành Luật kinh tế
 • Mã ngành: 7380107
 • Tổ hợp xét điểm thi THPT: C00, D01, D14, D15
 • Tổ hợp xét học bạ:
  • Văn, Sử, Địa
  • Văn, Sử, Anh
  • Văn, Sử, Công nghệ
  • Văn, Địa, Anh
 • Ngành Luật
 • Mã ngành: 7380101
 • Tổ hợp xét điểm thi THPT: C00, D01, D14, D15
 • Tổ hợp xét học bạ:
  • Văn, Sử, Địa
  • Văn, Sử, Anh
  • Văn, Sử, Công nghệ
  • Văn, Địa, Anh
 • Ngành Quản lý đất đai
 • Mã ngành: 7850103
 • Tổ hợp xét điểm thi THPT: A00, A02, B00, C08
 • Tổ hợp xét học bạ:
  • Toán, Lý, Hóa
  • Toán, Hóa, Sinh
  • Toán, Tin, Công nghệ
  • Toán, Anh, Tin
 • Ngành Quản lý tài nguyên và môi trường
 • Mã ngành: 7850101
 • Tổ hợp xét điểm thi THPT: A00, A02, B00, C08
 • Tổ hợp xét học bạ:
  • Toán, Lý, Hóa
  • Toán, Hóa, Sinh
  • Toán, Tin, Công nghệ
  • Toán, Anh, Tin
 • Ngành Kỹ thuật môi trường
 • Mã ngành: 7520320
 • Tổ hợp xét điểm thi THPT: A00, A02, B00, C08
 • Tổ hợp xét học bạ:
  • Toán, Lý, Hóa
  • Toán, Hóa, Sinh
  • Toán, Tin, Công nghệ
  • Toán, Anh, Tin
Rate this post
Bạn không thể sao chép nội dung của trang này