Connect with us

Giáo Dục

Thông tin tuyển sinh Học viện Báo chí và Tuyên truyền năm 2021

Published

on

Học viện Báo chí và Tuyên truyền đã chính thức công bố thông báo tuyển sinh đại học chính quy năm 2021. Cùng mình tham khảo những thông tin chính quan trọng nhé.

GIỚI THIỆU CHUNG

 • Tên trường: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
 • Tên tiếng Anh: Academy of Journalism and Communication (AJC)
 • Mã trường: HBT
 • Loại trường: Công lập
 • Trực thuộc: Học viện Chính trị Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh
 • Loại hình đào tạo: Đại học – Sau đại học – Bồi dưỡng
 • Lĩnh vực: Truyền thông – Báo chí
 • Địa chỉ: 36 Xuân Thủy, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội
 • Điện thoại: 0243 754 6963
 • Email:
 • Website: https://ajc.hcma.vn/
 • Fanpage: https://www.facebook.com/ajc.edu.vn

THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2021

1. Các ngành tuyển sinh

Các ngành đào tạo và tuyển sinh của Học viện Báo chí và Tuyên truyền năm 2021 bao gồm:

  1.1 Các ngành/chuyên ngành sử dụng kết quả thi THPT môn tiếng Anh

 • Ngành Báo chí
 • Mã ngành: 7320101
 • Chỉ tiêu:
  • Chuyên ngành Báo in (mã chuyên ngành 602): 50
  • Chuyên ngành Báo phát thanh (mã chuyên ngành 604): 50
  • Chuyên ngành Báo truyền hình (mã chuyên ngành 605): 50
  • Chuyên ngành Báo mạng điện tử (mã chuyên ngành 607): 50
  • Chuyên ngành Báo truyền hình Chất lượng cao (mã chuyên ngành 608): 40
  • Chuyên ngành Báo mạng điện tử Chất lượng cao (mã chuyên ngành 609): 40
 • Tổ hợp xét tuyển: R05, R06, R15, R16
 • Ngành Báo chí (Chuyên ngành Ảnh báo chí)
 • Mã chuyên ngành: 603
 • Chỉ tiêu: 40
 • Tổ hợp xét tuyển: R07, R08, R09, R17
 • Ngành Báo chí (Chuyên ngành Quay phim truyền hình)
 • Mã chuyên ngành: 606
 • Chỉ tiêu: 40
 • Tổ hợp xét tuyển: R11, R12, R13, R18
 • Ngành Truyền thông đại chúng
 • Mã ngành: 7320105
 • Chỉ tiêu: 100
 • Tổ hợp xét tuyển: A16, C15, D01
 • Ngành Chủ nghĩa xã hội khoa học
 • Mã ngành: 7229008
 • Chỉ tiêu: 40
 • Tổ hợp xét tuyển: A16, C15, D01
 • Ngành Kinh tế chính trị
 • Mã ngành: 7310102
 • Chỉ tiêu: 40
 • Tổ hợp xét tuyển: A16, C15, D01
 • Ngành Kinh tế
 • Mã ngành: 7310101
 • Chỉ tiêu:
  • Chuyên ngành Quản lý kinh tế (Mã chuyên ngành 527): 60
  • Chuyên ngành Kinh tế và Quản lý (Mã chuyên ngành 528): 50
  • Chuyên ngành Kinh tế và Quản lý Chất lượng cao (Mã chuyên ngành 529): 40
 • Tổ hợp xét tuyển: A16, C15, D01
 • Ngành Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước
 • Mã ngành: 7310202
 • Chỉ tiêu:
  • Chuyên ngành Công tác tổ chức (Mã chuyên ngành 522): 45
  • Chuyên ngành Công tác dân vận (Mã chuyên ngành 523): 45
 • Tổ hợp xét tuyển: A16, C15, D01
 • Ngành Chính trị học
 • Mã ngành: 7310201
 • Chỉ tiêu:
  • Chuyên ngành Quản lý hoạt động tư tưởng – văn hóa (Mã chuyên ngành 530): 50
  • Chuyên ngành Chính trị phát triển (Mã chuyên ngành 531): 50
  • Chuyên ngành Tư tưởng Hồ Chí Minh (Mã chuyên ngành 533): 40
  • Chuyên ngành Văn hóa phát triển (Mã chuyên ngành 535): 50
  • Chuyên ngành Chính sách công (Mã chuyên ngành 536): 40
  • Chuyên ngành Truyền thông chính sách (Mã chuyên ngành 538): 50
 • Tổ hợp xét tuyển: A16, C15, D01
 • Ngành Quản lý nhà nước
 • Mã ngành: 7310205
 • Chỉ tiêu:
  • Chuyên ngành Quản lý xã hội (Mã chuyên ngành 532): 50
  • Chuyên ngành Quản lý hành chính nhà nước (Mã chuyên ngành 537): 50
 • Tổ hợp xét tuyển: A16, C15, D01
 • Ngành Xuất bản
 • Mã ngành:
 • Chỉ tiêu:
  • Chuyên ngành Biên tập xuất bản(Mã chuyên ngành 801): 50
  • Chuyên ngành Xuất bản điện tử (Mã chuyên ngành 802): 50
 • Tổ hợp xét tuyển: A16, C15, D01
 • Ngành Lịch sử (Chuyên ngành Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam)
 • Mã ngành: 7229010
 • Chỉ tiêu: 40
 • Tổ hợp xét tuyển: C00, C03, C19, D14
 • Ngành Quan hệ quốc tế
 • Mã ngành: 7310206
 • Chỉ tiêu:
  • Chuyên ngành Thông tin đối ngoại (Mã chuyên ngành 610): 50
  • Chuyên ngành Quan hệ  chính trị và truyền thông quốc tế (Mã chuyên ngành 611): 50
  • Chuyên ngành Quan hệ quốc tế và Truyền thông toàn cầu CLC (Mã chuyên ngành 614): 40
 • Tổ hợp xét tuyển: D01, D72, D78
 • Ngành Quan hệ công chúng
 • Mã ngành: 7320108
 • Chỉ tiêu:
  • Chuyên ngành Quan hệ công chúng chuyên nghiệp (Mã chuyên ngành 615): 50
  • Chuyên ngành Truyền thông Marketing CLC (Mã chuyên ngành 616): 80
 • Tổ hợp xét tuyển: D01, D72, D78
 • Ngành Quảng cáo
 • Mã ngành: 7320110
 • Chỉ tiêu: 40
 • Tổ hợp xét tuyển: D01, D72, D78

  1.2 Mã chuyên ngành và mã tổ hợp bài thi/môn thi có điểm môn Tiếng Anh được quy đổi từ các chứng chỉ quốc tế

Tên ngành/chuyên ngành Mã ngành/chuyên ngành Khối XT
Báo in 602M R19
Báo phát thanh 604M
Báo truyền hình 605M
Báo mạng điện tử 607M
Báo truyền hình chất lượng cao 608M
Báo mạng điện tử chất lượng cao 609M
Ảnh báo chí 603M R20
Quay phim truyền hình 606M R21
Truyền thông đại chúng 7320105M R22
Truyền thông đa phương tiện 7320104M
Triết học 7229001M
Chủ nghĩa xã hội khoa học 7229008M
Kinh tế chính trị 7310102M
Quản lý kinh tế 527M
Kinh tế và Quản lý (chất lượng cao) 528M
Kinh tế và Quản lý 529M
Quản lý hoạt động tư tưởng – văn hóa 530M
Chính trị phát triển 531M
Tư tưởng Hồ Chí Minh 533M
Văn hóa phát triển 535M
Chính sách công 536M
Truyền thông chính sách 538M
Quản lý xã hội 532M
Quản lý hành chính nhà nước 537M
Công tác tổ chức 522M
Công tác dân vận 523M
Biên tập xuất bản 801M
Xuất bản điện tử 802M
Xã hội học 7310301M
Công tác xã hội 7760101M
Quản lý công 7340403M
Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 7229010M R23
Truyền thông quốc tế 7320107
Thông tin đối ngoại 610M
Quan hệ chính trị và truyền thông quốc tế 611M R24, R25, R26
Quan hệ quốc tế và Truyền thông toàn cầu (chất lượng cao) 614M
Quan hệ công chúng chuyên nghiệp 615M
Truyền thông marketing (chất lượng cao) 616M

2. Phương thức xét tuyển

Học viện Báo chí và Tuyên truyền xét tuyển đại học chính quy năm 2021 theo các phương thức sau:

    Phương thức 1: Xét học bạ

Chỉ tiêu: Tối đa 30%

Cách tính điểm xét tuyển học bạ:

 • Ngành Báo chí: ĐXT = (A + Bx2)/3 + Điểm ưu tiên (nếu có)
 • Các ngành nhóm 2: ĐXT = A + Điểm ưu tiên (nếu có)
 • Các ngành nhóm 3: ĐXT = (A + Cx2)/3 + Điểm ưu tiên (nếu có)
 • Các ngành nhóm 4: ĐXT = (A + Dx2)/3 + Điểm ưu tiên (nếu có)

Trong đó:

 • A = Điểm TBC 5 học kỳ THPT (HK1 lớp 10 tới HK1 lớp 12)
 • B = Điểm thi Năng khiếu Báo chí tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền
 • C = Điểm TBC 5 học kỳ môn Lịch sử THPT (HK1 lớp 10 tới HK1 lớp 12)
 • D = Điểm TBC 5 học kỳ môn Tiếng Anh THPT (HK1 lớp 10 tới HK1 lớp 12).

    Phương thức 2: Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021

Nhóm ngành Tổ hợp XT Môn TC Khối XT
1 Văn + Năng khiếu báo chí (x2) Toán R15
Anh R05
KHTN R06
KHXH R16
Văn + Năng khiếu ảnh báo chí (x2) Toán R07
Anh R08
KHTN R09
KHXH R17
Văn + Năng khiếu quay phim truyền hình (x2) Toán R11
Anh R12
KHTN R13
KHXH R18
2 Văn + Toán KHTN A16
KHXH C15
Anh D01
3 Văn + Sử (Sử x2) Địa C00
Toán C03
GDCD C19
Anh D14
4 Văn + Anh (Anh x2) Toán D01
KHTN D72
KHXH D78

Quy định về điểm xét tuyển:

 • ĐXT được xác định theo chuyên ngành dựa theo tổng điểm các môn thi quy định cho từng ngành xếp từ cao xuống thấp
 • Với các ngành/chuyên ngành thuộc nhóm 2 không có môn nhân hệ số, ĐXT = Tổng điểm ba môn thi theo tổ hợp đã đăng ký + Điểm ưu tiên/khuyến khích (nếu có). Thang điểm 30
 • Với các ngành/chuyên ngành có môn nhân hệ số 2, ĐXT = Tổng điểm ba môn thi sau khi đã nhân hệ số theo tổ hợp đã đăng ký + Điểm ưu tiên /khuyến khích x 4/3(nếu có). Thang điểm 40
 • Điểm xét tuyển làm tròn đến 2 chữ số thập phân.

    Phương thức 3: Xét tuyển kết hợp

Chỉ tiêu: Tối đa 20%

Quy định xét tuyển:

 • Áp dụng với thí sinh có chứng chỉ quốc tế môn Tiếng Anh tương đương IELTS >= 6.5 + học lực Khá, hạnh kiểm Tốt cả 5 học kỳ bậc THPT (HK1 lớp 10 tới HK1 lớp 12).
 • Thí sinh xét tuyển các chương trình Báo chí phải dự thi môn Năng khiếu báo chí và đạt điểm từ 5.0 trở lên mới được xét tuyển thẳng.

    Phương thức 4: Xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển

  4.1 Xét tuyển thẳng

Đối tượng xét tuyển thẳng AJC năm 2021 như sau:

 • Anh hùng lao động, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Chiến sĩ thi đua toàn quốc đã tốt nghiệp trung học.
 • Người đã trúng tuyển vào Học viện Báo chí và Tuyên truyền, nhưng ngay năm đó có lệnh điều động đi nghĩa vụ quân sự hoặc đi thanh niên xung phong tập trung nay đã hoàn thành nghĩa vụ, được phục viên, xuất ngũ mà chưa được nhận vào học ở một trường lớp chính quy dài hạn nào, được từ cấp trung đoàn trong quân đội hoặc Tổng đội thanh niên xung phong giới thiệu, nếu có đủ các điều kiện và tiêu chuẩn về sức khoẻ, có đầy đủ các giấy tờ hợp lệ thì được xem xét nhận vào học tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Nếu việc học tập bị gián đoạn từ 3 năm trở lên và các đối tượng được tuyển thẳng có nguyện vọng, Học viện sẽ xem xét giới thiệu vào các trường, lớp dự bị để ôn tập trước khi vào học chính thức.
 • Thí sinh được triệu tập tham dự kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế, trong đội tuyển quốc gia dự Cuộc thi khoa học, kĩ thuật quốc tế đã tốt nghiệp trung học phổ thông được tuyển thẳng vào Học viện Báo chí và Tuyên truyền theo ngành phù hợp với môn thi hoặc nội dung đề tài dự thi của thí sinh.
 • Thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia; thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba trong Cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia, đã tốt nghiệp trung học, được tuyển thẳng vào Học viện Báo chí và Tuyên truyền theo đúng ngành hoặc ngành gần của môn mà thí sinh đã đoạt giải.
 • Đối với thí sinh là người khuyết tật đặc biệt nặng có giấy xác nhận khuyết tật của cơ quan có thẩm quyền cấp theo quy định: Giám đốc Học viện căn cứ vào kết quả học tập THPT của học sinh (học bạ), tình trạng sức khỏe và yêu cầu của ngành đào tạo để xem xét, quyết định cho vào học.
 • Đối với thí sinh là người nước ngoài, có nguyện vọng học tại Học viện: Giám đốc Học viện căn cứ kết quả học tập THPT của học sinh (bảng điểm), kết quả kiểm tra kiến thức và tiếng Việt quy định tại Điều 6 Thông tư số 30/2018/TT-BGDĐT ngày 24/12/2018 quy định về quản lý người nước ngoài học tập tại Việt Nam của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đà tạo để xem xét, quyết định cho vào học.
 •  Thí sinh có hộ khẩu thường trú từ 3 năm trở lên, học 3 năm và tốt nghiệp THPT tại các huyện nghèo (học sinh học phổ thông dân tộc nội trú tính theo hộ khẩu thường trú), tính đến ngày nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển theo quy định tại Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 của Chính phủ về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 61 huyện nghèo và Quyết định số 275/QĐ-TTg ngày 07/03/2018của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt danh sách các huyện nghèo và huyện thoát nghèo giai đoạn 2018-2020; thí sinh là người dân tộc thiểu số rất ít người theo quy định hiện hành của Chính phủvà thí sinh 20 huyện nghèo biên giới, hải đảo thuộc khu vực Tây Nam Bộ. Những thí sinh này phải học bổ sung kiến thức 1 năm học trước khi vào học chính thức. Chương trình bổ sung kiến thức do Giám đốc Học viện quy định. Thí sinh thuộc đối tượng xét tuyển thẳng này không đăng ký xét tuyển vào các ngành Báo chí, Truyền thông quốc tế, Truyền thông đa phương tiện, Truyền thông đại chúng, Quan hệ công chúng, Quảng cáo, Quan hệ quốc tế, Ngôn ngữ Anh, các chương trình chất lượng cao.

Chỉ tiêu xét tuyển thẳng: Tuyển thẳng thí sinh đạt giải quốc gia không hạn chế số lượng cho các ngành sau:

 • Ngành Báo chí, Truyền thông đại chúng, Truyền thông đa phương tiện, Xuất bản: Tuyển thí sinh đạt giải học sinh giỏi quốc gia môn Ngữ văn;
 • Ngành Lịch sử, Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước: Tuyển thí sinh đạt giải học sinh giỏi quốc gia môn Lịch sử;
 • Ngành Ngôn ngữ Anh, Quan hệ công chúng, Quảng cáo, Quan hệ quốc tế, Truyền thông quốc tế,các chương trình chất lượng cao: Kinh tế và Quản lý, Quan hệ quốc tế và Truyền thông toàn cầu, Truyền thông marketing, Báo truyền hình chất lượng cao, Báo mạng điện tử chất lượng cao: Tuyển thí sinh đạt giải học sinh giỏi quốc gia môn tiếng Anh;
 • Ngành Triết học, Kinh tế, Kinh tế chính trị, Quản lý công, Quản lý nhà nước: Xét tuyển thẳng thí sinh đạt giải học sinh giỏi quốc gia môn Toán.

  4.2 Ưu tiên xét tuyển

Đối tượng ưu tiên xét tuyển của AJC như sau:

 • Thí sinh đoạt giải trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia, đoạt giải trong Cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia và đã tốt nghiệp trung học, nếu có kết quả thi tốt nghiệp THPT đáp ứng tiêu chí đảm bảo chất lượng đầu vào theo quy định của Học viện.
 • Thí sinh đoạt giải khuyến khích trong các kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia, thí sinh đoạt giải tư trong Cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia đã tốt nghiệp THPT được ưu tiên xét tuyển theo ngành phù hợp với môn thi và nội dung đề tài dự thi mà thí sinh đã đoạt giải;
 • Thí sinh đăng ký diện ưu tiên xét tuyển ngành Báo chí phải tham dự kỳ thi Năng khiếu báo chí và đạt điểm 5,0 trở lên (theo thang điểm 10).

Chỉ tiêu ưu tiên xét tuyển: Không hạn chế.

4. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào

Điều kiện đăng ký xét tuyển vào Học viện Báo chí và Tuyên truyền năm 2021 bao gồm:

 • Xếp loại học lực từng học kỳ của 5 học kỳ bậc THPT >= 6.0 (không tính HK2 lớp 12);
 • Hạnh kiểm 5 HK bậc THPT loại Khá trở lên (không tính HK2 lớp 12);
 • Thí sinh dự thi các chuyên ngành đào tạo giảng viên lý luận chính trị (Triết học, Chủ nghĩa xã hội khoa học, Kinh tế chính trị, Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Tư tưởng Hồ Chí Minh) không nói ngọng, nói lắp, không bị dị tật về ngoại hình.
 • Thí sinh dự thi chuyên ngành Quay phim truyền hình phải có sức khỏe tốt, không mắc các bệnh, dị tật về mắt, ngoại hình phù hợp (nam cao 1m65, nữ cao 1m60 trở lên).

Thí sinh chịu trách nhiệm về điều kiện nộp hồ sơ (học lực, hạnh kiểm) theo quy định của Học viện, thí sinh đạt điểm XT nhưng không đáp ứng các điều kiện theo quy định sẽ bị hủy kết quả trúng tuyển.

Sau khi trúng tuyển, Học viện sẽ tổ chức khám sức khỏe cho sinh viên. Sinh viên trúng tuyển nếu không đáp ứng các quy định nêu trên sẽ được chuyển sang ngành khác của Học viện có điểm trúng tuyển tương đương.

5. Chính sách ưu tiên

  5.1 Điểm quy đổi chứng chỉ quốc tế môn tiếng Anh

Thí sinh có chứng chỉ quốc tế tiếng Anh như sau có thể quy đổi ra điểm cộng ưu tiên, bảng quy đổi cụ thể như sau:

Chứng chỉ Điểm cộng
TOELF ITP TOEFL iBT IELTS Thi THPT Học bạ
485 – 499 35 – 45 5.0 7 0.1
500 – 542 46 – 59 5.5 8 0.2
543 – 560 60 – 78 6 9 0.3
561 – 589 79 – 93 6.5 10 0.4
>= 590 >= 94 >= 7 10 0.5

Các khối XT theo chứng chỉ tiếng Anh và nhóm ngành tương ứng như sau:

Nhóm Tổ hợp xét tuyển Khối XT
1 Văn + NK Báo chí + Điểm quy đổi R19
1 Văn + NK Ảnh báo chí + Điểm quy đổi R20
1 Văn + NK Quay phim truyền hình + Điểm quy đổi R21
2 Văn + Toán + Điểm quy đổi R22
3 Văn + Sử + Điểm quy đổi R23
4 Văn + Toán + Điểm quy đổi R24
4 Văn + KHTN + Điểm quy đổi R25
4 Văn + KHXH + Điểm quy đổi R26

Thí sinh có các chứng chỉ tiếng Anh TOEFL ITP và TOEFL iBT (do tổ chức Educational Testing Service cấp) và chứng chỉ IELTS (do tổ chức British Council hoặc International Development Program cấp) còn hiệu lực đến thời điểm nộp hồ sơ xét tuyển đại học cần nộp bản sao công chứng chứng chỉ TOEFL ITP/TOEFL iBT/IELTS về Học viện để xét quy đổi điểm tuyển sinh.

  5.2 Điểm ưu tiên đối tượng, ưu tiên khu vực

Điểm ưu tiên đối tượng, ưu tiên khu vực theo quy định của Bộ GD&ĐT. Xem thêm trong bài viết Khu vực 1, 2, 3 là gì

  5.3 Điểm khuyến khích (chỉ áp dụng cho phương thức xét học bạ THPT)

 • Giải khuyến khích trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia các môn văn hóa: 0.3
 • Giải Nhất, Nhì, Ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh các môn văn hóa: 0.2
 • Giải khuyến khích trong kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh các môn văn hóa: 0.1.

  5.4 Xét tuyển thí sinh dự bị dân tộc vào ngành Báo chí

Các thí sinh hoàn thành chương trình dự bị đại học tại các trường dự bị dân tộc có nguyện vọng dự tuyển ngành Báo chí phải tham dự kỳ thi Năng khiếu báo chí do Học viện tổ chức.

Điểm xét tuyển đối với các thí sinh này được xác định căn cứ vào điểm trung bình chung học bạ THPT kết hợp với điểm thi môn Năng khiếu báo chí.

HỌC PHÍ

Học phí của Học viện Báo chí và Tuyên truyền như sau:

 • Nhóm ngành Triết học, Chủ nghĩa xã hội khoa học, Kinh tế chính trị, Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Tư tưởng Hồ Chí Minh: Miễn học phí
 • Các ngành học hệ đại trà: 276.000 đồng/tín chỉ (toàn khóa 143 tín chỉ)
 • Các ngành học hệ chất lượng cao: 771.200 đồng/tín chỉ (chưa tính 13 tín chỉ GDTC, GDQG-AN)

Theo lộ trình tăng học phí hàng năm không quá 10%.

 

9. Hồ sơ gồm:

– Phiếu đăng ký dự tuyển/xét tuyển đại học năm 2021(theo mẫu);

– 01 bản photohọc bạ THPT (5 học kỳ bậc THPT, không tính điểm học kỳ II năm lớp 12);

– 02 phong bì dán tem, ghi địa chỉ thí sinh;

– 03 ảnh 3×4 (không nhận cỡ ảnh khác).

ĐIỂM CHUẨN/ĐIỂM TRÚNG TUYỂN 2020

Xem chi tiết điểm sàn, điểm chuẩn học bạ tại: Điểm chuẩn Học viện Báo chí và Tuyên truyền

Tên ngành Khối XT Điểm chuẩn
2018 2019 2020
Triết học 16 18 19.65
Chủ nghĩa xã hội khoa học 16 16 19.25
Kinh tế chính trị A16 18.5 19.7 22.7
C15 19.5 20.7 23.95
D01 18.75 19.95 23.2
R22 18.75 19.95 23.2
Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước A16 17 17.25 22.7
C15 18 18 23.95
D01 17.25 17.25 23.2
R22 17.25 17.25 23.2
Xã hội học A16 18.25 19.15 22.85
C15 19.25 20.15 23.85
D01 18.75 19.65 23.35
R22 18.75 19.65 23.35
Truyền thông đa phương tiện A16 21.25 23.25 26.07
C15 23 24.75 27.57
D01 21.75 23.75 26.57
R22 21.75 23.75 26.57
Truyền thông đại chúng A16 20.25 21.85 25.03
C15 22 23.35 26.53
D01 20.75 22.35 25.53
R22 20.75 22.35 25.53
Quản lý công A16 16 19.75 22.77
C15 16.25 19.75 22.77
D01 16 19.75 22.77
R22 16 19.75 22.77
Công tác xã hội A16 18.75 19.35 22.56
C15 19.75 20.35 23.56
D01 19.25 19.85 23.06
R22 19.25 19.85 23.06
Kinh tế (Chuyên ngành Quản lý kinh tế) A16 19.25 19.25 22.8
C15 20.5 21.25 24.3
D01 19.75 20.5 24.05
R22 19.75 20.5 24.05
Kinh tế (Chuyên ngành Kinh tế và Quản lý) A16 19.35 19.9 22.65
C15 20.6 21.4 24.65
D01 19.85 20.65 23.9
R22 19.85 20.65 23.9
Chính trị học (Quản lý hoạt động tư tưởng – văn hóa) 17 17 18.7
Chính trị học (Chính trị học phát triển) 17 16 16.5
Chính trị học (Tư tưởng Hồ Chí Minh) 16 16 16
Chính trị học (Văn hóa phát triển) 16.5 17.75 19.35
Chính trị học (Chính sách công) 18.5 16 18.15
Chính trị học (Truyền thông chính sách) 16 18.75 22.15
Quản lý Nhà nước (Quản lý xã hội) A16 18.75 17.75 21.9
C15 19 17.75 21.9
D01 19 17.75 21.9
R22 19 17.75 21.9
Quản lý Nhà nước (Quản lý hành chính nhà nước) 17.25 17.5 21.72
Xuất bản (Chuyên ngành Biên tập xuất bản) A16 18.85 20.25 24
C15 19.85 21.25 25
D01 19.35 20.75 24.5
R22 19.35 20.75 24.5
Xuất bản (Chuyên ngành Xuất bản điện tử) A16 19.35 23.7
C15 20.35 24.7
D01 19.85 24.2
R22 19.85 24.2
Lịch sử (Chuyên ngành Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam) C00 30.25 25.75 31.5
C03 28.25 23.75 29.5
C19 30.25 25.75 31
D14 29.25 25.75 29.5
R23 29.25 25.75 29.5
Báo chí (Chuyên ngành Báo in) R05 21.4 20.4 30
R06 20.6 19.15 29
R15 20.6 19.65 29.5
R16 23.35 22.15 31
R19 21.4 20.4 30
Báo chí (Chuyên ngành Ảnh báo chí) R07 19.35 19.2 26
R08 21.75 21.2 26.5
R09 19.35 18.7 25.5
R17 22.45 21.7 27.25
R20 21.75 21.2 26.5
Báo chí (Chuyên ngành Báo phát thanh) R05 21.35 20.75 30.8
R06 20.75 19.5 29.8
R15 20.75 20 30.3
R16 23.33 22.5 31.8
R19 21.35 20.75 30.8
Báo chí (Chuyên ngành Báo truyền hình) R05 23.4 22.75 33
R06 19.13 21.5 31.75
R15 22.6 22 32.25
R16 24.62 24 34.25
R19 23.4 22.75 33
Báo chí (Chuyên ngành Quay phim truyền hình) R11 17 16 22
R12 17.65 16.5 22.25
R13 17 16 22
R18 17.25 16.25 22.25
R21 17.65 16.5 22.25
Báo chí (Chuyên ngành Báo mạng điện tử) R05 22 21 31.6
R06 17.88 20 30.6
R15 21.75 20.5 31.1
R16 24.35 23 32.6
R19 22 21 31.6
Quan hệ quốc tế (Chuyên ngành Thông tin đối ngoại) D01 25.5 29.75 32.7
D72 25 29.25 32.2
D78 26.5 30.75 33.7
R24 25.5 30.25 32.7
R25 32.2
R26 26 30.75 33.7
Quan hệ quốc tế (Chuyên ngành Quan hệ chính trị và truyền thông quốc tế) D01 25.25 29.7 32.55
D72 24.75 29.2 32.05
D78 26.25 30.7 33.55
R24 25.25 30.2 32.55
R25 25.75 30.7 32.05
R26 25.75 30.7 33.55
Quan hệ công chúng (Chuyên ngành Quan hệ công chúng chuyên nghiệp) D01 29 32.75 34.95
D72 28.5 32.25 34.45
D78 30.5 34 36.2
R24 29 33.25 34.95
R25 29.5 33.75 34.45
R26 29.5 33.75 36.2
Ngôn ngữ Anh D01 28 31 33.2
D72 27.75 30.5 32.7
D78 28.5 31.5 33.7
R24 28 31.5 33.2
R25 28 31.5 32.7
R26 28 31.5 33.7
Truyền thông quốc tế D01 27.75 31 34.25
D72 27.25 30.5 33.75
D78 28.75 32 35.25
R24 27.75 31.5 35.25
R25 28 31.75 34.75
R26 28.25 32 36.25
Quảng cáo D01 28 30.5 32.8
D72 27.75 30.25 32.3
D78 28.25 30.75 33.55
R24 28 30.5 32.8
R25 28 30.5 32.3
R26 28.25 30.75 33.55
Chương trình chất lượng cao
 
Kinh tế (Chuyên ngành Kinh tế và Quản lý) A16 17.75 19 21.7
C15 18.75 21 23.2
D01 18.25 20.25 22.95
R22 18.25 20.25 22.95
Báo chí (Chuyên ngành Báo truyền hình) R05 20.5 20.5 28.9
R06 18 18.5 27.9
R15 18.75 19.25 28.4
R16 22.2 21.75 29.4
R19 20.5 20.5 28.9
Báo chí (Chuyên ngành Báo mạng điện tử) R05 19.7 20.1 28
R06 17 18.85 27
R15 17 18.85 27.5
R16 20.53 21.35 28.5
R19 19.7 20.1 28
Quan hệ quốc tế (Chuyên ngành Quan hệ quốc tế và truyền thông toàn cầu) D01 28.75 30.65 32.9
D72 28.25 30.15 32.4
D78 29.75 31.65 33.9
R24 28.75 31.15 34
R25 29.25 31.65 33.5
R26 29.25 31.65 35
Quan hệ công chúng (Chuyên ngành Truyền thông marketing) D01 29.5 31 33.2
D72 29 30.5 32.7
D78 30.75 32.25 34.45
R24 29.5 32.5 35.5
R25 30 33 35
R26 30 33 36.75

Rate this post
Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Giáo Dục

Làm sao để học từ vựng tiếng Pháp mà không bị quên?

Published

on

By

hoc-tieng-phap-viec-lam

Lần trước mình đã có một bài viết về Tips học từ vựng tiếng Pháp nhưng theo phương pháp hơi hàn lâm. Có nghĩa là bạn nào đã học khoảng A2, B1 đổ lên và có kế hoạch học tiếng Pháp đều đặn, hoặc lỡ rơi vào tình trạng đi học ở Pháp mà bế tắc vì không hiểu bài, phải quyết tâm 500% để học cho được khỏi bõ công cha mẹ thì ok.

Nhưng nếu vốn từ căn bản còn ít, cái gì viết bằng
tiếng Pháp cũng gây hoa mắt thì hiển nhiên là cần phải tìm cách nào đó khác
bình dân, dễ thở, ít ngộp mà rích rích chút chút tích góp dần để được nhớ lâu.
Vậy thì hôm nay mình có thêm cho các bạn một bài blog học tiếng Pháp mới, để chỉ
cho các bạn một số mẹo, chứ không hẳn là phương pháp và phương cách nhưng nếu
các bạn thử áp dụng thì biết đâu lại có thể học được thêm chút ít từ.

Có cách
nào để học từ vựng tiếng Pháp không ạ, vì em toàn học trước quên sau…

Có chứ. Rất rất nhiều cách. Nhưng cách nào
cũng chỉ mang tính hỗ trợ nếu bạn không tập trung, không quyết tâm và nhất
là… CÒN KÉM PHÁT ÂM TIẾNG PHÁP. Ở đây mình không nói là nói hay nói dở, mình
cũng không đánh đồng việc phát âm với nói tiếng Pháp sõi hay không sõi. Mà vấn
đề ở đây là phát âm. Nghe thì có vẻ… đường cụt rồi, nhỉ?

Học từ vựng tiếng Pháp bằng sơ đồ tư duy, cũng là một cách hay!

Số một,
tại chuyện phát âm

Vì sao ư? Việc học từ cũng như việc bạn làm quen với ai đó và hỏi tên họ, nếu nghe không kĩ Anh thành Ánh chẳng hạn, là coi như bạn nhớ nhầm tên người ta rồi. Còn lỡ tên người ta là Nguyễn Lữ Tử Đằng Phương Linh Chi Thảo mà bạn nhớ thành Trần Nguyễn Tử Thần Phương My Duy Bảo là có khi nhớ từ tên nữ sang tên nam, đổi họ đổi bà con dòng tộc nhà người ta rồi.

Bởi, tên người thì chẳng qua là danh từ riêng, còn đa số từ vựng chúng ta học là danh từ chung. Về phương cách… không khác nhau là mấy. Một cái tên có họ có tên lót, có tên thì từ trong tiếng Pháp đa phần cũng có nhiều âm tiết. Nên… cứ đọc đúng thì sẽ nhớ được, đó là điều chắc chắn.

Bởi thế mà người mới học thì do không biết
phát âm thế nào sẽ hay bị nhầm lẫn. Chẳng hạn chữ lait thì đọc như chữ “le” tiếng
Việt mà chữ le thì đọc như chữ “lơ”… ôi sao mà rối não quá!

Người học được một thời gian rồi thì hay mắc bệnh
nhầm. Dạng như bạn nhầm tên My (y dài) thành tên Mi (i ngắn), nói thay cho các
bạn tên My, bạn viết nhầm Y thành I là sai tên người ta rồi nha. Đừng có bao biện!

Ngoài chuyện nhầm kí tự và âm thì do một số tật
phát âm như nuốt mất âm cuối, đọc thừa âm cuối, ngọng các chữ m,n,l hay s,x hay
z,j,g,r… sẽ làm cho các bạn khó mà viết đúng được từ chứ chưa nói là học để
nhớ. Vậy nên là cứ viết sai hoài thôi, mà viết sai thì cũng coi như là học mà
không nhớ rồi. Ví dụ như: automne, vigne và ville…

Số hai,
tại học mà không dùng

Cái này là tình trạng phổ biến nhất, có học
nhưng không dùng, nên khi cần thì không nhớ ra, khi nhớ ra thì lại không cần. Cứ
một vòng luẩn quẩn như vậy mà bạn không thể nào thuộc được từ vựng tiếng Pháp.

Ví dụ: tiếng Pháp có động từ endommager là gây
thiệt hại nhưng bạn chưa học nó bao giờ. Ngược lại causer (gây ra) dommage (thiệt
hại) thì bạn đã biết. Vậy là lỡ viết bài có từ làm thiệt hại (à không phải gây
ra mà là LÀM…). Hỡi ôi! Làm là gì ta? Làm là FAIRE? Thiệt hại là gì ta? Thiệt
hại là gì ta? Cứ một vòng luẩn quẩn do cái bệnh dịch từ “mot-à-mot” tức là tự
tách chữ ra mà dịch như kiểu dịch tiếng Anh “có sao không” là “yes star no” vậy
đó. Não bạn cứ làm việc như cái máy nhập liệu, hay kiểu google translate thời
cách đây 4,5 năm, cứ auto dịch một cách ngớ ngẩn.

Nào, khi học một từ thì đừng học bằng cách giở
từ điển ra tra, chép xong rồi gấp lại, cũng đừng học theo kiểu list ra một list
mà chưa chịu tìm hiểu người ta giải thích ngữ cảnh, cách dùng ra làm sao rồi
chép lấy chép để. Học vậy thì thà đừng học!

Vẽ và tìm cách ghi chép thật khoa học để học từ vựng Tiếng Pháp cũng là cách hay

Số ba, tại
học bị thiếu

Đối với một từ, đừng nghĩ rằng chép rồi thì
không chép nữa, hãy chịu khó ghi đi chép lại nhiều lần, bỏ suy nghĩ “biết rồi
khổ lắm nói mãi” đi! Cũng bớt lối tự kỉ “ủa sao chữ này chép ra đây rồi mà
không nhớ?”. Não người mà, có phải cái máy quét từ đâu, có phải cái máy chủ bộ
nhớ vô tận mấy tỉ GB, TB đâu, bạn phải quên chứ… Quên cho cái quan trọng hơn
nó vào đầu. Quên để còn biết mà chịu động não học hành chứ!

Ví dụ: khi bạn đọc une grande maison thì bạn
hiểu là một cái nhà to lớn. Khi bạn
đọc thấy cái tít bài hát của Maurice Chevalier: C’est pas grand chose với cái
chữ grand dị dị thì hiểu rằng grand trong grand chose có thể dịch ra là đáng kể. Thì lại viết tiếp vào sổ tay cụm
grand chose này và tập dùng. Rồi lần sau đọc tiểu sử Victor Hugo thấy có ghi un
grand homme, mới ngộ ra grand còn có nghĩa là vĩ đại. Ai nói chữ đơn giản như GRAND học một lần là biết. Hơi nhầm,
nhầm hơi to!

Ông bà ta có câu “Ôn cũ biết mới”, luôn luôn
đúng các bạn nha! Riêng chuyện học từ vựng tiếng Pháp là rất rất đúng luôn!

Số bốn,
do không biết tranh thủ

Lần trước mình cũng có nhắc về chuyện này. Mình có một thói quen là đi đâu vớ được cái gì cũng cầm lên đọc. Đi sửa xe thấy cái quảng cáo nhớt mới cũng lại đọc. Vào quán cà-phê thấy có thông báo workshop hay khuyến mãi gì đó, nhất quyết phải đọc. Đi order nước uống cũng phải dòm cho hết menu rồi mới chọn. Ở nhà rảnh quá, sáng đánh răng thấy trên tuýp kem có tiếng Pháp cũng ngồi đọc. Đi mua mấy cái đồ điện tử hay có hướng dẫn sử dụng bằng nhiều thứ tiếng… cũng liếc qua chỗ tiếng Pháp đọc coi nó viết cái gì. Khi đọc mấy cái hướng dẫn sử dụng này sẽ có nhiều cái dễ nhớ, dễ thuộc.

Ví dụ như câu: Đọc kỹ hướng dẫn trước khi sử dụng! Sản phẩm không dành cho trẻ nhỏ, lưu ý tránh xa tầm tay trẻ em. Dùng 2 lần một ngày… Tất cả những câu đó chỉ cần lướt lướt qua tiếng Pháp chút chút là các bạn đã hiểu nghĩa. Tuy nhiên, lợi ích thu lại rất là nhiều.

Làm gì có giáo trình nào dạy các bạn về kem
đánh răng tiếng Pháp là gì đúng không? Hay như xoa nhẹ lên vết thương… hay những
gì tương tự như vậy. Nên đời sống hằng ngày chính là những cái ngay trước mắt
các bạn, từ tuýp kem bôi tay, từ hộp thuốc bổ, từ cái vỏ gói socola.

Cũng như lần trước mình đã nói, hãy tìm cách
tranh thủ học mọi lúc mọi nơi. Các bạn không biết học gì ư? Nhìn từ đầu đến
chân xem có chỗ nào trên cơ thể mình chưa biết từ không, nhìn đống trang phục
và phụ kiện sắp mặc xem có nhớ tiếng Pháp nó là gì không? Mở tủ lạnh ra và nhìn
đồ ăn xem có gì mà bạn chưa biết nói bằng tiếng Pháp không? Rồi đi siêu thị, rồi
đi đường. Rồi các hoạt động hằng ngày như đi, đứng, ngủ, nghỉ, cười, khóc, la,
hét…

Một vài
mẹo học từ vựng tiếng Pháp

Nếu các bạn muốn học hành tử tế thì lần trước
mình có chỉ cách rồi. Hệ thống từ vựng thì mình cũng có cung cấp cho các bạn
trong 2 cuốn HỌC ĐI THÔI Đọc hiểu (gồm 3 phần Từ vựng – Ngữ pháp và bài Đọc) và
cuốn Giao tiếp (đa dạng hoá cách diễn đạt bằng tiếng Pháp) rồi. Lần này, mình
chỉ một vài mẹo nhỏ thôi:

. Cách mà bạn nhớ được số điện thoại, cách bạn nhớ tên họ của ai đó, cách bạn nhìn một người nào đó qua phong cách bề ngoại các đặc điểm gây ấn tượng và khiến bạn phải nhớ ra làm sao… Từ vựng cũng có cái đặc biệt của nó. Ví dụ: cách đọc cực kì khó, nghĩa dịch ra rất buồn cười, cách đọc trại sang tiếng Việt cũng gây thương nhớ (như vocabulaire là võ cá bự lại rẻ chẳng hạn).

. Tự lẩm nhẩm hàng ngày. Đừng học nhiều nhưng lúc học hãy để ý một vài từ. Hãy tận dụng hiệu ứng Baader Meinhof, cái mà facebook hiện nay đang ứng dụng rất tốt để tặng cho bạn ti tỉ quảng cáo mỗi ngày. Nếu bạn chưa biết hiệu ứng này là gì thì google nhé. Đại loại là bạn thấy một thứ, tình cờ biết đến một thứ gì đó. Sau đó, đi đâu bạn cũng nhìn thấy nó, bạn cứ tưởng mình bị ám ảnh, hay là xu hướng nhưng thực ra đó chỉ là một hiệu ứng tâm lí mà thôi.

Ví dụ: tuần trước mình gặp được chữ fossé
trong một bài đọc. Tình cờ ngay hôm sau, đọc một post của một người Pháp trên mạng
cũng gặp ngay chữ đó. Dù bình thường mình không hay click vào nút see more… để
đọc hết post của người khác cho lắm. Và đến giờ là hơn 20 năm học tiếng Pháp rồi
mình cũng chưa bao giờ gặp từ này. Nhờ đó mình còn biết một cặp từ trái nghĩa nữa
là tremplin và fossé.

. Cuối cùng, tự chơi tự học. Lâu lâu ngồi brainstorming (nếu không biết cái này là gì, các bạn lại google nhé). Đại loại là trong 2,3 phút (thời gian rất ngắn) phải tự viết ra nhiều nhất có thể một list các từ vựng tiếng Pháp về một chủ đề nào đó.

. Một phương pháp bổ sung, hơi academic một chút, chỉ dành cho các bạn kiên trì và hơi hơi thích đọc sách, tìm tòi một chút. Đó là đọc một tác phẩm bằng hai thứ tiếng. Chọn cuốn yêu thích, ngắn, nội dung nhẹ nhàng, có sẵn bản tiếng Pháp và tiếng Việt. Đọc tiếng Pháp không hiểu thì qua đọc tiếng Việt.

Đọc tiếng Việt một vài đoạn thấy hay hay thì chuyển qua coi bản gốc tiếng Pháp. Các bạn nhớ là đánh dấu đoạn, câu cho chính xác để tránh nhầm lẫn. Và cũng đừng phụ thuộc vào bản dịch tiếng Việt quá, có lúc nó hay, có lúc nó dở… và đôi lúc không chính xác.

Rate this post
Continue Reading

Giáo Dục

Cách bắt đầu cuộc trò chuyện bằng tiếng Pháp

Published

on

By

Lưu ý: Đây không đơn thuần là một clip chỉ để chỉ mẹo nói chuyện bằng tiếng Pháp. Nếu vậy thì tác giả chỉ cần đăng 1 cái clip 3s với 3 câu là xong. Francais Authentique là một kênh mà người tạo ra nó hướng tới một phương pháp học tiếng Pháp bằng cách nghe và lặp lại. Nghe càng nhiều bạn sẽ học tiếng Pháp càng nhanh và nói càng tốt.

Không chỉ 1 lần mà 30 lần, 40 lần, đối chiếu với phần transcription đã soạn sẵn (trên website) để nhận diện âm và từ dần dần. Thế nên, phần dịch nghĩa của tôi chỉ là giúp các bạn bước đầu, để hiểu được nội dung của tác giả, đang nói gì mà các bạn không phải mất công tra từ điển. Phần còn lại, nghe thật nhiều, đó là việc bạn cần phải làm.

Link youtube: 

Nội dung đã được tóm dịch sang tiếng Việt:

-Chào Tom, có gì mới không.
-Chẳng có gì đặc biệt cả, còn chị, chị có tin gì mới không?
Xin chào, hôm nay chúng ta sẽ học 3 cách diễn đạt (có thể nói là 3 câu) để bắt đầu một đoạn hội thoại bằng tiếng Pháp.

Các bạn biết đó, đôi khi thật khó để nói chuyện với ai đó nếu chúng ta không chịu chủ động bắt chuyện.

Cách đầu tiên để các bạn có thể bắt đầu câu chuyện là hãy hỏi : QUOI DE NEUF? – Có nghĩa là có điều gì mới không? Hôm nay có gì mới không?

Khi bạn hỏi vậy, người nghe sẽ trả lời, sẽ kể một số chuyện của họ và như thế hai bên có thể bắt đầu cuộc trò chuyện với nhau một cách khá tự nhiên.

Cách thứ hai, cùng một ý với câu trên, nhưng bằng cách diễn đạt khác là QUELLES NOUVELLES? – Có chuyện gì mới không? Đây là câu rút gọn của Quelles sont les nouvelles? Chủ đích của câu hỏi này là để hỏi thăm những sự kiện mới xảy ra gần đây,và từ đó, hai bên có thể phát triển những câu chuyện lên.

Cách thứ ba, rất ngắn gọn, hỏi: CA VA? – Ca va có nghĩa là khỏe không, thay vì hỏi những sự kiện, tin tức của người đối thoại. Đối với câu này, chúng ta quan tâm đặc biệt tới tâm trạng, sức khỏe, tình hình của người đối thoại với mình. Họ có thể trả lời là OUI hoặc NON (ổn hoặc không), và bạn có thể gửi họ một lời chúc mừng, một lời hỏi thăm lí do… Nhìn chung thì CA VA thể hiện sự quan tâm tích cực hơn? Sau khi đã chủ động hỏi thăm, sẽ dễ dàng để hai bên cùng trò chuyện hơn.

Ngoài những câu nói ngắn nhưng dễ dùng này ra, người Pháp cũng có những câu thoại khác để mở đầu đoạn hội thoại. Chẳng hạn như LA PÊCHE? – Tức là hỏi T’es en forme? Hôm nay cậu có sức làm việc không? Lên giây cót chưa?
CA BOUME? Là một câu hơi lỗi thời một xíu, nó cũng có nghĩa như Ca va? Ngoài ra còn Ca roule? Ca gaze? (Còn chạy chứ? Còn khỏe chứ?… Đại loại thế)


Source buubize.com

Rate this post
Continue Reading

Giáo Dục

Sách, app và từ điển học tiếng Pháp

Published

on

By

Trả lời cho câu hỏi đầu tiên: Để học tiếng Pháp cần chuẩn bị những gì?

Chúng ta nên chuẩn bị 4 thứ: giáo trình, sách tổng hợp ngữ pháp tiếng Pháp, từ điển và bảng chia động từ.

Vì sao phải có giáo trình? – Để bạn có một lộ trình khoa học và giúp cho việc học bớt nhàm chán. Nội dung trong giáo trình thường phân bổ đều cho các kĩ năng nghe, nói, đọc, viết. Bạn chỉ cần chăm chỉ thực hiện theo các yêu cầu có trong sách. Nhưng lưu ý, nội dung giáo trình cũng có thể khiến chúng ta cảm thấy việc học nhàm chán, không thấy hứng thú. Hoặc nhiều bạn mặc định học trong giáo trình là đủ. Trên thực tế, những cuốn giáo trình do Pháp biên soạn thường rất đơn giản, các kiến thức ngữ pháp từ vựng hầu hết đều phải tự nghiên cứu thêm qua Internet, tài liệu ngoài. Thì khi đó, bạn mới hiểu sâu nhớ lâu được.

Giáo trình phổ biến do IDECAF hay các trường THPT dạy thì có Ado, Taxi, Alter Ego, Campus, hoặc giáo trình cho lớp Song ngữ là La Petite Grenouille. Các bộ luyện thi DELF A1, A2, B1, B2, C1, C2 hoặc Luyện thi TCF. Nếu không có giáo trình, bạn vẫn có thể tự thiết kế nội dung học cho mình. Tìm đề tài yêu thích, tìm tài liệu ở các trang báo mạng (báo phổ thông, báo dành cho người mới bắt đầu … pour les nuls). Thậm chí, bạn cũng có thể tự làm khó mình bằng các tài liệu chuyên ngành, chọn bài và in thành một tập tài liệu nhỏ để học dần. Ngoài tài liệu đọc, bạn có thể tìm thêm vài clip trên youtube có độ dài vừa đủ, phù hợp với nhu cầu học. Các clip được làm dưới dạng minh họa kiến thức hoặc có phụ đề là những lựa chọn lí tưởng.

Sách tổng hợp ngữ pháp tiếng Pháp tìm ở đâu?

Có vẻ như đây là nguồn tài liệu khó kiếm nhất. Các thầy cô theo kinh nghiệm bản thân, có thể soạn ra một cuốn sách nhỏ về kiến thức ngữ pháp. Thực sự rất hữu ích vì gần như mọi vấn đề liên quan đến ngữ pháp đều được phân tích ngắn gọn, súc tích, rõ ràng. Nếu các bạn có nguồn tài liệu nào dùng được thì hãy cùng chia sẻ lại nhé! Vì mình biết, ngoài Hà Nội ra, đến TP. HCM cũng khó kiếm tài liệu học tiếng Pháp và các tỉnh thành khác gần như rất hiếm họa. Nếu không có sẵn sách, bạn hãy tự soạn một cuốn tập kiến thức ngữ pháp cho bản thân, bằng cách google các vấn đề về:

 1. Mạo từ. Danh từ

 2. Động từ. Các nhóm và cách chia, các thì: hiện tại, tương lai: đơn-gần, quá khứ: chưa hoàn thành-kép- chuyên sâu hơn là quá khứ hoàn thành và quá khứ đơn. Tiếng Pháp lần lượt là: présent, futur simple, futur proche, imparfait, plus-que parfait, passé composé, passé simple. Thể khẳng định, phủ định, thể trực diễn (indicatif), thể điều kiện (conditionnel), mệnh lệnh (impératif). Quá khứ phân từ, tính từ – gérondif. Nhóm động từ đặc biệt – bất quy tắc, phản thân.

 3. Phù hợp giống số của Danh từ, Tính từ. Danh từ hóa tính từ, danh từ hóa động từ.

 4. Giới từ (loại không biến đổi và loại được thành lập từ tính từ.

 5. Đại từ (đại từ nhân xưng, đại từ quan hệ, đại từ trọng âm).

 6. Câu đơn, câu ghép.

 7. Câu trực tiếp, câu gián tiếp.

Đi kèm với Sách tổng hợp ngữ pháp tiếng Pháp là sách/ bảng chia động từ (livre/ table de conjugaison). Các bạn có thể mua sách, tìm file pdf ở trên mạng hoặc vào các trang web. Hoặc google với cụm từ khóa: conjugaison + động từ muốn biết cách chia. Ngoài bảng chia động từ còn một tài liệu khác, cần thiết cho việc học tiếng Pháp nâng cao là Bảng giới từ đi kèm động từ (đơn giản hơn phrase verb list của Tiếng Anh vì chỉ có 2 giới từ là DE và À).

Một số tài liệu khác mình muốn giới thiệu với các bạn là: Sách luyện thi DELF, DALF, TCF (200 activités…), Bộ 350 bài tập tiếng Pháp gồm trình độ Sơ cấp, Trung cấp và Cao cấp (1, 2).

Về từ điển, không chỉ đơn thuần là biết nghĩa của từ. Từ điển dạy bạn rất nhiều thứ: cách phát âm, giống đực – giống cái, biến thể sang số nhiều hoặc giống cái. Nghĩa và các tình huống dùng từ trong thực tế. Trang thông dụng nhất là vdict. Nhưng các bộ từ điển pháp pháp-việt hoặc trang larousse, petitrobert/ robert, hachette… đều rất cần cho các bạn muốn nâng cao khả năng tiếng của mình. Lưu ý, có những trường hợp vdict dịch không hoàn toàn chính xác, hoặc từ không có nghĩa tương đương trong tiếng Việt, phải dựa vào cách giải nghĩa chính xác bằng tiếng Pháp. Bạn có thể download về máy tính, điện thoại để xài offline hoặc vào trang web của các đầu sách về từ điển tại Pháp như mình kể ở trên. Google translate cũng là một công cụ hữu hiệu, tốt nhất là bạn đừng tra trực tiếp từ Pháp sang Việt, mà hãy dựa vào trung gian tiếng Anh sẽ chính xác hơn nhiều.

Nếu có ipad, tablette, smartphone, bạn chỉ cần vào kho ứng dụng, gõ: Francais facile, learn french, grammaire francaise, apprendre le francais thì cũng sẽ có hàng loạt gợi ý ứng dụng free cho bạn tha hồ chọn lựa. Việc của bạn chỉ là lựa ứng dụng nào có giao diện phù hợp, nội dung học thú vị để bắt tay vào học mà thôi.


Source buubize.com

Rate this post
Continue Reading

Trending

Bạn không thể sao chép nội dung của trang này