Thông tin tuyển sinh trường Đại học Lâm nghiệp Việt Nam 2021

 • Ngành Kế toán
 • Mã ngành: 7340301
 • Các chuyên ngành:
  • Kế toán Kiểm toán
  • Kế toán doanh nghiệp
  • Kế toán công
  • Tài chính doanh nghiệp
 • Chỉ tiêu tuyển sinh:
  • Thi THPT: 100
  • Phương thức khác: 50
 • Tổ hợp xét tuyển: A00, A16, C15, D01
 • Ngành Quản trị kinh doanh
 • Mã ngành: 7340101
 • Các chuyên ngành:
  • Quản trị kinh doanh
  • Quản trị doanh nghiệp
 • Chỉ tiêu tuyển sinh:
  • Thi THPT: 70
  • Phương thức khác: 30
 • Tổ hợp xét tuyển: A00, A16, C15, D01
 • Ngành Kinh tế
 • Mã ngành: 7310101
 • Chỉ tiêu tuyển sinh:
  • Thi THPT: 30
  • Phương thức khác: 20
 • Tổ hợp xét tuyển: A00, A16, C15, D01
 • Ngành Bất động sản
 • Mã ngành: 7340116
 • Các chuyên ngành;
  • Đầu tư kinh doanh bất động sản
  • Quản lý thị trường bất động sản
  • Định giá bất động sản
 • Chỉ tiêu tuyển sinh:
  • Thi THPT: 15
  • Phương thức khác: 15
 • Tổ hợp xét tuyển: A00, A16, C15, D01
 • Ngành Công tác xã hội
 • Mã ngành: 7760101
 • Chỉ tiêu tuyển sinh:
  • Thi THPT: 30
  • Phương thức khác: 20
 • Tổ hợp xét tuyển: A00, C00, C15, D01
 • Ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
 • Mã ngành: 7810103
 • Các chuyên ngành:
  • Quản trị dịch vụ du lịch
  • Quản trị kinh doanh lữ hành
  • Quản trị nhà hàng
  • Quản trị khách sạn
 • Chỉ tiêu tuyển sinh:
  • Thi THPT: 30
  • Phương thức khác: 20
 • Tổ hợp xét tuyển: A00, C00, C15, D01
 • Ngành Hệ thống thông tin (Công nghệ thông tin)
 • Mã ngành: 7480104
 • Chỉ tiêu tuyển sinh:
  • Thi THPT: 30
  • Phương thức khác: 20
 • Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, A16, D01
 • Ngành Công nghệ kỹ thuật ô tô
 • Mã ngành: 7510205
 • Các chuyên ngành:
  • Động cơ ô tô
  • Khung gầm ô tô
  • Hệ thống điện ô tô
 • Chỉ tiêu tuyển sinh:
  • Thi THPT: 30
  • Phương thức khác: 20
 • Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, A16, D01
 • Ngành Kỹ thuật cơ khí
 • Mã ngành: 7520103
 • Các chuyên ngành:
  • Cơ khí chế tạo
  • Cơ khí động lực
  • Cơ khí chuyên dùng
 • Chỉ tiêu tuyển sinh:
  • Thi THPT: 30
  • Phương thức khác: 20
 • Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, A16, D01
 • Ngành Kỹ thuật xây dựng
 • Mã ngành: 7580201
 • Các chuyên ngành:
  • Công trình dân dụng và công nghiệp
  • Công trình giao thông
  • Công trình thủy lợi
  • Cơ sở hạ tầng
 • Chỉ tiêu tuyển sinh:
  • Thi THPT: 30
  • Phương thức khác: 20
 • Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, A16, D01
 • Ngành Quản lý tài nguyên rừng
 • Mã ngành: 7620211
 • Các chuyên ngành:
  • Kiểm lâm
  • Bảo tồn đa dạng sinh học
  • Quản lý bền vững
  • Quản lý động thực vật
  • Bảo vệ thực vật
 • Chỉ tiêu tuyển sinh:
  • Thi THPT: 60
  • Phương thức khác: 40
 • Tổ hợp xét tuyển: A00, B00, C15, D01
 • Ngành Lâm sinh
 • Mã ngành: 7620205
 • Các chuyên ngành:
  • Quản lý kinh doanh rừng gỗ và Lâm sản ngoài gỗ
  • Quản lý dịch vụ hệ sinh thái
  • Phát triển rừng nhập mặn và ứng phó với biến đổi khí hậu
 • Chỉ tiêu tuyển sinh:
  • Thi THPT: 25
  • Phương thức khác: 20
 • Tổ hợp xét tuyển: A00, A16, B00, D01
 • Ngành Lâm học (Lâm nghiệp)
 • Mã ngành: 7620201
 • Các chuyên ngành:
  • Quản lý đất và dinh dưỡng cây trồng
  • Chuyên ngành GIS và Viễn thám ứng dụng
  • Quản lý rừng bền vững và Chứng chỉ rừng
 • Chỉ tiêu tuyển sinh:
  • Thi THPT: 25
  • Phương thức khác: 20
 • Tổ hợp xét tuyển: A00, A16, B00, D01
 • Ngành Quản lý đất đai
 • Mã ngành: 7850103
 • Các chuyên ngành:
  • Quản lý Nhà nước về đất đai
  • Quy hoạch sử dụng đất
  • Công nghệ địa chính và Trắc địa bản đồ
 • Chỉ tiêu tuyển sinh:
  • Thi THPT: 30
  • Phương thức khác: 20
 • Tổ hợp xét tuyển: A00, A16, B00, D01
 • Ngành Khoa học môi trường
 • Mã ngành: 7440301
 • Các chuyên ngành:
  • Công nghệ kỹ thuật môi trường
  • Công nghệ quan trắc và giám sát tài nguyên môi trường
  • Công nghệ xử lý chất thải
 • Chỉ tiêu tuyển sinh:
  • Thi THPT: 20
  • Phương thức khác: 20
 • Tổ hợp xét tuyển: A00, A16, B00, D01
 • Ngành Quản lý tài nguyên và Môi trường
 • Mã ngành: 7850101
 • Các chuyên ngành:
  • Quản lý môi trường
  • Quản lý tài nguyên
 • Chỉ tiêu tuyển sinh:
  • Thi THPT: 30
  • Phương thức khác: 20
 • Tổ hợp xét tuyển: A00, A16, B00, D01
 • Ngành Du lịch sinh thái
 • Mã ngành: 7850104
 • Chỉ tiêu tuyển sinh:
  • Thi THPT: 30
  • Phương thức khác: 0
 • Tổ hợp xét tuyển: B00, C00, C15, D01
 • Ngành Công nghệ sinh học
 • Mã ngành: 7420201
 • Các chuyên ngành:
  • Công nghệ sinh học nông nghiệp
  • Công nghệ sinh học Y – Dược
  • Công nghệ sinh học thực phẩm
  • Công nghệ sinh học môi trường
 • Chỉ tiêu tuyển sinh:
  • Thi THPT: 20
  • Phương thức khác: 20
 • Tổ hợp xét tuyển: A00, A16, B00, B08
 • Ngành Thú y
 • Mã ngành: 7640101
 • Chỉ tiêu tuyển sinh:
  • Thi THPT: 30
  • Phương thức khác: 30
 • Tổ hợp xét tuyển: A00, A16, B00, B08
 • Ngành Khoa học cây trồng (Nông học, Trồng trọt)
 • Mã ngành: 7620110
 • Các chuyên ngành:
  • Sản xuất giống cây trồng
  • Khuyến nông
  • Nông nghiệp công nghệ cao
 • Chỉ tiêu tuyển sinh:
  • Thi THPT: 20
  • Phương thức khác: 20
 • Tổ hợp xét tuyển: A00, A16, B00, D01
 • Ngành Thiết kế nội thất
 • Mã ngành: 7580108
 • Chỉ tiêu tuyển sinh:
  • Thi THPT: 30
  • Phương thức khác: 20
 • Tổ hợp xét tuyển: A00, C15, D01, H01
 • Ngành Công nghệ chế biến lâm sản (Công nghệ gỗ và quản lý sản xuất)
 • Mã ngành: 7549001
 • Các chuyên ngành:
  • Thiết kế chế tạo đồ gỗ nội thất
  • Công nghệ vật liệu gỗ
  • Công nghệ gỗ và quản lý sản xuất
 • Chỉ tiêu tuyển sinh:
  • Thi THPT: 30
  • Phương thức khác: 20
 • Tổ hợp xét tuyển: A00, A16, D01, D07
 • Ngành Lâm nghiệp đô thị (Cây xanh đô thị)
 • Mã ngành: 7620202
 • Chỉ tiêu tuyển sinh:
  • Thi THPT: 15
  • Phương thức khác: 15
 • Tổ hợp xét tuyển: A00, A16, B00, D01
 • Ngành Kiến trúc cảnh quan
 • Mã ngành: 7580102
 • Chỉ tiêu tuyển sinh:
  • Thi THPT: 30
  • Phương thức khác: 20
 • Tổ hợp xét tuyển: A00, D01, C15, V01
 • Ngành Quản lý tài nguyên thiên nhiên (Chương trình tiên tiến đào tạo bằng tiếng Anh)
 • Chương trình học của Trường Đại học Tổng hợp Bang Colorado
 • Mã đăng ký xét tuyển: 72908532A
 • Chỉ tiêu tuyển sinh:
  • Thi THPT: 60
  • Phương thức khác:
 • Tổ hợp xét tuyển: D01, B08, D07, D10
Rate this post
Bạn không thể sao chép nội dung của trang này